(9.40 hodin)
(pokračuje Válková)

Pan ministr tady říkal, že to bude velmi náročné technicky, ale já jsem zatím neslyšela žádné číslo. A i pan Ferjenčík vaším prostřednictvím, pane předsedo, před chvílí řekl, že se předpokládá, že vzniknou paralelní sítě, že je zřejmé, že to bude možné lehce obejít. Takže mě by potom zajímalo v takovém případě konkrétní vyčíslení těch nákladů, a ne jenom, že Ministerstvo spravedlnosti bude mít velké problémy. To má samozřejmě problémy vždy, když jde o nějaké dodatečné úkony, kde je třeba pomoci odborníků z oblasti elektronické nebo internetové nebo IT odborníků. Čili proto si myslím, že by každý z nás měl hlasovat tak, jak to cítí. (Předsedající: Váš čas.) Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám také děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Výborný, připraví se pan předseda Stanjura. Prosím.

 

Poslanec Marek Výborný: Já jenom aby bylo jasné a zřejmé to, co říkala paní kolegyně Vildumetzová. Ona hovořila o tom, že se některé údaje nezveřejňují. Tak prosím pěkně žádný, z těch pozměňovacích návrhů neříká nebo neomezuje to, že by někdo neměl údaje do registru uvádět. Všechny údaje jako doposud bude uvádět v registru. A rozdíl je v tom, že část jich bude veřejně dostupná, část jich bude neveřejná a i tyto neveřejné údaje budou dostupné pro orgány činné v trestním řízení, kontrolní orgány. Ano. Čili takhle to je. Ne že by někdo byl zbaven povinnosti ty údaje uvádět v registru. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji za upřesnění. Další faktická poznámka, pan předseda Stanjura, poté se přihlásil právě pan ministr spravedlnosti. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Dobrý den. Tak já reaguji na vystoupení svých předřečníků, a to pana poslance Ferjenčíka. Co to je za nesmysl, že tady vzniknou paralelní privátní registry? Pokud ano, tak to bude nelegální a nezákonná činnost! Tak proč to vůbec tady říkáme? Včera nebo předevčírem jsme tady řešili jako opravdu šílené GDPR, ale kdyby bylo GDPR, tak podle stávající platné úpravy by to byla nelegální a nezákonná činnost. A pokud něco takového vznikne, tak má stát tvrdě zasáhnout. A pokud něco takového vznikne, tak díky pozměňovacímu návrhu pana poslance Nachera aspoň budeme vědět, zda mu to prodal někdo z úředníků, nebo si ten člověk někde sedl a skupina lidí vytahovala údaje z registru a vytvářela si vlastní databázi. Bez toho pozměňovacího návrhu nebudeme vědět, pokud by něco takového vzniklo, já si to nemyslím, jestli to někdo prodal ze státní správy, anebo si to ten člověk tahal jeden údaj po druhém a vytvářel si vlastní databázi. A co je na tom špatně, když budeme vědět, kdo se o to zajímá? Přece na tom není nic špatného.

A už tady máme jednu poměrně velkou skupinu sprostých podezřelých a to jsou živnostníci. A teď chceme vyrobit druhou skupinu sprostých podezřelých a to jsou radní a starostové. Pan ministr Pelikán by mohl někdy zkusit být v zastupitelstvu, ani nemusí být starosta, malé obce. Pak by určitě přestal s tou ironií, jak starosta ráno vstane, pohladí děti a podobně. Opravdu, to bylo nemístné. Já bych řekl, že až nechutné. (Potlesk z pravé části jednacího sálu.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Další faktická poznámka, pan ministr. A teď jsem asi umazal pana Ferjenčíka, který se hlásil, ale budu si vás pamatovat. Tak prosím, pan ministr.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Děkuji. Tady se vytváří dojem, že když mají k nějakým údajům přístup orgány činné v trestním řízení, tak je všechno v pořádku. Orgány činné v trestním řízení prošetřují jenom konkrétní podezření. Ony, pán bůh zaplať, nezkoumají preventivně každého a jeho životní situaci, takže ony nemohou nahradit kontrolu veřejnosti. Takže to si prosím uvědomujme.

No a jinak k těm, kteří tady před tím reagovali, ti mě špatně poslouchali. Já jsem přece upozorňoval na to, že v tom návrhu D na rozdíl od návrhu A právě nejde jenom o ty starosty malých obcí, u kterých to chápu, ale že tam jde i o městské části Prahy, o krajská města a tak dále.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Tak tedy pan poslanec Ferjenčík, připraví se pan poslanec Birke.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Já se pokusím to ještě jednou vysvětlit pro pana Stanjuru. Jde o to, že kdokoli může naprosto legálně podat žádost na všechny politiky v tom registru. Ministerstvo spravedlnosti naprosto legálně všechny ty informace poskytne. A následně, pokud ten člověk, co to dostane, si koupí server v USA a na ten server v USA nahraje databázi všech těch lidí, tak pokud se vypořádá s americkou legislativou pro ochranu osobních údajů, tak bude naprosto v Oaklandu a normálně tam legálně bude provozovat ten registr. A s nějakým GDPR, který platí v Evropské unii, si může vytřít zadnici. Takže tohle se podle mě stane.

Varuji před tím a myslím si, že je to nešťastné. Už u stávajícího registru padlo několik žádostí na všechny ty politiky v tom registru a Ministerstvo spravedlnosti jim vyhovělo, vyřídilo je. Věřím, že je to dost zatížilo, proto se snaží, aby se to nedělo v daleko, daleko větší míře. Nevím, jak jinak vám to vysvětlit. Snažil jsem se. (Potlesk v lavicích Pirátů.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pane kolego, jsem přesvědčený, že by to šlo říci i lépe. Zkuste to příště lépe.

Faktická poznámka, pan poslanec Birke, připraví se pan poslanec Válek.

 

Poslanec Jan Birke: Tak děkuji mockrát za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, vážené kolegyně, vážená vládo, jak vás tak poslouchám, tak se nestačím divit. Já samozřejmě chápu, že je potřeba srazit nejpopulárnější politiky, kteří jsou starostové dneska - mají 55 % podpory tuším. Tak z nich udělejte zloděje. Já nevím, co to je za nápad? Za prvé. Za druhé, zkuste si, pane ministře, prostřednictvím pana předsedajícího, v malé obci ještě než ráno vstane, pohladí děti, koupit mercedes. Co to s vámi udělá, když tedy nechcete zveřejnit? Tak vám ti lidé rozmlátí okna. (Ministr Pelikán ve vládní lavici reaguje mimo mikrofon.) Pane ministře, nepokřikujte na mě, prosím, vaším prostřednictvím, pane předsedající. (Předsedající: Ano, děkuji. Prosím.) A nemávejte rukou, je to zbytečné, minimálně to není slušné. A v neposlední řadě návrh pana Nachera je podle mého názoru velmi dobrý, protože dneska přece někoho špatně pozdravíte a on večer na vás dá trestní oznámení. Tak já chci aspoň vědět, kdo na mě dá trestňák. Když už tedy chodím na tu policii neustále na výslechy, to za prvé. A za druhé furt mám pocit, že v momentě, jak jsem zvolený do té funkce, tak už jsem první den něco ukradl.

Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Tak, děkujeme. Další pan poslanec Válek, poté se připraví s faktickou pan poslanec Kolovratník. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Tak, dámy a pánové, já mám dvě takové nejasnosti z toho, co tady zaznělo. Já jsem s kolegou Sklenákem zastupitel, já tedy se považuji spíš za zastupiče než za zastupitele, v Líšni. Což netušíte, kde to je. A mně není úplně jasné, protože celý život jsem vychováván v tom, že když se podívám na jakákoliv data studenta, pacienta, kohokoliv kdekoliv pracuji, tak že ten člověk minimálně může zjistit, že jsem se na jeho data podíval. Nám se opakovaně stávalo v nemocnici, že různí zaměstnanci si lustrovali náměstky, ředitele a zjišťovali, kde se léčili, kam chodili, a to samozřejmě není dobře. A my jsme to nijak neřešili, jenom jsme chtěli vědět, kdo ti lidé jsou.

Tak první věc, co bych chtěl vědět, a já se fakt ptám, protože to nevím, asi nějaký důvod je, proč by to mělo vadit. Ale proč by mělo vadit, chtěl bych to vysvětlit, když se někdo bude dívat na informace o mně, abych věděl, kdo se na ty informace dívá?. Co je ten důvod? A druhá věc. Rozumím té námitce ohledně toho serveru ve Spojených státech, mě by to ve snu nenapadlo, protože takhle tu problematiku nevnímám, a chtěl bych nějaké zdůvodnění nebo logické vysvětlení těch, co si myslí, že ta námitka je nesmyslná, proč je nesmyslná, abych to nějak vnitřně pochopil.

Moc děkuji těm, co tomu rozumějí, že mi to vysvětlí. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám také děkuji. Další faktická poznámka, pan poslanec Kolovratník, připraví se pan předseda Stanjura. Prosím.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Dobré dopoledne. No, já použiji to obligátní: původně jsem mluvit nechtěl. Ale reakce předřečníků mě vyprovokovaly, tak jak reakce, obracím se především na Ondru Benešíka a Marka Výborného, kolegové. A teď já budu bránit Roberta Pelikána. Mně ty emoce přišly trochu zbytečné. A je to vlastně na Zbyňka Stanjuru. Já to neviděl jako urážení starostů, beru to jako trochu nadsázky, kterou určitě zvládneme a přežijeme.***
Přihlásit/registrovat se do ISP