(16.10 hodin)
(pokračuje Vojtěch)

Pokud jde o výběr těch řídících pracovníků, tak ten je plně v kompetenci ředitele podniku. Na to Ministerstvo zdravotnictví nemá žádný vliv a neovlivňuje tedy výběr spolupracovníků ředitele. My ovlivňujeme pouze ředitele. Ředitele jmenuje a odvolává ministr zdravotnictví, jeho podřízení jsou v jeho kompetenci.

Jak říkáte, byly tam určité otázky z hlediska odměn toho managementu. My jsme jasně řekli včera panu řediteli, že má ty odměny řádně zdůvodňovat. Pokud nějaké odměny poskytne, tak by měly být na základě nějakých cílových ukazatelů a měly by být zdůvodněny. Byla tam otázka nějakých služebních cest, které nebyly úplně evidovány, takže to jsme také řekli, že je třeba kontrolovat účel služebních cest.

Další věci se týkaly ubytovávání zaměstnanců v rámci lázní, kdy je pravda, že jsme zjistili, že tam došlo k porušení vnitřní směrnice, kdy jeden určitý zaměstnanec byl ubytováván v nějaké čtyřhvězdičkové vile. Tak jsme jasně řekli, že toto se nemá dít a že má být ta směrnice dodržována.

Reprezentační fond v tom anonymu, který jsem četl, tak bylo, že jde o statisíce, což nebyla pravda, protože reprezentační fond za rok v souhrnu činí 90 tisíc korun a nebyl překročen. Takže v tomto směru tato informace nebyla správná. Snažili jsme se toto všechno prověřit. Jak říkám, bylo to spíš na bázi toho, že tam zaměstnanci vyjeli na ad hoc rozhovor s tím managementem.

Pokud jde o ten nález NKÚ, tak skutečně tento nález byl projednán vládou včetně stanoviska Ministerstva zdravotnictví, ale není to tak, že by to vláda pouze vzala na vědomí. Ten nález následně šel do kontrolního výboru Poslanecké sněmovny, kdy naposledy byl zde projednáván 15. 2. 2018. I kolegové poslanci z kontrolního výboru tento nález měli k dispozici a vyjadřovali se k němu s tím, že jednotlivá opatření v tom nálezu, nápravná opatření, budeme samozřejmě po managementu vyžadovat. To je jednoznačné. Jak říkám, určitě tam budeme vysílat veřejnosprávní kontrolu, nikoli audit (upozornění na čas), ale musíme v tomto směru počkat, protože kontrolujeme i další nemocnice.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Nyní... pan poslanec nemá zájem o doplňující otázku, takže se posuneme dál. Prosím pana poslance Bláhu s interpelací ministra Stropnického ve věci formulace zahraniční politiky ČR.

 

Poslanec Stanislav Blaha: Vážený pane předsedající, já bych si dovolil zdvořile požádat, abyste nekomolil mé příjmení. Jsme tady ve Sněmovně dva poslanci podobného příjmení. Kolega z hnutí ANO má nad a tu čárku, kterou jste teď přečetl u mě. Nicméně já se píši Blaha krátce bez čárky. Ono by mi to mohlo být vyčítáno mými voliči zejména po sledování diskuse při volbě předsedy komise pro kontrolu GIBS, kde pan kolega byl velmi aktivní, a to bych skutečně těžko vysvětloval.

Ale nyní k mé interpelaci.

Vážený pane nepřítomný ministře, máte být osobou zodpovědnou za formulaci zahraniční politiky České republiky. V souvislosti s tvrdou reakcí našich spojenců na užití chemických látek asadovským režimem proti vlastnímu obyvatelstvu v Sýrii jste vyjádřil podporu našim spojencům. Já s vaší podporou naprosto souhlasím. Prakticky ve stejný okamžik, kdy jste vy, a tedy vláda České republiky, vyjádřil podporu našim spojencům, prohlásil prezident republiky pravý opak a v průběhu víkendu se k názoru prezidenta Zemana přidal i premiér vlády Babiš.

Ptám se vás proto, zda považujete za normální a udržitelné, aby se v tak zásadním tématu naprosto rozcházelo stanovisko vlády a prezidenta, ba co hůř, uvnitř vlády samotné veřejně vyjádřený názor premiéra a ministra zahraničních věcí. Vy osobně nesete nejen politickou odpovědnost za zahraniční politiku. Jak tento rozpor vysvětlíte našim spojencům? Kdo u nás skutečně formuluje zahraniční politiku? Jste to vy? Děkuji vám za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan ministr odpoví písemně do 30 dnů. Já se omlouvám za svůj přízvuk.

A nyní prosím pana poslance Kalouska, aby interpeloval ministra Brabce ve věci jaderné elektrárny Búšehr.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Pane první místopředsedo vlády, pane ministře, dovoluji si vás zeptat, jaký je váš osobní názor na zrušení zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr. Dnes dopoledne prošel Sněmovnou komunistický návrh za podpory poslanců SPD, Pirátů a vašeho hnutí do druhého čtení. To bude věcí parlamentní diskuse. Mě však zaujalo stanovisko vlády. To stanovisko vlády je neutrální. Jinými slovy, vláda říká: je nám to jedno. Tento návrh zákona je vrcholně politické rozhodnutí z oblasti mezinárodní politiky. Za mezinárodní politiku odpovídá vláda a vláda ji i formuluje. Nemůže v tomto případě říct, že je jí to jedno.

Pan premiér na moji interpelaci odpověděl, že vláda se neshodla, proto zaujala neutrální stanovisko, což je lež. Kdyby se vláda neshodla, nezaujala by žádné stanovisko. Vláda bohužel zaujala stanovisko, zaujala stanovisko takové, že je jí to jedno, což pokládám za absurdní. Táži se tedy alespoň vás jako prvního místopředsedy vlády, zda je vám to jedno, zda jste pro, anebo zda jste proti. Děkuji za vyčerpávající odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji a prosím... Pan ministr Brabec bude reagovat? (Není přítomen.) To propadne, já se obávám, že vám odpoví do 30 dnů písemně.

Posuneme se dál. Nyní prosím pana poslance Pávka, který bude interpelovat ve věci vazební nutnosti pro ovlivňování svědků ministra Roberta Pelikána. Je tu pan poslanec Pávek? Pokud tady pan poslanec Pávek není, tak má smůlu, jeho interpelace propadá.

Posuneme se dál. Prosím paní poslankyni Maříkovou, která bude interpelovat ve věci podpory české diplomacie sobotního nočního útoku na Sýrii ministra Stropnického.

 

Poslankyně Karla Maříková: Děkuji za slovo. Vážený pane nepřítomný ministře, česká diplomacie podpořila sobotní útok USA, Británie a Francie v Sýrii i přesto, že nebyly předloženy důkazy jak od inspektorů OSN, tak od členských států, a bez posouzení Radou bezpečnosti, že je skutečně na vině Asadův režim. V této souvislosti prosím o zodpovězení následujících otázek.

Bylo vhodné v rámci české zahraniční politiky podpořit zmíněný akt agrese bez předložených důkazů prokazujících vinu Asadova režimu? A bude to mít negativní vliv na českou zahraniční politiku, jelikož došlo k porušení mezinárodního práva?. Nebylo s ohledem na spravedlivý proces a objektivní stav věcí vhodné, aby posouzení a zvážení realizace uvedeného útoku proběhlo v Radě bezpečnosti a bylo vyčkáno na zprávu inspektorů, tím spíše, když byly použity chemické zbraně? Vy sám jste pronesl, že Česko považuje za nejlepší cestu k ukončení násilností v Sýrii diplomatická jednání o mírovém uspořádání, ale přesto Česká republika podpořila akt agrese na svrchovaný stát, který mohl mít následky v podobě statisíců zabitých lidí a milionů uprchlíků. Neměla by se naše česká zahraniční politika spíše snažit dosáhnout ukončení používání chemických zbraní cestou příměří a jednat v souladu s mezinárodním právem? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Pan ministr není přítomen, tedy vám na vaši interpelaci bude odpovězeno do 30 dnů písemně.

A nyní prosím paní poslankyni Golasowskou, která bude interpelovat ve věci elektronických náramků ministra Pelikána. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP