(17.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Dostanete písemnou odpověď řádně do 30 dnů. A nyní, jelikož paní poslankyně Langšádlová stáhla interpelaci, pan poslanec Dominik Feri není přítomen, takže interpelace v souladu s § 111 odst. 4 jednacího řádu propadá, takže opět paní poslankyně Věra Kovářová bude interpelovat pana ministra dopravy Dana Ťoka ve věci operační program Doprava a připraví se opět pan poslanec Dominik Feri, jestli tedy bude přítomen. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, vláda České republiky se usnesením číslo 923/2015 zavázala podpořit investice do mobilního majetku železnice prostřednictvím operačního programu Doprava v přibližné výši 17,8 mld. korun. Nicméně nedošlo k naplnění tohoto usnesení a Ministerstvo dopravy nezajistilo tuto finanční alokaci a výzva vypsaná je pouze ve výši 7,7 mld. Přitom Ministerstvo dopravy opakovaně potvrdilo navýšení alokace na původní částku, ale to se doposud nestalo. Musím konstatovat, že mě šokovala zpráva prezidenta Svazu průmyslu a dopravy, že Česká republika je na 74. místě v dopravní infrastruktuře a před Českou republikou jsou všechny okolní země, ale taky Tádžikistán, Írán a Jordánsko. To považuji za velmi alarmující zprávu. V současné době Česká republika plně nečerpá evropské fondy a právě zde by mohl být prostor pro posílení operačního programu Doprava.

Vážený pane ministře, jaké jsou současné kroky Ministerstva dopravy k naplnění vládního usnesení? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji a slovo má pan ministr dopravy Dan Ťok. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážená paní poslankyně Kovářová prostřednictvím pana předsedajícího. Tak především jestli můžu začít odbouráváním omylů. Pan Hanák způsobem sobě vlastním komentoval doby na získání stavebního povolení. A tam byla Česká republika v tomto žebříčku doby, jak dlouho se čeká na stavební povolení v České republice, takže to nemělo s dopravní infrastrukturou nic společného. Možná on to trošku zamotal, ale taková je bohužel pravda.

Druhá věc je, není vůbec pravda, že by operační program Doprava nečerpal. Operační program Doprava je nejlépe čerpaným programem v období roku 2014 až 2020. Jestli, stručně mohu říct, někdo tady opravdu investuje, tak je to Ministerstvo dopravy do dopravní infrastruktury. Limit čerpání n+3 pro rok 2018 byl splněn již 15. 12. 2017, tzn. v ročním předstihu. Operační program Doprava předpokládá splnění pravidla n+3 pro rok 2019 již koncem roku 2018. V kategorii podaných souhrnných žádostí se OP Doprava podílí na celkovém čerpání programového období 2014 až 2020 více než 36,1 % bez zahrnutí programu venkova. V kategorii vyžádaných prostředků z Evropské komise se operační program Doprava podílí na celkovém čerpání programového období 2014 až 2020 dokonce 38 %.

Pro informaci, operační program Doprava 1, tak ten byl vyčerpán ze sta procent a tam jsme nevraceli vůbec nic, takže to tak není.

Alokace operačního programu Doprava na vytvoření podmínek pro širší využití železniční a vodní dopravy prostřednictvím modernizace byla schválena ve výši 300 mil. eur. To číslo 17 mld. korun bylo zbožné přání krajů, ale nikdy to vláda nerozhodla. Těchto 300 mil. eur, což je přes 7 mld. korun, tak na to byla vypsána výzva, v rámci železničních kolejových vozidel byly předloženy čtyři projekty, z toho jeden je v současné době posuzován ze strany Evropské komise, dva jsou před schválením na národní úrovni a jeden projekt byl zamítnut. Vzhledem k nedostatku finančních prostředků se s další výzvou v OPD nepočítá a já se obávám, že finanční prostředky z OPD budou vyčerpány mnohem dřív, než skončí tento program, a budeme je muset nahradit finančními prostředky z národních zdrojů.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji, pane ministře. Ano, paní poslankyně Kovářová si přeje doplňující otázku. Máte slovo, prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za odpověď, pane ministře. Jen tedy dotaz: Usnesení, kterým se vláda zavázala podpořit investice do mobilního majetku ve výši 17 mld. korun, tedy říká nepravdu? To je první otázka.

A druhá otázka. Jde mi o to, že v republice je opravdu velký nedostatek vlaků. My ve středních Čechách společně s Prahou toto pociťujeme velmi. Ve špičkách nelze již přepravovat lidi, protože je kapacita zcela vyčerpána. A právě ony střední Čechy a Praha, které dělají v regionální dopravě dvě třetiny výkonů, tak mě zaráží, že se finanční prostředky do tohoto programu nedostaly a střední Čechy a Praha zkrátka a dobře přišly zkrátka. Myslím si, že podpora veřejné dopravy, a právě té kolejové, regionální, je prostě zásadní věcí, co se týče pracovní mobility. A pokud chcete dostat lidi, chcete jim dát snížené jízdné, tak musíte říct i to B a musíte taky umožnit, aby byl dostatek vlaků. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: A nyní pan ministr Dan Ťok, prosím o reakci.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych krátce zareagoval. Předně, můžeme si vysvětlit, o které usnesení vlády jde. Já jsem přesvědčen, že vláda jiný materiál než 300 mil. eur neschválila, ale to můžeme probrat.

Já s vámi souhlasím z jedné strany, že je tady tento problém, problém v kvalitě železniční infrastruktury, té mobilní, a proto se naše ministerstvo na tu situaci připravuje jak v dálkové, tak v regionální dopravě. I když tady chci říct, že to není nároková záležitost, ale je to opravdu věc, že chceme pomoci. My jsme udělali dohodu s Evropskou investiční bankou na rámec peněz, které bychom si půjčili, ve výši 100 mld. korun. S velkou částí těchto peněz počítáme na to, abychom pomohli vlakům, jak dálkovým, tak regionálním. Tím vytvoříme rámec, aby si mohli i v regionální dopravě dopravci, a tady říkám dopravci, protože chceme liberalizovat trh, tak aby mohli pořizovat vlaky, ve kterých by kultura cestování byla lepší.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Nyní tedy krátce jenom zrekapituluji, protože podle všeho jsme před poslední interpelací. Jelikož paní poslankyně Langšádlová na 24. místě stáhla svoji interpelaci, následně by měl následovat pan poslanec Dominik Feri, ten není přítomen, takže interpelace propadá v souladu s jednacím řádem. Šestadvacátou je paní poslankyně Karla Maříková, která stáhla interpelaci, protože pan ministr Jiří Milek není přítomen. A nyní by tedy měla být paní poslankyně Věra Kovářová. Ale již předem řeknu, že následně 28., 29. byla paní poslankyně Karla Maříková, a jelikož nejsou přítomni paní ministryně financí Schillerová a pan ministr Metnar, tak také stáhla.

Takže v podstatě nyní tedy paní poslankyně Kovářová bude mít poslední interpelaci dnešního jednacího dne. Takže prosím, máte slovo, a je to interpelace na pana ministra Dana Ťoka. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP