(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Hezké odpoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat dalším bodem. Tím jsou

 

116.
Ústní interpelace

Ještě mi dovolte omluvy. Paní poslankyně Balaštíková se omlouvá dnes od půl třetí do konce jednacího dne, pan poslanec Nacher od půl třetí do 19.00 hodin, pan poslanec Ratiborský od 15. do 16. hodiny, plus od 16.50 do konce jednacího dne, pan poslanec Kolařík od 13. hodiny do konce, pan poslanec Kobza od 14.30 až do konce, pan poslanec Kubík od 14.30 až 18.00 pracovní důvody, pan poslanec Staněk 14.30 až 19.00 jednání ve volebním kraji, pan poslanec Zlesák od 14.30 do konce z pracovních důvodů, pan poslanec Pustějovský od 16.50 až do konce z pracovních důvodů, pan poslanec Kott od 14.30 až do konce z pracovních důvodů, pan poslanec Strýček od 15. do 16. hodiny z pracovních důvodů, pana Kobzu už jsem četl a ještě pan poslanec Martinů z celého odpoledního jednání. Tak, to jsou omluvy.

Budeme tedy pokračovat ústními interpelacemi, které jsou určeny předsedovi vlády České republiky nebo vládě České republiky a ostatním členům vlády. Dnes bylo za účasti ověřovatele vylosováno pořadí, v němž budou vystupovat jednotliví poslanci, nejprve tedy na pana premiéra od 14.30 do 16.00 hodin a po 16. hodině na ostatní členy vlády. Interpelace končí v 18.00 hodin. Seznamy vám byly rozdány do lavic.

Dávám slovo panu poslanci Valentovi, ten byl vylosován na prvním místě a bude interpelovat pana předsedu vlády. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Valenta: Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Vážený pane premiére, co říkáte z titulu předsedy vlády - doufejme doposud suverénní České republiky - na výrok státního tajemníka německého ministerstva vnitra Stephana Mayera, že do Evropy práva bezpečnosti, míru a svobody nepatří takové právní normy, jako jsou dekrety prezidenta Československé republiky Edvarda Beneše, za něž sklidil na nedávném sjezdu revanšistického landsmanšaftu v Augsburgu obrovský aplaus přítomných? A bohužel dost možná mu vřele tleskal i přítomný český velvyslanec Podivínský. Pane premiére, jistě víte, že součástí landsmanšaftu, protičeského spolku prakticky s původními stanovami a nacistickými kořeny, je stále také například i Witikobund, organizace založená sudetoněmeckými nacisty v roce 1948. Proto mě a tisíce našich spoluobčanů velice mrzí, že na tyto akce, které nemají s česko-německým usmířením co dělat, jezdí exhibovat někteří čeští politici, jako jsou pánové Bělobrádek, Schwarzenberg, Liška, paní Marksová, či že dokonce předsedou jedné z větví tohoto spolku Ackermann-Gemeinde je naštěstí již bývalý ministr kultury Herman.

To vám ale teď vyčítat nechci a ani nebudu. Ale nevadí vám, že příští sraz této organizace mající jasný cíl, a to přepisování výsledků druhé světové války, relativizaci viny a zejména návrat zabaveného majetku zrádcům a nepřátelům českého a slovenského národa, se má konat již na území České republiky? Potom vaše vláda získá historický primát. Ale zrovna takovýmto prvenstvím bych se zrovna chlubit nechtěl. Děkuji vám za odpověď.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Slovo má pan předseda vlády.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, tak my rozhodně taková slova odmítáme a tento problém byl jednou již vyřešen navždy a my nevidíme důvod se k tomu vracet. Určité vyznamenání asi naše je to, že pan Posselt na 69. sjezdu Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Augsburgu dne 18. května 2018 vyjádřil politování nad tím, že se tentokráte sjezdu nezúčastnil nikdo ze současné vlády, tudíž naší vlády. Takže já myslím, že ta naše pozice je jasná. A co se týká toho konání, tak já bych to bral s nadhledem. Myslím, že pan Posselt o tom mluví už dlouho, a samozřejmě takovýhle sněm není možné u nás uspořádat bez souhlasu nějakého konkrétního českého města. A já pochybuji o tom, že by se takové tedy našlo.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec.

 

Poslanec Jiří Valenta: Pane premiére, děkuji vám za odpověď. S vaším stanoviskem poměrně vřele souhlasím. Ale ještě bych vám připomněl, že sudetští Němci stále usilují o návrat majetku, který byl oprávněně zabaven zrádcům a kolaborantům dle těch zmíněných Benešových dekretů. Navenek sice landsmanšaft inicioval změnu svých stanov s tím, že restituce majetku již následně nepožaduje, a všude to i hlasitě deklaroval. Ovšem fakt, že tuto změnu německý soud následně zamítl, se již potom skoro nikde neobjevil. Neměl byste již tedy pomalu začít vysvětlovat našim občanům a příhraničním podnikatelům, že se budou muset brzy vyrovnat s tím, že začnou přicházet o svůj majetek?

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Prosím pana premiéra.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Ne, tak to je absurdní tvrzení. Tak určitě nic takového nenastane a my se nemáme čím zabývat. Znovu opakuji, pro nás je to jasně jednou provždy uzavřená záležitost.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Tak, děkuji. To byla tato interpelace. Prosím pana poslance Munzara.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající.

Vážený pane premiére, obracím se na vás v souvislosti s enormním nárůstem ceny bytů v České republice. Česká republika má v poměru k platům nejdražší byty v celé Evropě. Jen za poslední rok vzrostly ceny bytů například v Praze v průměru o 38,4 %. Ve vašich novinách, v Mladé frontě Dnes, vyšel dnes o tomto veliký článek a jistě čirou náhodou je vedle něj inzerát hnutí ANO, jak podpoříte mladé rodiny půjčkami. V tomto článku jsou mimo jiné uvedeny také dva důvody dramatického nárůstu ceny nemovitostí, které mají kořeny v roce 2016, kdy jste byl ministr financí, takže na tomto růstu cen máte také svůj dílčí podíl, a to je zpřísňování úvěrů a převedení zejména povinnosti úhrady daně z nabytí nemovitosti na kupujícího. Tehdy jste ale tvrdili, že převedení povinnosti se v ceně bytu neprojeví. ODS několikrát navrhovala zrušení této daně. Vy, vaše vláda a hnutí ANO návrh, který by vedl k okamžitému snížení ceny bytů o čtyři procenta, tak ten jste odmítli.

Můj dotaz na vás zní: co s tím budete dělat a jestli kvůli tomuto dramatickému růstu cen bytů svůj postoj nepřehodnotíte a nepodpoříte zrušení daně z nabytí nemovitosti. My jsme ho připraveni okamžitě znovu podat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Prosím pana předsedu vlády.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Děkuji za dotaz. No, samozřejmě to vaše tvrzení je nesmyslné. Asi jste zapomněl, jak dlouho jste byli tady u vlády od revoluce. Strašně dlouho, desítky let. A víte, proč stoupá to nájemné? No, protože byty se nestavěly. A proč jste je nestavěli? Dneska je jasná migrace našich lidí. Do Prahy přišlo za posledních deset let sto tisíc lidí navíc, do Středočeského kraje sto šedesát tisíc, do Jihomoravského čtyřicet tisíc a my chodíme po krajích a ptáme se, jestli má někdo zájem, abychom udělali vlastně podobný investiční fond nebo dotační fond, jako jsem já udělal pro školy jako ministr financí. Takže vy tady pletete věci, které nemají spolu žádnou souvislost. Regulace byla zrušena v roce 2003. Takže to je trh, vážený pane kolego. Trh. Trh to určuje, a proto v Praze je to tak a v jiných místech a je to jenom nabídka a poptávka.

O té dani, prosím vás, o té dani je to jenom o tom, že to přešlo z prodávajícího na kupujícího. Tak to je jenom otázka jistoty zaplacení té daně. A každý, každý, který prodává nemovitost, si umí spočítat, na jaké straně je ten náklad. A jestli byl předtím na jedné straně, teď na druhé, tak je to absolutně irelevantní a nemá to žádnou souvislost. Takže to, že nájemné jde nahoru - ano, nestavěly se byty. A my jsme navštívili osm krajů a nikde nikdo od nás ani nepožadoval kromě Mladé Boleslavi, kde Škoda Auto chce navýšit tedy počet zaměstnanců o tři tisíce, tak nikdo to od nás nepožadoval, a samozřejmě se zaspala doba. Ano, my máme rodinnou politiku velice konkrétní a máme nový program, kde paní ministryně Dostálová vlastně nabízí podstatně vyšší částky na investice do domů nebo pro mladé rodiny. Takže se tím zabýváme a nabízíme vlastně možnost pro samosprávu, aby do toho investovala. Takže je to jenom dopad toho trhu a někdo samozřejmě tady zapomněl ty byty stavět. A jak je známo, než se u nás něco postaví, tak to trvá strašně dlouho.***
Přihlásit/registrovat se do ISP