Středa 23. května 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

92.
Návrh na volbu člena Dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení

Bod byl přerušen 18. 4. 2018. Prosím pana předsedu volební komise, aby se ujal slova.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Ano, já potvrzuji. Nacházíme se v druhém kole první volby. Ten bod tedy byl přerušen a nebyl ukončen, respektive dokončen na poslední schůzi 18. dubna 2018, kde jsme v prvním kole nezvolili žádného ze tří navržených kandidátů. Kvorum bylo 88 a do druhého kola postoupili: Milan Grmela s 82 hlasy a Pavel Šotola s 66 hlasy z prvního kola. Toto druhé kolo provedeme za malou chvíli ve Státních aktech tajnou volbou. A protože se jedná o druhé kolo uprostřed tohoto bodu, rozprava nebude.

Pane předsedající, prosím, abyste přerušil projednávání tohoto bodu a zahájil další volební bod.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, to já právě učiním, protože rozprava se nekoná vzhledem k tomu, že jde o druhé kolo volby. Přerušuji bod 92 a zahajuji bod

 

Následující část projednávání bodu pořadu schůze

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP