(12.40 hodin)
(pokračuje Benda)

Prvním bodem je možnost, tak jak bylo původně schváleno v návrhu zákona, který neprošel Poslaneckou sněmovnou, zřídit oddělený prostor v rámci restauračního zařízení, zřídit oddělený prostor, který bude jednoznačně stavebně vymezen a omezen, nebude do něj vstup osobám mladším 18 let, nebude tam vstupovat obsluha, ale osoba, která má zájem, ať už si tam jít zakouřit, nebo si tam jenom jít sednout do toho příjemného tabákového dýmu, když by měla takovou vůli, si tam může sama vnést nápoj nebo pokrm. A takový prostor by mohly restaurace zřizovat.

Samozřejmě to nebude žádná povinnost. Všechny ty řeči, které slýchám dnes v novinách, kdy mám občas pocit, že Ministerstvo zdravotnictví nemá na práci nic jiného než vést poslední tři měsíce kampaň proti návrhu skupiny poslanců, kteří se pokoušejí nějakým způsobem uvést původní návrh Ministerstva zdravotnictví do souladu se zdravým rozumem, tak všechny poznámky, které říkají: Bude to drahé pro hospodské, budou si muset... Nikdo nebude muset prosím vůbec nic. To je základní zásada. Je to liberalizační opatření, které ten, kdo bude chtít využít, bude moci využít, kdo ho nebude chtít využít, nevyužije ho. Absolutně jeho právo.

Druhá teze, kterou návrh zákona předkládá ve změně § 8, je, že malá zařízení, která mají licenci k podávání alkoholu a nepodávají jídlo, do rozlohy 80 metrů čtverečních by se mohla rozhodnout, jestli jsou zařízením kuřáckým, nebo nekuřáckým. Jde o to, že se snažíme naprosto striktně držet těch základních zásad, se kterými přišlo původně Ministerstvo zdravotnictví, které řeklo: Naším cílem je chránit nekuřáky před účinky tabákového kouře a zaměstnance před účinky tabákového kouře. Není naším cílem odnaučovat kuřáky nebo obtěžovat kuřáky. To byla základní teze a této teze se snažíme také držet. To znamená, jenom v těch případech, kde se nevaří, kam lidé nechodí na jídlo, ale chodí si tam opravdu sednout, se může majitel rozhodnout, jestli bude ten prostor kuřácký, nebo nebude kuřácký. Předpokládám, že nikdo s malými dětmi nechodí do hospody na pivo. Předpokládám, že pokud chodí do hospody, chodí tam právě na jídlo. Do všech takových prostor by byl zakázán vstup osobám mladším 18 let, abychom chránili děti před účinky tabákového kouře.

Domníváme se, že je to samozřejmě velmi užitečné, protože dnes naopak to, co bylo původním záměrem Ministerstva zdravotnictví a co bylo také opakovaně v těch rozpravách, které tady probíhaly na plénu Poslanecké sněmovny, deklarováno, tedy že se snažíme, aby kuřáci nebyli špatným příkladem dětem, tak výsledek zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek je přesně opačný. Přesně opačný. Vyhnali se kuřáci na ulici bez ohledu na to, jestli je to blízko školy, daleko školy, bez ohledu na to, jestli se tam děti pohybují, nebo nepohybují. A jediné, co je, že jsme vystavili, ano, tady je bezvadné, kouří se na ulicích. To pokládáme za velmi nešťastné. Proto jsme chtěli tyto změny.

Dochází k jistému zpřesnění toho, co je vnější prostor restauračního zařízení, protože doposud bylo povoleno kouření na zahrádkách a došlo k několika sporům o to, nakolik pergoly a další věci jsou nebo nejsou omezený prostor podle stávajícího zákona.

A poslední změna, kterou navrhujeme, je vypuštění ustanovení, že majitel nebo provozovatel, nebo dokonce i obsluha v restauračním zařízení nesmí nalít alkoholický nápoj osobě, o které se dá důvodně předpokládat, že bude posléze vykonávat činnost, která by mohla ohrozit zdraví nebo majetek jiných osob. Pokládáme to za naprosto nesmyslné, diskriminační ustanovení, které zaprvé klade na provozovatele restauračního, ale nejenom restauračního zařízení samozřejmě, klade požadavky, které není stát oprávněn přenášet z jedné osoby na druhou. Jedná se o dospělé osoby, které se samy mají rozhodnout, jakým způsobem budou konat, jestli se uvedou do stavu mírné opilosti, značné opilosti, co pak budou dělat. Myslím, že není spravedlivé to požadovat po tom, kdo jim takový alkoholický nápoj prodává. Navíc je to samozřejmě nesmírně obtížně prokazatelné. A v dnešním čase všemožných nových technologií dokonce i ta stará zásada, kterou jsme tak jako zažívali, no tak když vidíte, že někdo přijel autem a položil si na stůl klíčky, tak mu přece nenalijete pivo, nedává vůbec žádný smysl za situace, kdy polovina lidí pak odjíždí ať už prostřednictvím někoho z rodinných příslušníků, nebo prostřednictvím nějaké přivolané služby, modrých andělů nebo něčeho podobného. Pak už je to opravdu naprosto nerozhodnutelné pro toho, kdo podává.

Takže tolik jenom stručně k odůvodnění návrhu zákona. Nebudu se v tuto chvíli vyjadřovat ani k rozhodnutí vlády nedoporučit Poslanecké sněmovně, ani k dalším věcem, které zazněly v médiích, na tiskových konferencích, na desítkách dalších brífinků, které proti navrhovatelům rozpoutaly spojené síly Ministerstva zdravotnictví, části zdravotnické lobby a řekněme některých sdělovacích prostředků. To si nechám až na obecnou rozpravu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji navrhovateli. Prosím, aby zaujal místo u stoku zpravodajů. A nyní prosím, aby se ujal slova zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Rostislav Vyzula. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Děkuji, pane předsedající. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Říká se, že dobří holubi se vracejí. Nevím, ale každopádně si myslím, že navrhovatelům jde o jiného klasika a ten říká, že k dokonalému muži patří cigareta jako k velbloudovi hrb. Ale toto už neplatí.

Dovolte mi tedy zpravodajskou zprávu. Byl zde přednesen návrh. Slyšeli jste v podstatě ve všech čtyřech bodech podrobně, čeho se tento návrh týká. A já bych se rád věnoval ve zpravodajské zprávě tomu, čemu navrhovatelé říkají zdravý rozum. Máme zde několik věcí, které tomu příliš neodpovídají.

Předně bych chtěl říct, že... teď navrhovatel říkal, že údajně nedošlo ke kýženému pozitivnímu efektu stávajícího zákazu kouření tabákových výrobků. Dovolte mi, abych to postupně rozporoval.

Především pokud se týká samotné důvodové zprávy, tak je tam uváděno, že dochází k propadu podnikání v řemeslech, restauracích a jídelnách nebo hospodách. Mám tady graf, který je čerstvý, uvádí ho oficiální státní agentura Český statistický úřad, který porovnává tržby ve stravování a pohostinství za rok 2016 a 2017 a jednotlivé kvartály. Víme dobře, že zákon byl přijatý 30. května minulého roku. Takže zkusme porovnat tržby na rok 2016 a 2017 ve třetím kvartálu. Nárůst v roce 2017 o 6 mld. Když porovnáme tržby za čtvrtý kvartál 2016 a 2017, další nárůst tržeb ve stravování a pohostinství o 4,5 mld. Já vím, že to samozřejmě není všechno spojeno jenom s prodejem alkoholu, protože v médiích bylo uvedeno, že došlo naopak k poklesu prodávání piva, nicméně právě naopak asi došlo ke zvýšené spotřebě a prodeji těch ostatních služeb a to jsou třeba ty pokrmy. Takže to, že by došlo k tomu propadu podnikání - evidentně nedošlo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP