(15.30 hodin)

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane premiére, navázala bych na svou předcházející interpelaci, kdy jste určité chyby hodil na ministra Chovance. V současné interpelaci ovšem chyby, které v ní zazní, na ministra Chovance, již házet nemůžete, protože je to vaše vláda v demisi, která chce zrušit matriky na venkově. Prý se tím ušetří 150 milionů korun.

Pane premiére, tuším, že budete určitě argumentovat čísly a určitě budou ta čísla přesvědčivá. Jejich problém je ale v tom, že nebudou zachycovat všechny dopady a souvislosti takového zásadního kroku. Do detailů ale v rámci této interpelace nechci jít. Co bych ale ráda zvedla, je otázka, zda k takovému kroku pro územní samosprávu důležitému je oprávněná vláda bez důvěry, která ho, pokud vím, ani neprodiskutovala se Sdružením místních samospráv, se Svazem měst a obcí nebo Spolkem pro obnovu venkova, organizacemi, které obce a města reprezentují. Neměl by v takovém zásadním opatření prosazovat kabinet, který se za prvé opírá o důvěru Poslanecké sněmovny, za druhé tento návrh důkladně prodiskutovat se zástupci obcí a měst? Jsem přesvědčena o tom, že tyto podmínky je potřeba splnit. Takové rozhodnutí je jinak nelegitimní.

Pane premiére, prosím, pokuste se mě přesvědčit o tom, že se mýlím. Protože vaše vláda říká, že chce být blíže občanům, tento krok je ale krokem opačným směrem. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Také děkuji a prosím pana předsedu vlády.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Já jsem se včera zúčastnil 10. výročí vašich samospráv, seděla jste v první řadě, a pan Polčák se rozplýval, jak skvěle spolupracujeme. Tak jak je to? Tak nedělejte politiku a buďte objektivní. Vy dobře víte, že spolu komunikujeme, nejenom s panem Polčákem a spol., ale i s panem Juklem, takže určitě to projednáme. Tak prostě si vlastně rozmyslet, co chcete. Ale říkáte, jsme v demisi, nemáme nic dělat, když děláme, zase je problém.

Takže ta navrhovaná optimalizace matrik vlastně, ta síť těch úřadů, v současné době neodpovídá aktuálním potřebám, došlo ke koncentraci matričních událostí ve větších městech, kde jsou nemocnice, porodnice, ústavy sociálních služeb apod. To je hlavní změna, která se za 70 let existence současné soustavy odehrála. Efektivita malých matrik je daleko nižší než úřadů, které vykazují velké objemy činnosti, zejména kvůli specializaci úředníků. Návrh počítá se změnou v organizaci správních obvodů, která bude znamenat převedení matriční agendy z úřadů, které dělají méně než 20 prvozápisů. To je narození, uzavření manželství, úmrtí za rok, což je přibližně 1,5 prvozápisu měsíčně. Oslovili jsme proto 445 obcí k dalším jednáním. Matriční agenda by měla být převedena na zpravidla nejbližší či nejdostupnější úřad s matriční působností. Nedojde přitom k žádnému razantnímu řezu mezi průměrnou dostupností matrik 4,9 km, optimalizace naroste na 6,3. Ze zrušeného matričního úřadu na nový úřad nikde nebude dále než 20 km. Změny by měly ročně ušetřit 150 milionů, které budou využity na podfinancované agendy státní správy, jako je územní plánování. Faktický dopad absence matriky na obce i na občany je velmi malý. Důležité je upozornit na to, že obec bez matriky nepřijde o možnost konání svateb nebo vítání občánků, nepřijde o CzechPoint, ověřování listin, evidenci obyvatel apod.

Matrika patří z pohledu občana k méně navštěvovaným úřadům veřejné správy. Navštívit matriku občan potřebuje hlavně v případě uzavření sňatku. Řadu věcí, jako je rodný či úmrtní list, prohlášení otcovství, lze vyřídit korespondenčně. Neplatí zde také místní příslušnost, hlavní matriční úkony lze vyřídit na kterékoli matrice. Řada matričních úřadů vykonává pouze několik matričních úkonů ročně, což může ohrožovat kvalitu zápisu ve složitějších situacích. Špatně je nastaven také systém financování. Stát aktuálně prostřednictvím příspěvku na výkon státní správy přispívá na jeden matriční úkon od 230 korun do 113 tisíc, což je samozřejmě obrovský rozdíl. Celkem tak stát v roce 2018 dává příspěvek na matriční agendu 580 milionů korun, vedle toho např. v roce 2016 vybraly obecní úřady na správních poplatcích dalších 52 milionů korun. To jsou hlavní důvody, proč Ministerstvo vnitra přistoupilo k optimalizaci matriční agendy. Navržené změny v síti matričních úřadů by přitom měly vést k efektivnějšímu financování a výkonu agendy, a to při zachování dostupnosti pro občany.

Proč vycházíme ze starých analýz. Naše úvahy jsou podloženy robustní analýzou, kterou si samo Ministerstvo vnitra provedlo na přelomu let 2017 a 2018, kdy jsme získali data za období 2014 až 2016 za všechny matriky v České republice. Ministerstvo vnitra oslovilo všechny dotčené obce a krajské úřady s žádostí o informaci, zda v jejich případě nedošlo v poslední době k zásadním změnám, které by mohly mít na rozhodování vliv, jako např. otevření nového oddacího místa apod.

Úředníci vnitra vyjedou do všech krajů, aby projednali návrhy osobně s tajemníky a starosty obcí a získali potřebnou zpětnou vazbu. Samozřejmě, že ke stanoviskům dotčených obcí přihlédneme tak, aby byla zajištěna maximální dostupnost a efektivnost státní správy. Po tom voláte, paní kolegyně.

Nepočítáme se zřizováním nových míst matrikářů. Pokud dojde k přiřazení nových obvodů, kde se odehraje do 20 prvozápisů ročně, neznamená to na druhé straně významný nárůst agendy. Většinou totiž bude přiřazováno k větším obcím, často obcím s rozšířenou působností, které by tento nápor měly zvládnout. Například nejvíc obvodů se přičleňuje k Prostějovu, kde již máme informaci o tom, že by agenda matrik měla být bezproblémově zabezpečena.

S platbou za jednotlivé úkony Ministerstvo vnitra počítá, že obcím za ty jednotlivé úkony budeme platit, od roku 2019 za vedeme financování matriční agendy skrze paušální příspěvek, který bude sanován podle jednotlivých typů prvozápisů. Nejvíce ohodnoceny budou prvozápisy uzavřen manželství, kde snahou státu je podpořit uzavírání sňatků, ke kterým dochází často na venkově. Dojde tak k narovnání systémové nespravedlnosti ve financování této agendy. (Celá řeč byla pronesena velmi rychlým tempem.)

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Ještě paní poslankyně.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Pane premiére, řekl jste, že jste byl na jednání těch vašich samospráv, tedy těch našich, tak já vám jenom připomenu, že to nejsou jenom naše samosprávy, ale také vaše.

Samozřejmě vaše heslo "nedělejte politiku". Já tedy ji chci dělat. A víte proč? Protože politika je služba pro lidi. Takže jestli vy toto nechcete dělat, tak já rozhodně politiku tímto směrem dělat chci.

No, co jste tady teď vychrlil, to je hezké, ale bylo by dobré, když upozorňujete tady na to, abych si něco nastudovala, tak abyste si také nastudoval materiály, které právě obce, Sdružení místních samospráv, dávaly k dispozici. Takže to si nastudujte a tam uvidíte a uslyšíte o těch argumentech. Jezdíte do krajů, tak se ptejte těch vašich samospráv.

Otázka zní: Proč rušit něco, co funguje? A jestliže úředníci vyjedou do kraje, tak já vám říkám, to teda brzy. To měli vyjet do krajů ještě dřív (předsedající upozorňuje na čas), než začali rušit matriky. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Ještě pan premiér.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Určitě jsou to naše samosprávy. Tady je ministr vnitra, ten to slyšel, tady je perspektivní nový ministr vnitra, ten to taky slyšel, takže určitě to zvládnou. Není můj úkol všechno řešit, paní kolegyně. A já politiku nedělám hlavně kvůli sobě, ale kvůli lidem. A taky se jí neživím.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Tím jsme vyčerpali interpelace na předsedu vlády, budeme pokračovat interpelacemi na jednotlivé ministry. Prosím pana poslance Rakušana, ten bude interpelovat pana ministra vnitra.

 

Poslanec Vít Rakušan: Děkuji vám za slovo. Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, dovolte mi se vás dotázat na kauzu české novinářky Pavly Holcové a vůbec konsekvencí, které vyvolalo její zatčení, resp. výslech na Policii Slovenské republiky - právě kdo ví, co to bylo. Musím se přiznat, že mě trochu chyběla jakákoli reakce české exekutivy na to, co se za prvé naší občance, tedy občance České republiky, v sousedním státě přihodilo, za druhé, a ono je to možná o to víc alarmující, české novinářce, která si stejně jako všichni novináři na celém světě logicky snažila chránit svůj zdroj, své informace, které mj. měla uložena ve svém mobilním telefonu.

Za prvé, podle dostupných informací - a jiné já jako řadový poslanec nemám - byla paní Holcová předvedena pouze jako svědkyně v dané kauze a i v této souvislosti se zdá býti zabavení jejího mobilního telefonu na neurčitou dobu a případné stažení informací jako minimálně velmi nestandardní. My sledujeme jistě všichni dohromady turbulentní situaci na Slovensku v posledních týdnech a měsících. A není bez zajímavosti, že Pavla Holcová byla bezprostřední spolupracovnicí zavražděného novináře Kuciaka a jistě mohla mít informace o této hořlavé kauze. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP