(Jednání zahájeno v 9.20 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji dnešní jednací den přerušené 13. schůze Poslanecké sněmovny.

Připomínám, abyste se případně nahlásili, kdo hlasuje s náhradní kartou, a přihlásili se svými identifikačními kartami. Připomínám, že v předsálí jsou připraveny prezenční listiny na 13. schůzi, a poprosím, nezapomeňte se podepsat.

Dnešní jednání zahájíme projednáním dle schváleného pořadu blokem prvních čtení. Odpoledne bychom se věnovali bodu 116, což jsou ústní interpelace. Upozorňuji, že nejpozději do 11 hodin je možno podat přihlášky k ústním interpelacím, a poté proběhne jejich losování.

Nyní je prostor pro případné návrhy na změnu pořadu schůze. První se hlásil pan předseda Faltýnek, poté pan místopředseda Benda. Poprosím všechny, aby se už usadili na svých místech a pokud možno snížili úroveň hluku v sále. Děkuji.

Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Dobré ráno, vážené kolegyně, kolegové, vážený pane předsedo. Dovolte, abych jménem poslaneckého klubu ANO navrhl pevně zařadit v pořadu schůze jako první bod dnes bod číslo 61, smlouva o stabilitě a koordinaci, tzv. fiskální pakt. Jedná se o sněmovní tisk 97. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Nyní s přednostním právem pan místopředseda Benda.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, vzhledem k poněkud nestandardnímu začátku dnešního dne, kdy chápu, že jsou poslanci, kteří přijdou do práce a nechtějí se přihlásit, to je naprosto legitimní, postup předsedajícího, který po šesti minutách přeruší schůzi, aniž by se pokusil svolat grémium nebo nějaké jednání o dalším postupu, už za úplně legitimní nepočítám, tak bych poprosil teď o přestávku na poradu poslaneckého klubu ODS na půl hodiny. Do deseti, ať to máme hezké. Do deseti, na 38 minut. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Ano, samozřejmě této žádosti vyhovím a budeme pokračovat v 10.00. Přerušuji jednání. ***

 

(Jednání přerušeno v 9.22 hodin.)
Přihlásit/registrovat se do ISP