(9.30 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Teď vám možná ani nepoděkuji. Ale jo, poděkuji. Děkuji.

Další faktická poznámka, pan poslanec Výborný, připraví se pan poslanec Benešík. Prosím.

 

Poslanec Marek Výborný: Vážený pane ministře, já vůbec nechci teď zpochybňovat váš postoj, postoj vašeho ministerstva, k pozměňovacím návrhům. Co mi ale opravdu hrubě vadí, že vy jste tady ve svém vystoupení ukázal, že váš obzor končí na hranici hlavního města Prahy. Já mám pocit, že vůbec netušíte, o čem je práce na malých obcích a městech. Tam skutečně ten starosta ráno vstane, sedne na traktor, vyhrne sníh v zimě, tam ten starosta ráno vstane a jde řešit tu kanalizaci. A mně přijde opravdu nepatřičné a nemístné tady na půdě Poslanecké sněmovny se těchto komunálních politiků nezastat. Reaguji na tu jednu vaši zmínku. Skutečně to si naši komunální politici nezaslouží! (Potlesk v pravé části sálu.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Faktická poznámka, pan poslanec Benešík, poté paní poslankyně Valachová. Prosím.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já se k tomuto přidávám. Každý máme nějakou zkušenost. To, že v České republice je určitá míra korupce, je pravda. Určitá míra korupce je prostě všude na světě, někde větší, někde menší. Je také otázkou toho, co kde za korupci považují. V České republice např. dát někomu láhev vína, pokud tam tedy zrovna není sedm milionů místo té láhve, asi není považováno za korupci, někde je to velký problém.

Ale já bych se také chtěl ohradit proti tomu, že starosta nebo radní nebo místostarosta, či dokonce zastupitel je automaticky sprostý podezřelý. Já jsem sloužil jako starosta. Já jsem sloužil jako starosta v obci, která má bezmála 4 000 obyvatel, není tak malá, je to moje rodné Strání. A já vím, že bohužel část aktivistů, neříkám všichni, ale i část politiků, kteří nemají ánunk o tom, co to znamená vykonávat takovou službu, vytváří dojem, že prostě všichni jsou sprostí podezřelí. Tak to prostě není. To, že když jsem se stal poslancem, tak jsem se stal automaticky pro celou řadu lidí díky takovéto atmosféře hned zločincem ze sprostého podezřelého, je také pravda. Prosím, nepřispívejme k tomu. Zaměřme se na opatření, která opravdu budou fungovat a nebudou lidi degradovat. A jak mi řekla jednou moje manželka, ironicky, velmi ironicky: Já nevím, co mě má mrzet víc - že o tobě říkají, že kradeš, anebo že z toho doma nic není. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další faktická poznámka, paní poslankyně Valachová, připraví se pan poslanec Nacher. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Já bych chtěla zareagovat na předřečníky pouze tak, že je bezpochyby namístě respektovat to, že stávající zákon o střetu zájmů nereaguje dostatečně právě na situaci v malých obcích, vesnicích, a je namístě úprava směrem ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu ústavněprávního výboru, který je výstupem pracovní skupiny všech politických stran a který vyvažuje právo na soukromí a právo, nebo veřejný zájem na transparentnosti hospodaření s veřejným majetkem.

Co se týká toho, co tady zaznělo z úst ministra spravedlnosti, já jsem to nepochopila jako urážku malých obcí a starostů malých obcí, ale pochopila jsem to jenom jako upozornění, abychom nepřihlíželi jenom tady k tomuto a takzvaně nepopřeli smysl zákona o střetu zájmů z hlediska transparentnosti. Pevně věřím, že Poslanecká sněmovna podpoří výstup pracovní skupiny pod vedením předsedy Sněmovny a projde úprava zákona o střetu zájmů, která právě má zareagovat na starosti malých obcí.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Další faktická poznámka pan poslanec Patrik Nacher, připraví se paní poslankyně Vildumetzová. Prosím.

 

Poslanec Patrik Nacher: Dámy a pánové, dobrý den. Já bych chtěl prostřednictvím pana předsedy reagovat na kolegu Ferjenčíka. Mě by zajímalo, v čem, v čem konkrétně se tady brání nějakému protikorupčnímu opatření. To by mě opravdu zajímalo. V tom, že když se někdo chce zeptat na někoho z malé obce, tak vyplní jméno, příjmení a mail? V tom se brání protikorupčnímu opatření? Tak jenom abychom s tou vaničkou nevylévali i dítě.

Jinak taková drobná poznámka, není na nikoho směrovaná konkrétně. Já mám vždycky pocit, že v momentě, kdy se zvyšují povinnosti pro občany, tak k tomu ministerstva mají pozitivní postoj, když se zvyšují povinnosti úředníků, tak k tomu mají negativní. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další faktická poznámka, paní poslankyně Vildumetzová, a reagovat pak chce ještě pan poslanec Ferjenčík. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslankyně Jana Vildumetzová: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych i já se vyjádřila a podpořila to, co tady řekla Kateřina Valachová, protože opravdu došlo ke schůzce u pana předsedy Sněmovny, kde se dohodl ten komplexní pozměňovací návrh, který pak navrhl pan Výborný. A já si myslím, že tento komplexní pozměňovací návrh - a znova bych to tady ještě řekla, protože vidím, že se v tom málokdo ještě orientuje. Pokud přijmeme tento komplexní pozměňovací návrh, tak všichni funkcionáři, to znamená starostové uvolnění i neuvolnění, by nezveřejňovali údaje o závazcích a movitých věcech. Naopak veřejně by zveřejňovali údaje o příjmech, nemovitých věcech, údaje o cenných papírech, zaknihovaných akciích a podílech v obchodních korporacích. A neuvolnění starostové a místostarostové vyjma Prahy a vyjma statutárních měst by ještě navíc nezveřejňovali údaje o příjmech a jiných majetkových výhodách.

V minulosti, pokud nebyl tento registr, tak jsme vypisovali papírově vždycky, bylo to myslím do konce června, v rámci střetu zájmů všechny tyto majetkové věci a ty se pak zveřejňovaly na stránkách měst a obcí. Já si myslím, že toto je dostatečné kompromisní řešení, na kterém se všichni shodli a které přináší, myslím si, velkou úlevu starostům. Velmi za nimi stojím a chápu, že opravdu ty údaje můžou být v některých případech zneužity. Já ze své pozice podpořím pouze pozměňovací návrh A a myslím si, že je dostatečný.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další faktická poznámka, pan poslanec Ferjenčík, připraví se paní poslankyně Válková. Máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Tak Piráti se na něm sice neshodli, ale považují ho za výrazně méně špatný než ten pozměňovací návrh D. Každopádně, abych odpověděl kolegovi Nacherovi, který mě vyzval, prostřednictvím pana předsedajícího. Tak ten problém je v tom, a snažil jsem se to vysvětlit i osobně opakovaně, že prostě vytváříme obrovskou vrstvu byrokracie na ten zákon, která tam dosud není. Prostě obejít to bude naprosto marginální problém, ale Ministerstvo spravedlnosti to hrozně zatíží, takže ten zákon přestane fungovat a vzniknou paralelní registry provozované soukromými osobami, paralelní k tomu státnímu, podle mého názoru. A to je naprosto nežádoucí a to vytvoří hrozný zmatek, kvůli kterému podle mě výrazně omezujeme funkčnost toho zákona.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další faktická poznámka, paní poslankyně Válková, poté pan poslanec Výborný.

 

Poslankyně Helena Válková: Vážený pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové, úplně bez emocí. Také jsem stála na té tiskové konferenci vedle pana poslance Nachera, vaším prostřednictvím, pane předsedo. Vysvětlovali jsme, proč si myslíme, že by optikou určité vyváženosti tady měla být i možnost, a to jsou ty jeho pozměňovací návrhy, které já třeba osobně podporuji, byť myslím většina klubu ANO je podporovat nebude, ale na vysvětlenou, které umožní, aby ten, na kterého se ti tazatelé třeba opakovaně - a může to být tazatel stále stejný - ptají, tak aby aspoň věděli, že ten, o koho jde, také ví. Čili já si myslím, že tady tím testem určité přiměřenosti by každý náš zákon projít mohl, a měl dokonce. To za prvé.

Za druhé, samozřejmě tu nevidím nic jako protikorupční opatření v negativním smyslu slova, čili prokorupční. A konečně za třetí, nemyslím si, že bychom měli podporovat spekulace o tom - musíme znát fakta a data.***
Přihlásit/registrovat se do ISP