(17.40 hodin)

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane ministře, v roce 2013 byla sesuvem, stejně jako rozestavěná dálnice D8, postižena trať číslo 097 mezi Lovosice a Teplicemi. Původní odhad ceny rekonstrukce byl 300 mil. korun a postupně se cena navýšila až na 2,8 mld. korun. Na základě toho se Ministerstvo dopravy rozhodlo uvedenou trať zrušit. Nicméně nejen já, ale i starostové dotčených obcí považují zrušení tratě za zcela nepřijatelné řešení a poukazují na důležitost trati pro zajištění základní obslužnosti jejich obcí a jako součásti místní turistické infrastruktury a v oblasti Českého středohoří s dalším napojením na Krušnohoří. Trať mimo jiné sloužila ke spojení aglomerací Teplicka a Litoměřicka bez nutnosti přestupu v Ústí nad Labem. I proto jsem uvítala informaci z tiskové konference vlády při návštěvě v Ústeckém kraji, kdy jste nevyloučil možnost opravy této trati.

Nicméně bych se vás ráda zeptala na aktuální vývoj situace, zvláště na upřesnění ceny rekonstrukce trati. Vážený pane ministře, jaká je současná situace ohledně rekonstrukce trati číslo 097 a znáte již přesnou výši ceny rekonstrukce? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak děkuji a vyzývám pana ministra k reakci. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. V této věci jste řekla téměř všechno. Jenom bych upřesnil, vážená paní poslankyně Kovářová prostřednictvím pana předsedajícího, že zatím jsme v situaci, kde celkové náklady na obnovu tratě jsou právě v rozmezí 1,8 až 2,8 miliardy korun, a to bez nákladů na sanaci širšího okolí sesuvu. Na jednání v Ústeckém kraji jsme tuto věc samozřejmě probírali a dohodli jsme se s vedením kraje, že jejich radní pro dopravu se spojí se Správou železniční dopravní cesty a že se na ty požadavky na to, co by se na té trati všechno mělo upravit, ještě jednou podívají, protože to vypadá, že některé požadavky kraje, které při tom předchozím jednání byly, byly poměrně velmi... velkorysé, a podívají se jak naši odborníci na Správě železniční dopravní cesty, tak i odborníci z odboru dopravy Ústeckého kraje, zdali se ta cena nedá výrazným způsobem optimalizovat dolů. Jedna položka tam asi zůstane, nebo několik položek tam zůstane, a to jsou zejména položky, které byly v původním odhadu velmi podceněny, a to jsou položky na vlastně vybudování té trati nebo vybudování podloží zrovna v místě toho sesuvu, protože v podstatě tam bude potřeba udělat kvůli tomu podloží velké sanační práce.

Já jenom bych chtěl říct jednu věc. Tady je to pro mě do velké míry ekonomická záležitost. Já rozumím všem těm citovým vazbám. Ale když si vezmete průměrně, kolik jezdívalo na této trati před sesuvem, tak to byly desítky lidí v těch vlacích. Když bych to řekl s velkou nadsázkou, kdybychom za ty peníze, které to dneska má stát, téměř tři miliardy, dali těm lidem automobily a platili jim padesát let benzin, tak si myslím, že je to mnohem levnější než ta rekonstrukce. A tady si je potřeba opravdu říct, zdali takový ten citový pohled, že se žádná trať nesmí zrušit, jestli by tady měl nastat. Ona obslužnost těch obcí samozřejmě je umožněna i jinými prostředky, které možná nejsou natolik komfortní, jak to bylo, ale tady spíš vidím takový ten nostalgický pohled.

Ale chtěl bych říct, že máme dohodu, že se sejdeme, budeme jednat o tom, za jakých podmínek by to bylo, a pak přistoupíme k řešení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji a doplňující otázku položí paní poslankyně Kovářová. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: No, tady jste, pane ministře, řekl, že jezdívaly desítky lidí. Doba se mění. A když už jsme v té železniční dopravě, tak právě ta doba se mění i v těch regionech, jako je Středočeský kraj a Praha. A jestliže tu situaci nebudeme řešit okamžitě a budeme čekat na to, až si vezmete nějaký úvěr, tak víte, jak dlouho trvá výroba jednoho vlaku? Je to otázka tří let, jsou to tři roky. A do té doby jak budete ty lidi přepravovat?. A ti lidé nebudou chodit k vám. Ti lidé budou chodit za starosty a na kraj, jak je možné, že nemají v čem jet do práce. A zase je vrátíte zpátky do aut, a víte, že situace na silnicích je velmi kritická, co se týče ranních a večerních špiček.

Takže tolik jenom moje poznámka týkající se těch vlaků. Je to kritická situace s kapacitou a ta si vyžaduje rychlé řešení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji a pan ministr zareaguje a bude to poslední už vystoupení dnešního jednacího dne. Prosím.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Jenom velmi krátce. Mám pocit, že ta vaše dodatečná otázka byla spíš k té první interpelaci, ne k té druhé. A já tomu rozumím. Rozumím tomu zejména ve Středočeském kraji, protože příměstská doprava kolem Prahy a kolem velkých aglomerací je samozřejmě něco, co my velmi podporujeme a budeme to podporovat. Tady jenom musím říct trošku s povzdechem, že všichni věděli, že budeme soutěžit nějaké peníze, a jenom jeden kraj se pořádně připravil. Trošku ti ostatní zaspali. Takže my určitě umožníme, hledáme možnost, jak umožnit dát dotace do těch vlaků pro regionální dopravu, protože tam bychom zákazníky neradi ztratili. Myslím si, že to je páteří veřejné dopravy, zejména v těch velkých aglomeracích.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak děkuji panu ministrovi. Jak jsem již avizoval, tak interpelace číslo 28 a 29 byla stažena paní poslankyní Karlou Maříkovou z důvodu nepřítomnosti paní ministryně Schillerové a nepřítomnosti pana ministra Metnara.

Konstatuji, že jsme pro dnešní jednací den ukončili projednávání ústních interpelací. Tímto tedy končím dnešní jednací den a sejdeme se zítra v 9 hodin, kdy budeme pokračovat body dle schváleného pořadu schůze. Přeji vám krásný večer.

 

(Jednání skončilo v 17.46 hodin.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP