(16.40 hodin)
(pokračuje Vojtěch)

My jsme ty připomínky vypořádali a po tomto vnitrorezortním připomínkovém řízení finální návrh za naši stranu, tedy ten upravený, byl odeslán dnes, právě jsem ho podepsal, a byl odeslán na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, které je odpovědné za vydání této vyhlášky, a to musí pak zajistit další legislativní práce. Předpokládám, že ta vyhláška - nebo předpokládám, určitě tomu tak bude - že ta vyhláška půjde do vnějšího připomínkového řízení, takže ještě bude možnost se k ní také vyjádřit ze strany ostatních rezortů. Takže probíhá, řekl bych, standardní legislativní proces, který, jak říkám, byl zejména tedy na vyžádání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Na pamlskovou vyhlášku jsou různé názory. K té aktuální podobě se samozřejmě vyjadřují ředitelé škol a zástupci škol, kteří jsou poměrně kritičtí. Já sám jsem jasně na začátku jednání s Ministerstvem školství řekl, že nesouhlasím s tím, aby ta pamlsková vyhláška byla zrušena, protože vnímám její potřebu zejména ve smyslu právě restriktivního přístupu například k těm velmi slazeným nápojům a velmi nezdravým potravinám. Vnímám to, že u nás je problém s dětskou obezitou, která je nějakým předstupněm různých chronických chorob, diabetu a podobně. Takže určitě, jak se někde psalo i v médiích, že bude zrušena, tak to určitě takto nebude. Jsme dohodnuti, že bude zachována a pouze bude upravena tak, aby bylo možné prodávat ony pribináčky nebo rohlík s máslem, to říkám teď v uvozovkách, ale aby skutečně nebyla tak restriktivní, jako je dnes.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Tak já děkuji. Prosím pana poslance, jestli má zájem o doplňující otázku. Prosím.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Děkuji za odpověď. V médiích proběhla spíše jedna věc a to budu citovat, jestli potvrdíte, že "děti ve školách mají málo cukru". Nová vyhláška má více cukru?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pan ministr bude reagovat.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji. Tak to nevím, to jsem neviděl. Tam se snižují některé ty hodnoty, které jsou teď nastaveny, a neřekl bych, že nějak drasticky. Skutečně jsme si dávali záležet na tom, aby se změnou té vyhlášky neumožnil právě opět prodej těch velmi slazených nápojů, a tak dále. Což je pro mě nepřekročitelná věc. Takže takhle to bude nastaveno. Nevím, kdo řekl, že mají děti málo cukru. U nás, jak říkám, skutečně problém dětské obezity existuje. On samozřejmě není dán jenom stravovacími návyky. Je to otázka nedostatku pohybu a dalších věcí. Samozřejmě filozoficky jsou na tu pamlskovou vyhlášku různé názory. Někdo říká, že stravovací návyky si děti primárně tvoří v rámci rodiny a že v té škole se toho už příliš nezmůže. Ale na druhou stranu si myslím, že dává smysl určitá regulace, byť samozřejmě oponenti tvrdí, že děti si pak koupí ty potraviny někde vedle v obchodě, když vyjdou ze školy. Tak se tím podle některých vytvořila i docela díra na trhu, protože se začaly objevovat různé obchůdky hned vedle škol, kde se ty zakázané potraviny dají koupit. Takže to je otázka. Určitě ale ta vyhláška zkrátka nebude zrušena, pouze bude upravena.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji. Posuneme se dál. Nyní bude interpelovat pan poslanec Munzar ve věci plánovaného čipování vozidel pana ministra Ťoka.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji. Dobrý den, pane ministře. Médii proběhla zpráva o tom, že ŘSD vypsalo veřejnou zakázku za 267 mil. korun na vybudování sítě 150 tis. vozidel, aby stát sledoval intenzitu provozu. Dokonce se objevily například na iDNES zprávy o čipování vozidel. Otázka první hned na začátku. Kolik budou celkové náklady na budoucí provoz a obsluhu takového státního systému v dalších letech? To znamená roční provozní náklady? To jsem se z veřejných zdrojů nedozvěděl.

Druhá otázka. Jaká je efektivnost a účelnost vynaložených peněz daňových poplatníků na takový státní systém, když existují nejen open source aplikace typu Google, Waze, ale i soukromé systémy na bezpečnostní sledování pohybu vozidel. Navíc když se technologie dynamicky vyvíjí a soukromý sektor, podle mého názoru, bude vždy o krok dopředu před tím státním. Dělali jste si nějaké srovnání a posuzovali jste možnosti získávání dat od soukromého sektoru a s jakým případně výsledkem? Bylo by pro stát dražší získávání dat od soukromého sektoru než budování vlastního sektoru? To by byla další otázka. A poslední. Je zadání této zakázky v souladu s ochranou osobních dat dle GDPR, což jsme dneska projednávali na plénu? Respektive budou data anonymizována? Děkuji za odpovědi.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Prosím pana ministra o odpověď. A předtím, než dorazí k mikrofonu, tak přečtu omluvenku. Omlouvá se nám paní ministryně Němcová, dnes od 16.45 z pracovních důvodů.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane poslanče Munzare prostřednictvím pana předsedajícího. Především já už tady o té zakázce mluvím asi potřetí nebo počtvrté, ale to nevadí. Já tu příležitost rád využiji. Jenom bych z tohoto místa chtěl pogratulovat všem těm lobbistům, kteří se snaží, aby ta zakázka byla jakkoliv zpochybněna, a doufám, že vám vysvětlím, že ta zakázka smysl má.

Předně nejde o žádné čipování vozidel, ale o systém sběru a následného zpracování anonymizovaných a otevřených dat z palubních jednotek flotily vozidel zasmluvněných poskytovatelů s přesně definovanými požadavky. Tato data budou sbírána na celé silniční síti, a to automaticky v minutových intervalech. Největší význam budou mít na nejvytíženějších tazích. Tato data budou jedním z dalších nástrojů pro operátory Národního dopravního informačního centra, takzvaného NDIC v Ostravě, při ovlivňování a řízení silničního provozu a zároveň budou k dispozici pro poskytovatele informačních služeb o situaci v silničním provozu. Mohou to být nejen společnosti nabízející komerční navigace, ale i asistenční služby motoristům, médiím a třetím stranám obecně. Tady bych zdůraznit, že NDIC je jeden z nejdůležitějších informačních systémů pro sledování dopravy pro všechny komerční televize i státní televizi, televizi veřejné služby.

Při realizaci této akce se musí dodržovat specifikace ve zveřejněném nařízení Evropské komise v přenesené pravomoci o poskytování dopravních informací, podle kterého musí být data otevřená, musí být poskytována na nediskriminačním základě. To je také dáno v § 39a zákona o pozemních komunikacích. Bez navrhované akce nebude moci NDIC obdržet základní data o silničním provozu v reálném čase a plošně. Doposud jsou data získávána z konkrétních úseků nebo bodů. Naproti tomu navrhovaný projekt představuje nikoliv statické, ale mobilní detektory, které jsou schopny pokrýt celou silniční síť včetně sítě ve městech. Podobné systémy se zavádějí také v evropských zemích, ve Velké Británii nebo Německu.

Plošné automatické získávání dat je novým prvkem, který byl už úspěšně pilotně ověřen projektem s názvem Rhodos. Pilotní projekt financovaný státem byl ukončen a nyní je připraveno nasazení do ostrého provozu. ŘSD si rovněž nechalo vypracovat znalecký posudek pro posouzení ceny místně a časově obvyklé veřejné zakázky na dodávku tohoto systému, přičemž bylo také provedeno zhodnocení ekonomické efektivnosti, které vypracovalo Centrum dopravního výzkumu. K tomuto dni ještě nedošlo k podpisu smlouvy s vítězných uchazečem výběrového řízení, proto není možné v současné době uvádět žádné konkrétní údaje týkající se provozních nákladů daného systému. V okamžiku, kdy to bude, tak vám je dám.

Data Google nebo Waze, ta, která jste zmiňoval, jsou pro potřeby státu prakticky nepoužitelná. Důvodem je nastavení algoritmu, který ze zdrojových dat počítá data dopravní. Ten je nastaven jen pro potřeby navigací dlouhé, takzvané vyhnívací situace. Informace se drží na segmentu daleko déle, než tam v realitě je. Nevhodně nastavená a hlavně neměnitelná segmentace a další problémy. V zásadě se dá říci, že výpočetní algoritmus je mixem mezi reálným stavem a pomocnými statistickými údaji, což čtou dobře navigace, ale pro řídicí systémy, které používá NDIC, jsou tato data na dálnicích i ve městech prakticky nepoužitelná. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP