(11.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Dobře. To byl návrh procedury. Já se zeptám, zda někdo chce vystoupit k tomuto. Pokud ne, tak nechám proceduru schválit.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 36, přihlášeno je 186, pro 174, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

To znamená, procedura je schválena a já prosím pana zpravodaje, aby postupně přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy. Prosím.

 

Poslanec Pavel Juříček: Takže teď bychom měli hlasovat o bodu číslo 2, to znamená A1 až 73 mimo ty, které už jsem hovořil - B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, vše jedním hlasováním.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Aha! Tak to já mám pocit, že jsme se nepochopili, protože já jsem měl za to, že budeme postupovat tak, jak je to navržené z výboru, to znamená, že nejprve budeme hlasovat A1 až A73 jedním hlasováním, pak B1, pak B2 a celý ten odstavec, ale pokud chcete hlasovat body 2 až 4 z toho návrhu procedury najednou jedním hlasováním, tak to jsem to nepochopil.

 

Poslanec Pavel Juříček: Samozřejmě, je to možné, to znamená, můžeme hlasovat bod číslo 2 A1 až A73, jestli pan předsedající to pochopil takto.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Jde o to, jak to vezme Sněmovna. Já jsem měl za to, že budeme postupovat podle toho, jak to navrhl výbor.

 

Poslanec Pavel Juříček: Dobře. Budeme hlasovat A1 až A73 mimo, s výjimkou pozměňovacích návrhů A39, A55, A56, A69 a A73. Ano?

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Pokud nejsou námitky, tak bychom postupovali takto, protože takto jsem pochopil proceduru. Zeptám se na stanovisko výboru. (Zpravodaj: Stanovisko výboru je doporučující.) Paní ministryně? (Souhlas.)

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 37, přihlášeno je 186, pro 178, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další prosím?

 

Poslanec Pavel Juříček: Děkuji. Takže teď bod číslo tři - pozměňovací návrh B1, který byl alternativní k A39, nebo je alternativní k A39, a výbor vyjádřil souhlas.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Paní ministryně? (Souhlas.) Děkuji.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 38, přihlášeno je 186, pro 156, proti 21. Návrh byl přijat. Další prosím?

 

Poslanec Pavel Juříček: Ano, děkuji. Takže bod číslo čtyři - pozměňovací návrh B2, který byl alternativní k A55, B3, který byl alternativní k A56, a B4, B5 a B6 - alternativní k A69, B7, B8 a B9 - pozměňovací návrhy.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Ano. Prosím stanovisko? (Stanovisko výboru souhlasné.) Paní ministryně? (Souhlas.)

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 39, přihlášeno je 186, pro 177, proti jeden. Tento návrh byl přijat. Další prosím?

 

Poslanec Pavel Juříček: Ano, děkuji. Takže teď jsme právě u pozměňovacího návrhu B10, který bych poprosil neschválit, nicméně je to právě to zkrácení lhůty z pěti měsíců na čtyři měsíce, které se podařilo dojednat minulý týden s Českou národní bankou. Takže stanovisko rozpočtového výboru samozřejmě 25. dubna bylo souhlasné, já nicméně na základě toho dojednání s Českou národní bankou o zkrácení lhůty doporučuji jej neschválit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Ale stanovisko výboru je, že doporučuje. To je potřeba říci. Paní ministryně? (Nesouhlas.) Nesouhlas. Dobrá.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 40, přihlášeno je 186, pro 1, proti 150. Návrh přijat nebyl.

 

Poslanec Pavel Juříček: Děkuji. Mohu, pane předsedající, pokračovat? (Ano.) Děkuji. Takže teď jsme u bodu číslo šest - pozměňovací návrh A39. Rozpočtový výbor nedoporučuje přijmout.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: My jsme návrh B1 přijali, tak mám pocit, že to není hlasovatelné.

 

Poslanec Pavel Juříček: Ano, ony vlastně jsou nehlasovatelné, protože jsme přijali B1. Stejně tak jako A55 přijetím B2 a B3 a B6 je nehlasovatelné.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: To znamená, jediné, co je teď ještě hlasovatelné, je A73.

 

Poslanec Pavel Juříček: Ano, přesně tak. Takže teď A73. Výbor nedoporučil, protože to byly ty čtyři měsíce. Já naopak teď doporučuji, a to je ta výměna čtyř měsíců za pět měsíců, takže já jako poslanec teď doporučuji schválit A73.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Dobře. Ale máte říkat stanovisko výboru. Já se omlouvám. Paní ministryně? (Souhlas.)

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 41, přihlášeno je 186, pro 173, proti 2. Tento návrh byl přijat.

 

Mám za to, že teď budeme hlasovat o celém návrhu zákona. (Zpravodaj souhlasí.)

 

Takže návrh usnesení zní: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o distribuci pojištění a zajištění podle sněmovního tisku 48, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zeptám se paní ministryně na stanovisko. (Souhlasné.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 42, přihlášeno je 186, pro 146, proti 32. Tento návrh byl přijat. A já konstatuji, že jsme s návrhem zákona vyslovili souhlas.

 

Děkuji panu zpravodaji i paní ministryni a předávám řízení schůze.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobré poledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat v dalším jednání. A je to bod číslo

 

72.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o distribuci pojištění a zajištění
/sněmovní tisk 49/ - třetí čtení

Paní ministryně Schillerová je na místě, pan kolega Juříček jako zpravodaj je také na místě. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 49/3, který vám byl doručen 11. dubna letošního roku. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 49/4.

Táži se paní ministryně, jestli se hlásí před otevřením rozpravy. Ano, chce vystoupit. Paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, sněmovní tisk číslo 49 představuje návrh souboru změn platných zákonů, které vyplývají ze sněmovního tisku 48, který jste před chvílí schválili, tj. z vládního návrhu zákona o distribuci pojištění a zajištění, a který jsem tedy komentovala. Konkrétně se jedná o změnu živnostenského zákona, zákona o pojišťovnictví, zákona o správních poplatcích, zákona o finančním arbitrovi a občanského zákoníku. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, paní ministryně, a otevírám rozpravu, do které se hlásí pan zpravodaj. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Juříček: Děkuji. Tak jak už říkala paní ministryně, tento tisk 49 už byl podstatně jednodušší. Samozřejmě že jsme oba dva tisky a oba dva zákony dělali ve spolupráci, ale tady už to nebylo tak konfliktní. Už jsou to vlastně jenom prováděcí předpisy, na kterých jsme se v průběhu těch čtyř měsíců poměrně snadno shodli, a i ta procedura hlasování pak už bude pro vás mnohem jednodušší, než byla u tisku 48. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP