(15.40 hodin)
(pokračuje Rakušan)

Vážený pane ministře, chtěl bych se vás zeptat zaprvé, zda jste v kontaktu se svým slovenským protějškem a máte nějaké informace, které jsou obsáhlejší než ty mé. A zadruhé bych se vás rád dotázal, jestli máte pocit, že v současné době jsou tedy nějakým způsobem ohrožena práva občanů Evropské unie, potažmo tedy i České republiky, ve Slovenské republice. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji a prosím pana ministra vnitra.

 

Ministr vnitra ČR Lubomír Metnar Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, v této věci bych chtěl na úvod připomenout, že paní Pavla Holcová je občankou České republiky a ředitelkou Českého centra pro investigativní žurnalistiku. Jako novinářka byla spolupracovnicí zavražděného novináře, rekapitulace Jána Kuciaka. Policie České republiky, když došlo k nápadu té kauzy na Slovensku, reagovala na vývoj událostí velmi pohotově, bezprostředně a po vraždě poskytla paní Holcové krátkodobou policejní ochranu. Informace o krocích, které provádí slovenská policie vůči paní Holcové, máme bohužel pouze jenom z médií. V těch se například objevily informace, že jí na Slovensku byl odebrán policií její mobil. Policie České republiky se na procesních úkonech prováděných orgány Slovenské republiky v žádném případě nepodílí, a proto nám ani nepřísluší je jakkoli blíže komentovat. Jde o postup Slovenska, které je stejně jako Česká republika suverénním státem. Jen bych řekl, tak jak slovenský protějšek ministr vnitra, ani já nemám přístup do informací v rámci jakéhokoli trestního řízení. Co se týče, byť je člověk pozván k výslechu nebo k jakýmkoli úkonům trestního řízení v postavení jakéhokoli, ať už je to svědek, zajišťovací úkony se mohou dotknout kohokoli z hlediska toho, pokud je nutné zajistit věc důležitou pro trestní řízení, ať už se jedná o písemnosti, data, technická data.

Takže bohužel těmito informacemi nedisponuji a zatím nevím o tom a nemám informace ani z dneška, že by se slovenské orgány obrátily cestou právní pomoci nebo přímo v rámci policejní spolupráce na Policii České republiky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Ještě pan poslanec si přeje vystoupit.

 

Poslanec Vít Rakušan: Děkuji za slovo. Možná spíše dodatek než samotná otázka na pana ministra. Pane ministře, já bych vás tedy chtěl poprosit o to, zda by nebylo v rámci kolegiálních a dobrých vztahů se slovenským panem ministrem možno učinit skutečně kolegiální dotaz, zda je tato záležitost nějakým způsobem řešena. K tomu dodávám, že v dané věci jsem oslovil i českou ambasádu na Slovensku, která má být údajně s Pavlou Holcovou už v nějakém kontaktu. Stejně tak jsem oslovil slovenského velvyslance v České republice pana Petera Weisse, aby mi k dané věci podal informaci. Zatím se tak nestalo.

Chtěl bych tady pouze skutečně ještě jednou zdůraznit, že tady byla podle mého soudu dotčena práva občanky České republiky v sousední zemi, a to samo o sobě nepovažuji za dobré pro naše vzájemné vztahy, které jsou jinak vysoce nadstandardní.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Ještě pan ministr.

 

Ministr vnitra ČR Lubomír Metnar Tak ještě jednou mi dovolte krátkou reakci. Já v tom nevidím problém. V rámci těchto dotazů a interpelací se samozřejmě svého protějšku, pana ministra Slovenské republiky, dotáži a potom v nejbližší době vám tuto informaci mohu poskytnout. Tady v tomto nevidím vůbec problém. Uvidíme, co bude obsahem té jeho odpovědi. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Také děkuji. Paní poslankyně Pekarová bude interpelovat pana ministra Milka, ten je nicméně omluven.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji za slovo. Já však svoji interpelaci dnes stahuji, protože doufám, že v příštím týdnu této schůze ve čtvrtek už bude pan ministr přítomen. Ráda bych jeho odpověď nikoli písemně, ale hned. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. V tom případě paní poslankyně Kovářová opět na pana ministra vnitra.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane ministře, ptám se tak, jak jsem se ptala pana premiéra, proč se vláda v demisi rozhodla zrušit téměř 500 matrik na venkově. Prý se tím ušetří 150 milionů korun. Ale je zcela zřejmé, že tyto náklady se přenesou na občany a samozřejmě na obce, kam budou přesunuty ty ony matriky. Také se ptám - 50 milionů korun se dá za drahá auta na vládu, ale 150 milionů se chce ušetřit na poštách. Myslím si, že ty úspory je možné hledat jinde. Také mě velmi mrzí, že jste tuto záležitost, než tedy začnete jezdit do těch krajů, neprodiskutoval se starosty, se Sdružením místních samospráv, se Svazem měst a obcí a Spolkem pro obnovu venkova.

Ptám se tedy, pane ministře, zda by nebylo dobré zvážit ještě toto vaše rozhodnutí. Proč chcete rušit něco, co dobře funguje? Na setkání se starosty a matrikářkami a matrikáři ve středních Čechách jasně zazněly výhrady vůči tomuto vašemu nápadu. Zda tedy hodláte některé jejich připomínky zohlednit, protože se z počátku zdálo, že tyto připomínky absolutně nehodláte reflektovat. Čili ptám se ještě jednou: nebylo by možné zvážit místo rušení třeba platbu za úkon a nechat na starostech po dohodě s Ministerstvem vnitra, zda by matrika zůstala zachována, či nikoli? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Prosím, pane ministře.

 

Ministr vnitra ČR Lubomír Metnar Ještě jednou děkuji, pane předsedající. Vážené poslankyně, vážení poslanci, zareaguji na to, protože mám de facto totožné podklady, co měl pan premiér, ale určitě nebudu číst těch pět stran, které jsou. (Ukazuje dokument v ruce.) Začnu jen tím, že si trošku postesknu, jak jsme si chválili tu spolupráci s Ministerstvem vnitra a tak, jak to je.

Řeknu hned na úvod, jak to zaznívá, a s tím - určitě jste si toho všimla - vše začíná. Navrhovaná - navrhovaná optimalizace, zatím nedošlo k jedinému zrušení jediné matriky. Z hlediska těch diskusí, které probíhají a určitě probíhat nadále budou, tak opravdu z některých diskusí se starosty, někteří se samozřejmě chtějí těchto matrik zbavit, přeřadit je. Ale otázka je, není to určitě takové množství, které vyplynulo z té velké analýzy, o které jsme vás informovali. Tato analýza byla zpracovaná, jak už určitě zaznělo, tři roky zpátky za účelem optimalizace výkonu státní správy. Jeden z těchto aspektů je i optimalizace matričních úkonů. Vznikla tam ta disproporce jednotlivých úkonů, které jsou. Je tam celá řada tzv. analytických tvrdých čísel, která nám dávají určitá vodítka.

Už včera na tomto setkání jsem informoval o tom, že jsme v pozici návrhu, v pozici přípravy tady toho, ale zatím není o ničem rozhodnuto. A i s ohledem na tu situaci, a to říkám z hlediska vedení Ministerstva vnitra, z hlediska blížících se komunálních voleb, v tomto budeme opravdu pokračovat tak, jak jsme si v minulosti řekli, za úzké spolupráce nejenom se Svazem místních samospráv, ale i s dalšími subjekty. Takže já na druhou stranu chápu tady politiku, chápu tato témata, která se tady neustále v uvozovkách otevírají. Dneska jsme, a v minulosti jsme toho byli svědky, Marrákeš, v uvozovkách zastrašování lidí a tyto věci. Pokud by tady měla být normální racionální debata, tak jak jsme se bavili, sešli jsme se na toto téma, tak bychom v ní pokračovali. Ale věřím tomu, že zrovna je to takové téma, které nahrává. Zatím nedošlo k žádnému kroku. A do té doby, dokud to nebude řádně prokonzultováno, tak ani k žádným krokům nedojde. A to je otázka, ať už budu ve vedení Ministerstva vnitra já, nebo potom bude záležet případně na novém nástupci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Také děkuji. Prosím paní poslankyni. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP