(18.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji za závěrečnou zprávu. Musím ovšem konstatovat, že to prodloužení tady nemám poznačeno v obecné rozpravě. Nevím, jestli to padlo, nebo jestli mi to nebylo předáno. Takže se omlouvám, ale nemůžu to nechat hlasovat, pokud někdo neotevře rozpravu znovu.

V tom případě se přesuneme k hlasování. Byl podán návrh na zamítnutí. Já tedy svolám kolegy do sálu.

 

Pokud tedy nejsou nějaké jiné výhrady, tak zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro zamítnutí návrhu. Kdo je proti?

Je to hlasování 159. Přihlášeno je 145 poslanců, pro bylo 24, proti 81. Návrh byl zamítnut.

 

Mám tady s faktickou poznámkou pana poslance Dolejše, ale předpokládám, že to je omyl. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru.

 

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku jako garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak.

V tom případě tedy zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování 160. Přihlášeno je 146 poslanců, pro bylo 142, proti nikdo. Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku jako garančnímu a posuneme se dále.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Já jsem zaznamenal tento návrh přikázat ústavněprávnímu výboru. Jsou nějaké jiné návrhy na další výbory k přikázání? Není tomu tak.

V tom případě zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro přikázání ústavněprávnímu výboru. Kdo je proti?

Je to hlasování 161. Přihlášeno je 146 poslanců, pro bylo 100, proti 4. Návrh byl přijat. Konstatuji tedy, že jsme tento návrh dále přikázali ústavněprávnímu výboru k projednání.

 

Jelikož tedy v rozpravě nezazněly návrhy na zkrácení či prodloužení lhůt, tak jsme se s tímto bodem tedy vypořádali. Já vám všem děkuji. Děkuji navrhovatelce a zpravodajce a posuneme se dál ve zbývajících minutách. Tedy zpět k bodu, který jsme již probírali.

 

Je to bod

 

38.
Návrh poslanců Tomáše Martínka, Jakuba Michálka, Ivana Bartoše,
Jiřího Miholy, Petra Gazdíka a dalších na vydání zákona
o výběru osob do řídících a kontrolních orgánů právnických osob
s majetkovou účastí státu a vlastnické politice státu (nominační zákon)
/sněmovní tisk 129/ - prvé čtení

Já tedy znovu otvírám prvé čtení, které bylo přerušeno po závěrečném slově zpravodaje. Nevím, jestli mám poprosit zpravodaje a navrhovatele, aby zaujali místa u stolku zpravodajů. Myslím si, že by to bylo vhodné. Prosím tedy Tomáše Martínka a Lea Luzara, aby zaujali svá místa.

Mám tady hlášeného s přednostním právem pana předsedu Michálka, že chce vystoupit. Takže prosím.

 

Poslanec Jakub Michálek: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem chtěl říct, že nominační zákon jsme předkládali kvůli tomu, že se snažíme o zásadní zprůhlednění fungování státních firem v České republice. Ty firmy spravují stovky miliard korun, a proto je logické, že zástupci, reprezentanti občanů by měli dát dohromady strategické pokyny, co ty firmy mají dělat, co od nich očekáváme, a stanovit pravidla na úrovni zákona, podle kterých budou tito nominanti vybíráni. (V sále je hlučno.)

Návrh nominačního zákona jsme předložili jako návrh pěti stran - Pirátů, ČSSD, KDU-ČSL, TOP 09, STAN. Byli tam zástupci většiny poslaneckých klubů v této ctěné Poslanecké sněmovně.

Pan předseda vlády Babiš zde v jednacím sále Poslanecké sněmovny během jednání řekl, že ten návrh podpoří a následně -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já vás přeruším a poprosím trošku o klid v sále. Já vím, že už se blížíme ke konci, ale hladina hluku by přece jenom mohla odpovídat tomu, že jedná Poslanecká sněmovna a ještě se nerozcházíme. Takže prosím kolegy nalevo. Děkuji.

 

Poslanec Jakub Michálek: Já si tady připadám spíš jako na nějakém firemním večírku než v Poslanecké sněmovně.

Každopádně došlo k tomu, že pan předseda vlády řekl, že ten návrh podpoří, pak otočil. Takže tam prostě došlo k zásadní změně stanoviska. My se domníváme, že v době, kdy tady vládne vláda bez důvěry, která obsazuje všechny ty funkce, a dokonce hrozí, že po 29 letech tady bude koalice s komunisty, patří nominační zákon mezi nejdůležitější zákony, které zde v Poslanecké sněmovně budeme schvalovat.

Mrzí mě, že pan předseda vlády tady není přítomen. Stejně tak není přítomna paní ministryně financí, do jejíž gesce tato věc spadá. Myslím si, že by měli být přítomni u takto důležitého návrhu zákona. A vzhledem k tomu, že se chceme poradit, jak dál postupovat, tak žádám o přestávku na jednání poslaneckého klubu Pirátů v délce čtyřicet minut.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za ten návrh. To znamená, že dnešní doba na jednání Sněmovny již bude vyčerpána. Já tedy přerušuji bod číslo 38 před závěrečným slovem navrhovatele a přerušuji též 13. schůzi Poslanecké sněmovny. Upozorňuji, že se sejdeme zítra v 9 hodin, kdy bude zahájena 14., mimořádná schůze. Připomínám, že v případě, že bychom zítra, to znamená ve čtvrtek 31. května, skončili včas, vracíme se do 13. schůze, a je tedy možno podat přihlášky k ústním interpelacím nejpozději do 11 hodin.

Děkuji vám všem za pozornost, přeji příjemnou poradu klubu a příjemný večer a uvidíme se zítra.

 

(Schůze přerušena v 18.28 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP