(12.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Další přihlášky do rozpravy v tuto chvíli nemám. Prosím? Pan poslanec Chvojka?

 

Poslanec Jan Chvojka: Jestli můžu trošku škarohlídsky, samozřejmě v rámci novel u několika zákonů je tady část pátá, která mění zákon o volbě prezidenta republiky, takže tam se to opravit mohlo. Takže není pravda to, co říká pan ministr, že neřeší volby prezidentské, zákon o volbách prezidenta republiky je tímto návrhem měněn. Tudíž ta věc, o které se mluvilo, se tam dala klidně změnit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Ještě nějaké reakce nebo vystoupení z publika? Není tomu tak. Teď už tedy opravdu rozpravu končím a ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak. V tom případě návrhy na vrácení nebo zamítnutí nebyly předloženy, takže se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru.

 

Organizační výbor navrhl předložený návrh k projednání ústavněprávnímu výboru jako garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Nevidím takový návrh, takže budeme hlasovat. Je nás tady dost.

Takže zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro přikázání. Kdo je proti? Děkuji.

hlasování číslo 140 bylo přihlášeno 157 poslanců, pro bylo 141, proti nikdo. Návrh byl přijat. Takže jsme přikázali k projednání ústavněprávnímu výboru jako garančnímu.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru nebo výborům k projednání? Vidím pana poslance Kupku. Prosím.

 

Poslanec Martin Kupka: Já si dovolím navrhnout ještě přikázání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, protože dopad na veřejnou správu je samozřejmě velmi významný.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Mám tady žádost o odhlášení, jestli jsem to zaznamenal. A je tady tedy návrh na přikázání dalšímu výboru pro veřejnou správu. Ptám se, jestli jsou ještě nějaké jiné návrhy. Jestli tomu tak není, tak vás tedy poprosím o dokončení přihlášení, a až se nám počet ustálí, tak budeme hlasovat.

 

Takže zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro přikázání. Kdo je proti?

hlasování číslo 141 bylo přihlášeno 144 poslanců, pro bylo 79, proti 7. Návrh byl přijat. Takže konstatuji, že jsme přikázali věc též výboru pro veřejnou správu.

 

A protože zazněl v rozpravě návrh na zkrácení či prodloužení lhůty, konkrétně na zkrácení lhůty o 30 dnů na 30 dnů, tak se budeme tímto návrhem zabývat v hlasování. Nemám jiné návrhy.

Takže zahajuji hlasování a ptám se, do je pro zkrácení lhůty. Kdo je proti?

hlasování 142 bylo přihlášeno 144 poslanců, pro 97, proti 31. Návrh byl přijat. Tedy jsme zkrátili lhůtu pro projednávání.

 

Tím projednávání bodu končím. Já vám děkuji, děkuji zpravodaji a navrhovateli.

 

Pokud nic nebude, tak bych otevřel další bod, jímž je

 

21.
Návrh poslanců Marka Bendy, Ondřeje Veselého, Patrika Nachera,
Mikuláše Ferjenčíka, Mariana Bojko, Leo Luzara, Dominika Feriho,
Věry Kovářové a dalších na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky
návykových látek, ve znění zákona č. 183/2017 Sb.
/sněmovní tisk 87/ - prvé čtení

Prosím, jestli bude klid. Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 87/1 a prosím, aby za navrhovatele předložený návrh uvedl poslanec Marek Benda. Ale počkám, až bude v sále trochu klid, než dám panu poslanci slovo. (Hluk neutichá.)

Kolegové, prosím, trochu klidu, začínáme nový bod. Tak si myslím, že bychom měli vyslechnout navrhovatele. Tak, prosím, pane navrhovateli, jestli vám to takto stačí.

 

Poslanec Marek Benda: Tak, děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážený pane předsedo vlády, vážené paní ministryně a páni ministři, vážené dámy, vážení pánové, já se pokusím alespoň ve stručnosti uvést novelu zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, která vám byla rozdána jako sněmovní tisk číslo 87. Jedná se o návrh 86 poslanců, kteří přicházejí s tezí, že by bylo záhodno a správně alespoň částečně zmírnit dopady takzvaného protikuřáckého zákona, tedy zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění zákona 183/2017 Sb.

Dobře víte, že rozprava ve veřejnosti běží poměrně dlouhý čas. Ti, kteří tady byli v minulém volebním období, si jistě vzpomenou na to, jakým způsobem tady ten návrh zákona byl projednáván. Jak nejprve jisté zmírnění ve formě oddělených prostor vyhrazených pro kouření, takzvaných kuřáren, bylo v polovině roku 2016 schváleno. Posléze došlo k situaci, že návrh zákona nebyl schválen jako celek, vláda se opět sešla, do měsíce předložila nové znění, do kterého zapracovala všechny poslanecké návrhy, které byly do té doby schváleny, s výjimkou jediného návrhu zločinného poslance Bendy na vyhrazené prostory určené ke kouření. A v této podobě návrh zákona Sněmovnou na konci roku 2016 protlačila tak, aby 29. května 2017 začal platit.

Okamžitě se projevily všechny negativní rysy, kterých jsme se obávali, před kterými jsme varovali již v době projednávání, to jest zejména skutečnost, že se zvýšila konfliktnost mezi kuřáky a nekuřáky a že došlo k situaci, kdy právě proto, že není možné zejména v centrech velkých měst mít vyhrazené prostory určené ke kouření v rámci restauračního zařízení, tak byli všichni kouřící spoluobčané vyhnáni na ulice se všemi negativními dopady, které to má, od buďto potřeby umísťovat na ulice popelníky nebo neslušného vyhazování zbytků cigaret, které samozřejmě je nepochybně přestupkem, ale přestupkem, který se opravdu velmi těžko pokutuje a posuzuje a trestá, přes hluk, který v takovém okamžiku na ulicích vzniká, až po právě obtěžování obyvatel bytů přilehlých k restauracím, kam jim nakonec ten kouř do těch oken všechen jde.

Proto se skupina poslanců rozhodla navrhnout zmírnění, které spočívá de facto ve třech, respektive čtyřech bodech. Ale ten čtvrtý se týká konzumování alkoholu, nikoliv kouření. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP