(17.40 hodin)
(pokračuje Pikal)

Během rozpravy byl předložen návrh na zamítnutí. Budeme tedy pokračovat v rozpravě. Přednostní práva, která byla předtím, byla smazána, takže nyní prosím v rozpravě pana poslance Farhana. (Silný hluk v sále.) Poprosím o klid v sále. Vím, že byla bouřlivá diskuze, ale nyní budeme probírat běžný tisk v prvním čtení.

 

Poslanec Kamal Farhan: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi se krátce vyjádřit k předloženému návrhu. V České republice ročně umírá na následky kouření více než 15 tisíc lidí. Další tři tisíce našich občanů umírají na následky pasivního kouření. To jinými slovy znamená, že na následky pasivního kouření umírá v České republice každé tři hodiny jeden člověk. Během dnešního dne během našeho zasedání již umřeli čtyři lidé na následky pasivního kouření. Více než pět tisíc lidí umírá na bronchogenní karcinom. Více než tři a půl tisíce lidí umírá na komplikace chronické obstrukční choroby bronchopulmonální. Nikomu z vás bych nepřál, aby na tyto komplikace kouření skončil jeho život. Samozřejmě to nepřeji ani sobě.

Chtěl bych zdůraznit, že nejsem nepřítelem svobodného podnikání, nejsem nepřítelem kouření. Naopak mám pro kouření pochopení, protože ještě donedávna jsem byl praktikujícím kuřákem klasických cigaret. Ale proti čemu jsem, je proti pasivnímu kouření, kterému nějakým způsobem můžeme zabránit. Chtěl jsem říct, že první trendy ukazují, že již došlo ke snížení komplikací v rámci následků kouření. Myslím si, že - samozřejmě je to zatím krátká doba, takže ty výsledky ještě nejsou tak přesvědčivé. Na druhou stranu můžeme vycházet ze statistik v rámci Evropské unie, kde jsou tyto trendy jednoznačné, a já nemám důvod pochybovat o tom, že v České republice je to jinak.

Další věc, kterou si myslím, je, že tento zákon, který v současné chvíli platí, je pozitivní i pro naši mládež. Naše mládež alespoň vidí, že kouření je nenormální, je to nedůstojné, je to nezdravé a společnost se k tomu nějakým způsobem postavila.

Na závěr mi tedy dovolte říci, že tento návrh, který zde předkládají někteří poslanci, nepodpořím a podporuji ten návrh, který byl schválen v loňském roce. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji a nyní prosím ke stolku pana poslance Blahu. Připraví se potom paní poslankyně Jarošová. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Stanislav Blaha: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, jako nekuřák bych mohl být spokojen s tím, že platí absolutní zákaz kouření v barech, hospodách a restauracích. Někteří lékaři, včetně pana zpravodaje, tvrdí, že okamžitě po zavedení zákazu klesl počet infarktů o téměř 15 %. Takový pokles sice vypadá jako hokejkový graf vynalezený globálními oteplovači a mohl by nás svádět k tomu, že během příštích deseti až patnácti let zvítězíme nad smrtí úplně. Nicméně plošný zákaz kouření nepochybně snižuje rizika infarktu.

Předpokládám, že v této Sněmovně není nikdo, kdo by o škodlivosti kouření pochyboval. Jako politici snadno a často podléháme pokušení chránit své voliče před vším, co by jim mohlo ubližovat. Nalháváme si tím, že máme více rozumu, že jsme něco jako rodiče nedospělých dítek, která potřebují všude vodit za ručičku, aby se jim něco nestalo. Přijímáním plošných zákazů dělat něco, co nepodporuje kult dokonalého zdraví a štěstí, jim udělujeme výchovné tresty domácího vězení a ještě za to očekáváme jejich následnou vděčnost. Naši voliči jsou však dospělí a svéprávní lidé a mají svá občanská práva. Běžně dělají chyby. Úkolem této Sněmovny, naším úkolem, není předcházet chybám občanů České republiky. Nejsme žádní nadlidé, kteří mohou těm neprivilegovaným milionům vnucovat svoji představu o správném způsobu života.

Kouření představuje zdravotní riziko. To je fakt, o kterém se nemusíme přít a dohadovat. Konzumace alkoholu představuje rovněž zdravotní riziko. Cukry a tuky jsou také nezdravé. Proč tedy ještě nemáme v rukou návrh zákona, který by dospělým a svéprávným lidem zakazoval či omezoval jejich konzumaci? Napadá mě pouze ten důvod, že dosud se alkohol, cukry a tuky nestaly předmětem politického aktivismu v takové míře, jako tomu bylo u tabáku.

V letech předcházejících přijetí protikuřáckého zákona se poměrně rychle zvyšoval počet restaurací, barů a hospod, ve kterých jejich majitelé zavedli zákaz kouření. Poptávka po nekuřáckém prostředí rychle narůstala a majitelé měli v rukou všechna práva svobodně si zvolit, zda chtějí kuřácké, či nekuřácké prostředí. Jejich právo jsme omezili zákonem, který je údajně dobrý, protože podporuje správnou věc. Navíc se prý nestala ani žádná újma, protože nekuřácký trend byl jasný, takže jsme pouze urychlili běh věcí. Vnesli jsme trošku revoluce do té evoluce. S tím máme bohužel historickou zkušenost a mezi námi sedí mnozí specialisté přes urychlování dějin.

Dámy a pánové, já doporučuji výrazně zpomalit. Opusťme aktivismus, nechejme občanům jejich právo žít svůj život třeba špatně a nezdravě, ale maximálně svobodně. V opačném případě podlehneme aktivistickému tlaku, který bude narůstat a sílit. Zákony mají usměrňovat vztahy, nikoliv omezovat soukromá práva. Varuji před snahou ochraňovat občany před nimi samotnými, protože v opačném případě jim dáváme najevo naši aroganci a přezírání.

Jediný sporný bod v kouření v hospodách spatřuji v právu zaměstnanců na ochranu zdraví při práci. Toho nelze dosáhnout zákazem takové práce vykonávat, protože to bychom museli zakázat výkon úplně každého povolání. Je však možné přijmout opatření, aby se zdravotní rizika výrazně snížila. Dnes projednávaná novela taková opatření obsahuje. Proto budu hlasovat pro úpravu takzvaného protikuřáckého zákona.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk z pravé strany sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji panu poslanci. Mám tady faktickou poznámku. Ale než vyzvu řečníka, přečtu omluvenky. Takže od 18. hodin se nám do konce jednání omlouvá pan poslanec Benešík, omlouvá se nám od 17.45 do 0:00 pan poslanec Jan Lipavský a omlouvá se nám pan poslanec Jan Richter od 18 hodin. Nyní prosím pana poslance Ivo Vondráka s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Ivo Vondrák: Dobrý podvečer, dámy a pánové. Rozdíl mezi konzumací nezdravého cukru a nezdravým kouřením spočívá v tom, že jím neobtěžuji své okolí. Takže tímto zákonem nebráníme ty, kteří kouří, ale ty, kteří musí to kouření trpět. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Nyní mám s faktickou poznámkou pana poslance Blahu. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Stanislav Blaha: Já také musím reagovat. Samozřejmě že konzumací cukrů a tuků neobtěžuji svoji okolí, ale kouřením v uzavřených kuřárnách to okolí taktéž neobtěžuji. Naopak ti lidé, kteří tvoří ty hloučky ve veřejném prostoru, obtěžují svoje okolí, a to nejenom tím kouřem, ale samozřejmě i hlukem, který k tomu nutně patří. Takže ti lidé, kteří bydlí v blízkém okolí, už toho mají taky plné zuby. Já jako starosta okresního města vám o tom můžu něco říct. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP