(15.10 hodin)
(pokračuje Babiš)

A samozřejmě já chápu, že vy neřeknete, že my chceme dát zaměstnancům 23 miliard. Ne, ne, to nechcete říct. Vy chcete říct, že údajně by přišly obce o peníze, ale i kdyby na to došlo, tak ty obce dostanou o 3 miliardy navíc. Takže buďme objektivní. Minulý rok měla samospráva a stát fantastické výsledky a za naší minulé vlády jsme navyšovali RUD, to znamená ty výnosy obcí a krajů, které dostaly navíc 19 miliard, tak byly skvělé, měly obrovské přebytky a poprvé jsme měli přebytek celkově o 82 miliard. Takže myslím si, že si nikdo nemůže stěžovat. Ale to samozřejmě o tom se nemluví, jenom se vytrhuje něco z kontextu.

A těch 167 miliard, které jsme tady diskutovali a pan Kalousek tu dneska diskutoval. Ano, pan Kalousek se vyjadřoval, že údajně na to nejsou peníze. Ne, ony jsou. Ale kdyby to vyčerpali, tak samozřejmě, že by to byl deficit. Ale prosím vás, ty nespotřebované nároky, to jsou už schválené minulé rozpočty. A bylo to každý rok. Ale v minulosti to ta vláda neřešila. Já jako ministr financí tehdy jsem neměl tu sílu donutit ty ministry, aby se nad tím zamysleli. A teď to děláme a v podstatě to nemá ani moc nic společného. Takže já jsem nic nenašel. Každý rok to je stejné. A ty nároky jsou stále vyšší a vyšší od roku k roku. Takže buďme objektivní.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak, děkuji předsedovi vlády a táži se pana poslance Blahy - máte doplňující otázku, pane poslanče. Máte slovo, minutu. Prosím.

 

Poslanec Stanislav Blaha: Tak já samozřejmě musím reagovat, protože jsem si připadal, že jsem interpelován já. Já jsem dostal výrazně více dotazů než pan premiér.

Nicméně vy dobře víte, že to, že je větší výběr daní, že zkrátka i obce a všichni se z toho mají lépe, není zásluha vaší vlády a už vůbec ne vás jako premiéra osobně. Já chci opravdu od vás to ujištění, protože vy jste se opakovaně vyjadřoval na nejrůznějších setkáních o tom, že prostě obce hospodaří dobře, mají rezervy, bylo by dobré se na to nějakým způsobem podívat, protože ostatní všichni dělají dluhy. A já nechci, aby byli trestáni ti úspěšní, protože ty obce si šetří na strategické projekty, velké projekty, které musejí realizovat, a pokud by je vláda trestala tímto způsobem, tak by to dobře nebylo. Takže ten dotaz už zazněl.

Děkuji ještě jednou za odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak, děkuji a slovo má předseda vlády Andrej Babiš. Prosím.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: No, tak to je ta klasická demagogie, pane kolego. Tak já nevím. Zkusme si říct, kolik byl růst a o kolik jsme vybrali té DPH navíc. Tak když byl růst 4,5 % v roce, pokud si pamatuji, 2015, ano, tak se podívejte na ten růst a spočtěte si to.To je fakt trojčlenka. A těch daní, když byl růst pět a teď máme DPH jedenáct, dvanáct, tak pokud souhlasíte, že dvanáct je víc než pět, tak neříkejte, že to bylo dáno růstem. A ten růst jsme udělali my, minulá vláda. My jsme dali lidem peníze, důchodcům, navýšili jsme platy. To, co vaše koalice demokratických stran tady s bývalým ministrem financí, 670 miliard jste nasekali dluhy, tak my jsme nejenom snižovali daně, ale vybrali jsme. A například tu DPH mezeru jsem snížil, 80 miliard, nebo 72 na 40. Měli jsme jedny z nejlepších výsledků v Evropě. Takže to všechno je naše zásluha. To je všechno kontrolní hlášení a EET, které nesnášíte a chcete zrušit. A potom ty obce přijdou o peníze, jak si tady stěžujete.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak, děkuji. A s další interpelací vystoupí paní poslankyně Věra Kovářová ve věci evropských fondů a školské infrastruktury a připraví se pan poslanec Jiří Valenta. Paní poslankyně, máte slovo, prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo.

Vážený pane premiére, obracím se na vás ve věci extrémního převisu žádostí o protialokaci u výzvy číslo 46 a číslo 47 IROP pod názvem Infrastruktura základních škol. Podle bodového hodnocení je zjevné, že nebude podpořena obrovská řada projektů, které dosáhly maxima možného počtu bodů v případě, že nebudovaly novou kapacitu, ale zaměřily se na kvalitativně zásadní zlepšení podmínek pro definované klíčové kompetence. V rámci území došlo při tvorbě místních akčních plánů k takzvané dohodě o strategických investicích a všechny tyto projekty jsou výsledkem shody v území, že se jedná o prioritní a potřebné investice pro pokrytí sítě území alespoň dostatečně vybavenými školami.

Vážený pane premiére, proč nedojde k navýšení alokace tak, aby byli uspokojeni všichni žadatelé, kteří získali v bodovém hodnocení stejný počet bodů? Kritériem pro výběr projektů je tak nyní čas podání žádosti za situace, kdy jiné programy MMR nevyčerpávají svoji alokaci, a jejich čerpání je dokonce ze strany EU pozastaveno. Podle mých informací se u výzvy číslo 47 jedná přibližně o jednu miliardu korun.

Uzávěrka žádostí byla 14. února 2017 a stále není připraveno hodnocení výzvy. Přitom obrovským problémem za situace tak masivního prodlení při hodnocení zůstává podmínka dokončení do 28. června roku 2019. Zásadní infrastrukturní opravy lze ve školách realizovat především o prázdninách. Ptám se vás tedy, pane premiére, proč nedojde k posunu termínu pro dokončení. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak, děkuji i za dodržení času a slovo má předseda vlády Andrej Babiš.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Vážená paní poslankyně, já bych vám chtěl poděkovat, i když od vás se toho nikdy nedočkám. Ale já vám děkuji za to, že jste mi, ještě když jsem byl člen rozpočtového výboru v roce 2013, dala tu myšlenku, že kolem Prahy chybí školy. A já jako ministr financí jsem zrealizoval ten projekt, i když jste mi tehdy řekla, že ministr financí Kalousek vám na to nedá peníze. A já jsem to udělal. Sto padesát obcí dostalo tři miliardy dotací. A nebyl to můj úkol. Já jsem byl ministr financí, ne ministr školství. Takže já vám děkuji za myšlenku a vy mi za to nikdy nepoděkujete, ale určitě si myslím, že si to myslíte.

Takže infrastruktura pro školství je podporovaná z Integrovaného regionálního operačního programu, IROP, a tam je alokace 14 miliard. Jedná se o podporu mateřských škol, základních škol, středních škol i zařízení pro zájmové neformální a celoživotní vzdělávání. IROP vyhlásil první výzvu pro předkládání projektů mateřských škol již na konci 2015. Další výzvy pak byly vyhlášeny v průběhu roku 2016. Projekty mateřských škol byly schváleny již před rokem a půl a nyní se realizují, proplácejí a některé jsou již ukončeny. U výzvy na základní školy jsme zaznamenali opravdu velký převis poptávky, přihlásily se k projektu za celkem více jak 9 miliard, přičemž původní alokace výzvy byla pouze 2,2 miliardy. V minulém roce se nám podařilo dohodnout s Evropskou komisí navýšení prostředků na základní školy o jednu miliardu korun, to je na 3,2 miliardy.

Není pravdou, že by projekty neměly vydána rozhodnutí a nebyla dohodnocena výzva. V současné době naprostá většina projektů vydaná rozhodnutí o poskytnutí dotace má a může své projekty realizovat. V současné době také chceme převést další prostředky na uvedenou výzvu základních škol, a to v celkové výši téměř miliarda, a zároveň vyhlásit ještě jednu výzvu na projekty mateřských škol ve výši 600 milionů na podzim tohoto roku.

Škoda, že tu není pan Farský. A je tu pan Farský. Tam ta školka v Semilech. Vždyť já se o ni starám. (Smích v jednacím sále.) On místo toho akorát tady křičí na nás: ohrožení demokracie! Ale já tu školku v Semilech postavím. A já jsem i paní starostce udělal tu schůzku na Ministerstvu financí a teď jsme ji nasměrovali na MMR. Krásný projekt za 10 milionů. Škoda, že pan Farský tedy se o to nestará. Ale my to za něj uděláme. Pohoda. (Smích v jednacím sále.)

Takže Evropská komise byla informována a bude to schvalováno na monitorovacím výboru IROP v květnu i za účasti Evropské komise.

Jinak mateřská škola v Semilech, to jsou hrozné boudy. Viděla jste to? (Premiér se obrací na poslankyni Kovářovou.) Já vám donesu fotky, abyste to viděla. Strašný.

Škoda, že už to dávno nikdo neudělal. Ale starostka je šťastná, že jí pomáháme. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP