(16.20 hodin)

 

Poslankyně Pavla Golasowská: Děkuji za slovo. Krásné odpoledne, kolegyně, kolegové.

Vážený pane ministře, interpeluji vás v důsledku nedostatečné kapacity věznic, kdy vlastně v loňském roce byl vysoutěžen tendr na elektronické náramky, které mají alespoň částečně tuto situaci řešit. Mám proto na vás několik dotazů. Kolik odsouzených tyto náramky používá, a zda to znamená pro věznice nějakou znatelnou úlevu. Pak za druhé, zda ministerstvo plánuje další nákup elektronických náramků, nebo spíš počítá se systémem probačních domů, otevřených věznic, nebo zda chce situaci řešit výstavbou další věznice, a pokud ano, tak v jakém časovém horizontu. A poslední dotaz, zda ministerstvo neuvažuje o použití systému elektronických náramků pro neplatiče výživného. A pokud je už používá, tak by mě zajímalo, s jakým výsledkem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Prosím pana ministra o odpověď.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Děkuji, vážený pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, musím paní kolegyni trochu zklamat. Tak rychle ty věci neběží, ačkoliv bych si to moc přál. To znamená, stále ještě probíhá implementace toho systému. Ono není úplně triviální ten systém nasadit. Každý týden dostávám situační report od naší skupiny, která na tom pracuje s dodavatelem, a naštěstí nějaké ty porodní bolesti, které tam byly, tak už se zdá, že jsou téměř všechny překonány. Takže počítám, že do měsíce, do dvou už opravdu půjdeme do toho ostrého provozu a začneme to těm vězňům nasazovat. Zatím se tak ještě nestalo.

K další části vaší otázky. My se chystáme ke všem těm krokům, které jste vyjmenovala, protože si myslíme, že potřebujeme, abychom něco udělali s našim vězeňstvím, nebo vůbec trestáním lidí, celou škálu řešení k dispozici mít. Jsou totiž chvíle, kdy je vhodným řešením elektronický náramek, jsou naopak momenty nebo případy, kde vhodným řešením není, kde nezbývá, než toho člověka zavřít do vězení a kde potom při tom propuštění můžeme, nebo v průběhu procesu propouštění sáhnout, ať už po otevřené věznici, nebo po probačním domě. Čili chceme mít k dispozici všechny tyhle nástroje, plus ještě nějaké další.

Ačkoliv si od toho slibujeme, že nasazení těchto nástrojů povede ke snížení počtu vězňů, tak přesto plánujeme výstavbu nové věznice. Z jednoduchého důvodu. Naše dnešní ubytovací kapacity jsou skutečně ubytovacími kapacitami. Nejsou to moderní věznice, ve kterých by se dalo s těmi lidmi nějak rozumně pracovat, které by umožňovaly ty lidi skutečně nějak reformovat, pokud je tedy reformovat lze. Jsou to, pro vaši představu, buď velmi staré objekty - poslední objekt stavěný pro účely vězeňství máme asi z poloviny 19. století, od té doby se žádná věznice nepostavila - anebo jsou to bývalé školy v přírodě, kasárna, zařízení podobného typu, která byla z nouze přeměněna na věznice, když k původnímu využití sloužit přestala.

Takže my máme dlouhodobý plán začít stavět nové věznice a těmi postupně nahrazovat ty zcela nevyhovující objekty, nebo aspoň si nějaký ten objekt uvolnit a moci ho fundamentálně přestavět a takhle potom pokračovat. Bez výstavby alespoň jedné nové věznice, spíše několika, se to určitě neobejde. Zatím jsme ve fázi ještě ani ne projektování, ale přípravy toho, jak by ta věznice měla vypadat, a zároveň vytipovávání vhodných míst pro tu věznici, kde bohužel narážíme na velké nepochopení ze strany místních samospráv, ze strany občanů. Teď naposledy jsem zaznamenal, že zrovna včera Tábor si přijal usnesení, v žádném případě ve svém okolí věznici nechce. A to jenom proto, že patřil mezi ta vytipovaná, předběžně vytipovaná místa. A podobně jsme na tom i jinde. Je to bohužel něco, co je problematické, a zatím se nám nedaří ty pochybnosti občanů rozptylovat, ačkoliv paradoxně ve všech obcích, kde věznici máme, je zpětná vazba od občanů jen pozitivní. Všechny ty obce jsou spokojené s tím, že tam věznici mají. Naopak jim vlastně její provoz často pomáhá nejen v oblasti zaměstnanosti, ale i v oblastech dalších.

Snad jsem vyčerpal všechno, co jsem vyčerpat mohl.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Ještě vám zbylo půl minuty, ale není nutné to vyčerpat všechno. Prosím paní poslankyni, jestli má zájem o doplňující otázku.

 

Poslankyně Pavla Golasowská: Děkuji, pane ministře. Já bych se ještě přesto zeptala, jakou máte vizi, nebo v jakém časovém horizontu vidíte, že by šlo plošně užívat ty elektronické náramky. Jestli tedy ještě třeba nějak v letošním roce, nebo je to nějaký dlouhodobý výhled. Děkuji.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán (Odpovídá bez vyzvání.) Děkuji za tu doplňující otázku, ať je to zcela jasné. Tak je to určitě v tomto roce. My jsme teď tedy ve fázi implementace, po té fázi implementace proběhne několikatýdenní testovací provoz a pak už plné nasazení. Takže určitě ještě v tomto roce. A dokonce jsem pevně přesvědčen, že ještě v prvním pololetí tohoto roku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji za odpověď. Dorazila mi omluvenka ministryně Němcové od čtyř hodin.

A nyní prosím pana poslance Radka Holomčíka, který bude interpelovat ve věci ČIŽP a kůrovcové kalamity na severu Moravy ministra Brabce.

 

Poslanec Radek Holomčík: Já děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, před pár dny vyšel na serveru iHNED zneklidňující článek o loňské kůrovcové kalamitě ve Slezsku a severní Moravě. Kromě té kalamity samotné se věnoval i kontrole České inspekce životního prostředí. Ta měla probíhat od loňského srpna a momentálně by protokoly z kontroly měl mít k dispozici management společnosti Lesy ČR.

Pokoušel jsem se protokoly z kontroly od paní tiskové mluvčí inspekce získat, ale to se nepovedlo. Ve zmiňovaném článku jsou uvedeny některé docela znepokojující citace pana náměstka Dolejského a já bych je zde chtěl odcitovat. Tak například: "Mám dílčí zprávu, že ta zjištění jsou velmi, velmi závažná. Nebyli včas u napadeného stromu," tím myslí lesníky, "jak jim přikazuje zákon a jejich vyhláška 101 o ochraně lesa, nechali kůrovce vylétat vědomě či nevědomě." Další: "To může být i nedbalostní trestný čin, což je na posouzení právníků. Může jít o záměrné či nezáměrné šíření kalamitního škůdce ve státních lesích nebo do okolí lesů." Další: "Je to trestuhodné. Nezachytili trend, nechtěli ani mluvit o nějakém managementu při klimatické změně a jejich negativních dopadech. Ani dnes neexistuje nějaký krizový scénář, není vidět změna přístupů, budou mluvit pořád dokola o tom, že je potřeba smrk nahradit listnáči, ale oni je nemají vypěstované. Nemají sazenice v množství, v jakém by to bylo potřeba. To je ale věc Ministerstva zemědělství."

Já jsem se chtěl zeptat pana ministra, zda tady v téhle věci, jelikož se jedná o poměrně závažnou situaci, podnikl jeho rezort a inspekce nějaké kroky kromě té, nad rámec té kontroly a co připravuje do budoucna. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Tak, pane poslanče, pan ministr Brabec není přítomen, takže vám odpoví písemně do třiceti dnů. Nyní mi dorazila omluvenka od pana poslance Radka Rozvorala od 16.30 do konce jednacího dne, takže je omluven.

A nyní prosím pana poslance Feriho, který bude interpelovat ve věci branné výchovy paní ministryni Šlechtovou.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, s ohledem na nepřítomnost paní ministryně přednesu svoji interpelaci při nejbližší možné příležitosti. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Tak, já také děkuji. A nyní tedy poprosím pana poslance Rakušana, který bude interpelovat ve věci novely stavebního zákona paní poslankyni Dostálovou. Pan poslanec Rakušan zjevně není přítomen, tedy jeho interpelace propadá.

Prosím paní poslankyni Kovářovou, která bude interpelovat ve věci pojištění dětí v mateřské škole pana ministra Plagu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP