(15.50 hodin)

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jaroslava Němcová Vážený pane předsedající, vážená paní poslankyně, vážené dámy, vážení pánové, dětské domovy pro děti do tří let jsou zdravotnickými zařízeními, o kterých hovořila paní poslankyně, podle § 43 zákona o zdravotních službách a spadají do gesce Ministerstva zdravotnictví. To je potřeba si říct zaprvé. MPSV si uvědomuje, že není současná situace dětí zde umístěných vůbec ideální a je nutné nadále rozvíjet služby, které v první řadě umožní těmto dětem zůstat ve vlastní rodině, a nebude-li to možné, pak pro ně musí být zajištěno náhradní rodinné prostředí. I současná legislativa říká, že je ústavní péče o děti ta poslední možnost.

MPSV v současnosti diskutuje, a velmi, velmi intenzivně, s Ministerstvem zdravotnictví o systémovém nastavení péče o nejmenší děti. Je nutné v první řadě nastavit adekvátní financování, protože tak jak jsem hovořila v začátku, jedná se o zařízení zdravotnické a je tam poskytována ošetřovatelská péče, jsou tam zdravotní sestry, nicméně tato zařízení a ta péče ze systému veřejného zdravotního pojištění financována není. Zdravotnická zařízení jsou financována z prostředků zřizovatelů, tzn. krajů.

Nicméně krom dětí, které potřebují také ošetřovatelskou a zdravotní péči, se zde nacházejí, protože se jedná o pomoc, děti v krizových situacích, nacházejí se zde také děti, které jsou zde ze sociálních důvodů, byť by ve zdravotnickém zařízení neměly být umístěné. Pro ty je potřeba dle mého názoru hledat posléze nejvhodnější řešení v sociální oblasti a v sociálních službách.

Je velmi důležité, abychom se s Ministerstvem zdravotnictví shodli na dalším postupu, protože pokud se neshodneme s Ministerstvem zdravotnictví, tak ten systém zůstane i nadále nesystémem. A proto pro informaci a pro paní poslankyni, na Ministerstvu zdravotnictví je zpracovávána analýza, s některými poslanci už jsme to také projednávali v minulém týdnu a s panem ministrem zdravotnictví a s panem náměstkem Prymulou. Je potřeba nejdříve provést analýzu, v jakém zdravotním stavu se nacházejí děti, které jsou do těchto zařízení umisťovány, kolik těch dětí potřebuje opravdu ošetřovatelskou anebo i lékařskou péči a kolik dětí potřebuje pouze péči sociální, tzn. sociální službu. A poté, pokud budeme tuto analýzu mít, tak můžeme se bavit o dalším systémovém nastavení a třeba i o změně financování.

Co se týče sběru dat, tak paní poslankyně měla nějaké sesbírané údaje. My máme údaje MPSV samozřejmě ze statistik, které nám jednotliví zřizovatelé každoročně a pravidelně posílají. A stejná data a ta data naše, ta čísla, se shodují s daty, která má Ministerstvo zdravotnictví. Jestli tam máte míň dětí, jestli to není způsobeno, neznám výpočet organizace, ani jak prováděla šetření, nicméně se se zdravotnictvím bavíme o stejných kapacitách. Je druhá otázka využití těchto kapacit, tzn. obložnosti. A zároveň ruku v ruce s tím, že budeme chtít nastavit nový systém, nastavit do toho systém, nalézt nové řešení, nový systém financování případně, tak se musíme bavit i o kapacitách.

Velmi intenzivně jednáme proto s kraji, protože to bez krajů nezvládneme a nemělo by to hlavu ani patu. Jednáme s kraji o potřebě potřebné kapacity v jednotlivých krajích a v případě, že se bude jednat i o samozřejmě sociální službu pro tyto dětičky, tak abychom měli jistotu, že ta služba bude poskytována, poskytnuta a že ta kapacita bude adekvátní a dostatečná, tak jsme se shodli s radními ze všech krajů přes Asociaci krajů, přes tu sociální část a přes sociální sekci, že posléze když bude nastaven jasný systém, tak vybudujeme z těchto zařízení jakousi nadregionální síť, protože ta kapacita musí být zajištěna napříč všemi kraji v celé republice.

Takže asi jenom k tomu. Ta analýza, šetření probíhá a posléze budeme informovat samozřejmě i poslance přes sociální výbor a informace se k vám dostanou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji paní ministryni a táži se paní poslankyně, zdali si přeje položit doplňující dotaz. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Richterová: Já moc děkuji. Jsem moc ráda, že probíhá sběr dat právě zaměřený na to, které děti tam jsou z těch sociálních důvodů a které skutečně ze zdravotních. Já bych ráda jenom vypíchla technicky, že skutečně jde o to zjistit, kolik je tam dětí přesně do tří let věku, a to ještě druhá věc, bez matek. A to právě je to číslo 440 zjištěné. Je to vlastně veliký rozdíl oproti tomu jinému číslu. Právě tam se zdá, že je to překryv těch sociálních potřeb versus zdravotních. A samozřejmě ještě není úplný.

Ještě jsem se ale chtěla doptat k těm sociálně aktivizačním službám, jestli je nějaké větší zaměření na ně, jestli MPSV plánuje sociálně aktivizační služby finančně posílit. Chápu, že to určitě chcete opírat o analýzy. Jenom jsem se chtěla zeptat, do jaké míry třeba chcete vycházet i ze skutečností dobré praxe právě ve Zlínském kraji. (Upozornění na čas.) Ve Zlínském kraji zjistili, jak právě potřebují přelít peníze ze zdravotní péče do sociální a jak se jim to ve finále vyplácí.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Slovo má paní ministryně Jaroslava Němcová. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jaroslava Němcová Jenom pro doplnění. Přesně ty sociálně aktivizační služby jsou spojeny s návratem dětí zpátky a zcela jasně budou součástí a jsou součástí analýzy a výsledného řešení. Protože děti jsou tam umisťovány, nebo by tam měly být umisťovány, i když tomu tak v reálu opravdu není, na nezbytně krátkou dobu, a ne tak, jak dnes, jsou tam daleko přes půlrok nebo přes rok. K těm číslům se už dál vyjadřovat nebudu.

A co se týká Zlínského kraje, tak věřte tomu, že asi nejvíc z krajů, se kterým komunikuji a kde jsem už opakovaně několikrát byla, je Zlínský kraj. Ten tu transformaci, protože nemá v tom pravém slova smyslu kojenecký ústav už dnes, nicméně všechny děti má v malokapacitních zařízeních a ve ZDVOPech. Se Zlínským krajem komunikujeme. Teď je nastartován a připraven Pardubický kraj. Ta transformace, jenom pro vaši informaci, trvala ve Zlínském kraji asi šest let. A posléze je potřeba právě, a komunikujeme a využíváme samozřejmě, protože jinak to nejde, já sama jsem přišla z kraje, z největšího, ze středních Čech, takže komunikujeme ten best practices, protože je samozřejmě jako nezbytná součást analýz a toho, pokud nějaký systém přenastavíme. Já budu strašně moc ráda, pokud budete u toho.

A dokonce teď se mi ohlásil a minulý týden jsem byla vlastně i v Ústeckém kraji, kde je asi nejvíc dětí v těchto zařízeních, tak sami přišli s iniciativou poté, co jsme několikrát hovořili, že velmi rádi se zapojí do té transformace také. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Nyní bych přečetl dvě omluvy. Od 16 hodin do konce jednacího dne se z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec Jiří Strýček. A z pracovních důvodů se omlouvá předseda vlády a poslanec Andrej Babiš, a to od 15.45 do konce jednání Sněmovny.

Nyní tedy dávám slovo poslanci Janu Chvojkovi, který byl vylosován na šestém místě. Bude interpelovat pana ministra spravedlnosti Roberta Pelikána ve věci platů asistentů soudců. Připraví se pan poslanec Ondřej Polanský. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, obrátila se na mě volička, říkejme jí například paní nebo slečna Alena, která již šestým rokem pracuje v justici na pozici asistenta soudce, nejdříve na Městském soudě v Brně, nyní na Nejvyšším soudě České republiky. S šestiletou praxí v justici dosahuje její plat dle tarifu ve 13. platové třídě aktuálně 26 840 korun hrubého. Pokud by zůstala na Městském soudě v Brně, tak by byla zařazena do 11. platové třídy s platem 22 860 korun hrubého. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP