Pátek 25. května 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomio Okamura)

24.
Návrh poslanců Zdeňka Ondráčka a Stanislava Grospiče na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád),
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 70/ - prvé čtení

Projednávání tohoto bodu jsme přerušili dne 11. dubna 2018 na 12. schůzi Poslanecké sněmovny, kdy jsme odročili projednávání do doby přítomnosti ministra spravedlnosti Roberta Pelikána. Je to na základě usnesení Poslanecké sněmovny č. 189 z 12. schůze Poslanecké sněmovny. Mám informace, že pan ministr se dostaví během chvilky.

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal... Obecná rozprava byla přerušena. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele poslanec Stanislav Grospič... Ano, takže to bude pan poslanec Ondráček v případě dalších navrhovatelů. Takže mám avízo, že to bude pan poslanec Ondráček a zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Pavel Blažek.

Nyní tedy budeme pokračovat v přerušené obecné rozpravě. O slovo se přihlásil pan poslanec Ondráček. Prosím.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych navrhl přerušení projednávání tohoto sněmovního tisku číslo 70, neboť tento sněmovní tisk je v podstatě včleněn do sněmovního tisku číslo 79, který projednáváme už ve druhém čtení, a blížíme se, už jsme po projednání ve druhém čtení a blížíme se k jeho třetímu čtení. Takže pokud proběhne třetí čtení a tento sněmovní tisku 79 s tím návrhem, který je tam obsažen a je totožný s tím sněmovním tiskem 70, projde, tak by bylo zbytečné, abychom teď zahajovali první čtení.

Takže navrhuji procedurálně přerušit do úplného projednávání sněmovního tisku č. 79.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Do tisku 75. Ano, 79. Do úplného projednání. Na to jsem se chtěl zeptat, přerušení dokdy. Takže opět je to procedurální návrh, takže já svolám poslance opět do sálu. Budeme hlasovat... Ano, žádost o odhlášení, dobře, odhlašuji vás, přihlaste se prosím svými hlasovacími kartami.

 

A přistoupíme k hlasování. Ještě jednou zopakuji, o čem budeme hlasovat. Pan poslanec Ondráček navrhuje přerušení tisku č. 70, tedy tohoto tisku, do úplného projednání tisku 79.

Takže já zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku.

Hlasování číslo 114. Přihlášeno 114 poslanců, pro 110, proti nula, zdrželi se 4. Návrh byl přijat. Přerušuji tedy projednávání tohoto tisku do úplného projednání tisku 79.

 

Přistoupíme tedy k projednávání dalšího tisku, jedná se o bod

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP