(11.20 hodin)

 

Poslankyně Eva Fialová: Dalším pozměňovacím návrhem jsou E2 a E3 pana Jana Zahradníka, který navrhuje, aby vlastník nebo uživatel prostoru, v němž je stacionární zdroj provozován, byl před provedením kontroly na záměr ji uskutečnit písemně upozorněn a aby kontrola musela proběhnout v jeho souladu.

Stanovisko je nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr? (Nesouhlasné.)

 

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 34, přihlášeno je 187, pro 54, proti 101. Návrh přijat nebyl. Další.

 

Poslankyně Eva Fialová: A na závěr budeme hlasovat o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Ano. Nejprve přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 13, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zeptám se na stanovisko pana ministra. (Ministr: Velmi souhlasné!) Děkuji.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 35, přihlášeno je 187, pro 104, proti 4. Tento návrh byl přijat a já konstatuji, že jsme s návrhem zákona vyslovili souhlas. (Potlesk v levé části sálu.)

 

Děkuji panu ministrovi i paní zpravodajce.

 

Budeme pokračovat bodem

 

71.
Vládní návrh zákona o distribuci pojištění a zajištění
/sněmovní tisk 48/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala paní ministryně financí a zpravodaj garančního výboru pan poslanec Juříček. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny v tisku 48/3, ten byl doručen 11. dubna. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako tisk 48/4.

Zeptám se paní ministryně, zda si přeje vystoupit ještě před otevřením rozpravy. Je tomu tak. Prosím, paní ministryně, máte slovo. (Někteří poslanci se spolu baví a ruší vystoupení.)

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji, pane předsedající, za slovo. Dobrý den, dámy a pánové. V návaznosti na druhé čtení sněmovního tisku a jeho následné projednání v garančním rozpočtovém výboru mi dovolte už jen stručně shrnout hlavní cíle a obsah zákona.

Vládní návrh zákona o distribuci pojištění a zajištění představuje transpoziční normu, kterou se do našeho právního řádu implementuje evropská směrnice -

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Já se velmi omlouvám, paní ministryně. Já prosím o klid ve Sněmovně! Prosím známé firmy, aby nerušily... Děkuji. Prosím, paní ministryně, můžete pokračovat.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji, pane předsedající.

Implementuje evropská směrnice o distribuci pojištění. Návrh zákona však také obsahuje prvky národní úpravy, která reaguje na některé specifické problémy tuzemského pojistného trhu, a jejich společným cílem je ochrana spotřebitele. Těmito problémy jsou zejména poškozování klientů při sjednávání životního pojištění, problém nízké odborné kvalifikace distributorů pojištění a značně omezených současných dohledových nástrojů České národní banky coby příslušného orgánu dohledu.

Jádro zvýšení ochrany spotřebitele při sjednávání pojistných produktů spočívá především v posílení odpovědnosti pojišťoven a pojišťovacích zprostředkovatelů za kvalitu jejich distribuční sítě a dále v důrazu na to, aby byl klient srozumitelně a transparentně informován o podstatných aspektech pojištění, které je mu nabízeno. To se týká především prodeje investičního životního pojištění, což je produkt, se kterým bývá nejvíce spojován problém tzv. přepojišťování. Proto také zavádíme standardizovaný formulář, který by měl klientům umožnit se v nabídkách pojištění snáze zorientovat a vyhodnotit si lépe výhodnost daného pojistného produktu.

Zákon dále zavede nový standard odborné způsobilosti prodejců pojištění, a zatímco stávající systém požadavků na odbornost distributorů pojištění je postaven na formálním ověřování teoretických znalostí ze všech pojistných odvětví, nový zákon oproti tomu zdůrazňuje potřebu spíše hloubky než šíře - tzn. znalosti těch konkrétních produktů, které ten zprostředkovatel nabízí, což je nezbytné pro kvalifikované jednání se zákazníkem. V důsledku toho dojde i k tomu, že se obnoví a vlastně zaktualizuje registr, který vede Česká národní banka, tak aby mohla tato Česká národní banka účinně kontrolovat zprostředkovatele pojištění, protože o nich bude mít reálný přehled. O těch, kteří se skutečně pojištěním živí a vykonávají ho.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji paní ministryni. Otevírám rozpravu. Pokud chce pan zpravodaj vystoupit, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Juříček: Dobrý den, pane předsedající, dámy a pánové. Nebudu opakovat to, co říkala paní ministryně, nicméně čtyři měsíce práce, tak jsem vám všem chtěl poděkovat, protože je to naše společné dílo. Je nutné si říct, že v prvním čtení jsme měli 73 pozměňovacích návrhů. Snažil jsem se vyjít vstříc všem jednotlivým připomínkám a připomínkám klubů. Ve druhém čtení nakonec bylo ještě 10 pozměňovacích návrhů, které měly některé vazbu právě na to první čtení, takže upravují některá první čtení. A samozřejmě že jsme se sešli mnohokrát s Českou národní bankou, která je dneska vlastně ten, který registr vede.

Je nutné říct, že v pojištění se točí, a já už jsem to tady možná říkal, zhruba 330 mld. korun a že dneska různých typů distributorů je zhruba 135 tis. registrovaných u České národní banky a že reálně fungujících distributorů je zhruba 35 tis. Není tady žádné omezování, ale jde spíš jenom o vyčištění, kdo skutečně reálně v distribuci pojištění funguje.

Původně Česká národní banka žádala, abychom prodloužili termín účinnosti tohoto zákona o pět měsíců. Proč to říkám? Protože ve vazbě na to jsme dělali některé pozměňovací návrhy. A teď minulý týden se podařilo dojednat, že nakonec bude účinnost toho zákona jenom čtyři měsíce, že Česká národní banka stihne do těch čtyř měsíců ten registr vyčistit. Musím říct, že se podařilo dohodnout, že přeregistrace bude za nulu, takže podnikatelé v této oblasti nebudou mít žádné zvýšené náklady, a že se podařilo snížit náklady na školení těch, kteří potřebují právě to vzdělávání, o kterých se hovořilo, na 20 tis. korun. Takže si myslím, že trhu jsme vyšli významně vstříc. Ale v čem jsme mu nevyšli vstříc, je to, že je v podstatě pět zásadních asociací, které v podstatě chtěly jako profesní komory dělat funkci České národní banky a chtěly ony samy vést tento registr, tak v tom se jim tedy nevyhovělo, protože napříč Poslaneckou sněmovnou v tom nebyla stoprocentní shoda, a proto by pokračovala Česká národní banka v registraci toho pojištění tak, jak jsem uváděl.

V průběhu procedury pak vám řeknu, co je potřeba udělat právě pro to, abychom sladili tisk 48 a 49 tak, jak bylo dojednáno právě s Českou národní bankou, aby ta přeregistrace netrvala pět měsíců, ale jenom čtyři měsíce, a k tomu vazbě na účinnost toho zákona. Já vás pak provedu procedurou a doporučím to, aby to takhle zafungovalo. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Teď v rozpravě pan poslanec Juránek.

 

Poslanec Stanislav Juránek: Vážený pane předsedající, paní ministryně, předkladateli, kolegové, kolegyně, na prvním místě bych chtěl říct, že ta předloha, tak jak byla původně, skutečně dospěla do pozice, která je velmi dobrá, a když se vám podaří schválit pozměňovací návrhy tak, jak je bude předkládat zpravodaj. To znamená, bude tam ještě změna proti tomu, co jsme dostali v materiálech, takže tam předpokládám, že ta změna bude zapracována. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP