Středa 13. června 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

Předcházející část projednávání bodu pořadu schůze

 

(pokračuje Radek Vondráček)

77.
Návrh poslanců Petra Gazdíka, Zbyňka Stanjury, Ivana Bartoše,
Heleny Langšádlové, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění zákona č. 183/2017 Sb.
/sněmovní tisk 41/ - třetí čtení

Ukončili jsme debatu v okamžiku, kdy byly vyčerpány faktické poznámky, kdy reagovali jednotliví řečníci na své předřečníky, a s řádnou přihláškou do rozpravy je přihlášen pan poslanec Ferjenčík, kterému tímto dávám slovo. Prosím.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych stručně vystoupit k tomuto tématu.

Za prvé mě velmi překvapila informace kolegy Juříčka, že vláda přijala dnes návrh, který je vstřícnější k živnostníkům. Já jsem podrobně sledoval vývoj toho vládního zákona, tak jak byl v eKLEPu, a za celou dobu tam nebylo nic o tom, že by neplátci DPH byli vyňati z EET nebo že by vláda nějakým jiným způsobem řešila problematiku všech těchto malých živnostníků. Celou dobu vláda říkala, že chtějí vyjmout z online režimu EET obrat 200 tis. hotovostních plateb, což, jak jsem už zmiňoval v této debatě, považujeme za zcela nedostačující, už třeba ve vztahu k farmářským trhům nebo k jiným případům drobných živnostníků. A pokud tedy vláda svůj návrh nějak výrazně nepřepsala dnes na svém jednání, což já samozřejmě nemohu tušit, jelikož jsem tam nebyl, tak tvrzení, že vládní návrh je vůči živnostníkům vstřícnější, je prostě nepravdivé.

Z toho důvodu bych poprosil především kolegy z KSČM a ČSSD, abychom tento návrh projednávali věcně. Věcně jde o to, že skupina poslanců z šesti stran navrhuje, aby neplátci DPH byli vyňati z EET. My jsme si podrobně nastudovali stanovisko vlády k návrhu a prostřednictvím mého pozměňovacího návrhu jsme odstranili legislativně technické nedostatky původní novely, aby si skutečně nikdo nemohl stěžovat na to, že návrh je nekvalitní nebo legislativně problematický. Jde tady o věcnou věc, o to, jestli chceme, aby neplátci DPH platili EET, aby na ně spadalo EET, nebo aby na ně nespadalo. My máme za to, že obrat milion korun, to znamená reálně zisk na hranici 300 tis. ročně, to znamená někde okolo 25 tis. korun měsíčně už zisku, je prostě z hlediska fungování podnikatele směšná částka. A komplexní daňový výnos je prostě marginální. Nám narostly daňové příjmy, rostou na tento rok o 100 mld. korun. Tady se bavíme možná o 1 mld., pravděpodobně ani to ne, ale přitom každého živnostníka zatížíme stovkami až tisíci korun nákladů ať už na připojení na internet, které spousta z těchto lidí nepotřebuje, mobilní kasu, kterou spousta těchto lidí vůbec nepotřebuje, celou řadou dalších nákladů, které budou muset mít bez toho, aby to státní pokladně relevantně pomohlo. A horší než náklady je byrokracie, změna systému účetnictví, všechny byrokratické překážky, co EET přináší.

Mě velmi mrzí, že ČSSD, která jako jeden muž podpořila tento návrh v prvém čtení, teď otočila o 180° a chystá se ho zamítnout. Já bych to ještě pochopil v případě, že by vláda zapracovala tento pozměňovací návrh do své komplexní novely. Já jsem celou dobu doufal, že se to stane, byl jsem ochotný i podpořit přerušení na rozpočtovém výboru, pokud by se to stalo. Ale to se reálně nestalo. Vláda trvá na tom, že EET se má vztahovat na neplátce DPH, vláda trvá na tom, že se má rozjet třetí a čtvrtá vlna, kde je EET ještě daleko spornější než třeba u restaurací, protože reálná možnost kontroly je naprosto minimální. Takže ti slušní si pořídí systémy na sledování tržeb, zatíží je to náklady a byrokracií, a ti, co chtějí podvádět, akorát i nadále budou dostávat prachy na ruku a stát nemá žádný způsob, jak to kontrolovat.

Vláda na všem tomhle trvá. A tady je velmi jednoduchý návrh, který je legislativně v pořádku, vláda dala dokonce souhlasné stanovisko s tím pozměňovacím návrhem, který odstraňuje legislativně technické drobnosti. Je to prostě čistě věcná otázka, jestli ČSSD a komunisti chtějí, aby nejmenší živnostníci spadali pod EET, nebo nechtějí. OK, já se dokážu sžít s tím, že řeknou, že si to přejí, a budou tady hlasovat pro zamítnutí, ale mrzí mě, že místo toho, aby na rovinu přiznali, že to jejich politika, že chtějí, aby tito nejzranitelnější živnostníci podléhali EET, tak se schovávají za vládní návrh, který toto ustanovení neobsahuje. A není v něm absolutně v rozporu. Když to bude přijato Sněmovnou teď v tomto znění, tak se tomu vláda přizpůsobí a v komplexní novele holt budou živnostníci vyňati, a to je podle mě žádoucí stav. Žádám vás, abyste to podpořili. Díky.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Onderka.

 

Poslanec Roman Onderka: Pane předsedo, kolegyně a kolegové, pro pana Ferjenčíka prostřednictvím pana předsedy. Sociální demokracie podpořila tento návrh v prvním čtení, a to z toho důvodu, aby vytvořila tlak na Ministerstvo financí, aby vytvořila tlak na ministryni financí, aby vládní návrh byl předložen v co nejkratším termínu. Chci vás ubezpečit, že nic jiného v tom není. Pokud dáte pozměňovací návrh, jak bude vládní návrh projednáván v rozpočtovém výboru, uvidíte sám, jak sociální demokracie bude hlasovat. Nehledejte v tom nějaké další záludnosti. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Bláha. Připraví se pan poslanec Ferjenčík. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Bláha: Vážené kolegyně, vážení kolegové, mně se nejvíce líbí, že o tom, jak zatěžujeme živnostníky, mluví lidi, kteří nikdy pořádně nepodnikali.

Takže já si vám dovolím jenom říct, co tady tradiční strany připravily nám živnostníkům za těch 30 let od hlášení na ČZPI, přihlášení ke statistice, přihlášení k evidenci obalů, změna užívání na stavebním úřadě, příprava projektové dokumentace na stavební úřad, stanovisko hygienické stanice, stanovisko hygienické stanice, odboru práce, stanovisko hasičského záchranného sboru, stanovisko odboru památkové péče, stanovisko odboru životního prostředí, souhlas národního institutu, zdravotní průkaz, vypracování dokumentů HACCP, živnostenské oprávnění, odborná způsobilost, ohlášení provozovny na živnostenském úřadě, přihlášení k dani z příjmů, přihlášení k DPH, přihlášení k silniční dani, registrace k platbě zdravotního a sociálního pojištění. To všechno tady zavedly tradiční, nebo takzvané tradiční strany, které říkají, že dělají všechno pro živnostníky. Dalších dvacet typů kontrol pro všechny živnostníky.

Tak prosím vás, pokud opravdu pro ně něco chcete udělat, tak jsem vás už jedenkrát vyzýval, možná dvakrát, možná třikrát, pojďme na tom začít pracovat. Pojďme snížit tu administrativní zátěž. Já jsem na to připraven, mám k tomu připravený program, mám k tomu připravené body a jsem ochoten pro to udělat maximum. EET to nevyřeší. Těm, kteří poctivě platíme, je to úplně jedno. Nezatíží nás to vůbec v ničem. (Předsedající upozorňuje na čas.) Ba přímo chceme, aby fungovalo, abychom mohli rovnocenně podnikat s těmi, kteří podvádějí. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Poprosím o dodržování časového limitu. Děkuji. (Potlesk z řad poslanců ANO.) S faktickou poznámkou pan poslanec Ferjenčík. Připraví se pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Jenom ke kolegovi Onderkovi. Já jsem doufal, že váš tlak má vést k nějakým změnám v EET, aby třeba na ty nejslabší nedopadaly. Asi nepotřebujeme jenom přijmout zákon, abychom přijali zákon. V tom zákoně musí být nějaký obsah. Ten obsah tady dneska projednáváme na plénu. Buď tam živnostníci, co neplatí DPH, budou, nebo tam nebudou. To rozhodnutí je na vás.

Ke kolegovi Bláhovi. Mě by zajímalo, co hnutí ANO tedy udělalo za poslední čtyři roky, aby tuto byrokracii zredukovalo, a proč, když je dneska na stole návrh, který redukuje alespoň pro ty nejmenší, není ochotné zvednout pro to ruku.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další faktická poznámka pan předseda Stanjura. Připraví se pan poslanec Luzar.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Nejdřív se chci zeptat pana poslance Onderky vaším prostřednictvím, nemusí mi samozřejmě odpovědět. Já jsem pochopil jeho slova tak, že když navrhneme zrušení EET pro neplátce DPH v rámci vládního návrhu zákona, ČSSD to podpoří. Anebo tady jenom tak mlžíme, že zvážíme a budeme diskutovat? Pak se ptám, proč to neuděláme hned, proč z toho chceme vypustit jeden účetní rok a zatížit tím další skupinu podnikatelů.

K tomu, co říkal pan poslanec Bláha. Já s tím seznamem v zásadě souhlasím, ale jestli jste si všiml, polovina z toho je v gesci Ministerstva životního prostředí. Zeptal jste se někdy pana ministra životního prostředí, pana vicepremiéra Richarda Brabce, který formulář zrušil za pět let na Ministerstvu životního prostředí? Já ne.

Když jste mluvil o těch daních, my jsme navrhovali například zrušení silniční daně. Takže jedna z povinností, o kterých jste mluvil, by odpadla. Jak hlasovalo vaše hnutí? Proti! Kdo to byl, kdo zavedl tři sazby DPH místo dvou? Vaše vláda! My jsme byli proti. Kdo je proti zrušení daně z nabytí nemovitostí? Vaše vláda, když jsme to navrhovali! Tak si stěžujte sám na sebe! My jsme také připraveni na tom pracovat, ale zkuste někdy podpořit naše návrhy, anebo nás nekritizujte. Můžeme zrušit formulář k silniční dani - když zrušíme tu daň! Žádný formulář nebude. Můžeme zrušit nesmyslně složitý formulář k dani z nabytí nemovitostí, když ta daň nebude. A to už bylo v tomto volebním období. A pan poslanec Bláha, jak hlasoval o snížení byrokracie a zrušení zbytečné daně? Podívejte se. Byl proti! A pak tady přijde a řekne: Já jsem pro. Tohle je konkrétní případ. Když tady byl minulý týden, minulý sněmovní týden, to znamená předminulý týden, návrh na zjednodušení stavebního zákona, jak hlasoval klub hnutí ANO? Proti! Tak zkuste někdy podpořit aspoň drobnou změnu a drobný úbytek byrokracie a ne jenom plamenně hovořit, jak jste připraveni něco dělat! Už jste měl šanci a zatím jste ty šance promarnil, pane poslanče prostřednictvím pana předsedy! (Potlesk poslanců ODS.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Váš čas! Děkuji. Další faktická poznámka - pan poslanec Luzar, připraví se pan poslanec Munzar. Prosím.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi jenom krátkou repliku, která tady zazněla ze strany pirátské, o přístupu sociální demokracie a KSČM k této problematice. Ač nejsem příznivcem nějakých výjimek, musím říci, že jsou oblasti, kde o výjimkách je možno hovořit. Proto jsem se také zašel informovat o tom, jak se k tomu staví ti, kterých by se to mělo týkat. A možná vás překvapím, ale mezi našimi členy je velice hodně lidí, kteří se živí jako osoby samostatně výdělečně činné. Jsou takzvaní ti malí podnikatelé a živnostníci a snaží se také pracovat poctivě a fungovat. A když jsem si za nimi zašel, tak mě upozornili na jeden problém. Hovoří se o plátcích DPH, ale mnoho z nich je dobrovolných plátců DPH. Oni jsou malí, nevydělávají, aby překročili limit DPH, ale dobrovolně se zapsali do plátců DPH, protože je to pro ně výhodné, protože obchodují s plátci a oni vyžadují, aby byli plátci. Tuto skupinu, a docela velkou skupinu, dobrovolných, ale malých z toho úplně vyřazujete. Čili ten váš návrh není komplexní, který by řešil tuto problematiku.

A z druhé strany, když jsem se tedy ptal, jak se na to dívají, řekli ano, je to ztížení, ale kdyžtak ať to platí pro všechny bez výjimek. S tím budeme souhlasit, s tím jsme schopni se smířit. Proto také můj osobní postoj v tomto, jestli ten systém má nějak fungovat, tak by měl být pro všechny a bez výjimek. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Dovolte mi přečíst omluvy. Pan poslanec Kopřiva ruší svou omluvu, protože už dorazil na jednání v 10.07. Dále se omlouvá pan poslanec Vlastimil Válek mezi 10.00 a 11.30 z pracovních důvodů a omlouvá se pan poslanec Ivan Jáč mezi 14.00 a 19.00 z důvodu návštěvy lékaře.

Další faktická poznámka - pan poslanec Munzar, připraví se pan poslanec Kupka.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Já bych chtěl zareagovat na pana poslance Bláhu prostřednictvím pana předsedajícího, ten seznam byl zajímavý. A jak jste na tom pracovali vy? Vy jste zavedli nadužívání kontrolního hlášení, zavedli jste EET, zavedli jste kontrolní hlášení, zajišťovací příkazy, které jsou nadužívány Ministerstvem financí apod. Takže ono se tady nezlepšuje poslední dobou prostředí pro malé a střední podnikání, ale naopak se zhoršuje.

Tady někdo řekl jeden mýtus podle mě a je to častá argumentace, že EET se narovnávají podmínky v obchodních vztazích a v podnikatelském prostředí. Opak je přece pravdou! S touto argumentací přišly velké supermarkety, protože je přece veliký rozdíl mezi velikým supermarketem generujícím velké zisky a malým podnikatelem, který se snaží uživit sebe a nabízet služby svému okolí. A právě ty velké s tím přišly, s touto argumentací, protože jaký je faktický důsledek EET na malých obcích? Žádný, pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího? Naopak! Ty obchody se ruší, ruší se hospůdky a těm velkým končí konkurence. Proto oni to vítají, proto oni pro to horují a proto oni používají tu argumentaci, že se narovnávají podmínky.

Tady pan poslanec Volný prostřednictvím pana předsedajícího řekl, že je mýtus, že končí obchody a hospůdky. Pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, já bych vás pozval do obce Knovíz na Kladensku, kde právě po zavedení EET skončil tento obchod. A víte, jaký je praktický důsledek? Obyvatelé, staří obyvatelé, kteří nemají auto, musí čekat na autobus, aby si dojeli do nedalekého Slaného, aby si mohli nakoupit rohlíky a mléko. To je praktický důsledek zavedení EET! Takže není pravdou, že to nemá žádný dopad, a není pravdou, že to narovnává podnikatelské podmínky, protože kupní síla ve velkých městech a na vesnicích je jiná. A každý podobný administrativní zásah do podnikatelského prostředí může být pro malé podniky fatální, což se ukázalo i na příkladu EET. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. S faktickou poznámkou pan poslanec Kupka, připraví se pan poslanec Výborný.

 

Poslanec Martin Kupka: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, já bych také rád reagoval krátce na pana poslance Bláhu. On tady hřímal, jak za všechno můžou ty tradiční politické strany, tak já bych ho rád upozornil vaším prostřednictvím na jasná fakta. Byrokratická zátěž pro podnikatele se za uplynulých pět let, tedy za období vlády hnutí ANO a sociální demokracie, zvýšila o 13 %. V okamžiku, kdy jste tady vyjmenoval, co všechno podnikatel musí udělat, tak to znamená, že jste poměrně významně přispěli k tomu, že se v Čechách podniká obtížněji a že podnikatelé musejí vynaložit mnohem víc času na to, aby vyplnili všechna možná hlášení a vypořádali se s byrokratickou zátěží.

Teď je na stole konkrétní návrh, jak byrokracii a zbytečnou zátěž zjednodušit. Jednoduchý přístup, praktický a myslím, že pro podnikatele na prvním místě vítaný, je prostě takovou příležitost využít. Navíc v situaci, kdy je to změna správná, kvalitní a znamená okamžitou možnost opravdu podnikatelům ulevit.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám také děkuji. Další faktická poznámka - pan poslanec Výborný, poté pan poslanec Onderka.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo. Já bych také rád reagoval k panu poslanci Bláhovi vaším prostřednictvím, pane předsedající. Když jsem slyšel vaše slova, tak jsem si připadal jak v Jiříkově vidění. Možná by stálo za to, rád bych vám představil jednoho člověka tady v sále, který bohužel tady tehdy byl před tou chvílí, kdy jste hovořil, teď odešel. Běžně sedí tady za mnou, jmenuje se Andrej Babiš, je to premiér, premiér vlády. Shodou okolností jste v jeho poslaneckém klubu. Tak pokud hovoříte o tom, že máte už půl roku seznam, tak já se ptám, proč tedy nejednáte s premiérem, s vládou v rámci vašeho poslaneckého klubu a proč nepředkládáte konkrétní návrhy, abychom zjednodušili podnikatelské prostředí, abychom pomohli živnostníkům. Vždyť pokud to bude všechno rozumné, tak to podpoříme. Tak podpořte dnes ten návrh, který tady je a to prostředí zjednodušuje. Ale tady ty politické proklamace a výkřiky: půl roku tady mám seznam a chci něco dělat - pak tomu nerozumím. Opravdu, je tady Andrej Babiš, premiér. Jestli ho neznáte, tak se seznamte a něco dělejte! Děkuji. (Potlesk zprava.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Faktická poznámka - pan poslanec Onderka, poté pan poslanec Bláha.

 

Poslanec Roman Onderka: Pane předsedo, dámy a pánové, kolegyně, kolegové, já bych chtěl jenom poznámku na kolegu Stanjuru, který bohužel není přítomen, prostřednictvím pana předsedajícího. Já jsem neviděl úplně dopodrobna ten návrh, který dnes vláda schválila, ale z informací, které mám k dispozici, tak samozřejmě se budeme bavit o takových věcech, jako je paušální daň, a bavme se o tom, jestli to má být do částky 500 tis. obratu, nebo jestli ta částka má být do milionu. To už je opravdu ta relace pozměňovacích návrhů.

A jestli zde padl dotaz na sociální demokracii, zda chce ulevit těm nejmenším, to znamená živnostníkům, zda chce ulevit i dalším zaměstnancům či podnikatelům, kteří podnikají při svém zaměstnání dokonce, tak samozřejmě že ano, chce. A mezi ně patří například i lékaři, kde si myslíme, že EET není zrovna to, co by úplně potřebovali a co by bylo nezbytně nutné. To znamená, sociální demokracie je připravena diskutovat o pozměňovacích návrzích v rámci rozpočtového výboru, a to vládního návrhu, který bude předložen. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Bláha, poté pan poslanec Volný. A už jsou tam další dvě, teď se nám neustále množí. Prosím.

 

Poslanec Jiří Bláha: Tak já jenom ještě jednou. Pokud chcete něco řešit, tak to pojďme začít řešit systémově. Jsou body, na kterých se neshodneme. Jsou body, na kterých se shodneme. Takže pokud je chceme vyřešit, tak pojďme se sejít k jednomu stolu a říci, co máme ke shodě, a na tom pojďme začít pracovat.

Co se týče statistiky, přečtěte si statistické hlášení MPO a tam najdete, o kolik se snížila byrokracie. Je to úplně jednoduché. Stačí si to přečíst. Ta čísla jsou tam úplně jiná. Já nezastírám, že zatížení podnikatelů je špatné, a nejsem s tím spokojen. Ale rozhodně poslední tři měsíce nedělám nic jiného než pracuji na GDPR. GDPR, abych ho vysvětlil malým a středním. Nikdo z vás do toho se mnou nešel! Přestože jsem vás k tomu vyzýval. Takže příští týden bude k dispozici pouze dvoustránkový na jednom papíře manuál pro malé a střední, které mi potvrdily OO... nebo ÚOO plus Ministerstvo vnitra. Takže na tom jsem pracoval teď tři měsíce a nebyla to práce vůbec lehká. Všichni jste dali od toho ruce pryč. Takže neříkejte, že nic neděláme. Já rozhodně jo.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Dobrý den. Prosím pana poslance Volného. Potom pan poslanec Klaus, Ferjenčík, paní poslankyně Langšádlová a pan předseda Bartošek. Všechno faktické poznámky. Přednostní práva musí vydržet. Prosím.

 

Poslanec Jan Volný: Děkuji za slovo. Kolegové, kolegyně, já mám reakci na pana Munzara vašim prostřednictvím. Víte co, já bych ani snad nereagoval, kdybyste mi neřekl, že jste ze Slaného a z toho okolí. Jednak vám chci říct, jestli v nějaké vísce ukončil nějaký podnikatel obchod a říká, že to je EET, je mi to líto, samozřejmě. Ale pro mě je daleko větší důkaz, že u nás u hranic je dalších dvacet vesnic, jsou možná menší než tady u Slaného, a ty krámky a ty hospody tam zůstaly a říkají mi, že je to EET vůbec nenarušilo.

Ale proč jsem si vzal slovo. My máme známého kamaráda, zná ho tady mnoho lidí, možná i tamhle můj kolega, který má ve Slaném restauraci. On je to velký podnikatel. Zřídil pro svoji ženu hotel a restauraci. Vede ji řádně a poctivě. A on, co jsem se stal poslancem, za mnou kolikrát chodil a říkal: Honzo, udělejte už s tím konečně něco. My máme stejný guláš, stejnou svíčkovou jako všechny ostatní hospody ve Slaném, akorát jí máme o dvacet korun dražší. Přitom na tom já mám nula nula nic, protože ty peníze nepotřebuji vydělávat v hospodě. A oni tu cenu jídla mají tak nízkou, že ani ta nákupní cena těch surovin nemůže odpovídat té ceně. A to je to narovnání tržního prostředí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana poslance Klause, po něm pan poslanec Ferjenčík.

 

Poslanec Václav Klaus: Dobré ráno. Já chci promluvit k těm všem narovnávačům tržního prostředí a trošku zareagovat na pana poslance Výborného, který řekl, že když přinese ten racionální návrh, že to podpoříme. To je samozřejmě pravda, ale myslím, že pan poslanec Výborný je trošku naivní. Protože jak je to ve skutečnosti?.

Hnutí ANO miluje ty velké podniky. Ty živnostníky považuje za trošku zbytečné. Opakovaně se k tomu i mediálně hlásili. Nikoliv před volbami, ale v takovém tom mezidobí. Čili to je jedna politika. No a komunisté a sociální demokraté ty to soukromé podnikání nenávidí tak nějak z principu, že? Třídně. Čili čemu se tady divíte? To je jasné, jak tohle hlasování dopadne. Je to politika a k tomu to směřuje.

Myslím, že klidně by se to EET mohlo zrušit celé, protože účel, který jste zamýšleli, totiž zlikvidovat malé živnostníky na menších městech a vesnicích, už se vám takřka podařilo splnit. Stačí vytáhnout ctěná poslanecká pozadí z této Sněmovny a podívat se po městech, po vesnicích, kde krachují nebo zavírají ty tradiční hospody, obchody. Zoufale se tam někdo snaží místo toho dělat manikúru nebo nějaké takovéto věci teď, aby ty krámky nezely prázdnotou. Ale projděte se těmi menšími, ne tak bohatými městy a uvidíte to. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Ferjenčík. Po něm paní poslankyně Langšádlová. (Hluk v sále.) Prosím levou stranu sálu o klid. Děkuji.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Já už doufám naposledy prostřednictvím pana předsedajícího ke kolegovi Onderkovi. Pokud jste tedy připraveni na tu věcnou debatu, já vás prosím (Místopředseda Hamáček: mým prostřednictvím.), abyste věcně posoudili ten jednoparagrafový návrh a věcně řekli, jestli s ním souhlasíte, nebo nesouhlasíte. Pokud souhlasíte, tak hlasujte pro něj. Pokud nesouhlasíte, tak hlasujte pro zamítnutí. A nevymlouvejte se na to, že vláda předkládá komplexní řešení. Díky. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Paní poslankyně Langšádlová. Po ní pan předseda Bartošek.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, já bych chtěla oslovit pana kolegu Bláhu prostřednictvím pana předsedajícího. Já i z hospodářského výboru vím, že máte asi dobré úmysly, ale my jsme tady opravdu zákonodárci a ta naše vůle, naše snaha ty věci ovlivňovat má být prostřednictvím zákona. Ano, můžeme se sejít někde u kulatého stolu a hledat nějakou shodu, určitě jsme k tomu mnozí připraveni, ale vyjadřujeme to prostřednictvím zákonů. A i tento zákon, který dnes tady kolegové i ostatní obhajují, je vlastně vyjádřením naší vůle. A stejně tak jako vy říkáte "já něco připravím a chci se s vámi o tom bavit, protože je to dobré", tak prosím i my jsme něco připravili a považujeme to za dobré. Tak to opravdu vyjádřete hlasováním.

A ještě k té roli. My jsme zákonodárci, proto se to má potom promítnout do těch zákonů. Já chápu, že GDPR je velmi komplikovaný dokument, ale v ostatních evropských zemích se s ním docela dobře vyrovnali. A ta role, kterou vy jste sehrál, pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, je asi chvályhodná, ale neměla to být vaše role. Tohle byla role vlády, která zkrátka v tomhle totálně zaspala, která nedělala osvětu. Pozdě připravila ty zákony, které s tím souvisí. A ta role, kterou vy jste sehrál, a nám vyčítáte, že jsme se do ní nezapojili, tak to není naše role. To není role zákonodárců. To je role exekutivy a v tom předchozí i tato vláda selhaly.

A moc vás prosím, abyste rozlišoval roli Poslanecké sněmovny s rolí exekutivy. A opravdu máte velkou příležitost i vy ostatní, milí kolegové, vyjádřit svou vůli, pokud vám opravdu také vadí některé věci, které se týkají elektronické evidence tržeb. Máte příležitost to vyjádřit hlasováním.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan předseda Bartošek a po něm pan poslanec Munzar. Stále faktické poznámky.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vaším prostřednictvím k panu poslanci Bláhovi. Když už tak intenzivně pracujete na GDPR, škoda, že jste nezaregistroval návrh lidovců, který tohleto všechno řeší. My jsme to dokonce chtěli předřadit na program schůze. Vy jste to zamítli. Vždyť to jsou jenom alibistické řeči, to, co tady předvádíte.

Kdybyste to skutečně řešil nebo chtěl řešit, tak to řešení už ve Sněmovně je - a předložili ho lidovci. A ten úřad, který jste jmenoval, tak když už jmenujete, tak používejte aspoň správné zkratky. Je to ÚOOÚ. Úřad na ochranu osobních údajů.

A k EET. Velice jednoduše. Když se připravoval tento návrh zákona, byli to lidovci, kteří řekli, že se to rozdělí na čtyři fáze a že chceme, aby se nejdřív správně vyhodnotily první dvě fáze, a pak se zváží, zda by se mělo nebo nemělo pokračovat. Samozřejmě že my jsme chtěli, aby další kroky byly podložené analýzou. V tento moment se nejedná o nic jiného, že ten návrh, který je v Poslanecké sněmovně, je správný a je dobrý. Jedná se pouze o to, že tento návrh zamítnete z toho důvodu, abyste si předložili vládní a pak se bili v prsa, jak jste všechno vyřešili. Ale tak to přece není. To řešení existuje teď a tady. Máme ho na stole. Není důvod to odkládat.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Munzar, potom pan poslanec Bláha.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Já si dovolím zareagovat na pana poslance Volného. Ono se nedá takto paušalizovat. Oba dva víme prostřednictvím pana předsedajícího, že každé restaurační zařízení je jiné. Je zaměřeno na jinou klientelu, má jiné fixní náklady, musí se to posuzovat zařízení od zařízení a ne paušalizovat. Takže ta paušalizace, to jste mi jenom potvrdil to, co jsem tady řekl na začátku.

Ale já si vám dovolím odcitovat, vážení kolegové a kolegyně, jednu větu ze stanoviska vlády k tomuto návrhu zákona. "Povinná registrace k dani z přidané hodnoty při dosažení hranice obratu jeden milionu korun ročně je často obcházena právě vykazováním nižších tržeb." Podle informací Ministerstva financí více než 60 % všech podnikatelů dokonce deklaruje obrat nižší než půl milionu korun. Jinými slovy nám Ministerstvo financí říká, že aby živnostníci nemuseli platit daně, tak si snižují o polovinu tržby! Na těchto větách se ukazuje přístup vlády a přístup Ministerstva financí k podnikatelům. Permanentní nedůvěra, která se přetavuje na vládě pro neustálou kontrolu.

Položme si všichni tady otázku, co pro nás jsou drobní živnostníci. Pouze zdroj placení daní? A proto je tu ten daňový džihád? Anebo si jich budeme vážit za to, že se dokážou postarat sami o sebe, nezatěžují náš sociální systém, nabízejí služby svému okolí a mnohdy zaměstnávají někoho jiného. Vždyť malé a střední podniky zaměstnávají více než 60 % obyvatel. Na to pojďme myslet. Pojďme myslet na ten základ. Už se nevěnujme jednotlivým detailům, ale mysleme na to, co pro nás živnostníci skutečně znamenají. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Také děkuji. Prosím pana poslance Bláhu, potom pan předseda Faltýnek a potom pan poslanec Strýček. Stále faktické poznámky.

 

Poslanec Jiří Bláha: Já bych jenom k těm vesnicím, o kterých tady zaznělo, že vyháníme živnostníky. Pokud nechceme vyhánět živnostníky z vesnic, tak v první řadě tam musíme zajistit práci. Práce tam byla, ale díky tomu, že jsme vstoupili do EU a podlehli jsme dotačním pobídkám, tak jsme je pomalu z vesnic vyhnali. Dnes nejsme soběstační ve výrobě vepřového masa, jenom z 52 %, a díky tomu samozřejmě zemědělská výroba na vesnicích upadá. Díky tomu, že tam není právě zemědělská výroba, tak tam přestávají být ti lidé, kteří tam normálně pracovali, nakupovali a kteří tam celý den trávili. Třeba tam za prací i jezdili. Díky tomu obchod mohl žít a díky tomu mohli žít i drobní živnostníci, kteří na tom participovali.

Pojďme se pustit do toho, abychom podpořili - a já vás prostřednictvím pana předsedajícího vyzývám, pojďme se zabývat tím, že dnes je výkup vepřového masa jen 25 korun, a přitom výrobní cena je 32! Já už jsem několikrát vám všem to říkal na hospodářském výboru, na kontrolním výboru, pojďme s tím něco udělat. Sousední firmu ve vesnici, kde bydlím, to stálo za čtyři měsíce tři miliony korun minus. Díky tomu třeba za půl roku přestanou také zase pracovat, a zase nebude, kdo by chodil do obchodu, protože půjdou pracovat do města. Co by dělali na té vesnici?

Tak se nad tím zamyslete. Čím jsme vyhnali živnostníky z vesnice? Protože tam není pracovní příležitost. Pojďme ji vytvořit, díky tomu upravíme krajinu, díky tomu získáme obchody, aby normálně fungovaly, hospody, aby normálně fungovaly, protože lidé ve vesnici budou žít. Nebudou žít ve městě, ale budou žít v té vesnici. Takže o tom přemýšlejte a třeba vám to docvakne! Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Teď pan předseda Faltýnek.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Hezké dopoledne, kolegyně, kolegové. Já jsem nechtěl prodlužovat tuto debatu a vůbec vystupovat, nicméně bych chtěl prostřednictvím pana předsedajícího nám všem položit dvě otázky. Otázka číslo jedna: Je Česká republika členem Evropské unie? Ano. Milan Brázdil říká ano. Je normální platit v Evropské unii daně? Je to normální? Za sebe říkám ano. (Hluk a smích v sále.)

Přátelé, proč to říkám? Já jezdím mnoho let do Parndorfu, to je vesnička v Burgenlandu u Neziderského jezera, je to outlet, Jana Černochová ho zná, jezdíme tam asi také spolu. (Velký rozruch a smích v sále.) Ne spolu, ale... (Potlesk, řečník se také směje.) I tento oblek jsem si tam koupil s výraznou slevou. Každou návštěvu jednou za dva tři měsíce tam zažívám stejný příběh. Prodavačka v každém obchodě mi vnucuje účtenku. Já říkám: Já nechci tu účtenku. A ona říká - a jsou to i Slovenky, které mluví slovensky, takže jim rozumím, i Rakušanky, kterým rozumím. Tak říkají: My jsme pod pokutou, my vám prostě musíme tu účtenku dát, my máme povinné registrační pokladny a musíme vám tu účtenku dát. Rakousko je asi také člen Evropské unie. V Itálii, když si koupíte zmrzlinu, tak za vámi prodavačka vyběhne a vnucuje vám lístek i za tu zmrzlinu.

Takže tolik jenom moje poznámka. Děkuji. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Strýček.

 

Poslanec Jiří Strýček: Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych jménem předsedajícího rád zareagoval na slova pana poslance Munzara týkající se toho daňového džihádu. Já si myslím, že je tady spousta z vás, kteří se umí vrátit v myšlenkách do roku 2012, kdy to byla vláda ODS, která prosadila zvýšení DPH ze 14 na 15 % u spodní sazby, z 20 na 21 % u horní sazby. Nebudu tady rozebírat dětské pleny, ale schválili zvýšení daně z převodu nemovitostí ze 3 na 4 %, a co je nejzajímavější, schválili zrušení slev na dani pro živnostníky, kterých se teď tak zastávají, a zvýšili daně z příjmu fyzických z 15 na 22 %. Takže já jenom v krátkosti k tomu daňovému džihádu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan poslanec Farský, po něm paní poslankyně Majerová, potom pan poslanec Adamec.

 

Poslanec Jan Farský: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vaším prostřednictvím k panu Bláhovi. Mně se moc líbil popis té vylidňující se vesnice a rozpadajících se obchodů. Já budu rád, když to bude přenášet i na svoji vládu, protože jeden recept je hrozně jednoduchý. Vyhovět dlouhodobému tlaku Evropské komise a konečně už zastropovat dotace, aby největšími příjemci nebyly největší firmy v zemědělství (potlesk z pravé strany), ale aby skutečně šly těm malým a středním podnikatelům, aby mohli zaměstnávat lidi, aby mohli obnovovat zemědělství v regionech, aby tam mohl být život. To je recept nejen na zaměstnanost, to je recept i na kvalitnější půdu, na to, abychom neměli desetinásobně větší výměru než průměrné farmy na Západě, než průměrné lány.

My tady pořád formou dotací pokračujeme ve scelování pozemků. A tím, že tato vláda brání tomu, aby byly dotace do zemědělství zastropované, tak způsobuje přesně to, co tady popisoval pan poslanec Bláha. Já budu rád, když to nebude adresovat jenom k nám, ale bude to adresovat ke své vládě, protože ta ten problém, který tady popisoval, přesně způsobuje.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Paní poslankyně Majerová.

 

Poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková: Hezké dopoledne, vážené kolegyně a kolegové. Já bych také prostřednictvím předsedajícího chtěla reagovat na pana kolegu Bláhu v tom smyslu - vy tady mluvíte o pokřiveném trhu díky dotačním titulům. Uvědomujete si, za jakou stranu tady sedíte a kdo ten trh pokřivuje?

Já bych k tomu velice ráda ještě dodala, že jediné, co živnostníci chtějí, a možná i to je důvodem, proč se vesnice, jak popisujete, vylidňují, je to, aby jim neustále neházela vláda klacky pod nohy a nechala je pracovat. Oni jediné, co chtějí, je pracovat a nebýt neustále zatěžováni neustále rostoucí byrokracií, prosím vás. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Také děkuji. Pan poslanec Adamec.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, já jsem vůbec nechtěl zasahovat do této diskuse. Myslím si, že nám je jasno, oběma stranám, kdo jak se k tomu postaví, ale chtěl bych tady reagovat vaším prostřednictvím na kolegu Strýčka, doufám, že říkám správně to jméno. Ano, máte pravdu, v roce 2012, v době ekonomické krize, vláda občanských demokratů - mimochodem, nebyla tam Občanská demokratická strana sama - zvedla skutečně daně, o kterých jste hovořil. Ale bylo to na tři roky. A 2015 - to už je historie, dneska máme rok 2018. Co jste s nimi udělali? Vůbec nic!

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan poslanec Bláha.

 

Poslanec Jiří Bláha: Takže naposledy vysvětlím, jak je to s těmi dotacemi do zemědělství. Pokud byste mluvili s těmi zemědělskými živnostníky nebo malými drobnými podnikateli, tak byste zjistili, že jsou z devadesáti procent spokojeni s výši dotací, ale nejsou spokojeni s tím, že neumíme ohlídat dovoz předotovaných potravin ze zemí EU. To znamená, že je to přesně o tom, o čem jsem hovořil. Dneska se sem dováží z okolních států maso za 25 korun už upravené. A přesto ta výrobní cena toho prasátka je 32. Takže si to spočítejte. Zemědělci říkají: nám nevadí výše dotací, nám vadí jenom to, že když se ty dotace sjednávaly, tak byla jiná cena eura, než je dnes. Takže tam je pět procent, nebo sedm procent rozdíl v ceně. Takže dneska dostávají méně těch dotací, než jak se ta cena sjednala.

Ty dotace jste sjednávali vy, tradiční strany, ne my nováčci, jak nás nazýváte. A chci jenom znova podotknout, že v tom zemědělství většina těch malých je spokojena s výší dotací. Jsou nespokojeni pouze s tím, že si nejsme schopni ohlídat dovoz dotovaných potravin z ostatních států. Na to bychom se měli zaměřit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Vypadá to, že jsme vyčerpali faktické poznámky, a nyní máme čtyři vystoupení s přednostním právem, zatím. Paní ministryně financí, potom pan poslanec Farský, potom pan zpravodaj a potom pan předseda Bělobrádek. V tomto pořadí. Takže paní ministryně, prosím máte slovo.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, dobrý den. Dovolte mi, abych stručně shrnula vývoj novely zákona o evidenci tržeb a souvisejícího zákona o DPH, pak vám stručně shrnula novelu, kterou jsem dnes... (Odmlka kvůli silnému hluku v sále.)

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Kolegyně a kolegové, prosím o klid. Platí to jak pro levou stranu sálu, tak pro pravou stranu sálu. Prosím.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová ... kterou jsem dnes předložila na vládu. A pak mi dovolte takové malé shrnutí a názor k tomuto pozměňovacímu návrhu, který je dnes projednáván.

Už na podzim roku 2017 - a vím, o čem mluvím, protože jsem byla náměstkyně ministra financí pro daně a cla - začala příprava podnětů ke změnám v návaznosti na dosavadní fungování EET. Začali jsme diskutovat problémy, které přinesla aplikační praxe. To znamená, především jsme se zabývali různými podněty o povinnosti evidovat jen na území České republiky. Pak jsme debatovali o vynětí plateb přes internet, protože se začaly - mám za sebou celou řadu jednání s těmito asociacemi - protože se objevovaly technické problémy, které jsme nakonec promítli i do novely.

Začali jsme debatovat možnost nějakého vynětí pro poplatníky s paušální daní, ale s jinou paušální daní, než o které tady mluvil pan předseda Okamura, protože ten pohled na paušální daň je samozřejmě dvojí. Jeden už v zákonu o daních z příjmu roky máme. A ten druhý, o kterém hovořil on, je německý model, který by samozřejmě znamenal velice složitou práci na několik, troufnu si říct, let. Určitě by to nezvládlo jedno volební období. A nevím, jestli by tady vůbec měl politickou podporu, protože by znamenal, že v podstatě každý zaplatí nějakou daň. Tak to v tom Německu je. Že prostě každý zaplatí nějakou daň. To znamená podle regionu, podle místa a tak dále. To znamená, že by to bylo úplně jiné pojetí, protože my máme dneska celou řadu podnikatelů, kteří zcela legálně daně neplatí, protože uplatní slevy a odpočty a na daň nedosáhnou.

Pak jsme debatovali o vynětí předplacených telekomunikačních služeb, obchodní letecké dopravy, hazardních her, kde by skutečně zavedení EET bylo spojeno s obrovskými technickými problémy. A nakonec praxe ukázala, že to nutné není, protože tento režim je dostatečně regulován a je dostatečně dostupný. To všechno jsme zohledňovali a vnímali už od podzimu roku 2017.

Zcela zásadní pohled na věc přineslo rozhodnutí Ústavního soudu, které bylo vydáno v prosinci roku 2017. To bylo klíčové v tom směru, že Ústavní soud potvrdil legitimitu elektronické evidence tržeb jakožto legitimního nástroje k prověřování daňových povinností, ale současně měl k tomuto zákonu výhrady a ty jsme samozřejmě museli velmi aktivně do novely zapracovat. A zapracovali jsme je bezvýhradně, samozřejmě s plným respektem Ústavního soudu. To znamená, že už v lednu 2018 jsme okamžitě do těch našich rozpracovaných úvah začali zapracovávat rozhodnutí Ústavního soudu.

Jenom pro shrnutí. Nález Ústavního soudu - bylo to číslo 26/16 - byl vyhlášen 15. prosince 2017 a zrušil § 5 písm. b), část ustanovení § 18 odst. 2, platba kartou, § 10 odst. 2, § 12 odst. 4 a § 37 odst. 3, zmocnění vlády k vydání nařízení, kterým se stanoví tržby, které mohou být evidovány ve zjednodušeném režimu, které nejsou evidovanou tržbou a které ode dne nabytí účinnosti zákona dočasně nejsou evidovanou tržbou. Čili zrušil zmocnění pro vládu nějakým způsobem stanovovat výjimky formou nařízení vlády. Což jsme de facto využili pouze jednou, nebo dvakrát. Jednou v případě nevidomých spoluobčanů, nevidomých živnostníků, a podruhé v období Vánoc pro prodejce sladkovodních ryb.

Pak zrušil § 20 odst. 1 písm. b) a odst. 2, uvádět DIČ na účtence zejména ve spojení s rodným číslem, a část ustanovení § 37 odst. 1 třetí a čtvrtá fáze. Což ve svém konečném důsledku znamenalo, že došlo k odložení třetí a čtvrté fáze do doby, než tato novela vstoupí v účinnost.

Bylo tedy nutné reagovat na tento nález v novele. Platby kartou, nutno nadále evidovat platbu poukázkou. My jsme už nevrátili platby kartou do novely. O tom budu hovořit za chvíli, až budu v kostce shrnovat dnešní předloženou novelu na vládu. DIČ jsme vrátili pouze tam, kde jeho součástí není rodné číslo, a samozřejmě pracujeme komplexně na změně tohoto systému, ale on se týká celé veřejné správy.

Ústavní soud poprvé na tento problém upozornil v souvislosti s EET, ale vnímejme, že rodné číslo máme jako identifikátor napříč celou veřejnou správou, a to po řadu dlouhých let. Ale nicméně v oblasti Finanční správy na tom pracujeme tak, aby byl vytvořen nový identifikátor. Není to příliš složité. Je to složité technicky a navíc to bude velmi drahé, ale děláme na tom.

Museli jsme si vzít k srdci zejména vyjádření Ústavního soudu v tom směru, aby vláda při přípravě té novely nastavila režim vynětí, výjimek, nebo nějaký režim takovým způsobem, aby ulevil těm nejmenším, kteří nejvíce volali po této úlevě, a přitom aby to bylo nastavené jednou pro vždy. Protože jakákoliv změna - a já toto považuji za správné - bude moci být do budoucna prováděna pouze na základě zákona.

Už 12. až 19. ledna 2018 jsme poslali návrh novely, Ministerstvo financí myslím, do vnitřního připomínkového řízení. V té době jsme tam ještě jako koncept měli takzvanou paušální daň. To znamená, to není paušální daň, jak o ní hovořil pan předseda Okamura, ale je to paušální daň, která je dnes zakotvena v paragrafu, tuším, 7a zákona o dani z příjmů, o kterou musí ten podnikatel požádat, musí splňovat určité podmínky. My jsme loni v rámci balíčku na rok 2018 ty podmínky ještě více rozvolnili, protože o tu paušální daň žádá velice málo lidí, v republice asi kolem sta podnikatelů - fyzických osob.

Tak jsme se nad tím zamýšleli. Tam to chce jakousi dohodu mezi správcem daně a tím podnikatelem. A pokud ta dohoda je uzavřena, tak potom ten podnikatel vlastně nepodává daňová přiznání a platí tu dohodnutou daň. Ale jsou tam určitá kritéria, podmínky. Samozřejmě musí být schopen podložit v rámci toho protokolárního jednání se správcem daně, takže to není režim úplně jednoduchý a nemusí na něj každý dosáhnout a je spojen s určitou náročnější administrativou. Nicméně byla to původně jedna z variant, kterou jsme chtěli jít a ve vnitřním připomínkovém řízení jsme tuto variantu ještě měli.

V období od 20. března až 19. dubna probíhalo vnější připomínkové řízení a v rámci tohoto vnějšího připomínkového řízení a ještě předtím, než bylo těsně spuštěno, jsem vyvolala na Ministerstvu financí podrobné jednání, kam jsem pozvala všechny asociace a všechny komory, které zastřešují podnikatele v České republice, všechny významné, které znám, nebudu je tady vyjmenovávat, ale všichni byli přítomni, a představili jsme jako Ministerstvo financí tři varianty řešení. Jedna z nich byla i tato zmíněná paušální daň, ke které jsme se v té době velmi klonili. Nicméně jedna z variant byla varianta, která nakonec, v uvozovkách řečeno, převládla, zaujala podnikatelské svazy a komory nejvíce, a ta byla promítnuta do novely zákona o evidenci tržeb, kterou jsem dnes předložila vládě.

Zásadní věc v této novele, která samozřejmě reaguje na rozhodnutí Ústavního soudu, je to, že pro velkou většinu těch menších podnikatelů - a já hned řeknu podmínky, které vláda schválila - se zavádí nový off-line režim, to znamená režim, kdy oni nemusí mít elektronickou evidenci tržeb, nemusí evidovat elektronicky za předpokladu, že splňují podmínky stanovené touto novelou a požádají o to správce daně, který, pokud ty podmínky splňují, rozhodne o tom, že jim tento off-line režim udělí. Chtěla bych zdůraznit - ještě než řeknu ty podmínky, tak bych chtěla zdůraznit, že to bude na svobodném rozhodnutí těch živnostníků, těch podnikatelů. To znamená, jestliže budou chtít evidovat, dají přednost elektronické evidenci tržeb, tak samozřejmě mohou, ale pokud splní podmínky, mohou si požádat o tento off-line režim.

A teď k těm podmínkám. Za prvé, musí se jednat o fyzickou osobu, neplátce DPH, nejvýše dva zaměstnance, a co je nejdůležitější, mající maximálně hotovostní platby do 200 000 korun. Zdůrazňuji, hotovostní platby, nikoli příjem. My jsme samozřejmě vycházeli z určité úvahy, když jsme stanovovali tuto částku hotovostních plateb. Já jsem se rozhodla pro ten parametr hotovostních plateb právě po tom velkém jednání s asociacemi, s podnikatelskými svazy a komorami a z toho prostého důvodu, že v podstatě mě přesvědčili v tom - my jsme původně zvažovali parametr příjmů, chtěli jsme jít i na vyšší částku, ale nakonec převládl ten parametr hotovostních plateb, protože mě v podstatě přesvědčili o tom, že může být podnikatel, který splní podmínky, bude mít třeba 900 000 příjem a bude mít hotovostních plateb jenom 20 000 a musel by evidovat. Takže proto jsme šli na parametr 200 000.

Ta částka nebyla skutečně vymyšlena tak, že bych se podívala z okna, nebo moji kolegové, ale vycházeli jsme z nějaké logiky, že to je nejmenší částka příjmů, 199 000 je nejmenší částka příjmů, kdy ještě dosáhne poplatník, živnostník, který má odpočet, slevu pouze na poplatníka, dosáhne ještě na slevu 5 000 korun, kterou jsme zavedli současně se zákonem o evidenci tržeb, kdy si může odečítat vlastně tuto slevu od základu daně. Takže jsme vyšli z této logiky a vycházeli jsme samozřejmě i z určitých počtů, které máme v RIA a v důvodové zprávě. Ale je potřeba podtrhnout, že Finanční správa nedisponuje údaji o hotovostních platbách komplexně, logicky, protože nemá přehled ze všech čtyř vln, takže proto tyto údaje vycházejí z příjmů.

Chtěla bych zdůraznit, je to řešení, které jsme prodiskutovali, probrali, prošlo vnějším připomínkovým řízením, většina rozporů byla vypořádána, zůstaly asi tři rozpory, o nichž jsem dnes informovala na vládě, a byla schválena vlastně ve znění, tak jak jsem to předložila, s malou úpravou, která se ale týká doprovodného zákona o DPH. Zavádíme ještě do této novely čtyři výjimky. Hovořila jsem o off-line režimu, teď hovořím o výjimkách. Jednak to jsou telekomunikační služby, to znamená tržby z telekomunikačních služeb a služeb s nimi souvisejících, to je čerpání kreditu, aby prostě s každou SMS nemusela následovat účtenka, což je technicky nemožné a což se v připomínkovém řízení původního zákona v roce 2015, který se schvaloval, neobjevilo a přinesla to aplikační praxe. Zavádíme trvalou výjimku pro všechny typy hazardních her, protože hazard máme dneska tak regulovaný, a ono by to vlastně - já jsem jednala s celou řadou subjektů - prostě nebylo technicky vůbec možné. Obchodní letecká doprava, např. ČSA, prodává letenku v Singapuru, tak těžko může tu evidenci nahlásit. A přebíráme z nařízení vlády, které schválila předcházející vláda, trvale výjimku pro nevidomé občany. Jedná se asi o tisíc až dva tisíce živnostníků, různých ladičů pian, masérů, kteří momentálně nemají dostupné pokladní zařízení, nicméně jsme se rozhodli tuto výjimku nechat v trvalých výjimkách. Samozřejmě že reagujeme i v dalších detailech na rozhodnutí Ústavního soudu, ať už to je daňové identifikační číslo, kde definitivně na účtence nemusí být uvedeno, pokud jeho součástí je rodné číslo. Řešíme nepřímé zastoupení, kde byly určité problémy.

Co je důležité, tak součástí této novely je také změna zákona o dani z přidané hodnoty, a zavádíme hlavně, je hlavním cílem této novely, proto tato část není v daňovém balíčku, který jsem dnes současně také předkládala na vládu, ale tato část je součástí novely zákona o EET, protože to s ní spojujeme. Snižujeme tam, kde nám to umožňuje směrnice, do druhé snížené sazby 10 % u DPH vybrané služby, zejména vybrané služby. Tím chceme motivovat třetí a čtvrtou vlnu - já nevím, kadeřnice, kosmetičky, úklid domácnosti, péče o děti, staré, postižené občany, drobné opravy obuvi, kožených výrobků, textilních výrobků, oděvů, jízdních kol, a znova stravovací služby, které jsme už snížili z 21 na 15 % v souvislosti s první vlnou, tak teď je vlastně snižujeme podruhé do 10 %.

Účinnost novely nenastavujeme pevným datem, logicky. Počítáme tam i s určitou legisvakanční lhůtou. Nevíme, jak bude dlouhý legislativní proces, bude to záležet na konstruktivnosti debaty zejména této Poslanecké sněmovny, ale já si myslím, že se to dá, tak jak řekl pan poslanec Onderka, zvládnout v poměrně rychlém čase.

Ještě by asi bylo namístě, abych se vyjádřila k tomuto pozměňovacímu návrhu. Asi ode mě nikdo nečeká nic jiného než to, že s ním nesouhlasím. Celá řada argumentů tady byla řečena, takže já je opakovat nebudu, ale ten zásadní tady také už zazněl. Připravili jsme komplexní novelu, tu jsme prodiskutovali. Já jsem nezkrátila ani o den žádné připomínkové řízení. Prošla vnitřním připomínkovým řízením, vnějším připomínkovým řízením. Kromě toho jsem ještě debatovala se všemi zástupci asociací podnikatelů a komor. Debatovali jsme s nimi o tom, zohlednili jsme maximum připomínek. Nebojme se vládní novely, pusťme ji do legislativního procesu, až sem přijde. Bude tady v červnu. Dejme jí šanci, dejme šanci komplexní novele, dejme šanci debatě na úrovni rozpočtového výboru. Já věřím, že celá řada zástupců podnikatelských svazů a komor přijde podpořit tuto vládní novelu, protože to nejhorší, co od nich zaznívá, že by se mohlo stát, kdyby zůstal zákon o evidenci tržeb na půli cesty, to znamená, zůstal by vlastně povinný pouze pro část podnikatelů. A není to o nedůvěře v ty podnikatele. Naopak, je to o velké důvěře v podnikatele. Důvěře v to, že většina z nich je poctivých a plní své daňové povinnosti. Proč ale mají doplácet na tu minoritní skupinu, která existuje? A nezastírejme si pravdu, že nikoli.

Takže já samozřejmě logicky nesouhlasím s tímto pozměňovacím návrhem. Nevidím tam kompatibilitu, nevidím tam žádný problém.

A ještě tady zaznívala na závěr taková v rychlosti celá řada názorů na rušení restaurací. V pátek nebo v pondělí, nevím přesně, jsem dostala v rámci monitoringu tisku, věřím, že to máte možná všichni k dispozici, výzkum, který provedla Asociace malých a středních podnikatelů, čili ne Ministerstvo financí, žádný námi prováděný průzkum, a jedna z asociací, která dlouhodobě podporuje aktivity Ministerstva financí a která se také účastnila, víte, já spolupracuji se všemi bez rozdílu, tak ta předložila výzkum o tom, že v České republice je letos historicky největší množství malých hospod a restaurací, absolutně nejvyšší. A dokonce provedla přepočet na počet obyvatel a srovnala to s okolními zeměmi. Takže zatímco u nás vychází jedna hospoda na 265 obyvatel, což je podobné například s Rakouskem, tak v Německu už je to na 501 obyvatel, v Polsku na 575 a ve Velké Británii dokonce na 780. Takže nestrašme prosím naše podnikatele. A věřte, že většinově oni podporují narovnání podnikatelského prostředí. A když je to spojeno s ještě větším výběrem daní, tak je to plus pro nás všechny.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk poslanců ANO.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobré dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. To bylo slovo paní ministryně financí Aleny Schillerové. Nyní mám dvě faktické poznámky a tři přihlášky do rozpravy. První - faktická poznámka pana poslance Karla Schwarzenberga, připraví se pan kolega Ferjenčík. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Karel Schwarzenberg: Pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, před dvaceti minutami v této sněmovně byl použit výraz zemědělský podnikatel. Já bych se rád pomocí předsedajícího obrátil na předřečníka, jestli tím mínil toho v českých zemích skoro vyhubeného živočicha, pro kterého existoval v českém jazyce název sedlák. Prosím o odpověď. Děkuji. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času a otázku v rámci faktické poznámky. Nyní tedy faktická poznámka pana poslance Ferjenčíka. Připraví se pan kolega Farský. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuju za slovo, pane předsedající. Chtěl bych stručně reagovat na projev paní ministryně. Tam jde právě o tu hranici 200 tisíc hotovostních plateb. Když se na ni podíváme reálně, tak to znamená nějakých 17 tisíc korun příjmu v hotovostních platbách za měsíc, což při marži 30 % dělá nějakých 6 tisíc korun příjmu měsíčně. Ta částka je naprosto směšná pro podnikatele v segmentech, kde mají skutečně hotovostní příjmy, například ty restaurace nebo právě farmářské trhy, které často zmiňuji. Prostě podle mě je ta hranice nastavena extrémně nízko a z toho důvodu si myslím, že ten náš návrh vyjmout z toho všechny neplátce DPH je daleko lepší a daleko smysluplnější. A to je to, o čem tady hlasujeme, jestli tady bude těchhle 200 tisíc, anebo ten milion, jak navrhujeme my.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. A nyní pan poslanec Farský. Připraví se pan poslanec Juránek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Farský: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, i přes tu rozvleklou debatu bych vás chtěl požádat o podporu toho velice jednoduchého návrhu, který tady zazněl. Důvod je jednoduchý. Myslím, že se shodneme na tom, že stát by měl sloužit a ne překážet, že by aktivním lidem měl podávat pomocnou ruku a že by jim měl umožňovat začít podnikání s co nejmenšími překážkami. Zároveň myslím, že se shodneme na tom, že by předně měla panovat ve společnosti důvěra, důvěra v lidi, v to, že ne všetci kradnú, že ne každý, kdo začne podnikat, tak to dělá pro to, aby mohl zkrátit daně, ale důvěra v to, že český národ je národem chytrých, schopných, šikovných lidí. Tento návrh směřuje přesně tímto směrem.

Chceme, aby ti, kteří se rozhodnou podnikat, aby jednu z těch mnoha překážek, které tady zazněly a byly vyjmenovány, aby jedna z těch mnoha překážek a komplikací a vyjádření nedůvěry hned v první chvíli toho, kdy se rozhodne, že se chce stát plátcem daní, tak aby v ten moment mu to bylo ulehčeno, aby mu to bylo zjednodušeno a aby v situaci, kdy se mu začne dařit v podnikání, aby v situaci, kdy už se dostane na určitou příjmovou úroveň, stane se plátcem DPH, tak pak i tato povinnost na něj případně přešla. Je to věc, která motivuje lidi, kteří chtějí uspět, ukazuje jim, že stát se na ně nedívá předně jako na podvodníky a zloděje, ale jako na lidi, kteří chtějí vzít svůj osud do vlastních rukou a mají snahu něco dokázat. A to je jeden z hrozně důležitých momentů v každé společnosti. Protože pokud se na všechny díváte jako na zloděje a takto k nim přistupujete, tak je to nejlepší recept na to, aby se těmi zloději stali. A pokud se na lidi díváte tímto způsobem a optikou tohoto zákona a elementární nedůvěry, tak je to přesně to, že to nevede k lepšímu výběru daní. To vede k větší komplikaci, k větším komplikacím. A krátkodobě, a to se omlouvám, když mluvím o lepším výběru daní, tak já neuvažuji v řádu měsíců a let, já uvažuji o tom, jak tato Česká republika bude vypadat za pět, za deset, za patnáct let. Ale v tomto horizontu to ekonomiku samozřejmě poškozuje, protože zakleknutí, vytlačení, odrazení od podnikání může vést krátkodobě k tomu, že vzroste výnos daní, ale dlouhodobě vede k tomu, že lidé přestávají podnikat, protože když se k vám někdo chová jako ke zloději, tak tu chuť vůbec nemáte. A to je podstata tohoto návrhu.

Dejme lidem šanci uspět, ať můžou vstoupit do podnikání, ať těch překážek, které v tu chvíli dostanou, je co nejmíň. Samozřejmě bych byl úplně nejradši, kdyby to fungovalo tak, že když někdo chce začít podnikat, dorazí například na živnostenský úřad, řekne, já bych chtěl podnikat, a na tom úřadu by mu řekli ano, všechno pro vás zařídíme, protože jsme rádi, že se chcete stát plátcem daní a nás tady zprostředkovaně živit. To je ale ideál, ke kterému jestli se dostaneme, tak cesta bude ještě dlouhá. Ale toto je první z krůčků, který by měl pomoci.

A ono když tady zaznívalo o tom, že nějaký výnos snad krátkodobě vzrostl, tak ale zároveň si musíme říct náklady. Jsou to stovky nových pracovníků, kteří byli přijati na kontrolu EET. A jsou to také v případě, jestli projde ten z mého pohledu velice nepovedený návrh vlády, který tady byl představen, že snad odbřemení ty malé a střední podnikatele tím, že budou vydávat papírové účtenky, které předtím nafasují na finančním úřadě, aby je každé čtvrtletí někde odevzdávali... Vždyť je to... Jen si představte tu agendu s tím spojenou, kolik dalších lidí to bude kontrolovat, kolik dalších lidí bude stát na tom a jak moc se vyplatí. A vláda z mého pohledu tady začala úplně ze špatného konce.

Skutečně v těch korunových položkách, na které se vztahuje v těchto částkách a v těchto malých částkách EET, z těch se státní rozpočet neplní. Ty úniky jsou úplně někde jinde a jsou v miliardách. To jsou korunové dluhopisy. To jsou dotace, které čerpají ti, kteří je nemají. A když pak je snaha naplnit rozpočet skrz to, že se bude zaklekávat na ty nejmenší, na ty první aktivní, kteří chtějí vstupovat, tak to skutečně cesta k prosperitě není. Protože jestli chceme úspěšný stát, tak musí stát na úspěšných lidech. Jestli chceme prosperitu, tak musí být stát postaven na důvěře, jinak je to jenom podlamování budoucnosti tohohle státu.

Děkuji vám za podporu tohoto návrhu. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Farskému a nyní pan poslanec Juránek. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Stanislav Juránek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové. A především dámy - já musím začít nejdřív sám sebou a omluvit se za to, že nemám sako. Omlouvám se především dvěma dámám, které mě na to upozornily, a budu si na to dávat do budoucna pozor.

Druhá věc je, že jsem rád, že jsem zpravodajem v této záležitosti. Měl jsem v tuto chvíli, jak jsem si to všechno poznamenával, mám pocit, že všichni, kteří jsou tady, chtějí pomoci malým podnikatelům. Tak říkám, my za KDU-ČSL jim také chceme pomoci.

Velice děkuji paní ministryni za to, že nám tady představila novelu zákona, ve kterém se řeší řada problémů, nejenom jeden problém, kterým se dnes zabýváme. Nicméně jako zpravodaj bych to rád ještě ukázal v porovnání, protože jenom jeden z těch parametrů, o kterém mluvila paní ministryně, jenom jeden řešíme v tomto bodě. Ten jeden parametr se týká malých podnikatelů. Měli jsme ho na rozpočtovém výboru, měl nějaké chyby a kolega Ferjenčík je dokázal odstranit, a to tak, že celý rozpočtový výbor - celý rozpočtový výbor - souhlasil s tím, že je to dobré řešení. Tedy chci zdůraznit jednu věc. Bylo to tak dobré řešení, že rozpočtový výbor hlasoval ve věci pozměňovacího návrhu kolegy Ferjenčíka pro.

Ten důvod, který tady zazněl - a samozřejmě já budu muset potom jako zpravodaj říct, že prvně budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí, protože zazněl - tak ten důvod, proč ale o tom teď mluvím, je, že novela, kterou, nebo zákon, který předkládá ministerstvo prostřednictvím paní ministryně, řeší velmi dobře všechny věci, jenom v tomhle parametru je horší. Ten parametr, který byl nastaven na rozpočtovém výboru, ten, který je v tomto návrhu, tak ten je jednoznačně lepší, a to z toho prostého důvodu, že zahrnuje vyšší množinu těch, kterých se dotýká, a jsou to téměř všichni, kteří jsou zahrnuti v návrhu vládním. Tedy chci říci: chceme-li pomoci malým řemeslníkům, můžeme být dnes klidně pro a současně můžeme podpořit všechny snahy a všechny věci, ke kterým dospělo Ministerstvo financí a paní ministryně.

Já jsem nechtěl vystupovat v těch poznámkách, které jsou na dvě minuty, z toho důvodu, že jsme se tady bavili o řadě jiných věcí, než je tento zákon. Jenom zdůrazňuji skutečně jednu věc. Ano, může přijít tento návrh přesně v té podobě, co je, jako pozměňovací návrh do novely, kterou připravuje Ministerstvo financí. Háček je v tom, že pak někteří nemusí souhlasit s dalšími upravenými parametry a že nakonec by ten soulad mohl být mnohem menší. Proto se já jako zpravodaj zcela určitě vyjádřím, a budu to muset říct ještě jednou potom jako zpravodaj, vyjádřím proti zamítnutí. Budu následně, pokud to zamítnutí neprojde, tak budu pro návrh, pro pozměňovací návrh, který vylepšil tuto novelu, pozměňovací návrh kolegy Ferjenčíka. A samozřejmě budu také potom pro tento zákon. Je to také v souladu s tím, jak chceme skutečně malým podnikatelům pomoci.

Já bych byl rád, kdybychom se tady oprostili od toho a řekli si, že všichni jim chceme pomoci. A abyste přece jenom ještě zvážili v době, která nám do hlasování zbývá, jestli skutečně nelze toto podpořit a následně potom podpořit i všechny další parametry, které zde přednesla paní ministryně.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji a budeme pokračovat. Pan poslanec Bělobrádek nyní je přihlášen a poté pan místopředseda Okamura. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Bělobrádek: Děkuji za slovo. Vážení členové vlády, vážené kolegyně, kolegové, já jen k zopakování té geneze. Minulá vláda, která schválila EET, měla ve svém programovém prohlášení a v podstatě v koaliční smlouvě, že bude určeno pouze pro některé typy podnikatelů. V zásadě to můžeme shrnout a zjednodušit, první a druhou fázi. To, že nakonec jsme byli válcováni a nakonec jsme dosáhli alespoň toho, aby přes brutální porušení těchto dohod na začátku té koalice, aby byla třetí a čtvrtá fáze odložena, což se povedlo, a ukázalo se, že jsme měli pravdu. A v zásadě i otázka rozhodnutí Ústavního soudu nám částečně dala za pravdu. Tak šlo přece o to, že to, co říkala tady paní ministryně, a to, že to má platit na všechny, tak my se už od začátku domníváme - a lze to doložit několika dopisy Ministerstvu financí i tehdejšímu předsedovi vlády, kdy jsme upozorňovali na to, že u některých lidí to nedává smysl. Takže my jsme navrhovali několik různých variant od toho, aby to bylo pouze na plátce DPH, aby to nebylo na ty, kteří vlastně žádné daně stejně neplatí, aby tam byly různé další parametry, které by měly zabránit tomu, aby u těch, u kterých to skutečně smysl nedává, je to jenom administrativa, aby to tak nebylo.

Druhá věc je, když se podíváte, jak funguje EET už nyní, tak myslím si, když tady byly dávány i příklady ze zahraničí, tak když se podíváte u nás, nevím, jaké máte zkušenosti vy, ale lze se i dnes setkat s tím, že vám účtenka prostě vydána není. A když ji požadujete, tak se na vás dívají divně. Já myslím, že tady by se měly kontrolní orgány Ministerstva financí soustředit na to, aby bylo dodržováno to, co je platné, protože ta zkušenost je taková, že poctiví to dělají a ti nepoctiví to stejně nedělají a zatím se jim nic moc nestane, a ty příklady evidentně jsou.

Třetí věc, která se týká EET. Samozřejmě je to nějaká další administrativa, která má vést k tomu, aby se skutečně poctivě platily daně. Na druhou stranu si musíme uvědomit, že pokud by to dopadlo jenom na ty, kteří skutečně neplatí a obcházejí, a na ty, kteří se jim vyhýbají, tak to samozřejmě nedává žádný smysl. Naopak my jsme chtěli, a tak to bylo i dohodnuto, aby náklady nesl stát. K tomu také nedochází a myslíme si, že v tomhle případě je ještě také velký prostor pro to zmírnit tyto parametry.

Takže já doporučuji paní ministryni financí, aby se podívala na ty dopisy, které jsme posílali už před několika lety, které byly racionální, které skutečně poukazovaly na to, že plošné zavedení EET není v logice věci a skutečně napomůže akorát tomu, že dopadne na lidi, u kterých to nedává smysl. Stát na nich nevybere, je to zbytečná administrativa. A také bych doporučil se zamyslet nad tím, jestli kontrolní orgány skutečně postupují tak, jak mají. Když se podíváte na některé obchody třeba s levným zbožím nebo večerky, tak tam někdy dostat účtenku je skutečně rarita. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Bělobrádkovi. Nyní pan předseda Okamura se svým vystoupením. Zatím poslední přihlášený. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, myslím, že po té debatě, kterou jsme absolvovali, se alespoň před veřejností všichni shodneme, že cílem všech daňových změn je prosperita země, tedy stav, kdy stát účelně hospodaří s penězi, které je schopen účelně použít ve prospěch občanů, a objem vybíraných peněz je takový, aby stačil pokrýt potřeby státu a současně nelikvidoval ty, kteří ty peníze odvádějí. Problém živnostníků a firem ovšem není jen objem vybíraných peněz, třebaže to pro mnohé je problém velmi velký. Tím dalším problémem je byrokratická zátěž. A dosavadní vlády včetně hnutí ANO v tomto smyslu neudělaly vůbec nic, resp. naopak byrokratickou zátěž ještě zvýšily. A právě se na tom podílela jak předešlá vláda hnutí ANO, ČSSD a KDU-ČSL, tak samozřejmě současná vláda hnutí ANO v té byrokratické zátěži a v tomto trendu jenom pokračuje.

V zemi jsou statisíce občanů, kteří jsou ochotni a schopni se uživit sami jako živnostníci, řemeslníci, samostatně pracující lidé. Ale mnozí neumějí jedno: nezvládají papírování, nezvládají psát hlášení o příjmech, o výdajích, neumějí vyplnit složité daňové formuláře.

Ministerstvo financí připravilo svoji verzi novely EET, která má být alternativou k návrhu, který tady projednáváme a jehož předkladatelem je i SPD. Návrh paní ministryně financí předpokládá, že podnikatelé s nízkými příjmy, kteří zároveň nejsou plátci DPH, by mohli během příštího roku začít evidovat tržby bez připojení k internetu. Museli by ovšem využívat papírové účtenky poskytnuté Ministerstvem financí a čtvrtletně posílat Finanční správě údaje o tržbách. Velká část těch, kteří do podmínek navržených ministerstvem spadají, jsou lidé, kteří mají tak nízké obraty, že tak jako tak by za současných parametrů žádnou daň neplatili.

V debatě o EET se pořád opakuje, o kolik stát vybral více. Tahle mantra ale přece nemůže být jediným cílem vlády. Cíl musí být, aby se lidem žilo lépe. Z desítek debat se živnostníky vím, že nejvíce je netrápí daně, ale byrokracie. Mnoho z nich by raději jednou ročně zaplatilo třeba i víc, než platí dnes, ale s tím, že by se po celý rok zbavili papírování. A není to problém jen malých živnostníků, kteří mnozí nemají buňky na papíry. I velkým firmám vadí daleko víc byrokracie, složité formality a obstrukce úřadů než samotná výše daní. My dnes lákáme investory na daňové prázdniny a lacinou pracovní sílu, což tak není úplně dobře. Ale cesta by měla být úplně jiná. Lákejme investory na jednoduché podnikatelské prostředí, kde firmu založíte ze dne na den, kde bude jednoduché získat stavební či jiné povolení a kde vás nebude na každém kroku obtěžovat úřad. A v tomto duchu porovnejme návrhy na změnu zákona o EET, jak tento, jehož jsme spolupředkladatelem, tak ten vládní. Co je lepší? Vyměnit jednu byrokracii za jinou, nebo alespoň části těch, co samostatně živí sebe a své okolí, ulevit a pomoci těm, co od státu ne nic nechtějí, ale naopak jsou přínosem?

Proto znovu zopakuji stanovisko SPD, že prosazujeme zrušení EET pro živnostníky a nahrazení paušální daní. (Potlesk z řad SPD.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi Okamurovi a nemám žádnou přihlášku do rozpravy, rozpravu končím.

Ještě než budeme pokračovat, přečtu omluvu došlou předsedovi Poslanecké sněmovny, a to omluvu ministryně práce a sociálních věcí paní Jaroslavy Němcové od 16 hodin z pracovních důvodů.

Můžeme pokračovat tím, že budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí, tak jak předeslal zpravodaj, a potom, když neprojde tento návrh, bychom hlasovali případně o pozměňovacích návrzích, to ale až po té první záležitosti. Já zagonguji, abych přivolal kolegy z předsálí. Odhlásím vás všechny. Požádám vás o novou registraci. Prosím přihlaste se svými identifikačními kartami.

Je před námi návrh, který se hlasuje na začátku třetího čtení, který padl v rozpravě ve druhém čtení, a to návrh na zamítnutí. O tomto návrhu rozhodneme, jakmile se ustálí počet přihlášených. (Hlásí se poslanec Tureček, že mu nefunguje hlasovací zařízení.) Já to zkusím znovu odhlásit a požádám vás znovu o registraci. Už je to v pořádku, pane poslanče? (Ano.) Tak ještě posečkáme, aby nebyl žádný problém s technickým zařízením... Předpokládám, že počet přihlášených se ustálil.

 

Rozhodneme v hlasování číslo 211 o návrhu na zamítnutí. To jsem zahájil a ptám se, kdo je pro zamítnutí tohoto návrhu. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 211, z přítomných 173 pro 98, proti 74. Návrh byl přijat. Návrh zákona byl tedy zamítnut, nebudeme pokračovat.

 

Končím tím bod 77. Děkuji zpravodaji, děkuji zástupci navrhovatelů.

 

Pokračovat budeme bodem

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP