Středa 23. května 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

97.
Návrh na volbu člena Rady České televize

Tady máte také, pane předsedo, znovu slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Poslední bod je dovolba člena Rady ČT, která je patnáctičlenná, byla plně obsazena, ale 25. ledna 2018 rezignoval na své členství pan profesor Richard Hindls z toho důvodu, že se stal členem Národní rozpočtové rady, takže opět Sněmovna vyhlásila výzvu na předložení nominací. Výzva byla ukončena 2. března a sešlo se nám celkem 8 návrhů.

Volební výbor opět postupuje stejně, nebo obdobně jako u Českého rozhlasu, tzn. zužuje počet kandidátů pro plénum Sněmovny na trojnásobek neobsazených míst. V tomto případě obsazujeme jedno místo a já v souladu s usnesením číslo 70 volební komise mohu konstatovat, že vám jsou navrženi tito kandidáti: Michal Jankovec, Tomáš Němeček a Vlastimil Venclík. Opět s návrhem na tajnou dvoukolovou volbu a s mojí prosbou o otevření rozpravy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Otevírám rozpravu. Nemám do ní žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, rozpravu končím.

 

Rozhodneme o způsobu volby v hlasování číslo 54, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro tajnou volbu. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 54, ze 180 přítomných pro 123, proti 15. I tady byla tajná volba schválena.

 

Jsou přerušeny body 92 až 97 pro provedení tajné volby. Pane předsedo, jak dlouhou dobu budete potřebovat na vydávání lístků?

 

Poslanec Martin Kolovratník: Lístků je vícero, tak raději dám trochu delší lhůtu do 13.10 hodin a výsledky bych vyhlásil ve 14.30 na začátku odpolední části schůze.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, souhlas. Čili do 13.10 se vydávají hlasovací lístky. Ve 13.05 hodin se sejde organizační výbor. Ve 13 hodin, pokud členové organizačního výboru dostanou přednost při odevzdávání lístků, tak ve 13 hodin se může sejít organizační výbor. A já přerušuji naše jednání pro provedení tajných voleb a pro polední přestávku.

 

(Jednání přerušeno ve 12.51 hodin.)

(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zahajuji odpolední jednání Poslanecké sněmovny. Než přistoupíme k projednávání dalších pevně zařazených bodů, tak požádám předsedu volební komise pana poslance Martina Kolovratníka, aby nás seznámil s výsledky voleb. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

Prosím, paní poslankyně, páni poslanci, o ztišení, abychom slyšeli, koho jsme zvolili do jednotlivých orgánů.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Pane předsedající, děkuji za slovo. Doběhl jsem v pravý čas. Jenom předesílám malou omluvu kolegyním a kolegům. My jsme sčítali ještě před malou chviličkou, nemám teď ty podpisové archy nebo ty protokoly o volbě přesně srovnané v tom pořadí, jak jsme volby načítali, ale věřím, že to vadit nebude. Ale resp. vidím, když se podívám na naši tabuli, tak je mohu srovnat, abych to pořadí dodržel, takže se mi to povede. Beru zpět.

U voleb dnes byla účast velmi vysoká. Za to chci kolegyním a kolegům poslancům poděkovat. Všech těch voleb se zúčastnilo 182 z vás, takže to kvorum bylo poměrně vysoké. Vždycky tady polovina a plus jedna v tomto případě - číslo tedy kvorum nutné pro zvolení u všech voleb, u všech volebních bodů, bylo 92.

 

A první je bod číslo

 

Následující část projednávání bodu pořadu schůze

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP