Středa 23. května 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

Předcházející část projednávání bodu pořadu schůze

 

(pokračuje Martin Kolovratník)

92.
Návrh na volbu člena Dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení

Bylo tedy vydáno 182 hlasovacích lístků, stejně tak bylo odevzdáno všech 182 hlasovacích lístků platných i neplatných. Milan Grmela získal 80 hlasů a Pavel Šotola 70. Znamená to, že nebyl nikdo zvolen. A protože to bylo druhé kolo té volby, tak tímto volba končí.

Volební komise bude vyhlašovat novou lhůtu. Myslím, že ji mohu po předběžné organizační dohodě se sekretariátem volební komise vyhlásit už v tuto chvíli. Bylo by to na čtvrtek 7. června na 10 hodin dopoledne. Je to výborový týden, zhruba za tři týdny. Měly by tedy kluby mít dost času na novou nominaci. Je to lhůta z toho důvodu, abychom dodrželi potřebné lhůty desetidenní mezi komisí a samotnou sněmovnou. Nová volba by se mohla potom uskutečnit v posledním týdnu v červnu na další sněmovně. Takže člen Dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení ještě jednou - Milan Grmela 80 hlasů, Pavel Šotola 70. Nikdo nebyl zvolen. Tímto volba končí.

 

Další bod.

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP