(15.20 hodin)
(pokračuje Babiš)

Takže připravujeme výzvu na speciální školy za 500 milionů. Zároveň připomínám, že podporujeme mateřské, základní a střední školy z IROP prostřednictvím tzv. integrovaných nástrojů. Jednak všechna krajská města a jejich zázemí si vydefinovala objem prostředků, které jsou určeny pro tyto projekty, tzn. samotná města a obce v zázemí těchto krajských měst mají k dispozici dalších více jak 4,5 miliardy, další cca 2 miliardy mají k dispozici tzv. místní akční skupiny, které mohou investovat do školství v rámci venkovských oblastí. Nutno podotknout, že zároveň jsme podpořili (z) IROP minulý rok i projekty středních škol v celkové výši více jak 4 miliardy. Ze všech operačních programů má IROP nejnižší míru chybovosti, a to i po důkladném auditu Evropské komise. Přijímání projektu, jejich proplácení tak probíhá bez sebemenších problémů.

Takže my jsme, i na základě mého rozhodnutí ministryně Dostálová připravila dopis na komisařku Cretu, kdy jsme jí napsali, že nečerpáme nějaké programy a že tam máme převis právě tady, o čem mluvíte, a teď se už vlastně vyjádřili a čekáme na termín, abychom to urychlili, a vnímáme to jako prioritu. Takže má to naši plnou podporu.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji předsedovi vlády a paní poslankyně má doplňující otázku. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Jen bych spíše komentovala to, co tady řekl pan premiér. Pane premiére, jenom připomenu za ty základní školy. Ano, trvalo to dlouho, než jsme vás přesvědčili, protože vy jste byl jeden z mála, který v rozpočtovém výboru hlasoval proti prosazení a zřízení tohoto dotačního titulu. Takže to na úvod.

Potom co se týká té školky v Semilech, také připomenu historii. My jsme dávali do státního rozpočtu pozměňovací návrh, aby se navýšil dotační titul na mateřské školy o 300 milionů. A hádejte, kdo hlasoval proti? Proti navýšení tohoto titulu? Hnutí ANO v čele s vámi, pane premiére. Takže není divu, že když pak posíláte - ten návrh naštěstí prošel, protože je tady řada rozumných poslanců. Ten návrh naštěstí prošel. A kam jste poslal paní starostku ze Semil? No poslal jste ji na Ministerstvo školství, aby jí dali peníze z toho titulu, který jsme prosadili my. (Předsedající upozorňuje na čas.) Protože vy jste hlasovali proti. A vnuknu vám novou myšlenku. (Předsedající opět upozorňuje na čas.) Přidejte na mateřské školy právě do onoho dotačního titulu! Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Slovo má premiér Andrej Babiš. Prosím.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: No to hnutí, je to skandál, že to vůbec vzniklo. To je katastrofa. Jasně. Já jsem byl tedy proti a potom jako ministr financí jsem to udělal v červnu 2014. To má logiku. Vždyť jste mi to tady za dveřmi říkala, že "Kalousek mi nedá ani korunu na to! Neříkejte mu to." Ne? Nepamatujete? Tady za dveřmi u toho sloupu. (Smích.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Prosím vás, oslovujte poslance mým prostřednictvím.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Takže vy mě nepochválíte, ale já vás chválím. Byla to dobrá myšlenka a já jsem ten, který ju zrealizoval, tak doufám, že mátě radost. A ty školky uděláme, nebojte se. (Potlesk několika poslanců.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A s další interpelací vystoupí poslanec Jiří Valenta ve věci nalezených či nenalezených 170 miliard korun, s otazníkem, a připraví se pan poslanec Miroslav Kalousek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Valenta: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo vlády, původně jsem měl na mysli se vás zeptat na detailní objasnění vašeho tvrzení, které se objevilo na vašem facebookovém profilu, které si dovolím znovu zacitovat: "Po vládní analýze jsme našli k 1. lednu 2018 celkem 170 miliard korun, což jsou neutracené peníze z minulých rozpočtů." Ale protože jste do jisté míry toto objasnil již při dnešním projednávání návrhu zákona o zrušení Fondu národního majetku, a já nejsem pokrytec, abych se vás ptal na něco, na co již znám odpověď - byť trochu nejasnou, podotýkám -, zkusím se v této souvislosti zeptat na něco jiného, ovšem úzce souvisejícího.

1. Nevidíte zásadní problém v tom, že vláda navrhuje těmito - zdůrazňuji jednorázově získanými - prostředky financovat např. některé trvalé výdaje? Typicky, nyní to zlevněné cestování některých sociálních skupin ve vlacích? Co třeba je využít k umoření státního dluhu a navrhované dopravní benefity seniorům a studentům potom uhradit z jiných kapitol státního rozpočtu?

2. Když skutečně dojde ke zpětnému účetnímu převodu rozpočtem přislíbených a nevyčerpaných peněz ministerstvy, neberete jim tak teoretickou možnost v budoucnu je utratit na potřebné věci a nebude to také nutit tato ministerstva k tomu, aby vždy utrácela peníze, i když to nebude účelné, prostě je vyhazovat z oken, jen aby se potom nemusely další rok opět účetně vracet? Zatím děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji a slovo má předseda vlády Andrej Babiš. Vašich pět minut. Prosím, pane premiére.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: No určitě to tak nebude. My řešíme rok 2018. My jsme zdědili rozpočet, to není náš rozpočet, to je rozpočet v kombinaci končící vlády a Sněmovny, takže tato vláda ho nesestavovala. My jsme diskutovali s kraji o našich vztazích a domluvili jsme se, že nebudeme skutečně řešit každé navýšení buď platů řidičů, nebo pracovníků sociálních služeb, že ony si to pokryjí a za to my seženeme 4 miliardy na opravy silnic druhých a třetích tříd. Takže to jsme po delší diskusi udělali. Taky musíme tady plnit slib pana ministra zemědělství, který před volbami 27. 9. sliboval zemědělcům, že jim dá peníze za škody způsobené suchem a mrazem, a samozřejmě jim nic nedal a je to závazek, tak to musíme plnit. Takže ty peníze, a myslím, že už to odznělo víckrát, tak když jsme ušetřili v kapitole MŠMT na kurzovém rozdílu 300 milionů a někdo se snaží v médiích stále to interpretovat, že jsme vzali učitelům, tak samozřejmě my jsme to už stokrát vyvrátili. Takže je to jenom opatření k roku 2018. Máme nějaký zákon o rozpočtových pravidlech a ten nás nepustí. Takže já myslím, že jsme to už vysvětlili několikrát, tak doufejme, že si rozumíme.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji předsedovi vlády a táži se pana poslance, zda má doplňující dotaz. Ano, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Valenta: Pane premiére, děkuji vám za odpověď, i když ji považuji tedy za velice nedostatečnou a velice vágní. Vy kolem toho chodíte v hodně širokých soustředných kruzích, kolem toho problému, než abyste mi vysvětlil, na co jsem se ptal. Ale já to už dál nebudu komentovat. Položil bych vám ještě jednu, třetí, závěrečnou otázku a teď bych chtěl vyloženě přesnou, konkrétní odpověď.

Za předpokladu, že se nyní utratí těch 170 nespotřebovaných miliard, o kolik se nám zvýší deficit státního rozpočtu? Já se domnívám, že právě o těch 170 miliard, neboť tyto peníze přece již nejsou rozpočtované. Je tomu skutečně tak?

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji a slovo má předseda vlády Andrej Babiš.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Určitě. A to je ten rozdíl v té interpretaci, kdy pan Kalousek říkal, že ty peníze nejsou, a já říkám, že ty peníze jsou. A kdyby se utratily, tak je to deficit.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji a s další interpelací, resp. s poslední interpelací na premiéra Andreje Babiše vystoupí pan poslanec Miroslav Kalousek. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Pane premiére, dnes dopoledne prošel do druhého čtení návrh Komunistické strany Čech a Moravy na zrušení zákazu dodávek pro Búšehr. Ten návrh podpořili vaši poslanci, poslanci SPD a poslanci Pirátů. Náš názor, že Stát Izrael je náš přítel a přítel se neprodává, zůstal v menšině. Ale to nechám na parlamentní diskuse.

Spíše mě zaujalo, že vláda k tomuto návrhu měla neutrální stanovisko. Neutrální stanovisko znamená, že je mi v zásadě jedno, jak to dopadne, což v tomhle případě u vlády je naprosto nemyslitelný postoj, protože to je vrcholně mezinárodněpolitické rozhodnutí a zahraniční politiku tvoří a zodpovídá za ni vláda.

Je skutečně možné, pane premiére, že v této otázce, v otázce vztahu ke Státu Izrael, vaše vláda nemá názor? Že je jí to jedno? Že má neutrální stanovisko? Opravdu platí, že v tomto případě vaše vláda žádnou politiku nedělá? A že když se to netýká zájmů Agrofertu nebo zájmů vašeho vlastního trestního stíhání, tak je vám to prostě jedno a žádnou politiku neděláte?

Z tohoto důvodu si vás jako představitele české vlády dovoluji požádat, zda byste nám poslancům mohl říci, protože vláda tu věc projednávala už třikrát, zda vy sám jste pro zrušení zákazu dodávek pro elektrárnu Búšehr, nebo jste proti? Jedno, nebo druhé. Jestliže řeknete, že je vám to jedno, což jste napsali ve vládním stanovisku, bude to také odpověď, ale odpověď v případě vlády jako politického orgánu naprosto skandální. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP