(15.00 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Proč to říkám? Snahou mnohých z nás, respektive snahou mnohých z vás je ulevit a snížit sankce pro veřejný sektor, pro veřejné instituce, ty, kterým tímto návrhem zákona dáváme další a další šmírovací kompetence. Děláme dobro, ulevíme těm, kteří sbírají nejvíc informací. Stát o nás ví úplně všechno a my úplně vážně jednáme o tom, jak státu ty pokuty, až nesmyslně vysoké, ulevíme.

Kdo jedná o tom, jak ulevit privátnímu sektoru? Nikdo. Nikdo. Skoro to ani nejde. Slyšíme od premiéra v demisi, jak budeme aktivní v Evropě. A my říkáme: Ano, pokud budeme aktivní a pokud bude vláda prosazovat věci, na kterých je shoda, bude mít naši podporu. Co udělala tato vláda k tomu, aby případně navrhla revizi tohoto nesmyslného nařízení, které místo toho, aby dopadalo na ty, kteří obchodují s adresami a s obchodními údaji, a ty jsme schopni identifikovat, a tam to patří, dopadla plošně na úplně všechny? A k tomu ty absurdní výklady. Opravdu absurdní výklady, kdy všude musí být souhlas a nemusí být souhlas. Kolik to stojí peněz. Když jsme tady měli GDPR, tak jsme se ptali, kolik to už dneska stálo veřejnou správu. Ale kdo myslí na soukromý sektor? Takové to ubezpečování " no, ze začátku ty pokuty nebudou velké", tomu můžeme věřit a nemusíme. Nikdo.

A tady je další pokus a neustále další a další pokusy rozšiřovat seznam informací, ke kterým bude mít přístup veřejný sektor, Ministerstvo financí, daňová správa. Vždy podloženo dobrým úmyslem. Jeden registr za druhým. A mohl bych tady vyjmenovat, co všechno za registry vznikly za posledních pět let. Co vy velcí regulátoři děláte. A teď sami sobě navrhujete snížit sankce. Těm, kteří ty údaje shromažďují, a nevíme, co se s nimi někdy stane. Ale těm malým firmám, živnostníkům, těm nejsme schopni pomoci. A vláda v tom neudělala vůbec nic. Ani adaptační zákon, ani nějaká iniciativa, abychom zmírnili absurdní části toho nařízení.

My ho neodmítáme jako celek. Znovu připomínám, ano, jsou tady firmy, obchodují s informacemi, s osobními údaji. Je to velmi cenné. Sami víte, jak na vás cílí reklama. Na vás, na vaše příbuzné, na vaše známé, velmi sofistikovaně, jak vám sbírají vaše nákupní zvyky a podobně. A tady neustále rozšiřujeme další a další kompetence.

Takže jestli někdo ohrožuje plnění našich závazků, jsou to ti, kteří k implementaci přidávají své vlastní nápady. A pak ještě argumentují: ta směrnice, to nařízení to nevylučuje. No to je pravda, to nikdo z nás netvrdí.

Opravdu mi vadí ta pýcha některých našich kolegů, kteří říkají senátorům, co mají dělat a co nemají dělat. Já od Senátu očekávám, že buď nám to vrátí, pokud mají pochybnosti, nebo klidně zamítnou. To zamítnutí je silnější. To znamená, horní komora nám říká, že podle jejich názoru, komory jako celku, ne mé politické strany, a nemáme většinu v Senátu, bohužel, že ten zákon je špatný a že se nedal opravit jednoduše pozměňovacími návrhy - což mimochodem v příštím bodě to budeme mít, kdy Senát nám poslal pozměňovací návrhy. A argument, místo abychom se zamysleli, proč to tak je, tak je: Vždyť jsme měli ústavní většinu, už jsme jednou byli pro. Tak oni tam sice bydlí o pár ulic vedle, je to vedlejší barák, tam ti strejcové senátoři, nevím, co si tam vymysleli, ale tak jako... Nikdo pořádně nevyvrátil výhrady Senátu jako instituce.

Já vím, že se to některým pirátům nelíbí, vidím tu nonverbální komunikaci, tak nemusím ani říct prostřednictvím těm, kteří točí hlavou. Já vím, že jejich návrhy byly ještě mnohem horší. To já souhlasím. Příště by mohli navrhnout, že prolomíme zpovědní tajemství, ne? Aby to bylo podobné jak s těmi advokáty. Takhle bych mohl pokračovat v jejich absurdních návrzích. Těm rozumím. Sice jim to připadá málo, aspoň nějaká regulace. Nám to připadá moc. A nejenom nám jako občanským demokratům v Poslanecké sněmovně, ale také Senátu jako instituci.

A těším se na tu debatu o GDPR, těším se na ta vystoupení, když budou jednotliví ministři žádat zmírnění pokut pro své organizace, pro svá ministerstva, pro své příspěvkovky a tak dále. A budu se jich ptát každého z nich: Co jste udělali pro to, aby takové sankce nehrozily malým podnikatelům, živnostníkům, malým eseróčkům, kteří neobchodují s informacemi, kteří jsou vyděšeni a kteří mnozí dneska už fakturují?

Přesně platí, když mluvím o Senátu, co řekl můj kolega senátor Miloš Vystrčil: V České republice GDPR znamená vystrašit a vyfakturovat.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane předsedo. S faktickými poznámkami jsou přihlášeni pan poslanec Ferjenčík, pan poslanec Bláha a do rozpravy je přihlášena paní ministryně Schillerová. Následuje tedy faktická poznámka pana poslance Ferjenčíka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Já bych chtěl jenom stručně reagovat. Já jsem prostě nešťastný z toho postupu Senátu, protože v této Sněmovně jsem dvakrát zcela v souladu s kolegy z ODS a TOP 09 hlasoval pro to, aby se ten § 57 odstavec 3 zachoval v té stávající verzi. Dvakrát jsem pro toto hlasoval. Skutečně to není tak, že by se ten zákon nedal opravit. Jsou tam dvě věty v tom paragrafu. A to, že senátoři si nedají tu práci, aby nám toto navrhli a umožnili nám to odhlasovat v té čistě implementační rovině, považuju prostě za obrovskou chybu. A vzhledem k tom, že ve Sněmovně o jednotky hlasů procházely pozměňovací návrhy, které zmírňovaly to ustanovení, tak já nehodlám absolvovat ten celý proces znovu s tím, že výsledek bude horší ve vztahu k těm osobním údajům. Takže tohle je moje pozice.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Bláha a jeho faktická poznámka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Bláha: Dobrý den, dámy a pánové. Já jsem tady jenom proto, abych prostřednictvím pana předsedajícího reagoval na slova, která tady zazněla o GDPR.

Určitě většina z vás ví, že GDPR jsem sem přinesl já před pěti měsíci a byl jsem s tím i na vládě. A minulý týden jsem se sešel se zástupci Ministerstva vnitra a s Úřadem pro ochranu osobních údajů, a opravdu, malých a středních firem, pokud nebudou obchodovat s daty, se to nedotkne. Mám přislíbeno, že Ministerstvo vnitra vypracuje jednostránkový návod pro malé a střední podnikatele, na kterém bude jasně stanoveno, odkdy se jich to týká, odkdy se jich to netýká. A mám přislíbeno od Úřadu pro ochranu osobních údajů, že tam bude i věta o tom, že pokud nepůjde o závažné porušení, tak vlastně přijde do datové schránky pouze napomenutí. To všechno proběhne písemně tak, aby to ti podnikatelé dostali do ruky, aby to dostaly do ruky všechny svazy a všichni, kteří se zabývají spoluprací s malými a středními. Takže je to opravdu na velmi příznivé cestě. Tak jak je to GDPR uděláno, tak se nedotkne malých a středních, kteří, jak jsem říkal, neobchodují s daty, ale jenom zaměstnávají nebo spolupracují s firmami. Kdybyste se tím zabývali, tak byste na to přišli úplně stejně jako já. A je potřeba jenom to těm živnostníků přeříkat, dát jim jednoduchý návod, aby se nemuseli tím několika mnohostránkovým nařízením zabývat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S faktickou poznámkou nyní bude reagovat pan předseda Stanjura. V obecné rozpravě potom vystoupí paní ministryně Schillerová a pan předseda Kalousek. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já budu jako na obě vystoupení? Já s panem poslancem Ferjenčíkem v tomhletom souhlasím. Ano, hlasovali jsme spolu. Je škoda, podle mě by to bylo lepší, kdybychom měli možnost hlasovat o pozměňovacím návrhu ze Senátu, který by tento paragraf zjemnil, nebo jak bychom to slušně nazvali. To se bohužel nestalo. A když stojím před volbou, jestli podpořit to, co je, nebo raději to podpořit znovu, tak my volíme raději to podstoupit znovu než se smiřovat s tím, že je to sice špatně, ale bůhvíjak by to dopadlo příště, možná by to bylo ještě horší. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP