(18.30 hodin)
(pokračuje Černochová)

Když se v loňském roce ta věc diskutovala na půdě Poslanecké sněmovny, tak jsem tady argumentovala tím, že budoucí prezident Spojených států amerických - bylo to v tom mezičase po volbách před inaugurací - jasně naznačil, že i v rámci Spojených států amerických by měla tato záležitost být přehodnocena. Čekalo se tedy na vyjádření americké administrativy. Myslím si, že bychom rozhodně po událostech z minulého týdne měli počkat na vyjádření našich spojenců. Protože ty věci spolu souvisí, a kdo si myslí, že ne, tak nezná dostatečně mezinárodní vztahy nebo je dostatečně jasně nečte.

Tady třeba rozumím i tomu - omlouval se pan ministr zahraničních věcí Stropnický ze zdravotních důvodů z dnešního jednání, vůbec to nezpochybňuji. Ale mě by zajímalo stanovisko pana ministra zahraničních věcí právě v těch souvislostech se Sýrií. Stejně tak bych chtěla znát, jestli by alespoň pan zpravodaj, který je samozřejmě ze stejného politického hnutí, mohl tlumočit, jestli pan premiér Babiš, když stanovisko vlády bylo neutrální, tak jestli pan premiér hlasoval pro ten návrh. Jestli si to pan premiér přeje. Protože my jsme skutečně v patové situaci už šestý měsíc. Nemáme tady vládu s důvěrou. Takže to směřování zahraniční politiky víceméně dedukujeme z různých vyjádření kolegů, o kterých se předpokládá, nebo o kterých se mluví, že by mohli být součástí budoucí vládní koalice. A tady tedy ty názory i v tomto ohledu - já alespoň cítím na základě té debaty, která byla k Sýrii, že mohou být velmi rozporuplné.

Takže bych chtěla poprosit, a skutečně to není o tom, že bych tady chtěla nějakým způsobem blokovat projednávání toho návrhu - ale může nám někdo z hnutí ANO říct, co si o tomto návrhu zákona myslí pan premiér? Co si o tomto návrhu myslí ministr zahraničních věcí? Mě by to zajímalo. Nebudu navrhovat přerušení, abyste mi neřekli, že obstruujeme a prostě nechceme, aby se ten návrh dál v rámci toho procesu projednával. Ale myslím si, že všechny nás, kteří jsme věnovali tři a půl hodiny té debatě o Sýrii, by stanoviska těchto dvou stěžejních aktérů zahraniční politiky, to znamená premiéra České republiky a ministra zahraničních věcí, tato stanoviska by nás měla zajímat. Bohužel, jak říkám, není vina pana ministra, že tady není. Říkal, že jde do zdravotního zařízení. Neříkám to tedy proto, že bych to tady vyčítala. Prosím, aby tedy tyto pány někdo z hnutí ANO nahradil a aby nám k tomu řekl jasné stanovisko těchto zástupců exekutivy neboli vlády České republiky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Peksa. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Peksa: Děkuji. Dobrý večer. Já bych se přiznal, že by mě docela hodně zajímal postoj vás všech ostatních, abychom si to vydiskutovali, protože jak já tomu rozumím, tenhle zákon omezuje pouze české firmy. Ale typicky tam může být, myslím si, možnost přes ostatní země, které jsou v evropském hospodářském prostoru, do Íránu dále vyvážet. Myslím si, že od toho máme společnou zahraniční a bezpečnostní politiku v rámci Evropské unie, abychom tyhle věci kontrolovali. A dávalo by smysl, že tyhle věci budeme koordinovat se spojenci. Koneckonců před chvílí jsme si tady odsouhlasili usnesení, ve kterém říkáme, že koordinujeme naše akce se spojenci. Takže já bych si to tady, přiznám se, docela rád vydiskutoval, protože tahle otázka není z mého pohledu tak jednoduchá, aby se dala jednoduše odmávnout škrtem pera tady na plénu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Hájek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Josef Hájek: Děkuji pane předsedající. Kolegyně, kolegové, opravdu tady máme návaznost na tu diskuzi o Sýrii. Protože v dostupných informacích, nebo médiích, nebo na Googlu si můžete zjistit, že 14. července roku 2015 Írán a šest světových mocností - to znamená P5+1 - Čína, Francie, Německo, Rusko, Spojené státy a Velká Británie dosáhly historické nukleární dohody. To znamená, je určitá nukleární dohoda o mírovém využívání energie v Íránu. Samozřejmě je také pravda, že teď prezident Trump do toho vstoupil a dal nějaké čtyřměsíční moratorium na to, zdali zpřísnit tyto podmínky, nebo ne.

Takže co chci říci. My bychom měli koordinovat naše kroky s těmito subjekty, protože sami uznáte, že těch pět zemí, které jsem jmenoval, a Česká republika je k tomu trošku nepoměrná, ale určitě ctít ty kroky, které dneska běží. To znamená, nebránit se tomu, aby to šlo dál do výborů. To je za a). A za b) abychom v rámci Ministerstva zahraničních věcí, MPO a dalších institucí koordinovali tu naši aktivitu nebo činnost tak, abychom doporučili Sněmovně takové rozhodnutí, které bude v souladu s cíli a principy, které světové mocnosti v této věci podnikají. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S faktickou poznámkou bude reagovat paní poslankyně Černochová, po ní pan poslanec Rais a pan poslanec Benešík. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji. Pane místopředsedo, jak tady správně kolega Hájek vaším prostřednictvím citoval, bylo to v roce 2015. Mezitím to mezinárodní prostředí doznalo poměrně podstatných změn a musím říct, že změn, které neprospívají v tom smyslu tomuto návrhu. Dneska tady bylo několikrát skloňováno jméno bývalého amerického prezidenta pana Baracka Obamy, a to i panem premiérem, vaším předsedou hnutí, kdy stejně jako někteří zástupci KDU-ČSL kritizovali Baracka Obamu, včetně pana premiéra, za některé věci, které nebyly na mezinárodním poli úplně ty nejšťastnější, včetně toho, že část těch záležitostí spojených ze Sýrií se tam zanedbala, nebo se nedotáhla do konce. Takže tady skutečně moc prosím některé z kolegů - protože není nikdo další přihlášený, jsou přihlášeni tedy pouze s faktickými poznámkami - jestli skutečně někdo znáte názor pana premiéra a názor pana Stropnického na tuto věc, tak nám ho prosím řekněte. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Rais a jeho faktická poznámka. Prosím máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Rais: Děkuji, dobrý večer. Já bych chtěl podtrhnout to, co tady říkal zpravodaj tisku Roman Kubíček, že bychom měli ty diskuze, které třeba o té Sýrii trvaly skoro přes tři hodiny, že bychom to měli přesunout na výbory. Protože si myslím, že ten problém není jenom o ekonomice, on je taky o vztazích. To riziko, že vyhořelé palivo může být samozřejmě zneužito, to je klasický technický problém. A to si myslím, že by se mělo řešit na těch výborech. Proto bych podpořil názor Romana Kubíčka. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Benešík a jeho faktická poznámka. Po něm s faktickou poznámkou pan poslanec Janulík. Prosím.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Děkuji, pane místopředsedo. Od té doby, co byla podepsána ta dohoda mezi šesti mocnosti a Íránem, uplynula nějaká doba. A i podle našich expertů z Ministerstva zahraničních věcí, se kterými jsem tuto situaci konzultoval, se opravdu odehrálo mnohé. Například to zrušení embarga, nebo částečné zrušení embarga, znamená samozřejmě příjem pro Írán a ten příjem je používán z velké části do zbrojního průmyslu, například na rakety. A co si budeme povídat. My jsme tady vedli tři hodiny diskuzi o sto amerických raketách, které zasáhly přesně svůj cíl a nikoho nezabily a snad ani nezranily, a o tom, jaká je to obrovská destabilizace mírového procesu v Sýrii. Možná je, možná není. Ale Írán zcela prokazatelně používá zdroje, které získá tímto způsobem, které mu umožnila tato dohoda, na financování terorismu a záškodnických akcí v celém regionu. A já ani KDU-ČSL se na tom rozhodně nemíníme podílet. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP