(18.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: S faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Janulík. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Miloslav Janulík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jako předseda Meziparlamentní skupiny přátel Izraele také musím něčím přispět. Podívejte se, jako každý problém, mince má dvě strany, já vůbec nedokážu odhadnout, jestli my jsme schopni vůbec objektivně nějak posoudit míru toho nebezpečí, ať na tu, nebo onu stranu. Ale co cítím jako velmi naléhavé, je faktor té vzdálenosti. Ono se nám to dobře mudruje, když je to tak strašně daleko. Ale opravdu pro Stát Izrael, který to má za humny, je ten pohled samozřejmě výrazně jiný. Takže znovu říkám, asi by to chtělo opravdu prozkoumat velmi zevrubně a vyslechnout názory lidí, kteří k tomu opravdu můžou co říci. Protože já sám za sebe musím říct, že to není vůbec jednoduché, a apeluji na vás na všechny, abyste si uvědomili, že byste se k tomu problému stavěli jinak, kdybychom ho měli tady za humny. Ono byznys je jedna stránka, to také chápu, tomu rozumím, ale prostě má to i jiný rozměr. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Faktická poznámka pana předsedy Kalouska. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já chci souhlasit s panem poslancem Janulíkem, s tím, že bych vás také chtěl požádat - podívat se na to očima našich přátel a blízkých sousedů Íránu. S drobnou poznámkou. Ona je otázka, co je to daleko. Raketový program Íránu je tak rozvinutý, že ty 2 000 kilometrů mezi Teheránem a Prahou překoná během několika málo let. Takže ono je to pro nás svým způsobem za humny také. Nerozhodujeme jenom o bezpečnosti v regionu, mluvíme o své vlastní bezpečnosti.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Do obecné rozpravy se přihlásil pan předseda Bartošek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. V podstatě příběh se opakuje, stejně tak jako v předchozím období komunistická strana podala tento návrh. Je v tom konzistentní, to je třeba vnímat jako fakt. Jenom si kladu otázku, do jaké míry může hrát hlasování, které teď proběhne, roli ve vyjednávání o případné budoucí vládě mezi hnutím ANO a KSČM. Protože je jisté, že hnutí ANO bude potřebovat hlasy komunistů.

Osobně si myslím, že je důležité tento návrh zamítnout hned na samém počátku. Není důvod ho pouštět do další diskuse. Za klub KDU-ČSL mohu konstatovat, že podporujeme návrh na zamítnutí. Tady to není o diskusi. Tady je to o tom, že musíme jasným způsobem říct, kdo jsou naši partneři na Blízkém východě, jestli je to Izrael, nebo Írán. Jestli je to demokratická země, která je schopna přežít ve světě, který ji nenávidí a chce zlikvidovat, anebo jestli podporujeme Írán jakožto zřízení, které má jako doktrínu to, že chce zlikvidovat Izrael. Jestliže chce Írán zlikvidovat Izrael, v tom případě je jenom otázka, na koho do budoucna ukáže dál. A já jsem přesvědčen, že není možné podporovat zemi v rozvoji jejího jaderného programu, jestliže už na samém počátku chce likvidovat kohokoliv ve svém okolí. Z toho důvodu já jsem pro, aby tento návrh byl zamítnut a nebyl vpuštěn do dalšího čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S faktickými poznámkami budou reagovat pan poslanec Benešík a pan poslanec Hájek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Děkuji za slovo. Jenom pro připomenutí, skutečně, oficiální doktrína Íránu je vymazat Izrael z povrchu zemského, vymazat židovský stát. Jenom pro připomenutí, byl to Hitler, který chtěl vymazat Židy z povrchu zemského. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Hájek a jeho faktická poznámka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Josef Hájek: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, určitě jsem tady - nebo pokud někdo pochopil, že jsem tady svým vystoupením podporoval jaderný program, tak to určitě není. Já jsem hovořil o tom, že v současné době platí dohoda, kterou uzavřel Írán s pěti světovými velmocemi. My jsme předtím tři hodiny diskutovali o tom, zdali bychom měli dodržovat zákony, měli bychom dodržovat dohody, měli bychom diskutovat s těmi mocnostmi, které ovlivňují světové dění. Takže já jsem chtěl, ať to jde do výboru, navrhnu, aby to bylo prodlouženo na 60 dní, abychom skutečně měli možnost... (Hlas: Osmdesát.) Osmdesát dnů, abychom mohli skutečně diskutovat v plné šíři a získat informace od našich partnerů, jak NATO, tak z Izraele, tak samozřejmě i ze Spojených států.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan předseda Kalousek, který je přihlášen do obecné rozpravy. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji, pane předsedající. Chci jenom poprosit po ukončení obecné rozpravy před hlasování o navrženém návrhu o 20 minut na přestávku na poradu klubu TOP 09.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, rozumím tomuto požadavku. Hlásí se prosím ještě někdo do obecné rozpravy? Pokud tomu tak není, tak obecnou rozpravu končím a vyhovuji žádosti klubu TOP 09 na přestávku v délce 20 minut. To znamená, že končím současně dnešní jednání Poslanecké sněmovny. Sejdeme se zítra v 9.00 hodin a budeme pokračovat v projednávání... Ano, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Černochová: Já jsem za prvé chtěla poprosit o to vyjádření pana ministra, až tady bude. Nebyl tady ze zdravotních důvodů, já tomu rozumím. Prosím tedy, aby to nebylo bráno, že je obecná rozprava ukončena. (Reakce na poznámky z pléna:) Řeknu, pane kolego. Takže prosím, mám přednostní právo v tuhle chvíli, není tady předseda. Ještě je možné na to reagovat, on by tu rozpravu tím znovu otevřel, kdyby vystoupil. Ale když nevystoupí a bude ukončena, tak bude definitivně ukončena. Takže prosím, aby nebyla ukončena obecná rozprava, to za prvé.

A za druhé - byla tady dohoda, my jsme to říkali s panem předsedou výboru pro zahraniční záležitosti Zaorálkem, že máme společné jednání výborů, máme v 9 hodin ráno to jednání a byla tady dohoda s panem premiérem Babišem i s panem předsedou Poslanecké sněmovny Vondráčkem, že zítra začne Poslanecká sněmovna jednat v 10 hodin, abychom dodrželi jednací řád, protože není možné jednat ve výborech zároveň, když jedná Poslanecká sněmovna.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Poslanecká sněmovna se sejde zítra v 9 hodin, budeme projednávat bod číslo 37 a 38... (Námitky ze sálu.) Opravuji v 10 hodin a budeme projednávat body číslo 37 a 38 a dále body dle stanoveného pořádku.

Pěkný večer.***

 

(Jednání skončilo v 18.48 hodin.)
Přihlásit/registrovat se do ISP