(11.30 hodin)
(pokračuje Juránek)

Nicméně bych se s vámi chtěl podělit o to, co se na tom tak úplně nepovedlo, a to je proto, že na rozpočtovém výboru, který přijímal usnesení k bodům 48 a 49, přišel zástupce těch, kteří jsou v tom zákoně označováni jako zprostředkovatelé. Přišel pozdě. Přišel po termínu, kdy mohou být podávány pozměňovací návrhy. Vyslechli jsme ho a na závěr jsme ho vyprovodili slovy "přijďte příště a včas". To se samozřejmě stává a samozřejmě vždycky musíme k nějakému času věci uzavírat. Ovšem já jsem si uvědomil, že žádné příště nebude, a tak jsem si ten zákon znovu zkusil přečíst očima těch, kteří skutečně těmi zprostředkovateli jsou, a podíval jsem se tedy na ten zákon jejich očima a pochopil jsem, že to, co jim na tom nejvíce vadí, je, že jsme šli nad rámec, a to zcela jednoznačně nad rámec evropské směrnice. My jsme v rámci toho, protože to tady už zní někdy jako fráze, tak to nechci říkat jako frázi, a budu proto velmi konkrétní, abychom si řekli, v čem jsme nad ten rámec šli.

Paní ministryně řekla, že tam ošetřujeme i nějaké české věci, to znamená, nezazněla tady jenom ta konkrétní záležitost. Evropská směrnice požaduje navýšení sankcí, navýšení limitů pojištění profesní odpovědnosti pojišťovacích zprostředkovatelů, navýšení jistiny při inkasu pojistného a navýšení četnosti a délky školení, tedy jedna, dvě, tři, čtyři.

Zabýval jsem se tím, co tedy požaduje ten zákon navíc. Ten zákon navíc požaduje novou registraci. To by nebylo tak zlé, jako že co se týká toho, že ta registrace není jako teď na nějakou určitou dobu, ale že ta registrace je pouze na 12 měsíců. A když se přijme pozměňovací návrh, tak to budou dva roky, 24 měsíců, tzn. i to je důležité, abychom tady tento pozměňovací návrh schválili. Nicméně tak jak to máme před sebou, tak je tam uvedeno 12 měsíců. Opakovaně potom s poplatkem, upozorňuji ovšem, to znamená, že každý rok se bude platit. A tady bych chtěl upozornit, že vlastně tím i z hlediska definice vzniká pro tuto skupinu lidí nová daň, protože to, co se platí pravidelně každý rok, tak je vlastně daňové zatížení. Říkám to sice lidově, ale je to tak, jak to na ty konkrétní lidi dopadne.

Tedy z hlediska toho jsem si přečetl i ten zákon a tu směrnici, která mluvila o tom, že by tam nemělo být vyšší administrativní zatížení, než je v současné době, a že by tam nemělo být finanční zatížení. A tyto dvě věci se nepodařilo splnit, protože v rámci České národní banky bude nutno přijmout určitý počet úředníků, kteří budou muset evidovat ty registrované, tedy administrativní náročnost se zvýší a následně se také zvýší finanční zatížení těch, kteří jsou těmi zprostředkovateli.

Proto chci jen říci, že je samozřejmě správné, aby se Česká národní banka zabývala těmi podstatnými věcmi, tzn. jak už těmi sankcemi, tak těmi dalšími záležitostmi, které s tím probíhají, ale jsem přesvědčen, a je to tak i v programu KDU-ČSL v těchto věcech, a tam bych prosil jen o takovou pozornost, že některé věci by se měly prosadit subsidiaritou, tedy tím, aby se na ty menší, drobnější věci v tomto zákoně hledělo na řešení na té nejnižší úrovni. Tady se přímo nabízí, aby tady byla komora, ale nikoli komora těch pěti profesních, které nyní existují, ale aby to byla komora na principu, jako je advokátní komora. Tato záležitost by byla jednak úsporou a jednak by znamenala, že se některými věcmi, těmi drobnostmi, nebude muset Česká národní banka zabývat.

Z tohoto důvodu tedy jenom říkám, že ten zákon lze v rámci toho, co bylo dohodnuto napříč všemi kluby, tak ten průnik je to, co zde přednese zpravodaj, takže tam jednoznačně podporuji všechny pozměňovací návrhy, které přečte zpravodaj. Na druhou stranu jsem však přesvědčený o tom, že principiálně by tady tato záležitost měla být právě vedena více tou samosprávnou cestou, a to jen z takové maličkosti, že třeba Česká národní banka je vlastně ta, která by měla v současné době určit z těch 130 tisíc nebo 135 tisíc, kteří jsou nebo nejsou, a to je záležitost, kterou pro velkou pracnost nevyřešila, a jak tady zaznělo od zpravodaje, těch skutečných v tuto chvíli, kteří na základě toho zákona mají být registrováni, je někde kolem 30 nebo 35 tisíc, ale evidovaných je jich zhruba o 100 tisíc více. To znamená, tady jen upozorňuji na to, že teď, když budeme všichni registrovat, tak to sice bude menší administrativní zátěž, ale pořád to bude pro tu banku větší zátěž a bude tomu muset věnovat více času než teď.

Protože jsem přesvědčený o tom, že toto jsou věci, kterými bychom se mohli zabývat, a že jsme v té věci mohli dojít ještě dál, tak následně budu potom hlasovat proti zákonu jako celku s tím, že budu doufat, že se k té záležitosti komor, já bych řekl, jedné komory, tak jak je už vzor v našem zákoně, v té advokátní komoře, která by tomu odpovídala, tak že se k tomu vrátíme. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Ještě než dám slovo panu zpravodaji, tak se hlásil s přednostním právem pan předseda Stanjura. Tak prosím, nejprve on a potom pan zpravodaj.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Nechci vést polemiku s panem zpravodajem, že na většině věcí jsme se v rozpočtovém výboru dohodli, nicméně chci upřít pozornost všech členů Poslanecké sněmovny na tisk 48/3, což jsou pozměňovací a jiné návrhy k tomuto návrhu zákona. A sami si pro sebe odpovězte, jak kvalitní byl návrh toho zákona, ke kterému je podáno 86 pozměňovacích návrhů - 86, kdy s naprostou většinou Ministerstvo financí souhlasí. Tady poslanci, rozpočtový výbor, plénum Poslanecké sněmovny napravuje mizernou práci Ministerstva financí. Kdyby byli dva, tři, kdyby to byl spor jenom o účinnost, tak to je čistě politické rozhodnutí. Ty pozměňovací návrhy vylepšují ten návrh, odstraňují rizika, a musím to tady prostě říct. Nekvalitně připravený návrh zákona. A možná bych těch 86 poslaneckých návrhů ještě omluvil, kdyby je podávali opoziční poslanci, kteří mají jiný názor než vláda. To je taky legitimní. Za to vláda vlastně nemůže. Zpětně, podívejte se, kdo podává většinu pozměňovacích návrhů. Je to opoziční poslanec, nebo vládní poslanec? Za b) je správně.

Já jsem ty pozměňovací návrhy pochválil, takže nekritizuji práci pana zpravodaje a to, že vedl ta jednání, o kterých mluvil ve svém vystoupení, a ten zákon, pokud projde, většina pozměňovacích návrhů bude určitě lepší, ale nezapomínejme na to.

Chtěl bych slyšet vyjádření paní ministryně, co se stalo na tom vašem ministerstvu, jak je to možné, že tolik chyb, tolik upřesnění, tolik změn je navrženo, dokonce se souhlasem Ministerstva financí. Kteří úředníci to mají na starosti? Jak jste je odměnila, paní ministryně, za tuto nekvalitní práci? To by mě zajímalo. Já samozřejmě nebudu vyčítat paní ministryni konkrétní znění, když má tu politickou odpovědnost, to je jasné, ale tu věcnou odpovědnost za chyby, neodhalená rizika, nepřesnosti, nedomyšlenosti mohou úředníci Ministerstva financí. Tak až příště budeme říkat, jak všichni skvěle pracují, jak nám to připravují, jak je potřeba jim zvýšit platy, tak některým možná, ale těm, kteří připravili tento návrh zákona, bych doporučoval opačný postup.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Tak teď byl pan zpravodaj přihlášen. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Juříček: Ano, ještě jednou, děkuji. Musím reagovat tady na kolegu Juránka. On má v řadě věcí pravdu. My jsme se dokonce snažili obsahově překlopit na profesní komory právě ten registr jako takový, ale je nutno říct, že těch profesních komor je pět, a když jsme se s nimi opakovaně scházeli, ony se nebyly schopny dohodnout, že to bude jedna. Takže na základě toho jsem i tu myšlenku opustil, tu, kterou jsme tedy diskutovali s KDU-ČSL, a znovu jsme se vrátili k tomu, že by to měla dělat Česká národní banka. Jsou tam samozřejmě dva argumenty. Jednak nejednotnost těch samotných profesních komor, druhá věc je, ony za tím potenciálně viděly peníze. A to si musíme přiznat, protože přeregistrace je za nulu, ale jednou za dva roky je tam deset tisíc korun za tu registraci, takže on zase úplně bezúčelový zájem to taky nebyl. To si musíme přiznat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP