(12.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Než dám slovo paní poslankyni Golasowské, tak vás seznámím s informací, že paní poslankyně Jana Vildumetzová se z dnešního jednání omlouvá od 12.35 do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

Nedám slovo paní poslankyni, která je přihlášena do obecné rozpravy, protože se zde s faktickou poznámkou přihlásil pan poslanec Lubomír Španěl. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Lubomír Španěl: Dobrý den, dámy a pánové. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já tentokrát nebudu reagovat na paní poslankyni Pekarovou Adamovou, jak by možná očekávala. Chtěl bych spíš naopak poděkovat za tento vládní návrh paní ministryni. A velmi stručně jenom řeknu, že děkuji hlavně za důchodce s těmi menšími důchody. Jsem rád, že konečně někdo po x letech použil selský rozum. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pane poslanče, nechal jsem vás domluvit, nicméně připomínám, že faktické poznámky jsou právě proto, aby se reagovalo na vystoupení předcházejících řečníků. Já jsem si to tak volně interpretoval, ale je to opravdu interpretace velmi volná, takže všechny prosím, abyste faktické poznámky používali k tomu, k čemu jsou určeny.

Nyní vystoupí v obecné rozpravě paní poslankyně Golasowská, připraví se pan poslanec Kaňkovský. Máte slovo.

 

Poslankyně Pavla Golasowská: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, přeji všem krásné již odpoledne. Chtěla bych říct, že já velmi vítám změny, které vedou ke zlepšení kvality života našich důchodců, co se týká finančního navýšení, protože víme, že důchody jsou stále nízké, průměrná výše důchodu je něco kolem 12 tisíc a je mnoho těch, kteří ani na tu průměrnou výši nedosáhnou.

Já bych tady chtěla pohovořit o několika pozměňovacích návrzích, které chci předložit. Čtyři se týkají trošku okrajové skupiny, a to jsou ovdovělí, vdovci a vdovy. Konzultovala jsem to s organizací, která se situací těchto osob zabývá, a opravdu jim není co závidět.

První pozměňovací návrh se týká souběhu invalidního a vdovského důchodu. Tam navrhuji, aby se oba důchody poskytovaly v plné výši. Nyní je to tak, že na vdovský i invalidní důchod dosáhne ten, který pobírá invalidní důchod ve třetím stupni.

Druhý pozměňovací návrh se týká prodloužení doby pobírání vdovského důchodu, a to z jednoho roku na dva roky. Důvod, proč prodloužit tuto dobu o jeden rok, je ten, že jeden rok je často krátká doba na to, aby si pozůstalý vyřešil finanční situaci, která se týká jednak dědického řízení, pak třeba zablokování karet, vyřešení bydlení, kdy najednou je na placení nájmu sám, že si hledá třeba jiné bydlení, které bude pro něj levnější. Dále to je splacení třeba úvěrů, hypoték apod. A tam se ukázalo rovněž po konzultaci s tou organizací, která má tu zkušenost, že jeden rok mnohdy nestačí.

Další pozměňovací návrh se týká zmírnění splnění podmínek pro potřebnou dobu pojištění, protože často se stává, že tam tomu dotyčnému scházelo třeba pár měsíců, aby pozůstalý měl nárok na vdovský důchod, takže tam navrhujeme, aby se vlastně ta doba zmírnila, pokud mu tam schází několik měsíců, a nejvyšší doba zmírnění je o dobu jednoho roku.

Čtvrtý návrh, který se týká rovněž ovdovělých, je zvýšení procentní výměry z 50 na 60 % z původní výměry vdovského a invalidního důchodu, protože i ty vdovské důchody, řekněme si, není to nijaká hitparáda a jsou opravdu nízké, takže si myslíme, že tam by to chtělo v rámci té procentní výměry to trošku navýšit. To jsou čtyři pozměňovací návrhy, které se týkají, jak jsem říkala, skupiny ovdovělých.

A poslední pozměňovací návrh se týká žen matek, které bychom chtěli ocenit, protože víme, že ženy mívají i tak důchody až o 2 000 korun nižší než muži. Je to také z toho důvodu, že často, když byly doma s dětmi, tak třeba věnovaly spoustu let výchově dětí a přišly třeba o kariéru, o práci, do které se třeba nevrátily, nevrátily se už na tu pracovní pozici. A tam navrhujeme příspěvek 500 korun za každé vychované dítě.

Takže tolik mých pět pozměňovacích návrhů, ke kterým se potom přihlásím s čísly sněmovních dokumentů v podrobné rozpravě. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Kaňkovský v obecné rozpravě. Je pravda, že není na jeho vystoupení příliš mnoho času, protože ve 13 hodin skončíme projednávání tohoto bodu. Ale pokud aspoň začnete, pane poslanče, tak máte slovo.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, vážené kolegyně, vážení kolegové, já svoje vystoupení zkrátím a vezmu si slovo při dalším projednávání druhého čtení, protože bych nerad svoje vystoupení dělil.

Možná si jenom na začátek neodpustím jedno postesknutí. My jsme si v úterý, kdy se mělo toto druhé čtení projednávat, vzali pauzu, za kterou jsme byli kritizováni, protože jsme chtěli, aby při projednávání tohoto návrhu zákona byl přítomen pan premiér. My jsme přesvědčeni o tom, že takto důležitá novela, která se významným způsobem projeví do státního rozpočtu, by si zasloužila přítomnost pana premiéra. A já si troufám tvrdit, že by si zasloužila přítomnost i paní ministryně financí. Já vím, že mají nabitý program, ale myslím si, že to je skutečně důležitá novela, tudíž já si to svoje vystoupení nechám až při dalším dni, kdy dostaneme příležitost se k novele důchodového pojištění vrátit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane poslanče. A protože další vystoupení by nemělo potřebný čas pro to, aby zazněly všechny argumenty, které asi od poslanců přihlášených do obecné rozpravy zaznít chtějí, nikdo není přihlášen s faktickou poznámkou, se kterou bychom se vešli do časové lhůty, tak přerušuji projednávání tohoto bodu, končím dopolední jednání Poslanecké sněmovny. Sejdeme se zde ve 14.30 hodin u ústních interpelací na předsedu vlády.

 

(Jednání přerušeno ve 12.58 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP