(9.20 hodin)

 

Poslanec Jakub Janda: Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové, pane předsedající. Tady hlasujeme pouze jenom o zákonu jako celku, pokud se nemýlím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Ano, děkuji za přednesení. Přikročíme k hlasování o návrhu zákona jako celku. Přednesu návrh usnesení. (V sále je hluk.) Prosím o klid, zvláště v levé části sálu.

 

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zastupitelstva Moravskoslezského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích a obecním zřízení, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 36."

Zahajuji hlasování, svolám kolegy do sálu. (Předsedající svolává poslance gongem.) Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 78 bylo přítomno 153 poslanců, pro bylo 138, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Já vám děkuji. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Tím ho končím, děkuji zpravodaji a navrhovateli.

Posuneme se dál v bloku třetích čtení. Vzhledem k tomu, že nyní nás čeká bod osmdesát ... Tak já otevřu bod vládní návrh zákona o postupu... (Námitka.) Ne? Tak neotevřu bod. Vzhledem k tomu, že následují body 83 a 94, které má za navrhovatele přednášet paní ministryně Schillerová, a ta je omluvena z důvodu zahraniční cesty, tak bych tyto body odložil do příštího bloku třetích čtení, a tím bychom s dnešním blokem třetích čtení skončili, protože jiný člen vlády není pověřen, aby to přednesl za ni, a pan premiér v demisi tu není.

Takže bychom se posunuli, protože po bloku třetích čtení bylo zařazeno zabývání se státními vyznamenáními, tak to je můj bod, který mám zpravodajovat. Takže bych poprosil, jestli by se mezi předsedajícími našel někdo, kdo by mě vystřídal, protože já to mám zpravodajovat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobré dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády, máme před sebou nově zařazený bod, resp. napevno zařazený bod státní vyznamenání. Předtím se s přednostním právem hlásí předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. Prosím, pane předsedo, máte slovo. (Stálý hluk v sále.)

 

Poslanec Pavel Bělobrádek: Dobrý den. Pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane předsedo, ještě chviličku. Prosím o klid sněmovnu, abychom mohli sledovat vystoupení jednotlivých poslanců, kteří dostali slovo... Ještě malou chvilinku... Děkuji. Máte slovo.

 

Poslanec Pavel Bělobrádek: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, já to neumím nazvat jinak než šlendrián, protože už je to poněkolikáté, co je zařazen bod, není tady ministr a není pověření. Já myslím, že není žádný problém ve vládě se dohodnout, aby to někdo jiný přečetl anebo aby to nebylo zařazeno na pořad schůze, když je z důvodu zahraniční cesty, která se snad nějak plánuje, aby to bylo. Já bych chtěl vyzvat vládu, aby si v tomhle udělala pořádek, protože to považuji za manažerské selhání. Děkuji. (Potlesk vpravo.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, nebudu to komentovat, ani mi to nepřísluší, ale myslím si, že to vnímáme všichni, že tak to má být.

 

Nyní tedy budeme projednávat zařazený bod

 

114.
Návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání
/sněmovní dokument 731/

Tento materiál obsahuje usnesení organizačního výboru číslo 71 ze dne 10. května 2018. Je vám známo, že organizační výbor Poslanecké sněmovny zřizuje podvýbor pro státní vyznamenání a ten je veden místopředsedou Poslanecké sněmovny Vojtěchem Pikalem, a toho také žádám, aby z pověření organizačního výboru předložené návrhy uvedl.

Než vám dám slovo, opět požádám o klid. Pokud diskutujete něco jiného než státní vyznamenání, prosím zásadně v předsálí. Já vím, že pan prezident nemusí naše doporučení přijmout za své, je to na něm, ale přesto je to důležitý akt Poslanecké sněmovny jako jednoho z navrhovatelů. Děkuji.

Máte slovo, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za slovo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, já jsem nečekal, že na to dneska dojde tak brzo, nicméně je to tady. Já zde mám seznam návrhů osob navržených Poslaneckou sněmovnou na státní vyznamenání. Jedná se o Řád bílého lva, Řád Tomáše Garrigua Masaryka, medaili Za hrdinství a medaili Za zásluhy. Jak již bylo řečeno, v této věci má Sněmovna zřízen podvýbor, tam nás sedí devět. Děkuji všem kolegům, kteří se tohoto procesu zúčastnili.

Kromě návrhů z podvýborů, které byly postoupeny organizačnímu výboru, který je všechny předal Poslanecké sněmovně, v rámci tohoto návrhu byl návrh doplněn ještě o tři návrhy od podvýboru pro válečné veterány. Jedná se většinou, nebo ve své většině o prvorepublikové generály, kteří se zasloužili nějak o náš stát a o následný odboj, a vlastně zařazujeme je u příležitosti stého výročí naší státnosti.

Nebudu samozřejmě číst podrobně ty jednotlivé medailonky, které vám byly rozeslány během včerejška a jsou vám k dispozici již delší dobu na discích Sněmovny, to můžeme případně potom rozebrat podrobně, jestli bude mít někdo zájem. Já bych teď jenom načetl ta jména a pak budeme hlasovat u každého jména jednotlivě a potom o návrhu jako celku. Samozřejmě je možné předkládat taky návrhy na doplnění, kdyby měl někdo v tuto chvíli ambici.

Takže je to návrh na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání.

Za prvé by se propůjčoval Řád bílého lva - ve vojenské skupině

1. plk. Květoslavu Prokešovi in memoriam

2. genmjr. Josefu Ocelkovi in memoriam

3. Josefu Bernatovi in memoriam.

V občanské skupině by se tento řád propůjčoval

Antonu Gebertovi in memoriam

Karlu Lánskému

Janu Gajdošovi in memoriam

Za druhé se navrhuje propůjčení Řádu Tomáše Garrigua Masaryka

Karlu Schrammelovi in memoriam

Prof. Dr. Rajko Dolečkovi, DrSc. in memoriam

Prof. Dr. Martinu Filipcovi, CSc.

Za třetí se navrhuje udělení medaile Za hrdinství

Štěpánu Gavendovi in memoriam

Věře Sosnarové

Jaroslavě Doležalové in memoriam

Za čtvrté se navrhuje udělení medailí Za zásluhy

Naděždě Urbáškové v oblasti kultury a výchovy

Josefu Suchárovi za zásluhy o územní celek

Karlu Sýsovi za zásluhy o literaturu

Prof. Dr. Miloši Peškovi, CSc., za zásluhy v oblasti vědy

Prof. Vadimu Petrovovi za zásluhy v oblasti kultury

Jaroslavu Faltovi za zásluhy v oblasti sportu

Čestmíru Sekaninovi za zásluhy v oblasti sportu

Ester Ledecké za zásluhy v oblasti sportu

Josefu Klímovi za dlouhodobou a příkladnou investigativní novinářskou práci

Petru Čechovi za zásluhy v oblasti sportu

Danielu Vávrovi za zásluhy v oblasti hospodářství, umění a kultury

Prof. Ing. Pavlu Hobzovi, DrSc., a čestnému doktorovi v oblasti vědy

Prof. Dr. Zdeňku Zadákovi, CSc., v oblasti vědy

Čili to je nějakých 33 návrhů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP