(9.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi Vojtěchu Pikalovi. A ještě než zahájím rozpravu, konstatuji omluvu došlou předsedovi Poslanecké sněmovny. Od 11 do 14 hodin se omlouvá pan poslanec Marek Novák.

Nyní otevírám rozpravu a ptám se, kdo se do ní hlásí, protože nemám žádnou písemnou přihlášku. Vidím přihlášku z místa. Prosím, pane poslanče. (Obrací se na mpř. Pikala.). Ano, nebo ne? Ne. Tak po dohodě s předkladatelem přihláška padá.

Hlásí se pan poslanec Petr Gazdík. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Gazdík: Dobré ráno. Milé kolegyně, milí kolegové. Já bych si dovolil navrhnout hlasování jednotlivě po jménech. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To bylo navrženo. Hlasování jednotlivě bylo navrženo. Můžete dát protinávrh, že bude hlasováno en bloc. Ale jednotlivé hlasování bylo navrženo. Pokud nikdo, rozpravu končím a budeme hlasovat po jménech. Prosím tedy pana místopředsedu Vojtěcha Pikala, aby jednotlivá jména uváděl, a budeme o nich vždycky hlasovat. Ještě požádám o klid sněmovnu, abychom si dobře rozuměli. Máte zájem u toho opakovat ta vyznamenání a všechny tituly, nebo jenom jména? Můžeme uvádět jenom jména, máte příslušné materiály u sebe, abychom to udělali tímto způsobem. Dobře. Pane místopředsedo, po jménech, bez titulů a bez typu ocenění.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já vždycky uvedu tu skupinu... (Předsedající: Tu skupinu, samozřejmě. Skupinu vždycky dopředu. Můžeme začít.)

První je to tedy propůjčení Řádu bílého lva nejdříve ve vojenské skupině. Čili nejdřív je tam Květoslav Prokeš.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Rozhodneme hlasováním číslo 79, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 79. Z přítomných 161 poslance pro 140, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Druhý je tam Josef Ocelka.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Rozhodneme hlasováním číslo 80, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 80. Z přítomných 161 poslance pro 146, proti nikdo. Návrh byl také přijat. Další jméno.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pak je tam Josef Bernat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Rozhodneme hlasováním číslo 81, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 81. Z přítomných 161 poslance pro 151, proti nikdo. Návrh byl také přijat. Další

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Přesuneme se do občanské skupiny Řádu bílého lva. Je tam Anton Gebert.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování číslo 82. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 82. Z přítomných 160 pro 150, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dále je tam pan Karel Lánský.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Zahájil jsem hlasování číslo 83. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování pořadové číslo 83. Z přítomných 160 pro 152, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pak je tam pan Jan Gajdoš.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování číslo 84. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 84. Ze 160 přítomných pro 150, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já požádám o přerušení, protože mám pocit, že mám v ruce špatné usnesení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ne, protože máme, máme jednání výboru organizačního, máme sjednocené usnesení, pan místopředseda Pikal to čte podle původního usnesení podvýboru, to znamená, že má usnesení podvýboru a nečte ty, kteří byli navrženi... těmi bojovníky, abych to řekl přesně. Takže by bylo vhodnější, kdybyste četl to usnesení výboru, protože jste vynechal samozřejmě armádního generála...

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já se velice omlouvám, přišlo to, jak říkám, dřív, než jsem čekal.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan předseda klubu KSČM Pavel Kováčik. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Dobrý den. Já bych rád poprosil o 10 minut přestávky na poradu klubu KSČM, aby si to pan místopředseda porovnal, jak to má být správně, aby usnesení Poslanecké sněmovny následně potom na někoho nezapomnělo, případně neodhlasovalo někoho navíc. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Takže jsme u občanské skupiny a budeme se pravděpodobně vracet k Řádu bílého lva vojenské skupiny, protože ty vojáky jsme vynechali. Deset minut přestávka, sejdeme se v 9.46 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 9.36 hodin.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP