(10.30 hodin)

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji za slovo. Já se s odůvodněním odkážu na svoji včerejší řeč, která byla, myslím si, k oběma pozměňovacím návrhům podrobná, a teď se jenom hlásím k pozměňovacím návrhům, které jsou v systému nahrány pod čísly 840 a 841.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji. Nyní prosím paní poslankyni Golasowskou.

 

Poslankyně Pavla Golasowská: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych se chtěla přihlásit k pěti pozměňovacím návrhům, které jsem včera blíže okomentovala v obecné rozpravě. První čtyři se týkají vdovských důchodů a poslední důchodu pro maminky.

Takže první návrh je uložen pod číslem sněmovního dokumentu 772 a týká se souběhu invalidního a vdovského důchodu.

Druhý pozměňovací návrh je pod číslem 773 a jedná se o prodloužení pobírání důchodu z jednoho roku na dva roky.

Další návrh je pod číslem 774 a týká se zmírnění podmínek pro potřebnou dobu pojištění.

Další návrh je pod číslem 775. Jedná se o zvýšení procentní výměry při výpočtu z 50 na 60 %.

A poslední pozměňovací návrh je pod číslem 816 a týká se příspěvku 500 korun každé mamince za vychované dítě k jejímu důchodu.

Jenom bych ještě krátce chtěla říct, co jsem včera opomněla, že v podstatě co se týká vdovských důchodů, tak ještě musíme přihlížet k tomu, že pokud někomu zemře manžel, manželka, tak kromě toho, že se potýká se spoustou věcí, které jsem včera zmiňovala, co se týká nájmu, půjček apod., tak ještě vlastně problém pozůstalých jsou také pohřby, kdy víme, že částky na pořízení pohřbu jsou dneska nemalé, jdou do desetitisíců a příspěvek ze státní sociální podpory, tzv. pohřebné, se poskytuje jenom tehdy, pokud zemřelo nezletilé dítě nebo zákonný zástupce nezletilého dítěte, a to ve výši 5 tisíc korun.

Proto prosím velmi potom za podporu těchto pozměňovacích návrhů. Děkuji moc.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Tak, já také děkuji. A nyní tady mám s faktickou poznámkou pana poslance Bauera, ale mám za to, že se jedná o přihlášku do rozpravy. Dobře, takže vás potom vyzvu. Nyní pan poslanec Kaňkovský.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Ještě jednou hezké dopoledne. Jak jsem již avizoval v obecné rozpravě, tak bych se rád přihlásil ke třem pozměňovacím návrhům, které jsou v systému nahrané pod čísly sněmovních dokumentů 813, 814 a 815. Já už jsem je zde avizoval v obecné rozpravě, takže jenom velmi krátce.

To číslo 813 - zde je o odstupňované snížení věku odchodu do důchodu u žen matek. A ty následující dva, sněmovní dokumenty 814 a 815, to jsou pozměňovací návrhy, které alternativně snižují minimální délku důchodového pojištění. U sněmovního dokumentu 814 jde o snížení z 35 let na 30 let a u čísla sněmovního dokumentu 815 jde o snížení minimální délky důchodového pojištění z 35 let na 25 let.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Mám tady jednu omluvenku. Omlouvá se nám pan poslanec Petr Gazdík dnes od 11 hodin do konce jednání ze zdravotních důvodů.

A mám tady teď přihlášeného pana poslance Feriho, ale mám informaci, že svou přihlášku stahuje, takže to stáhnu. A nyní prosím pana poslance Ferjenčíka.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Jak jsem avizoval, načtu doprovodné usnesení.

Návrh doprovodného usnesení Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, tisk 120.

Poslanecká sněmovna

a) upozorňuje vládu, že současné financování důchodového systému založené primárně na zdanění práce je dlouhodobě neudržitelné;

b) žádá vládu, aby hledala řešení této situace do budoucna a do 31. 12. 2019 seznámila Poslaneckou sněmovnu s kroky, které v této věci učinila.

Já už jsem to odůvodnil v obecné rozpravě. Myslím, že asi to nepotřebuje další komentář, a žádám vás tímto o podporu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Předejte prosím návrh usnesení zpravodaji. Tím jsme vyčerpali přihlášky a mám tady ještě z místa pana poslance Bauera.

 

Poslanec Jan Bauer: Vážený pane místopředsedo, ještě formálně, abych dostál jednacímu řádu, tímto se přihlašuji ke sněmovního dokumentu č. 818 a č. 808 včetně důvodové zprávy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Ještě byly avizovány nějaké další návrhy ODS v rozpravě, ale to bylo ono, předpokládám. Takže pokud se nikdo další nehlásí do podrobné rozpravy z místa, já nikoho nevidím, tak podrobnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova, paní ministryně... Není zájem o závěrečná slova, ani u zpravodajů. Tak v tom případě se posuneme dál. Nebyly podány návrhy na vrácení garančnímu výboru zkrácení lhůt, nebo aby se garanční výbor tím nezabýval, takže já končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji zpravodajům i paní navrhovatelce a posuneme se dál.

 

Jedná se o bod 22. Já poprosím zpravodaje, aby... Já bych chtěl poprosit zpravodaje, aby uvolnili stolek dalším. Děkuji. Opakuji, že otvírám bod

 

22.
Vládní návrh zákona, kterým se mění volební zákony a soudní řád správní
/sněmovní tisk 137/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr vnitra Lubomír Metnar. Pane ministře, prosím, ujměte se slova.

 

Ministr vnitra ČR Lubomír Metnar Dobrý den, vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Vládní návrh zákona byl připraven především jako reakce na nedávná rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ve věcech volebních. Předmětem předkládané novely je úprava některých technických a organizačních prvků volebních procesů, jejichž dosavadní nastavení se v praxi zejména v souvislosti se sněmovními volbami v loňském roce ukázalo být slabým místem.

Tematicky se novela zaměřuje převážně na podmínky činnosti okrskových volebních komisí. V návaznosti na diskusi v prvém čtení podotýkám, že navrhované zpřesnění náležitostí petice na podporu nezávislého kandidáta ve volbách do Senátu a do zastupitelstev obcí se kandidátů kandidujících ve volbách konaných na podzim letošního roku nedotkne, protože novela obsahuje příslušné přechodné ustanovení. Jde o čl. II, věta druhá a čl. VI, věta druhá. Přijetím novely tedy nebudou sesbírané podpisy pro nadcházející volby znehodnoceny.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Tak, já také děkuji. Návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání ústavněprávnímu výboru jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 137/1 a 2.

Prosím, aby se ujala slova zpravodajka ústavněprávního výboru poslankyně Zuzana Ožanová a informovala nás o projednání návrhu ve výboru a případně pozměňovací návrhy odůvodnila, jestli tu je. (Není přítomna.) Jestli tu paní poslankyně není, tak bych se dotázal výboru, jestli to uvede někdo jiný za výbor. Je tady nějaký zástupce ústavně právního výboru? (O slovo se hlásí poslanec Bělobrádek.) Prosím, pane předsedo, máte přednostní slovo.***
Přihlásit/registrovat se do ISP