Středa 23. května 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

Předcházející část projednávání bodu pořadu schůze

 

(pokračuje Martin Kolovratník)

95.
Návrh na volbu členů Dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu

Zde bylo vydáno 182, odevzdáno 181 lístků, jeden lístek nebyl odevzdán. A výsledky jsou následující - opět tedy kvorum nutné pro zvolení 92. Petr Havel 50 hlasů, Pavel Kováčik 20 hlasů, Monika Oborná 89 hlasů, Josef Uhlík 21 hlasů, Ladislav Velebný 27 a Jitka Věková 74 hlasů. Znamená to, že nebyl zvolen nikdo. A bohužel tedy poměrně těsný počet, ale volební komise třikrát přepočítávala tuto volbu, takže mohu garantovat, že k chybě nedošlo.

Každopádně do druhého kola tedy postupuje dvojnásobek neobsazených míst. To znamená, zužujeme na čtyři kandidáty. Postupujícími jsou Monika Oborná s 89 hlasy, Jitka Věková se 74 hlasy, Petr Havel s 50 a Ladislav Velebný se 70 hlasy. Opět i tady předpokládám, pokud bude vůle předsedů klubů, že by se druhé kolo uskutečnilo za týden ve středu.

 

Předposlední volební bod.

 

Následující část projednávání bodu pořadu schůze

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP