(10.00 hodin)
(pokračuje Benešík)

A ještě stručně na vystoupení pana ministra. Jako samozřejmě, on ten starosta ráno vstane a pohladí děti. Ale taky on ty děti třeba pohladí až poté, co ve tři ráno jako velitel zásahové jednotky, což někteří starostové jsou, vyjede k požáru té obce - ve tři ráno - aby to tam kontroloval. Nebo ve dvě ráno zajišťuje zimní údržbu, aby ráno odjely autobusy. Ano a pak se vrátí a třeba pohladí ty děti. Ale není to častokrát tak, že ráno vstane a pohladí ty děti. To si uvědomme. Celá řada kolegů, celá řada kolegů starostů je v takovéto situaci. A není to jenom na malých obcích, je to i na poměrně velkých městech. Takže mějme toto na paměti a nedělejme z úplně každého hned zločince. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Dovolte mi přečíst omluvu pana poslance Dolínka, který se omlouvá od 9 do 10 hodin z dnešního jednání.

Jako další vystoupí s faktickou poznámkou pan poslanec Kopřiva a připraví se pan poslanec Krejza. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec František Kopřiva: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem nechtěl už do téhle debaty příliš zasahovat, jenom bych chtěl reagovat na kolegy, kteří chtějí tenhle zákon vykostit, aby to vzali i trochu pragmaticky.

Shodneme se samozřejmě, že základní je nějaká elementární důvěra mezi tím starostou nebo tím radním a tím občanem. Ale tak ukažte trochu důvěry i těm občanům. Protože ve chvíli, kdy tu informaci schováte, tak skutečně začnou vznikat ty paralelní registry. (Nesouhlas vlevo.) A i takoví aktivisté jako Jakub Čech budou potom pronásledovat ty radní a starosty o to víc. A chtěl bych jenom připomenout, abyste si oživili, nebo pokud neznáte, vygooglili Streisand effect, který má právě za následek to, že pokud tu informaci tutláte, tak o to víc pozornosti potom budí a o to víc se o ni potom občané zajímají. A potom to samozřejmě nabíjí, dává to střelivo, i těm aktivistům, kteří budou ty paralelní registry vytvářet. (Hlasitý nesouhlas vlevo od poslance Birkeho. Vpravo někteří poslanci z řad Pirátů stojí před svými lavicemi. Rušno.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Jako další s faktickou poznámkou pan poslanec Krejza, připraví se pan poslanec Václav Klaus.

 

Poslanec Karel Krejza: Dámy a pánové, dobrý den. Já prostřednictvím pana předsedajícího k vystoupení pana kolegy Bartoše. Nevím, kde žije teda. U nás na našem malém městě zákon 106 funguje bezvadně. Máme tady zastupitele, kteří si vyžádají podle stošestky, dostávají všechny zápisy třikrát, těch stošestek vyřizujeme tak pět týdně na to samé a prostě to děláme. Tak já nevím, kdo mu to neposkytl. Pokud mu to někdo neposkytl, tak asi neplní své povinnosti. Ale to je spíš pro veřejnost, zákon 106 opravdu funguje.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji za krátkou faktickou poznámku. Další faktická poznámka pan poslanec Klaus a připraví se pan ministr Pelikán. Prosím.

 

Poslanec Václav Klaus: Já bych také využil faktickou poznámku na předřečníka pana Bartoše. Jestli vás baví si něco zapisovat do svých databází a registrů, že vám pan poslanec Kupka podržel dveře, když jste šel na záchod, a získal jste výhodu a podobné věci, klidně si to dělejte, to je vaše věc. Já to považuji trošku za "bzik bzik", ale necpěte to mně, jak já mám žít. Já v těch registrech nechci být, nechci být takhle sledovaný, dejte s tím lidem pokoj! Já jsem v komisi pro vyšetření OKD. Tam se ukázalo, že za 4 mld. koupili a skupina podnikatelská pana Bakaly vyvedla 65 mld. do zahraničí, než to zkrachovalo, a ještě zadlužili byty! To tady probíhá bez zájmu čehokoli, a vy budete honit každého starostu, co udělal na pile, jestli posekal dříví, kolik za to dostal a podobný kraviny!

Ten zákon by se měl zrušit celý a já podpořím jakoukoli část, která ho změkčí. Děkuji. (Potlesk víceméně napříč sálem, krom Pirátů.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Pan ministr svoji faktickou poznámku stahuje, takže poprosím pana poslance Peksu a připraví se pan poslanec Zahradník. (Šum v sále.) Peksa. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Peksa: Dobré ráno. Děkuji za slovo. Já bych si prostřednictvím pana předsedajícího dovolil reagovat na pana kolegu Stanjuru.

Jakkoli říkáte, že to je podle českých zákonů ilegální, pane kolego, myslím si, že to není úplně dobrá myšlenka přistupovat na ten koncept, že se tyhle věci zapisují to tzv. ilegálních registrů, protože občané k nim stejně přístup budou mít. Tomu nemůžete nijak zabránit, pokud tady nezavedete takový internet, jako má Severní Korea. Severní Korea je efektivně odpojena od všech ostatních zemí, a tudíž lze blokovat přístup na zahraniční servery. Kamkoli to nahraju v zahraničí, ať už to budou USA, Srbsko, Island, Čína nebo jakákoli jiná země, nezabráníte občanům, aby se k tomu registru připojovali. A bude to daleko horší, protože když vznikne ilegální registr, do kterého někdo napíše prostřednictvím pana předsedajícího, že pan Stanjura má o 50 mil. více než v jiném registru, jak dokážete, který z těch registrů je správný, a jak dokážete, že jste těch 50 mil. nezcizil? Vy potřebujete mít legální státní registr, ve kterém prokážete, že tyhle fake registry nejsou správné a že o vás uvádějí nějaké fake news. Děkuji. (Potlesk z lavic Pirátů.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Až mě to mrzí, že předávám řízení schůze. Bylo zajímavé se toho účastnit. (Smích v sále.) Takže s faktickou poznámkou pan poslanec Zahradník, připraví se paní poslankyně Kovářová. Vaše dvě minuty.

 

Poslanec Jan Zahradník: Pane předsedo, já se taky přidám na stranu těch, kteří se chtějí zastat starostů. Znám jich stovky, jsou to slušní lidi a to neustálé podezírání se jich samozřejmě dotýká.

Ale já bych ještě chtěl zmínit jednu věc. Ten zákon taky stanovuje určité sankce, poměrně významné, za to, když údaje uvedené v tom registru neodpovídají skutečnosti. A když ten zákon doléhal na nás, taky na poslance, tak jsme se zúčastnili - byli jsme tam asi jen dva nebo tři poslanci - semináře k tomu zákonu. A dozvěděli jsme se věci, že těch chyb, které tam mohou být, se může dopustit každý z nás velmi jednoduše a ani za to nebude moci. Třeba údaje o společném jmění manželů se získají snadno, pokud ta rodina funguje bezvadně a manželé jsou ve shodě. Ale jakmile mezi těmi manžely je nějaká neshoda, tak získat údaje o majetkovém stavu manželky je velmi těžké. Takže tady ti starostové můžou udělat chybu. A můžou být aktivisté, kteří se můžou velmi úspěšně zabývat hledáním těch chyb a nesrovnalostí a uvádět pak frekventanty toho registru do problémů a vystavovat je nebezpečí placení pokut, za které ani oni nemohou... Čili já jsem k tomu také velmi skeptický a také podpořím jakýkoli návrh, který registr a ten zákon zjednoduší.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Dobrý den. Děkuji. Prosím paní poslankyni Kovářovou a potom pan poslanec Adamec, faktické poznámky.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Já bych ráda reagovala na kolegu Ferjenčíka, který říká, že by mohl vzniknout další registr. Já jenom podotýkám, že v zákonu je uvedeno, že údaje musí být použity a dále zpracovávány pouze za účelem zjištění případného porušení povinnosti při výkonu funkce. Pokud toto někdo poruší, hrozí mu sankce do výše až 50 tis. korun. To za prvé.

Za druhé bych dále reagovala na kolegu Kopřivu, který říkal, abychom dali důvěru občanům. Tu důvěru jsme jim již dali. A jděte se zeptat těch starostů, kteří se setkali s tím, že v různých barech, hospodách si spoluobčané promítali jejich majetková přiznání. To myslím, že není fér. Proto také ten starosta by měl mít nárok vědět o tom, kdo se na něj dotazuje. Tak jako tomu je u základních registrů. Jestliže někdo vstupuje za účelem dotazu do základních registrů, tak máte-li datovou schránku, tak jednou za rok obdržíte informace, kdo se na vás dotazoval a proč. To je druhá poznámka. (Hluk v sále.)

A třetí poznámka, co říká pan ministr i pan kolega Ferjenčík o tom, kolik byrokracie by bylo v případě, že byste měli sdělovat těm, na které bylo nahlíženo, kdo na ně nahlížel. A jak jsem zaznamenala z úst vašich kolegů, pane ministře -

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Já se omlouvám. Prosím Sněmovnu o klid! Děkuji.

 

Poslankyně Věra Kovářová: - tak již dnes je možnost. Pokud jsou u vás vedeny nějaké osobní údaje, někdo se na ně dotazuje, tak vy máte právo si požádat o to, kdo na vás nahlížel. A myslím si, že vaše ministerstvo se nezhroutilo v tomto případě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan poslanec Adamec.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, dobré páteční dopoledne. Je pátek, tak když je tady taková košatá diskuse, tak jsem se rozhodl, že do ní také přispěji.

Já si pamatuji různé souboje o zákonu o střetu zájmů už někdy víc jak před patnácti lety. Je to pořád stejné jako představa, že na základě tohoto registru bude někdo obviněn, nebo dokonce odsouzen. Podle mě je zcela scestná, nikdy se tak nestalo a podle mě se tak nestane ani do budoucna. Pokud vás nechytí s krabicí od vína, kde je něco jiného, tak se prostě nic nestane. A máme jiné možnosti, jak si to zařídit. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP