Středa 13. června 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Radek Vondráček)

77.
Návrh poslanců Petra Gazdíka, Zbyňka Stanjury, Ivana Bartoše,
Heleny Langšádlové, Radima Fialy a dalších na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb,
ve znění zákona č. 183/2017 Sb.
/sněmovní tisk 41/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele pan poslanec Gazdík, a zpravodaj garančního výboru pan poslanec Stanislav Juránek už také přichází. Návrh na zamítnutí a pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 41/4, který byl doručen dne 23. května 2018. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 41/5.

Ptám se pana navrhovatele, zda má zájem o vystoupení před otevřením rozpravy. Je tomu tak. Máte slovo.

 

Poslanec Petr Gazdík: Hezký dobrý den, dámy a pánové. Před sebou máme novelu zákona o elektronické evidenci tržeb, která v minulém volebním období vyvolala tady na půdě Sněmovny poměrně velké spory. Není jistě náhodou, že dnes ráno vláda schválila také svoji vládní novelu zákona o elektronické evidenci tržeb, nicméně já si vás dovolím požádat o to, abyste podpořili tuto novelu zákona o elektronické evidenci tržeb proto, že jak sama paní ministryně financí říká, tak ta vládní novela nepředstavuje žádné osvobození od zákona o evidenci tržeb, ale pouze alternativní formu evidence pro nejmenší živnostníky a podnikatele.

Náš návrh, který podepsali zástupci většiny poslaneckých klubů v této Poslanecké sněmovně, je mnohem jednodušší. Zcela jasně a jednoduše odděluje ty, kteří jsou plátci DPH, a budou tedy muset elektronicky evidovat dle zákona, a ty, kteří nejsou plátci DPH, a tato povinnost se na ně nebude vztahovat. Ulevíme těm nejmenším. Žádné velké podvody se konat nebudou, protože ty v rámci stávající elektronické evidence tržeb u těch takzvaně velkých budou podchyceny a já věřím, že to přispěje ke zlepšení našeho podnikatelského prostředí, zejména pro ty nejmenší.

Děkuji za to, že ten návrh zákona případně podpoříte.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. A otevírám rozpravu, do které se v tuto chvíli s přednostním právem hlásí pan předseda Stanjura jako první.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Dobrý den, pane předsedo, kolegyně, kolegové. Opravdu velmi krátce. Myslím si, že nemusíme opakovat argumenty, které zazněly v prvém a druhém čtení a taky na jednání rozpočtového výboru. Za chvíli bude tento poslanecký návrh zákona čelit návrhu na zamítnutí a myslím si, že je poctivé říct na mikrofon, kdo to hlasování rozhodne.

Máme tady devět poslaneckých klubů. Šest z těchto devíti poslaneckých klubů stojí na straně nejmenších podnikatelů a živnostníků. Jsou to ti, jejichž zástupci jsou podepsáni pod tímto poslaneckých návrhem zákona. Pak jsou tady dva poslanecké kluby, které stojí proti nejmenším podnikatelům a živnostníkům, a to je klub KSČM a hnutí ANO 2011.

Když to převedeme do řeči čísel bez ohledu na to, že bych si dělal čárky, kdo byl omluven a kdo omluven nebyl, tak ta druhá skupina, to znamená hnutí ANO a KSČM, má 93 poslanců. Ta větší skupina, co se týče počtu klubů, má o jednoho poslance méně. Těchto šest klubů, které stojí na straně nejmenších podnikatelů a živnostníků, má 92 členů. A ten devátý klub, který to hlasování rozhodne, je klub sociálních demokratů. To je těch chybějících 15 hlasů do 200.

Takže to příští hlasování bude jednoduché. Buď se sociální demokraté přidají na stranu těch, kteří hájí oprávněné zájmy nejmenších podnikatelů a živnostníků, nebo se klub sociálních demokratů přidá ke komunistům a hnutí ANO a nebude hájit oprávněné zájmy drobných podnikatelů a živnostníků. Takhle to je.

Ten zákon je velmi jednoduchý, přehledný jasný. Pozměňovací návrh, který přednesl pan poslanec Ferjenčík, to ještě zpřesňuje, takže za nás říkám, že pokud ten návrh zákona nebude zamítnut, tak tento pozměňovací návrh podpoříme, protože vylučuje jakékoli interpretační pochybnosti o smyslu toho zákona.

Smysl zákona je poměrně jednoduchý: EET nemusí mít ti, kteří nejsou plátci DPH. Pokud hlavním cílem, proklamovaným cílem obhájců EET je boj s daňovými úniky zejména v oblasti DPH - použil jsem slovo zejména, vím ten argument, že případně i daně z příjmů, ale stejně znám ten argument, že až v červenci se dozvíme, jaký byl výsledek daně z příjmů za rok 2017, což je pravda, to prostě nikdo nemůže zpochybnit, tak takhle jsou rozdány karty. Budeme rozhodovat o tom, zda chceme pomoci těm nejmenším podnikatelům a živnostníkům. To jsou ti, kteří neodejdou za daňovou výhodou či investiční pobídkou do jiné země. To jsou ti, kteří nedosáhnou na dotace. To jsou ti, kteří dnes a denně se musí potýkat s našimi rozhodnutími v parlamentu, kdy neustále vymýšlíme další a další překážky podnikání, regulace, předpisy a podobně. Tento návrh jim tu situaci o něco ulehčuje.

Není to nic revolučního, dramatického. Dopad na státní rozpočet, a myslím, že to je ve shodě, pokud přijmeme číslo Ministerstva financí, je 1 mld. korun českých. Myslím, že je to o něco méně, ale není žádný důvod, abychom se o tom přeli - 1 mld. korun českých. Všichni si vzpomeňte buď na schválený rozpočet na rok 2018, nebo na návrh rozpočtu na rok 2019, který už je na světě a který najdete v eKLEP, a podívejte se, jak malá částka to je do celkových příjmů či celkových výdajů státního rozpočtu ať už v letošním, v příštím, nebo v následujících letech.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Roman Onderka. Prosím.

 

Poslanec Roman Onderka: Pane předsedo, pane premiére, členové vlády, kolegyně, kolegové, já bych chtěl podotknout, že v rozpočtovém výboru jsme se několikrát na toto téma bavili, a dokonce jsme tento bod přerušovali nebo posouvali. A účel byl jediný - abychom se dočkali vládního návrhu. Protože podle mého názoru je trošku divné, když budeme dneska řešit pozměňovací návrh a zhruba za ani ne celý měsíc v rozpočtovém výboru budeme projednávat návrh vládní. Já jsem si tu situaci zmonitoroval a ověřil. Dneska vláda schválila tento vládní návrh, na červnové schůzi rozpočtového výboru bude k dispozici. A to je jediný důvod, proč sociální demokraté budou hlasovat pro zamítnutí. Já si myslím, že naše práce by měla být v tomto trošku systémová. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji i za dodržení limitu. Nyní s přednostním právem pan předseda Kováčik. (Námitky v pravé části sálu mimo mikrofon.) Aha, tak se omlouvám, ale v okamžiku, kdy jsem to říkal, tak už to tam bylo. Tak se omlouvám, fakt jsem to nepostřehl. Tak prosím, už to, pane předsedo, dokončete a poté faktická poznámka pana předsedy Stanjury.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Já jsem ještě ani nezačal, takže nemám co dokončit. (Pobavení v sále.) Dobrý den.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Tak jestliže byste byl takový gentleman...

 

Poslanec Pavel Kováčik: Jestliže byl pan předseda přihlášen k faktické poznámce dřív, než já jsem dostal slovo, tak mikrofon patří jemu. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji za gentlemanské chování zde v sále. Prosím.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Dámy a pánové, dobrý den. Já si dokonce myslím, v návaznosti na posledního vystupujícího, že pouhý vládní návrh a přetlačování vláda - opozice je v tak závažném tématu, jakým je právě EET, a ani nemyslím, že závažné dopadem jako závažné řekněme politickým rozměrem, co si budeme povídat, ten je tady daleko silnější, i u předložení tohoto návrhu byl daleko silnější než ta věcná podstata. Já si myslím, že je třeba, aby, dobře, v okamžiku, kdy ten vládní návrh přijde, bude širší, kvalitnější, propracovanější, detailnější, lépe odlišující ty, které EET skutečně trápí, a ty, kterým EET pouze překáží, tak potom bezesporu bude onen návrh přijatelný pro daleko více poslanců a poslankyň - a tady nerozlišuji počet klubů, ale rozlišuji nás, kolegyně a kolegové - kteří ten návrh podpoří nebo aspoň budou ochotni o něm doopravdy věcně diskutovat. Tolik na margo toho, o čem hovořím.

A pokud jde o ono černobílé představení, už to tady bylo. Někteří to nepamatujete, někteří to pamatujeme. Tehdy se říkalo: kdo nejde s námi, jde proti nám. A to černobílé vidění, jsou tady dva kluby, kteří jsou vůči drobným živnostníkům a podnikatelům vyloženě nepřátelské, pak jsou tady další, které jsou jim vyloženě přátelské, a pak je tady jeden, který to rozsekne, sociální demokracie, to si myslím, že je velmi zjednodušené a zkreslené a to je právě ta politická poloha toho návrhu, který sem přišel.

Takže já osobně jsem přesvědčen i z toho povídání s těmi, jichž se to nejvíce týká, to jsou ti podnikatelé a živnostníci, že to není až tak úplně jasně, průhledně a zřetelně, jak to tady pan kolega předseda Stanjura prostřednictvím pana předsedajícího, jak nám to tady říká, ale jsou zhruba tři druhy, skupiny těchto lidí. Jedni, kteří od počátku říkají: nám to nevadí, my jsme si tu evidenci vedli předtím, vedeme ji teď, povedeme ji dále, protože my prostě nekrademe. Druzí, kteří říkají: máme s tím problém, protože jsme natolik malí, že holt musíme nějaké ty přístroje nebo nějaké ty programy a tohle nakoupit a zdržuje nás to při práci. Já když jdu nakupovat k těmto malým živnostníkům, tak je fakt, že třeba někteří, kteří prodávají na volném prostranství, tak když prší, mají problém s vytištěním a vydáním onoho lístečku, potvrzení, nebo jak se tomu říká, ale zvládají to. Sice někdy s brbláním, ale zvládají to. A pak je poslední skupina, kterým to vyloženě hodilo klacky pod nohy, protože jejich podnikání, jejich přežití, jejich život je závislý na tom, že plánovitě a cílevědomě nás všechny, tedy stát, ošidí. A tam je ta poloha, to odlišení a možná třeba vyloučení alespoň části šedé ekonomiky. Bylo tady řečeno, že ještě ani nezačalo cosi platit, a už to chceme měnit.

Pojďme se domluvit tak, že - a to jsme my tady říkali, když se ten původní zákon schvaloval - to necháme nějakou dobu běžet, a pak se pojďme domluvit znovu, že ty skupiny, kterým to dělá problém, případně nějakým způsobem vyřešíme. Ale ono to neběží nijak dlouho, ještě ani není známo, jaké jsou efekty, jsou to pouhé odhady. Tak si alespoň počkejme na ty efekty.

A já končím s tím, že jsme tady říkali: ta myšlenka je výborná, provedení je trošičku kostrbaté, takže proto máme problém se stoprocentní generální podporou. Nicméně v této fázi bych řekl, že náprava, takto navržená náprava je předčasná, nešťastná. Pojďme se bavit tak, aby ta případná úprava měla daleko větší podporu než pouze ty strany, které jsou pod tím podepsány, aby to mělo podporu i tvůrců toho zákona, aby to mělo podporu i nás, kteří jsme s tím měli oprávněně problém, protože to provedení skutečně nebylo úplně excelentní. Ale tady se přetlačovat, a dokonce tady z tohoto místa vykládat, že někteří jsou superhodní a ti ostatní, kteří s těmi superhodnými nejdou, jsou superzlí, mi připadá trošičku právě zpolitizování věcného problému. Jde především o věcný problém, ale předestírá se to tady především politicky.

Doufám, že jste mi porozuměli a pochopili mě. Klub KSČM podpoří zamítnutí tohoto návrhu. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. A faktických poznámek se nám objevilo víc. Tak první, ta opomenutá, pana předsedy Stanjury, poté pan poslanec Gazdík. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak já bych chtěl podle jednacího řádu reagovat na vystoupení svých předřečníků.

Pro pana předsedu Kováčika vaším prostřednictvím. Já jsem nepoužil slova "přátelský vůči malým a drobným" a "nepřátelský vůči malým a drobným". Nic takového jsem neřekl. Říkal jsem, kdo hájí oprávněné zájmy a kdo nehájí. To je úplně jiné adjektivum než nepřátelský. To zaprvé.

Já v zásadě souhlasím s rozdělením podnikatelů do těch tří skupin, jak je popsal pan poslanec Kováčik. A ten návrh směřuje k té druhé skupině, k těm nejmenším, kterým to komplikuje život, k těm nejmenším, kteří platí daně a kteří se musí dnes a denně potýkat s novými a novými předpisy a regulacemi bez toho, že by měli silná ekonomická či právní oddělení. To je naprosto evidentní z tohoto návrhu zákona, že se to týká té skupiny těch nejmenších.

Výhoda toho návrhu, že by se uplatnil i na zdaňovací období roku 2018. Nevím, jak si představuje vláda schválení návrhu zákona dnes přijatého vládou, ale za měsíc to nebude v rozpočtovém výboru - pro pana poslance Onderku. To jsem si jist. A myslím si, že to nebude ani do konce... bude velmi problematické to schválit do konce tohoto zdaňovacího období, aby to bylo účinné od 1. ledna roku 2019.

Navíc ty zákony nejdou proti sobě. Ten vládní návrh, pokud vláda neučinila žádné zásadnější změny dnes na tom jednání a byl vlastně v tom tvaru, jak byly vypořádány připomínky připomínkového řízení, řeší úplně něco jiného než obecné vyjmutí nejmenších podnikatelů a živnostníků.

A to rozdělení mezi kluby prostě trvá. Buď budeme hájit zájmy těch nejmenších a živnostníků, nebo jsme proti těmto zájmům. Je to politický postoj. Taky děláme politiku. Jsme v Poslanecké sněmovně. Mně to přijde úplně normální.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další faktická - pan poslanec Gazdík. Připraví se pan poslanec Kalousek.

 

Poslanec Petr Gazdík: Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane poslanče Kováčiku prostřednictvím pana předsedajícího, já si s vámi dovolím souhlasit ve dvou věcech. První, že svět se černobíle nedá vidět, a druhý, že tento zákon skutečně politikem je. To, jestli jste, nebo nejste stranou přátelskou k drobným živnostníkům, to si bohužel ještě někteří starší a dříve narození pamatují, zvláště ti, kterým jste ty obchody sebrali, znárodnili, zlikvidovali je atd.

Myslím si, že vládní koalice, která se tady rodí, je jasným důkazem toho, že tady skutečně vzniká. Přátelé, my tady v přímém přenosu vidíme, jak tady vzniká vládní koalice. Ona vzniká z opozice vždycky tak, že když se nám nějaký zákon líbí, ale musíme politicky hlasovat proti, tak začneme mluvit o komplexním řešení, o vylepšení návrhu, o něčem takovém, o čem tady mluvil pan poslanec Onderka. Takže tady vzniká koalice ANO, KSČM a ČSSD. A ČSSD se tímto hlasováním pomalu, ale jistě stává vládní stranou.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další s faktickou poznámkou pan poslanec Kalousek. Připraví se pan poslanec Juříček. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji, pane předsedo. Dobrý den, dámy a pánové. Dovoluji si jen stručně zareagovat na pana poslance Onderku a chci se obrátit na vás, kteří s tím obsahově nemají problém, ale jsou připraveni hlasovat pro zamítnutí, protože si chtějí počkat na ten vládní návrh.

Chci vás prosím pěkně upozornit na faktor času. EET bylo pro stovky malých obchůdků a hospůdek na venkově poslední kapkou státních regulací a navýšených nákladů, pro které prostě jejich provozovatelé zavřeli. A dnes a denně si v dalších stovkách těchto malých obchůdků a hospůdek provozovatelé kladou otázku, zda radši nezavřou a nebudou se živit něčím privilegovanějším v naší společnosti, například že půjdou na pracák, pak se o ně všichni budou starat. Zatím se o sebe starají sami. A dostanou-li tento signál, že se jim snažíme ulehčit včas, tak to možná bude pro ně ten pozitivní hlas, který je přiměje nezavřít. Budeme-li čekat na vládní návrh zákona, nemůžeme se ho dočkat dříve než příští rok. Pokud budeme dnes hlasovat pro tento návrh, mají tu šanci dostat do léta. Ten faktor času je velmi důležitý. A já vás moc prosím, abyste to zvážili.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Juříček. Připraví se pan poslanec Okamura. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Juříček: Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, zaprvé chci potvrdit, že na rozpočtovém výboru jsme se několikrát bavili o vládním návrhu. Zadruhé chci říct, že jsme se bavili i o parametrech, které paní ministryně dostala transferované od rozpočtového výboru. A paní ministryně nejenom že je dodržela, ale dokonce udělala to, co chci říct zatřetí, že ten vládní návrh zákona je pro malé a střední podnikatele mnohem výhodnější než to, co se navrhuje teď k dnešnímu dni. Takže si myslím, že ta odpověď je na to naprosto jednoznačná a zřejmá. A byl bych rád, aby tyto věci se neposuzovaly, kolego Stanjuro prostřednictvím předsedajícího, jenom mediálně, ale fakticky a obsahově. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další faktická poznámka - pan místopředseda Okamura. Připraví se pan předseda Kováčik.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, chtěl bych krátce zrekapitulovat, proč hnutí SPD pochopitelně prosazuje zrušení EET pro živnostníky. My jsme to měli v politickém programu. Já jsem od počátku říkal, že trváme na tom, že daně se platit mají. O tom žádná. Ale jenom není shoda na tom systému. A od počátku i v minulém volebním období, kdy jsme hlasovali taky proti EET, a byly to pouze tři politické strany včetně SPD, které tady hlasovaly proti tomu, tak my jsme to měli z důvodů, že jsme chtěli zavést německý model, to znamená, že je tzv. paušální daň, kdy živnost od živnosti je jasně propočítáno, kolik se tedy platí ta paušální daň, a výsledek je ten, a konzultoval jsem to mimochodem i s paní ministryní tady, je to tak prostě, a výsledkem je to, že daně se platí, to znamená stát má svoje. Takže tady neplatí argument ani ČSSD, ani ANO, ani KSČM, prostě stát má svoje, ovšem je k tomu potřeba mnohem méně úředníků, protože není potřeba široký byrokratický aparát, protože je tam ta paušální daň. Co se týče živnostníků, tak ti nejsou terčem zbytečných kontrol, protože daň odvedli, a je to jasné, transparentní a jednoduché. A nejsou terčem ani zbytečné byrokracie, protože stát má jasnou paušální daň a má tím pádem svoje.

To znamená, kdyby tady prošly návrhy SPD, tak máme celou věc vyřešenu ze všech stran. A to, že tady hnutí ANO, KSČM a ČSSD prosazuje šikanu živnostníků a aplikuje tady metodu z nějakého Chorvatska, které je před ekonomickým kolapsem, tak my naopak v SPD říkáme, pojďme se učit z Německa, z nejvyspělejších zemí. A znova zdůrazňuji, daně se platit mají, jenom není shoda s vámi na tom, jakým způsobem. Vy chcete obtěžovat, zatěžovat živnostníky a prosazujete zpátečnický systém, a je to skutečně perzekuce živnostníků. My chceme moderní systém, aby všechny strany byly spokojeny. Proto my samozřejmě prosazujeme zrušení EET pro živnostníky a místo toho chceme paušální daň. (Potlesk poslanců SPD.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Faktická poznámka - pan předseda Kováčik. Připraví se pan poslanec Dolejš. Prosím.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Vážený pane poslanče Gazdíku, milý pane kolego, dovolte mi, abych vám prostřednictvím pana předsedy sdělil k vašemu historickému exkurzu to, co jsem vám říkal již několikrát při podobné příležitosti, že jen vůl opakuje stejnou chybu dvakrát. Co se týká oněch malých obchůdků, dneska, a to ještě dávno před platností EET, je likvidují nadnárodní obchodní řetězce se svými podnákupními cenami, akcemi a podobnými záležitostmi daleko více než EET. Ostatně i oni říkají: na daňové a podobné změny si nějakým způsobem jsme schopni zvyknout, jen je proboha nedělejte každého půl roku. To je také smysl toho, proč u tohoto zákona jsme velmi opatrní a budeme doopravdy čekat, já jsem přesvědčen, že krátkou dobu, na onen vládní návrh, který, věřím, pokud vám skutečně jde o ty malé živnostníky a obchodníky, spolu s námi také podpoříte. Děkuji. (Hluk v sále.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Poprosím o ticho v sále, pokud možno. Nyní pan poslanec Dolejš.

 

Poslanec Jiří Dolejš: No, když už tady je defilé věcných poznámek, tak dovolte, abych navázal na předřečníka. Pozitivně. Já mám starosty rád. Oni starostové jsou oblíbení mezi lidmi. Starostové jako množina, nikoliv ta výseč, která teď je možná trochu frustrovaná, že se pohybuje nad pětiprocentní nebo pod pětiprocentní hranicí volitelnosti. Možná proto sklouzává do méně věcného tónu.

Já bych poprosil, vraťme se k podstatě. Tady přece není spor o to, kdo má radši nebo méně rád malé podnikatele. Oni ti malí podnikatelé to mají skutečně těžké. Dokonce někteří z nich horší než zaměstnanci. Ale abychom jim pomohli, tak jim pomozme věcně. A ta debata je v podstatě o tom, jestli tím nosičem má být vládní návrh, který je v klidu připraven, který má šanci být v širokém konsenzu projednán, anebo ve vizi, že se blíží volby, tak honem honem něco projednat, abychom měli nějaký ten bodík před voliči, bez ohledu na kvalitu.

Já si myslím, že ten živnostník ocení spíš tu kvalitu, a na to mysleme. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Onderka, připraví se pan poslanec Volný. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Roman Onderka: Kolegyně, kolegové, ke kolegovi Gazdíkovi, samozřejmě prostřednictvím pana předsedajícího. Chci upozornit, že vládní koalice se netvoří jedním hlasováním, ale úplně něčím jiným a úplně někde jinde. Což on samozřejmě ví a já chápu jeho styl rétoriky.

Ke kolegovi Stanjurovi a dalším, samozřejmě prostřednictvím pana předsedajícího, abychom si ujasnili časové termíny. A to i pro pana Kalouska prostřednictvím pana předsedy Sněmovny. Do měsíce první čtení. Bude záležet na předsedkyni rozpočtového výboru - já si myslím s ohledem na to, že je to inteligentní dáma, že vyhlásí čas na pozměňovací návrhy. Ihned po parlamentních prázdninách se na to můžeme vrhnout a do konce roku stíháme. Takže není pravdou, že bychom nemohli stihnout! Je to pouze o tom, chtít.

A co se týče technických věcí, je potřeba si uvědomit, že ve vládním návrhu např. takové věci jako zvláštní režim evidence, kdy je rozpor mezi Ministerstvem financí a MPO, a další věci budeme stejně řešit. Proto říkám, pojďme na to systémově a řešme tuto věc prostřednictvím vládního návrhu. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Další faktická poznámka pan poslanec Volný, připraví se pan předseda Stanjura. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Volný: Děkuji, pane předsedající. Kolegové, kolegyně, chtěl bych tady jenom uvést na pravou míru prostřednictvím pana předsedajícího, aby pan kolega Kalousek neuváděl ty věčné nepravdy o tom, že díky EET skončily spousty hospůdek a malých krámků na vesnici. Já jsem z vesnice, mám kolem sebe dalších asi 15 malých obcí. Všude jsou hospody a všecky fungují a všecky dávají lístečky EET. To znamená, to je jedna velká nepravda.

Druhá nepravda je, že EET je postaveno na tom, aby se především lépe vybíralo DPH. Vždyť to přece není pravda! To je komplexní systém na evidenci hotových peněz. To znamená, když někdo někomu zaplatí hotové peníze, tak má právo na to dostat účet a stvrzenku, že tyto peníze zaplatil, a ten druhý, že je přece přijal.

Pak ten mýtus o tom, že je to chorvatský výmysl a Chorvatsko, které je před státním bankrotem. Zase je to naprosto scestná informace. O tom, jestli Chorvatsko je před bankrotem, nebo není, není asi naše záležitost to posuzovat. Nicméně je to naprosto běžný systém, který je po celé Evropě. Akorát v Chorvatsku, protože to byla jedna z posledních zemí, která zaváděla evidenci tržeb, tak to zavádějí už na tom nejmodernějším principu, který jde. A je vidět, že to je asi správná cesta, protože i Rakousko samo uvažuje o tom, že by touto cestou šlo. A jestli se zmiňuje Německo o tom, že tam mají paušál - ano, je to pravda, ale je to daleko jiná kultura, co se týče daňových povinností a daňových pohledů, která tam takto funguje léta, a dá se to vypočítat. U nás by to bylo asi zatím nereálné.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další faktická poznámka, pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Tak v souladu s jednacím řádem budu reagovat na vystoupení předřečníků.

Pan poslanec Volný nám tady takovým tím klidným hlasem říká: Vždyť se to týká jenom těch hotových peněz. Ale pan poslanec Volný a jeho klub hlasovali pro bezhotovostní platby s EET. Až Ústavní soud tento nesmysl zrušil, přestože jsme na to upozorňovali. To už taktně zamlčel.

Kvalita návrhu - pan poslanec Dolejš. No tak já nevím, jestli je kvalitnější, nebo jak může být víc kvalitní návrh, že neplátci DPH nepodléhají EET. Je to jasné, je to kvalitní, je to jednoduché.

Pan poslanec Onderka říká: Počkejme na ten vládní návrh, pak jim pomůžeme, těm malým a drobným, možná. No jo, ale jestli dneska máme určitou skupinu neplátců DPH, kteří jsou v první a druhé vlně, tak minimálně stejně velkou skupinu lidí ve třetí a čtvrté vlně EET, která má být sloučena, takže ve třetí vlně, zatížíte. Tak vy jim to dáte a pak budete moudře přemýšlet o tom, jestli byste jim náhodou něco ulevili! Co to je za přístup? Co je na tom systémového? Chcete EET zatížit další desetitisíce nejmenších podnikatelů. A říkáte: Tak se o tom potom moudře pobavme.

Proto říkám, že ty dva návrhy, vládní a tento poslanecký, nejdou proti sobě. Ten zavádí třetí vlnu, ať neříkám třetí a čtvrtou, vyjmenovat další obory ekonomické činnosti, které budou podléhat EET pro plátce i neplátce.

Pokud schválíme tento zákon, tak třetí vlna se nebude týkat zase jenom těch nejmenších a drobných. Ale vy jim prostě nevěříte, pane poslanče Onderko, a vaše strana, prostřednictvím pana předsedy, vy je chcete neustále kontrolovat, nebudu používat silnější slovo. Oni se musejí neustále vyviňovat. A pak tady přijde (nesrozumitelné) se svým programem: My chceme pomáhat těm drobným! A jediné řešení, které říkáte, jsou dotace, dotace, dotace. Tak jim uberme regulace, uberme regulace, uberme regulace, to je správná cesta. Ne žádné dotace! (Potlesk z lavic ODS.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji za přesné dodržení času. Dovolte mi rychle přečíst několik omluv: od 9 do 10.30 z rodinných důvodů se omlouvá pan poslanec František Kopřiva. Pan poslanec Holomčík se omlouvá od 11 do 12 hodin z pracovních důvodů. A pan poslanec Radek Koten se omlouvá od 15 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

Další faktická poznámka, pan poslanec Roman Onderka.

 

Poslanec Roman Onderka: Pane předsedo, kolegyně, kolegové, pro kolegu Stanjuru prostřednictvím pana předsedy: To není až tak, jak on říká. Prostě budeme mít zde vládní návrh a bude velice dlouhý prostor pro pozměňovací návrhy. A myslím si, že právě ty návrhy, o kterých se tady bavil od tohoto pultíku, může právě v rámci tohoto zákona uplatnit. Sociální demokracie není ta, která za každou cenu chce všechno kontrolovat. Ale chce, aby všichni podnikatelé v této zemi měli rovné podmínky, příležitosti. A aby těch, co dělají špatné jméno podnikatelům, a to včetně těch malých, aby jich bylo co nejméně, anebo aby je stát i za to, že se nechovají tak, jak by měli podle zákona, že je potrestá.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám, děkuji. A jednu rychlou faktickou stihneme. A to je pan předseda Stanjura. Už nemá zájem.

Tak v tom případě bych jenom na záznam chtěl zrekapitulovat, že po panu poslanci Ferjenčíkovi je do rozpravy ještě přihlášena s přednostním právem paní ministryně Schillerová, po ní s přednostním právem pan předseda Farský. A poté se s přednostním právem přihlásil pan zpravodaj. Tito všichni vystoupí, až budeme pokračovat v tomto bodu. Protože další plnohodnotný příspěvek už nestihneme, tak přerušuji jednání do 10.00 na tu chviličku, kdy budeme pokračovat bodem 80.

 

(Jednání přerušeno v 9.58 hodin.)

(Jednání pokračovalo v 10.00 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení poslanci, vážení členové vlády, budeme pokračovat, a to bodem pevně zařazeným na 10.00, kterým je

 

Následující část projednávání bodu pořadu schůze

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP