(11.10 hodin)
(pokračuje Svoboda)

Samozřejmě můžeme hovořit o tom, jestli to je, nebo není etický problém. Já si myslím, že reklama umístěná vně toho zdravotnického zařízení není pro zdravotnické zařízení žádný etický problém. To bychom museli řešit problém, jestli tam mohou být reklamy na nutridrinky, jestli tam mohou být reklamy na něco, co je nezdravé, a pak by to dosáhlo velmi složitých vývojových věcí.

Další věc, která je u té věci důležitá, že ten zákon vlastně nic nedefinuje. On říká něco o pěti stech metrech přístupových cest. Co to je přístupová cesta? Co to jsou zařízení v té přístupové cestě? To umístění té reklamy není definováno. Přístupová cesta je přístupová cesta. Co když to bude viset na jeřábu? Je to prostě zákon, který v té jedné větě vlastně splní úlohu toho, že někdo předložil zákon, ale ve skutečnosti ta jedna věta je zbytečná. Není k ničemu a je to jen ukázka toho, jak se zbytečně zaměstnáváme. Tady strávíme tři hodiny jednáním o věci, která je svým způsobem zásadní, jak jsou přetěžovány místní úřady. Chápu, že na to mohou být rozdílné pohledy, a chápu, že se hledá nějaké řešení.

Já znovu říkám s plnou vážností své osoby, nikdy jsem se s problémem reklamy na pohřební službu nesešel. Nikdy mi také nikdo neřekl, abychom nechali zbourat hřbitov za zahradou nemocnice, ve které jsem byl ředitel. Proto si myslím, že bez ohledu na to, že stanovisko vlády, které jste dostali ve sněmovní tisku 128, je negativní, přesto si já za svou osobu myslím, že tento zákoneček si zaslouží zamítnutí v prvním čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Ještě než otevřu rozpravu, tak dám slovo ještě jednou paní poslankyni Majerové. To je, předpokládám, k tomu hlasování.

 

Poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková: Ano. Já bych ještě ráda uvedla k tomu stavebnímu zákonu, že byť mi nefungovalo hlasovací zařízení, ve sjetině o hlasování je uvedeno, že jsem hlasovala pro, což není pravda. Kdybych mohla, hlasuji proti. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Teď to je jasné a takto to bude uvedeno ve stenoprotokolu.

Pan poslanec Janulík se hlásí s faktickou, já ho nemohu pustit, protože není otevřená rozprava a faktická poznámka reaguje na průběh rozpravy. Takže pokud se dohodneme, že necháme vystoupit pana poslance Dolínka a vy pak na něj budete reagovat, tak to bude v souladu s jednacím řádem.

Otevírám rozpravu a vystoupí pan poslanec Dolínek.

 

Poslanec Petr Dolínek: Dobré dopoledne. Já musím říct, že přestože ten zákon vypadá jako marginální, tak vítám jeho obsah. Ten zákon neřeší tu problematiku, kterou vlastně většina z vás někde bohužel zaznamenala nebo zažila, jak jsou někteří zaměstnanci LDN a podobně náchylní k tomu doporučovat některé služby některých pohřebních ústavů. Tento zákon řeší poměrně jasnou věc - vizuální reklamu a reklamu, která je v okolí některých zařízení. Já si myslím, že dlouhodobě to problém určitě je především ve větších městech a že to je problém skutečně etický. A vzhledem k tomu, že se nám neustále objevují tyto problematiky a že skutečně ne všichni na trhu se chovají slušně, jak by se v této oblasti slušelo, tak bohužel to vyprovokovalo některé poslance, že předkládají tento návrh zákona.

Za sebe mohu říci, že já tuto úpravu podporuji, minimálně podporuji, aby šla do druhého čtení, kde si umím představit, že ta diskuse opravdu proběhne, kde zazní i názory protistran, které mají jiný názor na tuto věc. Ale když jsme schopni regulovat reklamu i v jiných oblastech, například si neumíme představit, že by v metru visela reklama na alkohol a podobně, tak to si nemyslím, že je vhodná reklama právě tohoto typu.

To, co zde zmiňoval pan docent Svoboda. Ano, jsou některé domy s pečovatelskou službou, které mají výhled na hřbitov, tak se postavily, to tak je. Ale my neřešíme přece to, kde je ten dům postaven, ta nemocnice, nebo že Vinohradská nemocnice je pár metrů od největšího hřbitova, krematoria v Praze, ale my přece řešíme tu podstatu nabízení reklamních služeb. A já si myslím, že to omezení je zde namístě. Já jsem měl šanci o tom komunikovat i s panem Mlčochem, což je šéf pražské pohřební služby a v zásadě byl dlouhé roky šéf asociace všech pohřebních služeb tohoto typu, a on říká, že opravdu ty pohřební služby, které spadají po města, to rozhodně neomezí. Neohrozí to jejich existenci. Že reklama tohoto typu není něco, co by bylo potřebné pro to, aby městské pohřební služby mohly fungovat. Proto požádám vás poslance, abyste podpořili to, že může ten zákon do druhého čtení, a tam si můžeme technické aspekty dané úpravy vydiskutovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Teď tedy má prostor pan poslanec Janulík s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Miloslav Janulík: Ano. Děkuji za své dvě minuty. Já se musím naprosto beze zbytku ztotožnit s panem docentem Svobodou. Já jsem také řídil velké zdravotnické zařízení. Myslím si, že to, že ta reklama není uvnitř, je zcela v pořádku, ale také jsem se nikdy nesetkal s tím, že by si na to někdo jakýmkoliv způsobem stěžoval. Já naopak musím říci panu docentovi, že jsem se setkal s tím, že opravdu každého z nás dříve či později postihne úmrtí, buď tedy přímo, nebo někoho z příbuzných. Drtivá většina lidí, jak je známo, umírá v nemocnicích u nás. A pak samozřejmě člověk, když je v takovéto situaci, tak byste se divili, jak mu přijde vhod, že zvedne oči a někde vidí telefonní číslo, to telefonní číslo vytočí a ta dotyčná firma nebo ten pohřební ústav už se o všechno postará a člověk prostě nemusí řešit ty věci, na které vůbec v ten okamžik nemá myšlenku. Čili já to vůbec nevnímám negativně.

Tady je s podivem, že to je zase jenom další regulace. Ale za sebe musím říci, že na mě to dělá dojem, že nemáme jiná témata, kterými bychom se zabývali. Toto je prostě z mého pohledu zcela podružné. Samozřejmě že ten zákon je asi širší, ale to, že se tam vyloženě rozpitvávají ty reklamy pohřební služby poblíž zdravotnických zařízení, říkám, nikdy jsme se my, co jsme opravdu dlouho v praxi, a byl to náš denní chleba, tak jsme se s negativními ohlasy nesetkali. Já tedy musím říct, že jsem zažil hlasy spíše pozitivní, kdy mi řekli: jsme rádi, že tady prostě máte k dispozici okamžitě to spojení a že prostě se okamžitě někdo postará o to, o co my bychom se postarat nemohli. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Teď pan poslanec Čižinský, po něm pan poslanec Brázdil, všechno faktické poznámky.

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji. Já bych zareagoval vaším prostřednictvím, pane předsedající, na pana poslance Svobodu. Zeptejme se všichni na Bulovce, kolika lidem to vadí, kolik lidí si na to stěžuje, kolik lidí se diví, že to nemocnice trpí, že tam jsou reklamy, velké reklamy na tři pohřební služby. Chci zdůraznit, to sídlení nevadí. Když tam má sídlo pohřební služba, já jsem to říkal už při úvodu, jsou nemocnice, které přímo v areálu mají sídlo pohřební služby, to sídlo je označené, to není reklama, to sídlo tam funguje, nevadí to. Za současného stavu, kdy je zakázána reklama uvnitř areálu, to sídlo nevadí, tudíž nebude vadit, ani když se to rozšíří do toho okolí. A jinak skutečně prosím, nesrovnávejme reklamu na nutridrinky a reklamu na pohřební služby. Kdyby to takhle bylo, tak ani ve stávajícím zákoně to nebude omezeno. Jedná se skutečně o etický případ. A hřbitov je něco úplně jiného než reklama.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Brázdil, potom pan poslanec Svoboda, všechno faktické poznámky.

 

Poslanec Milan Brázdil: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, všimněte si, my se zabýváme reklamou na smrt. Víte co, já bych byl mnohem spokojenější reklamou na život. Tady kdybychom v této republice během půl roku dokázali dostat do České televize před hlavní zprávy pětiminutový spot o tom, jak se chovat k sobě, když jsme v tísni, když máme problémy se zástavou nebo selháním vitálních funkcí, tak celý národ to umí. My se tady zabýváme reklamou na smrt, nikomu to nevadí, teď jste to slyšeli.

Prosím vás, zamítněme to v prvním čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Svoboda, fakticky.

 

Poslanec Bohuslav Svoboda: Já si v zásadě myslím, že jsem všechno řekl. A musím reagovat na jeden výrok kolegy Čižinského vaším prostřednictvím. Pokud necháte pohřební službu v areálu nemocnice a dovolíte jí, aby tam měla svoji cedulku, že tam je, zvýhodnil jste tuto firmu proti všem jiným pohřebním službám a v rámci hlavního města Prahy se vystavujete žalobě, která přijde v nejbližší době, proč takovýto blok pro všechny pohřební služby tam nemáte. To je velmi jednoduché. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP