(14.50 hodin)
(pokračuje Štohl)

Ještě možná kdybych zkusil to shrnout, tak by byly dva takové důvody. První důvod je, že finanční instituce nemají ošetřeno to, co mají profesní komory, a druhý důvod, že obecně Ministerstvo financí v některých bodech šlo nad rámec směrnice DAC 5 a že tedy vlastně to by nemělo být cílem. A ta transpoziční lhůta, co říkala paní ministryně, uplynula opravdu 31. 12. 2017.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane senátore. Do rozpravy se přihlásil pan poslanec Volný, který, jak jsem říkal, byl zpravodajem garančního výboru, tak mu dám slovo. Připraví se pan poslanec Ferjenčík.

 

Poslanec Jan Volný: Pane předsedající, děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, já jsem se záměrně nepřihlásil jako zpravodaj, abych mohl svůj příspěvek říci jako poslanec. Jsem rád, že jsem posečkal, protože jsem velice s úlevou slyšel od pana senátora, kolegy, to, že on jako profík, který tomu rozumí, který se účastní i nějaké té komory, říká, že pro něj ta varianta, která odcházela z Poslanecké sněmovny do Senátu, byla přijatelná - říká to jako osoba, neříká to za Senát, to musím říci korektně.

Já si myslím, že tento zákon se projednával ve Sněmovně relativně dlouho, někdy i dost bouřlivě. Víte o tom, že jsme byli pod tlakem obrovské lobby. Nakonec se nějaké pasáže, které bychom tam někteří rádi viděli, z toho vypustily. Opravdu to odtud odcházelo jako konsenzus takřka celé Sněmovny, až na výjimky, a bylo to schváleno dokonce 126 hlasy, to znamená, dokonce ústavní většinou. Já jsem tomu byl rád a všem děkuji, že takto k tomu přistoupili, a věřím tomu, že podobně k tomu přistoupíme i u dnešního hlasování a necháme této předloze prostor, aby se usadila v našem právním systému. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Dále vystoupí v rozpravě pan poslanec Ferjenčík. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, jestli jsem správně pochopil motivaci senátorů, tak jim vadila především ta regulace ohledně informací poskytovaných bankami, které jsou skutečně mírně nad rámec implementace. Nicméně já jsem dost nešťastný z toho postupu, kdy nenavrhli pozměňovací návrh, který by to ořezal skutečně jenom na implementaci, a místo toho navrhují zrušit celý zákon, protože ty nejvíce vytýkané pasáže, to znamená, že libovolný správce daně si může informace vyžádat, už v tom současně platném zákoně jsou, takže tím, že bychom to dnes zamítli, dosáhneme jenom toho, že celý ten zákon se bude několik měsíců nebo možná půl roku nebo ještě více projednávat znovu, a faktické rozdíly v neimplementační části jsou naprosto minimální.

Jediná výrazná věc, které jsem si všiml, je, že kromě informací o majitelích účtů se poskytují informace o disponentech účtů, kde dává poměrně smysl, že pokud daňová správa tu pravomoc má, nemá se obcházet přes bílé koně. Jinak se tam doplňují nějaké úvěry a úschovy a schránky a to je všechno. To jsou naprosto marginální změny oproti celému tomu zákonu. A já se obávám, při vší úctě ke kolegům ze Senátu, že se neinformovali o tom, jaký je stávající stav, který platí v tom paragrafu 57 (odst.) 3 dnes a že se podívali na ten zákon, podívali se, co je neimplementační část, a řekli si: to je ale výrazná změna. Ale ta změna je naprosto minimální proti tomu paragrafu, který je v současnosti v platnosti.

Z těchto důvodů, i vzhledem k tomu, že došlo ke sněmovnímu kompromisu - nám se podařilo prosadit škrtnutí sledování geolokačních údajů lidí z návrhu a my ani nevíme, jak by ten zákon vypadal, kdyby procházel Sněmovnou znovu, možná by se hlasovalo na úplně jiné platformě - ten kompromis, který ve Sněmovně byl dosažen, my budeme ctít, stejně jako jsme ho ctili v předchozím hlasování.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Dále je přihlášen do rozpravy pan předseda Michálek. Máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já jsem chtěl trošku rozebrat důvody, které zde byly předneseny panem senátorem Štohlem, kvůli kterým Senát ten návrh zákona zamítl.

Pokud to rekapituluji správně, tak za prvé to bylo, že finanční instituce nemají to úzké hrdlo a řekněme kontrolu samosprávou, a za druhé, že Ministerstvo financí resp. Poslanecká sněmovna šly nad rámec prosté transpozice. Od toho tady máme legislativní postup, od toho tady máme Senát, aby čistil zákony, zlepšoval legislativu, přicházel s pozměňovacími návrhy, ale ne aby zamítl návrh, který transponuje evropskou legislativu. Vždyť my přece máme mezinárodní závazky vůči Evropské unii, vůči ostatním členským státům, my chceme být platným členem Evropské unie, dodržovat závazky, a proto také Senát má tu úlohu, že má možnost přijímat pozměňovací návrhy a přicházet s tím do Poslanecké sněmovny. Já si myslím, že občané jsou právem někdy naštvaní, že Senát nás stojí 50 milionů korun měsíčně a ve výsledku potom z toho vlastně přijde to, že Senát to odhlasoval, zamázl to a neudělal to, co se vlastně od něj očekává v českém ústavním systému, že zákony bude zlepšovat, čistit a posílat vylepšené do Poslanecké sněmovny.

Já si myslím, že ten návrh, jak byl schválen, má určité mezery. Samozřejmě nedopadne na určité subjekty, například pro vnitrostátní správu daní, což si myslím, že je chyba. Na druhou stranu je to realizovatelné a od té transpozice se to opravdu mnoho neodchyluje. Neodchyluje se to ani od platného stavu v ustanoveních, o kterých tady byla řeč, tudíž není žádný důvod pro to, abychom celý návrh zákona shodili, abychom tak nesplnili závazky, které nám ukládají platné mezinárodní smlouvy.

Takže klub Pirátů bude hlasovat pro to, abychom přehlasovali Senát v tomto případě a aby ten zákon byl přijat i přes nesouhlas Senátu.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Juránek, do rozpravy je přihlášen pan předseda Stanjura. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Stanislav Juránek: Já si dovolím zareagovat prostřednictvím předsedajícího na předřečníka. Chci říci, že by si měl právě spíše on nastudovat, k čemu je tady Senát. Je samozřejmé, že Senát nám sdělil zcela jasné důvody, které tady jasně zazněly, proč konkrétně v tomto případě přistoupil k zamítnutí. Jestliže se rozhodl zvolit tuto cestu, tak to respektujme, a jestli máme jiný názor, tak to přehlasujme, ale nemluvme tady o postavení Senátu, jestli ano, nebo ne, nebo jestli postup, že se rozhodl to zamítnout, je správný, nebo špatný. Myslím si, že je zapotřebí, abychom si každý drželi svoji povinnost. Jestli považujeme za důležité Senát přehlasovat, přehlasujme ho, máme tuto možnost, ale není to o tom, abychom my říkali Senátu, jestli si má zvolit cestu zamítnutí, nebo cestu pozměňovacích návrhů.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. My jsme hlasovali proti, dneska bude náš klub hlasovat ve shodě se stanoviskem Senátu.

Připadá mi poměrně odvážná konstrukce, kterou předvedl pan předseda Michálek, že ten, kdo přilepuje k transpozičním zákonům své dobré - v uvozovkách dobré - české nápady, ohrožuje transpozici. Je to přesně naopak. Kdyby to byla čistá transpozice, tak ten zákon prošel hladce Poslaneckou sněmovnou a hladce by prošel Senátem.

Nevytahujme tady to, že máme plnit nějaké závazky. My jsme připraveni ty závazky plnit, ale bez těch, v uvozovkách, vylepšení, která představila paní ministryně v demisi, pan premiér v demisi a celá vláda v demisi. Na to zapomínáme, už jsou tak dlouho v demisi, že jsme na to skoro zapomněli.

Druhá věc, kterou chci v této souvislosti říci. Pozítří je podle velkých regulátorů velký den, začne platit GDPR. Moc se těším. Nevím, kolik jste vy dostali mailů v posledních dnech a týdnech, abyste dali nějaký souhlas, kolik jste viděli nabídek na školení, kolik faktur, jak je to výhodné apod.

V této chvíli probíhá legislativní proces, samozřejmě pozdě, adaptační zákon pozdě. Kdyby to byla vláda složená z jiného politického subjektu než v minulé vládě, tak by se dalo říci: možná to nemohou, jsou v demisi čtyři měsíce. Ale protože hnutí ANO bylo součástí vlády, tak vláda zaspala jako celek, a to už v minulém volebním období. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP