(15.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Takže děkuji předsedovi vlády a táži se - ano, pan poslanec Gazdík má doplňující otázku. Prosím.

 

Poslanec Petr Gazdík: Děkuji, pane premiére, za tu odpověď. Jsem rád, že chystáte tento důchodový ráj na zemi. Mám jenom doplňující otázku. Prosím, než přijde ten návrh reformy do Poslanecké sněmovny, plánujete nějakou širší politickou shodu napříč politickým spektrem, stranami zastoupenými ve Sněmovně, ať ta důchodová reforma má nějakou dlouhodobou stabilitu? Ano, či ne? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Slovo má předseda vlády Andrej Babiš. Prosím.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Určitě. Vy dobře víte, že když nás vyzvete s nějakou racionální spoluprací, která má jasný cíl, jako například pan Fiala u zahraniční politiky, kdy jsme si sedli dohromady a víceméně jsme našli shodu, tak toto je tak důležitý projekt, že když to bude na stole, když to bude připravené, tak vás samozřejmě k tomu pozveme a budeme chtít s vámi o tom diskutovat.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. S další interpelací vystoupí poslankyně Markéta Adamová Pekarová ve věci zasahování do voleb v České republice a připraví se pan poslanec Stanislav Blaha. Paní poslankyně, máte slovo, prosím.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji za slovo. Vážený pane premiére v demisi, má interpelace se týká potenciálního ovlivňování voleb v České republice společností Cambridge Analytica. Objevují se názory, že se skrze tuto společnost mohl pokoušet ovlivnit vývoj v některých evropských státech a ve Spojených státech amerických ruský ropný gigant Lukoil. Za jednu ze zemí, kde Cambridge Analytica vyvíjela aktivitu, označil whistleblower a bývalý zaměstnanec společnosti Christopher Wylie i Českou republiku. O České republice se také zmiňoval ředitel firmy Alexander Nix na videonahrávce britské televizní stanice Channel 4, která celou kauzu odstartovala. Na videu hovoří navíc i další člen úzkého vedení společnosti o jisté východoevropské zemi, kde společnost právě dokončila práci na velmi úspěšném projektu. O kterou zemi se jedná, není jisté, ale je zde řada otázek a my bychom určitě měli na ně hledat odpovědi.

Christopher Wylie před britskou parlamentní komisí mimo jiné uvedl, že existovala silná vazba mezi Cambridge Analytica a firmou Lukoil. Z jeho slov víme, že mezi těmito společnostmi probíhala pravidelná komunikace. Víme, že Alexander Nix zasílal do Lukoilu prezentace o tom, jaká data Cambridge Analytica používá, jaké jsou jejich kapacity a čeho jsou všeho schopni. A také víme, že profesoři, kteří vytvořili profilovací systém, na jehož základě mohla právě tato společnost ovlivňovat volby, jezdili pravidelně do Ruska a značnou část svých projektů dělali z Ruska. Všechny indicie naznačují, že Cambridge Analytica působila v české politice v nedávné době a že se mohlo jednat o spolupráci za ruské peníze skrze firmu Lukoil, která vyplácí šéfporadce prezidenta Zemana pana Nejedlého, na českých prezidentských volbách.

Vážený pane premiére, co dnes české vládní instituce vědí o působení této společnosti v české republice v posledních letech? Prošetřují české bezpečnostní instituce potenciální ovlivnění českých voleb touto společností? (Předsedající upozorňuje na čas.) Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak nyní tedy dáme slovo panu předsedovi vlády Andreji Babišovi. Vašich pět minut. Prosím, pane premiére.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: K dotazu na zasahování do voleb v České republice lze uvést následující. Touto otázkou se zabývala mimo jiné odpovědné orgány i Bezpečnostní rada státu. Na schůzi Bezpečnostní rady státu dne 11. ledna 2018 bylo projednáváno mimo jiné, zda členové Bezpečnostní rady státu či zpravodajské služby České republiky disponují nějakými informacemi o pokusech narušit průběh voleb v České republice. Nevím, jestli to bylo v tom kontextu, kdy jeden z kandidátů, myslím, že pan Drahoš, oslovil i premiéra - ale to už bylo asi předtím. Ministr vnitra sdělil, že jeho rezort žádné takové negativní informace nemá. Ředitel BIS uvedl, že služba se záležitostem souvisejícím s volbami velmi intenzivně věnuje a nemá žádné informace o tom, že by docházelo k narušování přípravy voleb nebo že by mělo dojít k narušení voleb jako takových. Pokud by takovými informacemi disponovali, okamžitě by o tom informovali všechny zákonné adresáty.

Ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, NÚKIB, doplnil, že NÚKIB zajišťuje ochranu před kybernetickými útoky a vytvořil s Českým statistickým úřadem již při parlamentních volbách na podzim roku 2017 pracovní skupinu pro technickou podporu přenosu volebních výsledků. Stejná podpora byla připravena i pro prezidentské volby. Uvedl, že NÚKIB nemá žádné informace o kybernetických útocích a jeho pracovníci jsou v pohotovosti pro poskytnutí veškeré pomoci v případě nutnosti. K dnešnímu dni, to znamená 19. dubna 2018, podle sdělení ředitelé BIS nejsou známy informace, které by nasvědčovaly zasahování do voleb v České republice a nejsou potvrzeny žádné spekulace o tom, že by mělo k ovlivňování voleb v České republice dojít. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Já nyní přečtu omluvu pana poslance Jana Lipavského do konce pracovního dne z osobních důvodů a táži se, jestli má paní poslankyně doplňující dotaz. Ano, máte slovo.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji za slovo. Vaše odpověď vlastně neobsahovala právě reakci na ty nejnovější informace, které máme v rámci všeho, co se děje ve světě kolem Cambridge Analytica. Domnívám se tedy, že ty informace, které jste uváděl, jsou ještě z období předtím, než se objevily nové skutečnosti.

Za zajímalo by mě, jestli tedy hodláte na to nějakým způsobem reagovat, na ty nově objevené informace, které jsem tady zmiňovala, které jsem tady citovala. A možná jich bude ještě celá řada dalších, ale budou se teprve objevovat. Takže jestli hodláte reagovat na ten aktuální vývoj a nikoliv tedy jen spoléhat na to, že všechna ta dosavadní šetření byla tedy pravdivá a tím zůstanou uzavřena. Protože si myslím, že ty nové skutečnosti jsou natolik závažné, že bychom je měli vzít v potaz a minimálně se zajímat o to, jestli opravdu Česká republika figuruje v těch zmínkách oprávněně, či nikoliv.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Slovo má předseda vlády Andrej Babiš. Prosím, pane premiére.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Já s tím nemám problém a můžeme určitě dát další dotaz, nebo dožádání na služby konkrétně Cambridge Analytica.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. S další interpelací vystoupí pan poslanec Stanislav Blaha ve věci dopadu daňové reformy na rozpočty obcí a měst, který byl vylosován jako šestý, a připraví se paní poslankyně Věra Kovářová. Pane poslanče, prosím máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Blaha: Vážený pane premiére, zhruba před měsícem nás prostřednictvím médií seznámila paní ministryně financí Schillerová s konceptem daňové reformy, kterou připravuje vaše vláda. Celkově chcete lidem ušetřit na daních asi 22,3 mld. korun, což je samozřejmě dobře. Každé snížení daní a zejména zdanění práce je správné. Vaše reforma počítá s tím, že zhruba čtvrtinu té úspory zaplatí obce a města. To správné není, protože potrestáte jedinou součást veřejných rozpočtů, která dlouhodobě hospodaří zodpovědně. Pane premiére, za těch několik týdnů od zveřejnění daňové reformy jste objevil téměř 170 miliard korun. To je obdivuhodné. A já bych chtěl mít v životě alespoň setinku vašich detektivních schopností.

Jako starosta okresního města jsem povinen se vás zeptat: Bylo by možné se o to vaše štěstí podělit s obcemi a městy a nechat jim těch 5 až 6 miliard, o které je chce připravit daňová reforma? Děkuji vám za odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji a slovo má předseda vlády Andrej Babiš.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Děkuji za to sarkastické vystoupení. Škoda, že jste mi, pane starosto, nepoděkoval za ten výběr daní, za to kontrolní hlášení a za EET, že jsme vybrali o 6 miliard navíc a ještě snižovali daně. Takže se zkuste zeptat starostů nebo hejtmanů, jak jsou spokojeni s výběrem daní. Já myslím, že jsou nadšeni. Protože například za poslední čtyři roky dostaly obce o 54 miliard navíc. Víte to? 54 mld. korun navíc obce. Díky výběru daní. A ještě jsme snižovali daně. Takže to, co jsem udělal jako ministr financí, zafungovalo. Kontrolní hlášení a EET, to je vaše mantra, to chcete zrušit. A to vám nevadí, že kdybychom to zrušili, že by ty obce o to přišly? Myslím, že je potřeba skutečně diskutovat objektivně, a tady v prostoru vznikla atmosféra, že my chceme obcím vzít peníze. Není to pravda. Není to pravda. A i kdyby to prošlo, jako že ta reforma zatím není odsouhlasená ani v rámci našich jednání. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP