(15.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, paní senátorko. Je otevřena rozprava, nemám do ní žádnou přihlášku, ptám se tedy, jestli se tedy někdo hlásí v tuto chvíli. Není tomu tak, tak rozpravu končím. Ptám se paní ministryně, paní senátorky, zda je zájem o závěrečná slova. Ne, není zájem. Takže přistoupíme k hlasování.

V tomto případě budeme hlasovat podle § 97 odst. 4 jednacího řádu, to znamená, že k přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců. Já jsem poslance přivolal do jednacího sálu.

 

Přednesu návrh usnesení, o kterém budeme hlasovat nyní. Zní takto: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony podle sněmovního tisku 90/1, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 90/2."

Než zahájím hlasování, splním požadavek na odhlášení. Všechny vás odhlásím. Přihlaste se, prosím, znovu svými identifikačními kartami.

Nyní můžeme zahájit hlasování. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 57, přihlášeno 170 poslanců, pro 38, proti 115. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní tedy budeme hlasovat znovu, a to podle § 97 odst. 5 jednacího řádu. K přijetí následujícího usnesení bude zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy 101 poslanců. Opět prosím o správné nastavení majority. To se stalo.

 

Seznámím vás s návrhem usnesení, které zní takto: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony podle sněmovního tisku 90/1."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 58, přihlášeno 171 poslanců, pro 165, proti 5. Konstatuji, že jsme návrh zákona přijali.

 

Děkuji paní senátorce Emmerové a paní ministryni Němcové. S přednostním právem se nyní hlásí... tak nehlásí.

 

Zahajuji projednávání dalšího bodu, kterým je

 

40.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb.,
o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 132/ - prvé čtení

Tímto sněmovním tiskem jsme se opětovně zabývali dne 20. dubna 2018 na 12. schůzi Poslanecké sněmovny, kdy jsme jej přerušili v obecné rozpravě, odročili na další schůzi Poslanecké sněmovny. Nyní budeme tedy pokračovat v projednávání. Pan ministr vnitra Lubomír Metnar, který je zástupcem navrhovatele, se už ujal svého místa. Prosím ještě, aby se místa u stolku zpravodajů ujala paní poslankyně Kateřina Valachová. To se asi nestane.

Je zde žádost o vystoupení s přednostním právem pana předsedy klubu Chvojky. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Ano, je to tak. Kolegyně Katka Valachová bohužel musela odjet, není jí dobře, takže nebude moci zpravodajovat tento tisk, tudíž bychom poprosili o změnu na pozici zpravodaje a nabízím se případně já. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Myslím, že tuto nabídku Poslanecká sněmovna bude akceptovat, ale musíme se k tomu vyjádřit hlasováním. Tedy budeme hlasovat o tom, aby zpravodajem pro tento bod místo paní poslankyně Valachové byl pan předseda Chvojka.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 59, přihlášeno 172 poslanců, pro 155, proti nikdo. Pan předseda Chvojka je novým zpravodajem tohoto návrhu.

 

Jsme v obecné rozpravě, protože v obecné rozpravě byl tento bod přerušen. Do obecné rozpravy se s přednostním právem přihlásil pan předseda vlády Andrej Babiš. Pane předsedo, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Děkuju za slovo. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, já bych rád reagoval na dosud proběhlou rozpravu v prvním čtení, kdy vystoupili někteří poslanci s návrhem zamítnutí návrhu hned v prvním čtení, a rád bych tedy okomentoval tato vystoupení.

Nejdřív kolega Bartoš navrhuje zamítnout v prvním čtení. Kritizuje naši vánoční systemizaci, a že bylo krátké, týdenní připomínkové řízení. Tak k tomu bych chtěl jenom říct, že my jsme změny v systemizaci na rok 2018 - byly schváleny v prosinci, byly učiněny v zájmu zefektivnění přebujelé struktury státní správy. Skutečně, naše státní správa je strašně přebujelá a byrokratická a my se snažíme s tím něco dělat. Připomínkové řízení bylo vypořádáno řádně a standardním způsobem, čemuž odpovídá i důvodová zpráva. Vypořádání připomínek není a u žádného legislativního návrhu nikdy nebylo součástí důvodové zprávy. Návrhu byla naopak věnována velká pozornost, o čemž svědčí i to, že jeho projednávání vláda napoprvé přerušila a posléze se k němu vrátila.

Pokud jde o 40denní lhůtu pro případné mimořádné služební hodnocení, je tam potřeba říci, že se jedná o 40 odsloužených dnů, tedy v zásadě pracovních, tzn., že se jedná celkem o dva měsíce, kdy i v případě zákoníku práce soudy dospěly k závěru, že tato doba na odstranění vážných nedostatků ve vykonávání práce je plně dostačující. Naopak, dosavadní půlrok je neadekvátně dlouhý. K zamítnutí návrhu by nemělo dojít a měl by být prostor pro diskusi nad jednotlivými ustanoveními ve výborech Poslanecké sněmovny a následně v dalších čteních.

Pan kolega Kupka taky kritizuje, že návrh by neměla předkládat vláda bez důvěry. My si myslíme, že to, že to předkládá vláda bez důvěry, je irelevantní, neboť stejně tak předložila i řadu dalších důležitých návrhů, které Sněmovna projednává. Vláda bez důvěry má stejné právo předkládat návrhy zákona jako vláda s důvěrou. Takže návrh bude schvalovat tatáž Poslanecká sněmovna, ať už ho předloží vláda s důvěrou, či bez ní. A pokud bude probíhat druhé a třetí čtení, tak je tady naděje, že pravděpodobně tu už bude vláda s důvěrou.

Pokud jde o administrativní zátěž, návrhy oproti současnému stavu naopak snižuje. Služební hodnocení už nebude nutno konat každoročně, ale stačí jedenkrát za tři roky. Dvoukolová výběrové řízení budou efektivnější, rychlejší než tříkolová. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP