Středa 23. května 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

Předcházející část projednávání bodu pořadu schůze

 

(pokračuje Martin Kolovratník)

97.
Návrh na volbu člena Rady České televize

Vydáno i odevzdáno 182 hlasovacích lístků. Opět tedy stále stejné kvorum 92. Michal Jankovec 37 hlasů, Tomáš Němeček 36 hlasů a Vlastimil Venclík 97 hlasů. Pan režisér Vlastimil Venclík tedy byl zvolen členem Rady České televize. Rada je v tuto chvíli kompletní a tím tato volba končí.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji panu předsedovi volební komise. Byli jsme seznámeni s výsledky dopoledních voleb. Než budeme pokračovat dále v programu, tak vás seznámím ještě s omluvami, které mezitím přišly. Pan poslanec Jiří Bláha se omlouvá z jednání Poslanecké sněmovny dnes od 15 hodin z pracovních důvodů, paní poslankyně Kateřina Valachová se omlouvá z dnešního odpoledního jednání po celý jednací den, dále v termínu 24. až 25. května z rodinných a pracovních důvodů, pan poslanec Dominik Feri se omlouvá z dnešního jednání v době mezi 13. a 19. hodinou a pan ministr Ťok se omlouvá z dnešního jednání... (Je přítomen.) Neomlouvá se z dnešního jednání ani ze zítřejšího. Takže tato omluva není platná, tudíž ji dále načítat nebudu.

Na pořadu máme schválené body, pevně zařazené body, které se týkají zákonů, které byly zamítnuty nebo vráceny ze Senátu. Proto než přistoupíme k projednání těchto návrhů, tak na žádost předsedy Senátu musíme schválit umožnění vystoupení senátorům a senátorkám. Jedná se konkrétně o senátora Pavla Štohla, Jiřího Buriana, Miloše Vystrčila, paní senátorku Miladu Emmerovou a Boženu Sekaninovou. To, aby zde kolegové ze Senátu mohli vystoupit, musíme schválit hlasováním.

 

Já v této chvíli zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskněte tlačítko a zdvihněte ruku. Kdo je proti?

Hlasování číslo 55, přihlášeno 179 poslanců, pro 129, proti nikdo. Schválili jsme vystoupení mnou jmenovaných senátorek a senátorů.

 

Dále konstatuji, že informace k pozměňovacím návrhům vám byly rozdány do vaší pošty.

Nyní otevírám projednávání bodu

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP