Středa 23. května 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

95.
Návrh na volbu členů Dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu

Pane předsedo, máte opět slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Bod 95 tedy souvisí s předchozí debatou i s dotazem pana předsedy Stanjury. Je to tedy volba členů Dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu, první volba, první kolo. Těm předchozím členům, právě panu poslanci Kováčikovi a bývalému poslanci Petru Kudelovi, skončilo funkční období 14. května, proto volební komise vypsala lhůtu na nové nominace. Lhůta běžela do 19. dubna.

Nyní vám předkládám usnesení volební komise číslo 72, které mě pověřuje, abych vás seznámil s návrhy kandidátů na volby dvou členů. Budeme tedy volit dva členy v tomto případě.

První nominace je pan Petr Havel, tady chci podtrhnout, jedná se o společnou nominaci klubu ODS a Pirátů. Omlouvám se, to byla z mé strany nepřesná informace. Není to společná nominace, ale je to nominace za každý klub zvlášť, ale jednoho kandidáta. Pan Petr Havel byl navržen jak klubem ODS, tak klubem Piráti, abychom si vysvětlili. Pro přesnost jsme v usnesení volební komise to jméno nechali takto dvakrát, abyste viděli, že bylo navrženo samostatně každým klubem, ale logicky na volebních lístcích bude pan Petr Havel pouze jednou, abyste nebyli zmateni a nemysleli si, že jsou tam dva lidé se stejným jménem. To znamená, objeví se pouze jednou na volebním lístku.

Další nominace je Pavel Kováčik za KSČM, Monika Oborná za hnutí ANO, Josef Uhlík za KDU-ČSL, Ladislav Velebný za ČSSD a Jitka Věková za hnutí SPD. Tedy sečteno a podtrženo, čtyři pánové a dvě krásné dámy budou navržení, resp. z nich si budete vybírat. Opakuji, ze šesti kandidátů vybíráme dva. Budeme volit dva.

Podle usnesení volební komise funkční období započne dnem - opět to bylo původně myšleno 15. května, logicky pokud budou dnes zvoleni, dnem volby, a navržena je volba tajná. Opět prosím o otevření rozpravy ke způsobu volby a k navrženým kandidátům.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Otevírám rozpravu. Ptám se, kdo se do ní hlásí. Nikdo se nehlásí, rozpravu končím, rozhodneme o způsobu volby.

 

Hlasování pořadové číslo 52, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro tajnou volbu. Kdo proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 52, z přítomných 179 pro 123, proti 12, návrh byl přijat.

 

Přerušuji bod číslo 95 pro provedení tajné volby a zahajuji bod

 

Následující část projednávání bodu pořadu schůze

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP