(17.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní tady mám s faktickou poznámkou pana poslance Bendu. Připraví se pan poslanec Brázdil. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy a pánové, už nás tady moc není. Já bych také jenom lehce poprosil - já vím, že to je samozřejmě prosba - abychom tady nebojovali boj ani o škodlivosti kouření, o tom návrh zákona, který předkládáme, není, a ani o tom, že plošně vrátíme kouření do restaurací. O tom také návrh zákona není. Bavme se prosím o tom, co je navrženo a kde já tvrdím, že ctíme všechny principy, se kterými přicházelo Ministerstvo zdravotnictví před dvěma třemi lety do této Poslanecké sněmovny, kdy říkalo: chceme chránit nekuřáky a chceme chránit personál od škodlivých účinků kouře. A dokažte mi, pokud máme nějakou chybu v úvaze v tomto návrhu zákona, kde nechráníme nekuřáky a nechráníme personál před škodlivými účinky kouře. Nebojujte se mnou souboj o to, co v tom zákoně není. Není to úplně fér. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji a prosím pana poslance Brázdila.

 

Poslanec Milan Brázdil: Dámy a pánové, ten zákon obsahuje taktéž řešení záchytných stanic. Alkohol je prostě také součást jakési ochrany zdraví. Alkohol je problém v naší republice. Možná ne na Slovácku, já také pocházím ze Slovácka, tam mají lidé vysokou alkoholdehydrogenázu a zvládají to, ale není tomu tak všude. A pak ti lidé končí na záchytkách a záchytky jsou řešeny v tomto zákoně. A mluví se o tom, že to je zdravotnické zařízení, a tudíž to musí mít nějakou kvalitu, pomalu hotelovou úroveň. Opilý člověk musí mít svolávací zařízení, musí mít samostatný záchod, šatnu a takové nesmysly, protože to je označeno za zdravotnické zařízení.

Já bych tedy hrozně rád, když mi to dovolíte, jestli to projde do druhého čtení, potom načetl, že záchytky nejsou zdravotnické zařízení, ale specifické zdravotnické zařízení, a umožním tím Ministerstvu zdravotnictví, aby ty technické požadavky na záchytky, mimochodem i personální, protože na těch záchytkách je řečeno, že by v současné době měli vykonávat službu lékaři, kteří mají specializovanou způsobilost.

Opouštím kuřárny a kouření, ale věnuji pozornost i tomu alkoholu. Je to problém v naší republice. Děcka neumí, no děcka, mladí neumí dobře konzumovat, alkohol je přece dobrá věc.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pane poslanče, já vás musím napomenout, že nereagujete na své předřečníky ve své faktické poznámce, ale nechám vás to dokončit.

 

Poslanec Milan Brázdil: Reagoval jsem na pana kolegu Blahu, který mluvil o tom, že alkohol není problém. Je problém a já jsem vám jen chtěl vysvětlit, že v tom zákoně by se tato stať měla změnit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Nyní se pan poslanec Blaha opět hlásí s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Stanislav Blaha: Nechci být malicherný, ale já jsem přece říkal, že alkohol je problém.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nemám další faktické poznámky, takže prosím paní poslankyni Jarošovou. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Monika Jarošová: Vážené poslankyně, vážení poslanci, přestože takzvaný protikuřácký zákon platí rok, jasně se již prokázalo, že má své nedostatky, přesně tak, jak odpůrci tohoto zákona předpokládali. Tento zákon, o jehož změnu lidé logicky žádají, je podle mě nepromyšlený, diskriminační pro velkou skupinu osob této republiky, likvidační pro podnikatele v pohostinství a především připravuje naše občany o právo svobodné volby. Zákon totiž nezohledňuje specifikum například malých vesnických hospod a pivnic, na které dopadl nejtvrději, protože kouření k těmto prostorám po generace patřilo. Ty hlásí o 30 až 50 % nižší tržby, protože se konzumace piva přesouvá do domácností. Došlo k paradoxu, kdy část venkovských restaurací svou činnost díky tomuto zákonu ukončila a část třeba zákaz obchází tím, že se v těchto prostorách vesele kouří dál. Buď vznikají kluby, nebo majitelé riskují nemalé finanční sankce, protože je jim totiž jasné, že v případě dodržování zákona by jejich provozovna zela prázdnotou.

Dalším negativem je, že kuřáci jsou přes zimu nuceni kouřit venku v mrazu a přes léto zase, když spousta lidí spí s otevřenými okny, tak si lidé stěžují na zápach kouře, ti, co bydlí nad těmito třeba hospodami nebo vinárnami. Ten kouř jim jde do bytu. Pak jsou rušeni hlukem. Veřejná prostranství jsou znečištěna nedopalky. To všechno trápí obyvatele, kteří žijí poblíž těchto zařízení, a vede to ke zbytečným konfliktům.

Já jenom podotýkám, že hospoda, typická hospoda v České republice, nebyla a není cukrárna ani kavárna. Je to místo, kde se chceme setkávat s přáteli a nekoukat na prázdné židle. Nechceme vidět, jak se hospody, kam chodili i naši pradědové, zavírají. Každý máme právo volby, tak ho dejme i kuřákům i nekuřákům. Oni mají právo na svoje prostory. Nechci, aby stáli jako na hanbě před hospodou jenom proto, že jsou kuřáci.

Já chápu a je pravdou, že prakticky všechny země v Evropě nějakým způsobem alespoň částečně omezují kouření v uzavřených veřejných prostorách, ale proč zrovna v naší zemi, kde je konzumace piva tradicí a hospody jsou tradičními místy setkávání s přáteli, proč zrovna u nás musí platit úplný zákaz kouření? To tedy opravdu nechápu.

Naštěstí, a doufám v to, že v Poslanecké sněmovně přibylo s volbami zákonodárců, a i část senátorů, kteří chtějí stávající normy zmírnit, a my máme šanci se zařadit bok po boku zemím, jako je Rakousko a Slovensko. Spoléhám se náš zdravý a spravedlivý úsudek, vážení zákonodárci, a věřím, že společně tento problém vyřešíme ke spokojenosti všech našich občanů, protože neukrajujme jim další kousek jejich svobody, protože přesně tak to je veřejností vnímáno. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Nyní prosím pana poslance Rozvorala a připraví se pan poslanec Veselý. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Radek Rozvoral: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, naše hnutí SPD vyjadřuje plnou podporu projednávané právní úpravě změny zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., kterou společně předkládá početná skupina poslanců zařazených napříč politickým spektrem a se kterým vyjádřila souhlas.

Hnutí Svoboda a přímá demokracie ve svém programu podporuje svobodné podnikání, a proto chceme, aby si každý občan, který podniká v předmětu pohostinství a ubytování, sám svobodně zvolil a rozhodl se, zda ve své provozovně, restauraci a obdobných zařízeních umožní svým klientům kouřit. Jeho rozhodnutí bude podloženo minulou zkušeností a znalostí prostředí a určitě bude vycházet z důkladné analýzy všech pro a proti. Z tohoto důvodu jsme zastánci toho, ať si oni sami zvolí, jaké zaujmou stanovisko.

Dalším argumentem pro podporu tohoto návrhu zákona jsou oprávněné stížnosti občanů bydlících v sousedství restaurací a hospod na velký hluk v pozdních večerních hodinách a obrovský nepořádek před restauracemi, což je obojí zapříčiněno tím, že hosté těchto restaurací a hospod chodí kouřit ven před tyto provozovny.

Zároveň ale dodáváme, že v případě umožnění kouření v navrhovaných prostorách se musí striktně dodržovat ostatní omezení zákazu kouření, které mu ukládá projednávaný zákon. Stojíme si za tvrzením, že ochrana zdraví ostatních občanů a převážně osob mladších 18 let je v takto navrhované právní úpravě více jak dostatečně ošetřena. Z tohoto důvodu jsme pro podporu navrhované změny zákona. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Nyní prosím pana poslance Veselého a připraví se pan poslanec Nacher. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ondřej Veselý: Děkuji za slovo, pane předsedající. Paní ministryně, dámy a pánové, tak tím, že se sál vyprázdnil, tak zřejmě tady bude teď převaha příznivců tohoto zákona. Já se musím přiznat, že mezi ně také patřím. Spolu s Markem Bendou také patřím k faktickým spoluautorům toho zákona. Chtěl bych jenom sdělit pár slov, co mě k tomu, že jsem se s Markem Bendou spojil a zpracovával jsem ten zákon, vedlo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP