(15.00 hodin)
(pokračuje Vildumetzová)

Pane Kalousku, ten poslanecký návrh řeší, že budou zneveřejněny údaje o movitých věcech. Kdyžtak, jestli víte, tak movité věci jsou účty, ty drahé věci, to je to, co těm starostům především vadí. Pak údaje o závazcích, to jsou hypotéky a půjčky a platy. Tyto budou zneveřejněny, bude to hned, tzn. že do 30. 6., pokud starostové ty údaje vyplní, tak již nebudou v tom veřejném registru vidět. Pokud podpoříme senátní novelu, tak v tuto chvíli nemáme vůbec jistotu, že ten systém bude nastaven a že ty údaje, všechny, budou neveřejné.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Brázdil, poté pan poslanec Kalousek.

 

Poslanec Milan Brázdil: Děkuji za slovo. Chtěl bych zareagovat na kolegu Gazdíka a Kalouska prostřednictvím pana předsedajícího. Ano, závist, to je neskutečné. Tak tady lidé, někdo poctivou dřinou přijde k nějakému majetku. A tito lidé se teď mají jakože schovávat. Já bych řekl, že mají říkat: Ano, já jsem dobrý a díky tomu, že jsem dobrý, mám i něco naspořeno a díky tomu jsem odhodlaný tady třeba šéfovat této dědině, dělat starostu. Ba naopak, když to lidi nevědí - mimochodem na Slovácku se ví všecko a tam to není potřeba, ale jinde možná, když se to neví, tak potom ti lidé jsou nevěrohodní. Já si myslím, že člověk, který poctivou prací přišel ke svému majetku, se za to nemá stydět, říkat, že je dobrý, a lidi by ho možná měli i volit.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Další faktická poznámka, pan poslanec Kalousek, poté pan poslanec Výborný, poté pan poslanec Klaus. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Chci jen poctivě poděkovat paní hejtmance Vildumetzové za edukaci. Já jsem skutečně do této chvíle netušil, co jsou to věci movité, netušil jsem, co jsou to ostatní aktiva. Jsem v tom skoro tak neznalý, jako je bilance Karlovarského kraje. Možná bychom se měli všichni více učit.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan poslanec Výborný.

 

Poslanec Marek Výborný: Vážený pane předsedo, já jsem trpělivě čekal, až se na mě dostane v řádné rozpravě, ale přiznám se, že některá slova mě tady nadzvedla. Vaším prostřednictví panu poslanci Brázdilovi. Běže to zkusit říct na tu malou vesnici. Běžte to říct těm starostům, členům rad, to, co jste říkal tady. Myslím, že jako vůbec nevnímáme tady realitu fungování samospráv právě na těch malých obcích, kde to ti starostové, místostarostové dělají po večerech, nad rámec svých povinností. Ráno jdou do práce, odpoledne jdou na úřad. A běžte jim říct: Udělejte striptýz. Udělejte veřejný striptýz, chlapi si to pustí v hospodě. Jako, bohužel, ano, nejsme ideální společnost, a pokud jim toto řeknete, tak vám garantuji, že na podzim se komunální sféra úplně rozpadne. Myslím, že jsme se dostali do roviny diskuse, která sem vůbec nepatří, a přijali jsme ji při prvním čtení toho zákona, a nakonec jsme tady ve shodě, došli jsme k nějakému kompromisnímu řešení, já se k tomu pak ještě vyjádřím v obecné rozpravě. Ale toto, co vy říkáte, tak je skutečně jako bezprecedentní útok na komunální sféru. Tak to opravdu není na těch vesnicích.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Další faktická poznámka, pan poslanec Klaus.

 

Poslanec Václav Klaus: Dobrý den. Tentokrát ocením, že se pan ministr spravedlnosti neposmíval starostům, a řeknu k tomu zákonu znovu ještě jednu věc. Ten zákon je nesmyslný jako celek, žádnou transparentnost u nikoho nedosáhnete. Kdyby tady seděl Bakala, tak na něj nikdo nic nevidí, všechno má v nějakém svěřeneckém fondu nebo ve Švýcarsku a bude to akorát nakukovat tady na chudáka pana senátora, který má to kolo a ty lyže a tu čtvrtinu bytu. U těch starostů je to ještě víc na hlavu. Čili logické je ten zákon zrušit celý, a když ne, tak ho aspoň zjemnit, co nejvíce to jde. A ta senátorská verze je jemnější, takže je pro ni logické hlasovat. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Tím jsme vyčerpali faktické poznámky a do obecné rozpravy je tedy přihlášen pan poslanec výborný.

 

Poslanec Marek Výborný: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, milé kolegyně, vážení kolegové, chtěl jsem jenom připomenout trochu tu historii, protože nám se vrací ze Senátu pozměňovací návrh, který jsme zde ve Sněmovně už měli, byl to pozměňovací návrh při projednávání tohoto sněmovního tisku č. 33 z dílny hnutí ANO. Byl to poslanec Nacher, který přišel s tímto návrhem, a potom nějakou komunikací uvnitř klubu ANO ten návrh nebyl podpořen. Čili abychom věděli, jaká byla ta historie.

Za klub KDU-ČSL chci říci, že jsme pozměňovací návrh kolegy Nachera, který z našeho pohledu šel správným směrem, podpořili už při prvním projednávání zde ve Sněmovně. Učiníme tak i nyní, když tento návrh původně z dílny ANO se nám vrátil jako návrh senátního znění. A samozřejmě v případě, že nebude schválen, tak budeme podporovat to kompromisní řešení, které bylo vtěleno do komplexního pozměňovacího návrhu, který přijala Poslanecká sněmovna. Čili my jsme naprosto konzistentní, své postoje, názory neměníme a naším cílem je, a věřím, že nás všech tady ve Sněmovně, abychom odtud dnes vyslali jasný signál, že ti, kteří zvažují svou kandidaturu na komunální úrovni, pro komunální volby, které se budou konat 5. a 6. října, již nemusí mít obavy z toho, že část těch údajů, a u těch neuvolněných to je naprostá většina, nebo všechny údaje, které dnes již nejsou veřejné, bude v tom alespoň neveřejném režimu a nebude přístupná.

Na závěr mi ještě dovolte říci to, co také zaznělo na pracovní skupině pana předsedy Vondráčka, doufám, že to pořád platí, že když jsme se klopotně horko těžko dobrali nějakého kompromisního řešení teď tady ve Sněmovně a spěchali jsme na to právě s ohledem na komunální volby, že ta věc tímto není uzavřena a že v rámci této pracovní skupiny budeme nadále pracovat na případných dalších úpravách, protože tak jak tady opakovaně zaznělo, nedomníváme se, že to znění i po této novele je ideální. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám také děkuji. Jako další vystoupí v rozpravě pan poslanec Michálek

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Já bych se tady krátce vyjádřil k té senátní verzi, která je nám předložena. Přijde mi, že senátní verze je prostě zkrátka namířena proti těm lidem, kteří se podívají do těch rejstříků, a ačkoliv nezvyšuje ochranu soukromí, tak jim prostě zbytečně hází klacky pod nohy, protože zavádí to, že si tedy budou muset podávat ty žádosti, které jsme si tady vysvětlili v kurzu programování nebo práce s počítači na úrovni základní školy, možná třetí třídy, že to nebude mít žádný efekt, že si tam zadám ten e-mail. Je to stejná blbost, jako když projednáváme v GDPR, že tam dáváme věk 16 let a budeme čekat, že to bude nějak fungovat, tak ty děti to samozřejmě obejdou a je to úplně zbytečné zákonodárství. Takže logické je udělat to tak, aby to prostě bylo přístupné na první dobrou, aby to bylo veřejně.

Za druhé tedy po tomto jako zpětné nahlašování těch lidí, kteří se na to podívali, tak to už mi přijde úplně úchylné. A jako snaha od ostrakizovat ty lidi, aby pak ten starosta si šel za tím člověkem, co se na to podíval, a jako si ho dohmátl a ještě to s ním řešil, co že tam teda hledal, to mi přijde úplně legrační. A završení argumentem tím, že přijdeme o ty nejmorálnější z nejmorálnějších, kteří se do voleb nepřihlásí kvůli tomu, že jim vadí zveřejňování majetkového přiznání, kde se uvádí movitý majetek přesahující 500 tisíc korun, tak si myslím, že tu zaznělo, že jde o desítky až stovky zastupitelů. Celkový počet zastupitelů je asi 62 300, takže je to prostě zcela zanedbatelný problém. Bude se to týkat jenom určitého drobného počtu protestujících starostů, kterým se nelíbí, že dneska musí zveřejňovat majetkové přiznání. Dobře, já chápu, u těch nejmenších obcí to nedává smysl. My jsme navrhovali tu výjimku, ať se nevztahuje na ty malé obce, ať nemusí vůbec vyplňovat tyhle... Pokud nenakládají s žádným podstatným majetkem, tak asi nemá smysl, aby úplně vyplňovali (starostové) vůbec ty statistiky, ale tady to na mě působí dojmem, že je prostě těsně před volbami potřeba tedy zajistit, aby se před těmi volbami nezveřejnilo, kdo má jaký majetek u těch starostů, což mi přijde tedy trochu zvláštní.

Poslední poznámku si dovoluji věnovat ODS. Já tedy nerozumím té konzistenci, protože když jsem si dohledával vyjádření ODS z doby před volbami, když se projednával lex Babiš, tak tam zaznívalo, že zákon o střetu zájmů je potřeba, že to je důležitý zákon, a říkal to pan Fiala, předseda strany, a teď tady zaznívá od ODS, že vlastně celý ten zákon by se měl zrušit, od pana Klause. Tak já bych poprosil tady o vyjasnění, jak to je. Protože ODS neustále poukazuje na střet zájmů, a teď tady z jejích řad zaznívá, že celý ten zákon by se měl zrušit. Ne, ten zákon by se měl udělat pořádně, tak aby se vztahoval i na svěřenecké fondy a jiné věci a aby nešel obcházet. To si myslím, že takhle to řeší na Západě, kde s tím mají zkušenosti. A my jsme tady vytvořili takový polopaskvil, stačilo by se inspirovat prostě systémy, kde to funguje.

Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP