(15.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Hezké odpoledne. Mám tady dvě faktické poznámky - pan poslanec Volný, potom pan poslanec Krejza.

 

Poslanec Jan Volný: Díky, pane předsedající. Kolegové, kolegyně, nedá mi, abych se nezastal tady pana kolegy Brázdila, kdy pan kolega Výborný řekl, že řekl tady nějaký blábol, který sem nepatří. Byl to jeho názor a já ho musím bohužel podpořit. Nebo bohužel... Prostě podpořit. Já jsem byl taky starosta na střední obci. Chodová Planá má 1 700 obyvatel a tam byly dvě skupiny lidí. Teď to řeknu blbě matematicky, ale ta větší polovička prostě viděla, že se v té obci dějí dobré věci, že jsou tam nové a nové věci a že obec bohatne. A tu vůbec nezajímalo, co má Volný za majetek. Pak byla ta menší polovička, která v té hospodě stejně drbala Volného a stejně zaručené zprávy, že má činžák v Mariánských lázních, zaručené zprávy, že má na Kladské obrovské pozemky. A tomu nikdo nezabrání. Takže nevím, nejsem v tom odborník, ale nevím, jestli v těch nemovitých věcech není opravdu lepší to ukázat, stejně to je veřejná informace, nehrát si a neschovávat se za nějaké předsudky. Děkuji. (Hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan poslanec Krejza a potom pan poslanec Výborný a pan poslanec Michálek. Všechno faktické poznámky.

 

Poslanec Karel Krejza: Vážení kolegové, dámy a pánové, pane předsedající, možná taková věc jako jsou datové schránky, by tady tu věc celou vyřešila, možná v rámci elektronizace státní správy - podám žádost datovkou, má na to nárok každý člověk, každý občan. Termín mají ze zákona. Dostanou odpověď datovkou, je po problému.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Výborný.

 

Poslanec Marek Výborný: Vážený pane předsedající, vaším prostřednictvím k panu kolegovi Volnému, nepoužil jsem slovo blábol. To bych si nedovolil, protože jsme ve Sněmovně a tady skutečně může každý vyhledat své názory. Já jsem vyjádřil svůj nesouhlas s tím, co říkal pan kolega Brázdil, a vyzval jsem ho, aby to šel případně říct těm starostům. Ale slovo blábol tady skutečně nezaznělo. Podívejte se do stenoprotokolu.

A k panu kolegovi Michálkovi také vaším prostřednictvím, pane předsedo, tak je to trochu jinak. Ten zákon se zaprvé netýká všech zastupitelů, ten se týká pouze starostů, místostarostů a členů rad, takže to numero 65 tisíc se nezakládá na skutečnosti. A druhá věc - ten zákon platí, takže ti současní starostové, místostarostové, členové rad, pokud zákon neporušili, tak už to majetkové přiznání samozřejmě učinili. Dnes tu řešíme to, jestli to zůstane v tomto režimu, nebo nezůstane, a řešíme případně nové členy samospráv. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Ještě pan poslanec Michálek.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuju za slovo. Já jsem reagoval přece na to, že se tady strašilo tím, že nikdo nebude kandidovat do zastupitelstva. Na to jsem tady reagoval. Nesmysl. Prostě lidi budou kandidovat do zastupitelstva. U nás ve straně všichni zveřejňují majetkové přiznání - starostové, a kdo chtějí kandidovat. Úplně bez problému. (Velký hluk a smích z lavic poslanců ANO, kteří vesele diskutují mezi sebou.)

A poslední věc, podívejme se na to, jak to funguje dneska, jak jste to tedy nastavili, když se budou utajovat majetková přiznání starostů a že se budou poskytovat jenom orgánům činným v trestních řízeních. Vždyť v reálu to fungovat nebude vůbec. To bude vlastně tak, jak to bylo historicky, to znamená, stanoví se povinnost, kterou nikdo nebude kontrolovat. Tam budou vyplňovat údaje, úplně zbytečně se tím budou jakoby ti starostové buzerovat a ve výsledku to nebude mít vůbec žádný efekt, protože nikdo se na ty údaje nepodívá, k ničemu sloužit nebudou, a orgány činné v trestním řízení se přinejhorším podívají do toho rejstříku, a co zjistí, že tam vyplnil špatně..., že nemá oceněnou nemovitost, nebo nemá tam nějaký majetek, a podívají se, co mu za to může hrozit. No může mu za to hrozit, světe div se, až dokonce pokuta a správní delikt s pokutou do výše 50 tisíc korun. A pravděpodobně to bude promlčené, protože tam je prostě nějaká dvouletá promlčecí lhůta, takže v době, kdy to bude policie kontrolovat a bude to k něčemu v uvozovkách využívat, tak nejhorší věc, která se tomu člověkovi může stát, že dostane nějakou pokutu. Ale velmi pravděpodobně, pokud se to vůbec někdy bude kontrolovat, tak už to bude dávno promlčené. Takže ten zákon, tak jak se navrhuje nastavit tam to utajování, tak to povede k tomu, že žádný efekt mít nebude. Proto je naprosto správně, že se tady doporučuje jak ze strany Pirátů, tak ze strany Ministerstva spravedlnosti a dalších poslanců ANO, aby se prostě ty údaje o starostech nechaly veřejné, aby se to případně nějak drobně odstupňovalo, ale ta zásada, aby to bylo veřejné, protože jinak to nebude mít žádný efekt. Děkuju za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Pávek, potom pan předseda Kalousek, pan poslanec Výborný, paní poslankyně Kovářová - všechno faktické poznámky.

 

Poslanec Petr Pávek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Chtěl bych vaším prostřednictvím reagovat na pana kolegu Michálka. Otázka: Kolik starostů Piráti mají, že se odvolává na jejich zkušenosti? My, co jsme dlouhá léta strávili v komunální politice, víme, že ta situace někdy na malých obcích bývá tristní. A pokud vím, tak jediný starosta, kterého jste měli, tak už jím není. Děkuji. (Poslanci ČSSD hlučně debatují mezi sebou a ruší.)

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Prosím pana předsedu Kalouska, po něm pan poslanec Výborný.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Také si dovolím ve smyslu jednacího řádu reagovat na pana předsedu Michálka. On řekl, že tady formulujeme obavu, že nikdo nebude kandidovat do komunálních voleb, bude-li ten zákon platit. To jsme neřekli. My dobře víme, že se vždycky někdo najde. My jenom upozorňujeme na to, že řada těch velmi schopných a velmi mravných tohle nebudou chtít podstoupit, tak se bude muset najít někdo jiný. To znamená, my nesledujeme podporou senátního návrhu nic jiného než snahu o alespoň zabrzdění, když ne zastavení, dlouhodobého procesu debilizace zastupitelských sborů alespoň na té komunální úrovni. (Ojedinělý potlesk zprava. Hluk v levé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Výborný.

 

Poslanec Marek Výborný: Omlouvám se, nedá mi to, ale myslím, že tady jsme za jedno s panem premiérem, s vládou, napříč Poslaneckou sněmovnou. My přece chceme co nejkvalitnější samosprávu. A vezměte si tu situaci v reakci na pana kolegu Michálka vaším prostřednictvím, pane předsedající. Pokud ten starosta, a teď hovořím o konkrétní obci v Orlických horách, pokud ten starosta chce mít v radě odborníky, tak tam potom má třeba vysokého manažera z bankovní sféry, a ten dotyčný prostě má v pracovní smlouvě klauzuli, že nesmí zveřejnit svůj plat. A vy jste to postavil tak, tak ho prostě z toho automaticky vyřadíme, tak on tím radním logicky nebude, protože nesmí svůj plat zveřejnit, a stanovisko ministerstva výkladové bylo jasné, zákon o střetu zájmu je víc než zákoník práce, tak pak přicházíme skutečně o tu kvalitu na komunální úrovni. A to se týká i dalších profesí. A samozřejmě pro toho starostu je to obrovské bohatství, protože tito lidé se zkušeností, ať už z oblasti fiskální, nebo z oblasti hospodářské, vysocí manažeři firem, taky to mají v těch pracovních smlouvách, taky nesmějí zveřejnit svůj plat. Ale to jsou přesně ti, kteří jsou schopni na tu komunální úroveň přinést tu kvalitu, znalosti, schopnosti. A pro tu obec je to vždy přidaná hodnota. Pokud my to tím, že bychom nechali zákon v původní verzi, neuděláme, tak ty obce logicky o tyto kvalitní zastupitele připravíme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Paní poslankyně Kovářová.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Ráda bych reagovala na pana předsedu Michálka - možná i pro ostatní, abychom si ujasnili pojmy. Pan poslanec Michálek hovořil o utajovaných údajích. Jenom připomenu, že v té poslanecké variantě je schváleno, že neveřejné, tedy skryté, budou věci movité a závazky. Věci veřejné budou ty ostatní - nemovitosti, akcie a podobně. Slovo utajované - o tom není řeč. V senátní verzi se jenom říká a přidává se k tomu, že tyto údaje, k nimž se dostat můžete, ale jenom na základě poslání a nějakých přihlašovacích údajů, které dostanete. Čili znova opakuji, není to nic proti transparentnosti. Ty údaje, které jsou veřejné, či neveřejné, budete vidět stejně na základě žádosti. Toť vše. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP