(16.00 hodin)
(pokračuje Chvojka)

Pozice asistenta může být vykonávána pouze osobou s magisterským vzděláním v oboru právo a právní věda. Náplní práce je samostatná rozhodovací činnost namísto zákonného soudce ve všech oborech práva, zpracování konceptů rozhodnutí včetně rozsudků a rešerše judikatury. Jedná se tedy o vysoce odbornou právní činnost. Průměrná mzda nyní v ČR činí aktuálně 31 646 korun a já stejně jako slečna nebo paní Alena považuji za neadekvátní, aby právník, který se kvalifikovaně podílí na soudcovské činnosti s šestiletou praxí, se k průměrné mzdě ani nepřiblížil. A pravda je, že v případě asistenta na osobním soudě zaostává jeho plat vůči průměrné mzdě dokonce o téměř 10 tisíc korun. Situaci považuji za alarmující při srovnání např. s některými obchodními řetězci, kde se nabízí základní nástupní mzda 28 tisíc korun.

A já se tedy ptám, pane ministře: opravdu má mít v ČR takto vysoce kvalifikovaný odborník takto nízkou mzdu? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Čas - ano, děkuji. A slovo má ministr spravedlnosti Robert Pelikán. Pane ministře, máte slovo. Prosím.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, zejména milý pane kolego, na vaši otázku musím odpovědět tak, že je to jisté nepochopení role asistenta, to, co vaše paní Hana, nebo jak jste to říkal, vám píše. (Posl. Chvojka: Alena.) Protože je třeba říci, že my jednu dobře placenou právnickou profesi v justici máme. Jmenuje se soudce a má, musím říci, dnes vynikající plat. Většina z nich má plat větší než já teď. A asistent tohoto soudce je někdo, kdo mu má pomáhat. Z logiky věci těžko můžeme chtít, když on sám má ten velký plat, tak aby ještě za něj tu práci dělal někdo jiný, kdo bude mít také velký plat. Takže ta logika je úplně jiná. Logika je taková, že očekáváme, že jako asistenti budou působit mladí lidé krátce po škole, kteří chtějí získat zkušenosti, a ty peníze pro ně zajisté nejsou zanedbatelné, protože také musí něco jíst, ale jsou připraveni se uskrovnit za to, že získají ty zkušenosti a že třeba perspektivně se potom mohou stát soudci s tím velkým platem anebo advokáty s velkým platem atp. Takže pokud vaše paní tazatelka působí šestým rokem ve funkci asistenta soudce, nezbývá, než jí poradit, aby se stala soudcem. Děkuji. Soudkyní.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Prosím, jestli pan poslanec má doplňující otázku.

 

Poslanec Jan Chvojka: Není to úplně otázka, spíš krátká glosa. Je to paní Alena. Samozřejmě nejsem úplně hloupý. Rozumím, že asistent soudce či soudkyně je asistent. Je to někdo, kdo by měl pomáhat, a určitě nebude nebo neměl by mít tak vysoký plat, jako má soudce. Nicméně i přesto, že je to v uvozovkách pouhý asistent, tak podle mého názoru, nejenom podle názoru paní Aleny, ale i podle mého názoru vykonává přesto kvalifikovanou činnost, a já si myslím, že ta odměna by měla být větší. Neříkám, že by měla být velká, jako má soudce, ale měla by být větší, než je dnes.

Proto se ptám, byť rozumím z toho, co říkal pan ministr, že není úplně přítelem zvyšování odměn, zda by se přece jenom nad tím nezamyslel a zda chce nějak konkrétně řešit otázku platů asistentů soudců. Jestli ano, tak pokud nejde například uvažovat o přeřazení asistentů soudců do vyšších platových tříd, kterých je 16 (upozornění na čas), tedy o novelizaci katalogu prací v nařízení vlády. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Prosím pana ministra, jestli má zájem o reakci.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán V prvé řadě chraň pánbůh, že bych snad si myslel, že můj kolega hloupý. Jestli to tak vyznělo, tak se mu moc omlouvám. Ale jinak musím říci, že o tom tématu samozřejmě přemýšlím, a nejenom já, ale i celé ministerstvo v podstatě trvale, zatím ovšem nic takového nechystáme. Jen tak mimochodem, poměrně nedávno, velmi nedávno jsme ten katalog měnili a umožňovali nově zařadit pomocný personál kromě 11. a 12., kde tomu tak bylo dosud, tak nově i do 13. platové třídy. Pozoruhodné je, že to zatím udělalo více zloby než užitku, protože samozřejmě nevole těch, kteří nejsou, protože nemohou být všichni zařazeni do 13. třídy, na to prostě nejsou peníze, a nevole těch, kteří tam zařazeni nejsou, kterých je většina, více než vyváží radost těch, kteří tam zařazeni byli. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji panu ministrovi a posuneme se k další interpelaci, ve které Ondřej Polanský bude interpelovat ministra Vojtěcha ve věci hospodaření Horských lázní Karlova Studánka. Prosím, pane poslanče, dvě minuty.

 

Poslanec Ondřej Polanský: Dobrý den, vážený pane předsedající. Vážený pane ministře, rád bych se na vás obrátil ve věci prověření hospodaření státních lázní, především státního podniku Horských lázní Karlova Studánka, posledního ze tří státních lázeňských podniků.

Tento podnik se nachází v mém volebním kraji, tj. v Moravskoslezském. Rád bych využil tohoto prostoru a položil vám následující otázky: Co říkáte na to, že ve státním podniku, který má 133 zaměstnanců, je ve vedení podniku manažerský tým ředitel a čtyři náměstci? Kdo určuje platy těmto manažerům? Byli všichni členové vedení podniku vybráni na základě řádného výběrového řízení a disponují potřebným vzděláním a kvalifikací? Proč je v Horských lázních Karlova Studánka v současné době naplněnost méně než 50 %, když ostatní lázeňská místa mají kapacity naplněny a žadatele odmítají? Jaká je dlouhodobá a jaká je měsíční průměrná naplněnost Horských lázní Karlova Studánka za poslední dva roky?

Jak je naloženo s kontrolní závěrečnou zprávou Nejvyššího kontrolního úřadu z roku 2016, která odhaluje některá závažná zjištění? Podle mých informací, pokud je mám tedy správné, vláda tuto zprávu vzala pouze na vědomí a uložila Ministru zdravotnictví zajistit realizaci opatření uvedených ve stanovisku usnesení vlády ze dne 29. 3. 2017 číslo 236. Byla vládě předložena zpráva o plnění nápravných opatření ve stanoveném termínu, tak jak bylo uvedeno v usnesení?

Zároveň využívám této příležitosti a žádám vás o provedení finančního a personálního auditu v Horských lázních Karlova Studánka. Děkuji vám za váš čas a za vaše odpovědi.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za přesné dodržení času a prosím pana ministra o reakci. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pokud jde o situaci v Horských Lázních Karlova Studánka, tak já se jí skutečně zabývám a prověřuji ji, protože pravděpodobně asi jako pan poslanec jsem taktéž obdržel určitý anonym, i když tedy nejsem úplně příznivcem anonymních udání, ale přesto se mu věnuji. Shodou okolností včera jsem poslal dva kolegy z Ministerstva zdravotnictví, aby navštívili lázně Karlova Studánka a mluvili s managementem o těch určitých výtkách. Samozřejmě není to klasický audit nebo veřejnosprávní kontrola, tak jak ji ministerstvo provádí. Tu určitě tam taktéž provedeme.

K otázkám, které tady padly. Doufám, že odpovím na všechny. Pokud jde o manažerský tým, tam je tedy ředitel a čtyři náměstci na 133 zaměstnanců. Z mého pohledu tedy zrovna toto si nemyslím, že by byla nějaká anomální řídicí struktura. Myslím si, že to je poměrně obvyklé, takže každý má na starosti nějakou oblast a nemyslím si, že by to bylo nějak nepřiměřené.

Pokud jde o smluvní mzdu managementu, tak tam se to pohybuje někde kolem 50-60 tisíc měsíčně, což také si nemyslím, že na manažerskou pozici je nějaká částka, která by byla nemravná nebo nadsazená. Byly tam sice nějaké roční odměny asi v souhrnném součtu asi za 400 tisíc korun, ale nemyslím si, že ta mzda managementu je nějak zásadně vysoká.

Informace o aktuální naplněnosti musím prověřit. Samozřejmě naplněnost je určitě i sezónní záležitost, takže na to vám ještě dám odpověď písemně, kdy vám předložím konkrétní statistiky. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP