(10.20 hodin)

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, byl jsem ten, který minule navrhoval stažení toho bodu, který byl zařazen na program jednání, dovolte mi tedy, abych dnes tady navrhl, ať se ten bod neprojednává, znovu nezařazuje na tuto schůzi. Uvedu ty argumenty velice krátce, které tady zazněly, a co z toho právě dělá ten humbuk, jak tady zaznělo, že tady vznikl humbuk.

Když se podíváte na časovou osu té aféry, která pronikala, tak zpočátku to byla standardní diplomatická, řekněme mezinárodní situace, která se nějak v českých zemích rozvinula. Ptejme se, kdo ji rozvinul, z jakých titulů ji rozvinul a kam směřoval ten útok toho rozvoje toho humbuku, jak tady zaznělo. A samozřejmě cílem zcela zřejmě byl, je a asi ještě dlouho bude prezident Zeman. Tady bych si dovolil poopravit krásný projev kolegy Kalouska, vaším prostřednictvím, pane předsedající. Hovořil: Zeman potvrdil skladování. On o skladování v tom svém projevu vůbec nehovořil, a tak vzniká ten humbuk. Používají se slova a argumenty, které vůbec nejsou pravdivé.

Kolega Rakušan, vaším prostřednictvím, pane předsedající, tady nás seznámil s tím usnesením, kvůli kterému chtěl tu schůzi svolávat, čili už nemá cenu ji svolávat, už tady bylo přečteno to usnesení. Ale i v tom usnesení je zase chyba. A pokud bychom měli souhlasit s tím usnesením a vzít ho na vědomí, tak jak tady zaznělo, tak tam se hovoří o mikrosyntéze. Tady je Úmluva o základu vývoje, výroby, hromadění a používání chemických zbraní a jejich značení.

Pane předsedo komise, ukažte mi jediné slovo o mikrosyntéze v této úmluvě (Hamáček: Prosím mým prostřednictvím. Děkuji.), na kterou se odvoláváte, že komise to projednala. Mě by zajímalo, kolik členů vaší komise toto četlo, nebo se odvolali pouze na prohlášení představitelů - něco o mikrosyntéze. Tato úmluva vůbec o tom nehovoří. A pokud se pan prezident Zeman na ni odvolával, tak je tady jasně stanoveno v bodě 12, pro účely článku 6 se rozumí a) výrobou chemické látky, její tvorba chemickou reakcí. Čili mikrosyntéza, makrosyntéza, pikosyntéza a podobné terminusy technikusy neodpovídají této smlouvě, na kterou se odvoláváte ve svém usnesení.

Já bych si dovolil tady napadnout to vaše usnesení, vašeho výboru, abyste se k němu vrátili zpátky a opravili ho dle znění této mezinárodní úmluvy, ať si neděláte ostudu.

Proto když dávám dohromady tyto argumenty, tak si říkám, čemu mělo sloužit dnešní jednání a co mělo být cílem. A znovu se vracím na začátek. Jasně vyplývá, že ten humbuk, o kterém tady bylo tolik řečeno, je pouze určitým směřováním pokračujícího humbuku, který se tady děje. Já chápu určité rozhořčení, které tady bylo díky přímé volbě prezidenta, ale myslím si, že tato Sněmovna si nezaslouží pokračovat v takovýchto intencích a v takovýchto útocích, nedržíc se faktů. A ta fakta tady jsou, je třeba se s nimi akorát seznámit. A čím delší čas od toho humbuku uplyne, tím více se dozvídáme argumentů a faktů z odborné veřejnosti, dozvídáme se fakta ze zahraničí. Myslím si, že tato Sněmovna by neměla být ta, která protahuje a neustále se snaží řešit něco, co vychází z poloinformací, z polopravd nebo pololží, tak jak kdo potřebuje toto použít.

Proto znovu opakuji, že nebudu hlasovat pro zařazení tohoto bodu, a vyzývám vás všechny, kolegyně a kolegové, kteří máte stejné úvahy nad tou aférou, která se tady snaží neustále rozvíjet, abyste mě podpořili a nehlasovali také. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Tak to bylo vystoupení s přednostním právem, s tím, že ten návrh, který padl, vyřešíme v hlasování o zařazení bodu, to znamená, kdo nesouhlasí se zařazením, bude proti.

Teď tedy prosím pana předsedu Kalouska a po něm pan předseda Stanjura.

Zeptám se pana poslance Jurečky? Faktická možná není. To znamená, pokud to je k pořadu... (Odpověď ze sálu.) K pořadu schůze.

Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Omlouvám se, že vystupuji podruhé, budu velice krátký, jenom proto, aby ti, kteří budou hlasovat pro nebo proti zařazení do programu schůze, nebyli uvedeni v omyl mými předřečníky, paní poslankyní Válkovou a panem Luzarem, tedy že jde o humbuk a že jsem navrhoval naprosto nesmyslné usnesení. Myslím, že jsem asi šestkrát zdůraznil, že jde o to verifikovat usnesení zahraničního výboru, a promiňte, že jsem ho necitoval přesně.

Tak abychom ho slyšeli přesně, tak já vám ho přečtu: "Zahraniční výbor bere na vědomí informace předložené Ministerstvem obrany, Ministerstvem zahraničních věcí, Bezpečnostní informační službou a Státním úřadem pro jadernou bezpečnost o aktuálním vývoji v kauze Sergeje Skripala." A teď ta klíčová věta: "Konstatuje," tedy ten zahraniční výbor, "že dle informací Ministerstva obrany a Bezpečnostní informační služby se zprávy českých zpravodajských služeb shodují v tom, že v České republice nebyla vyráběna ani skladována žádná látka typu novičok. Jan Lipavský vlastní rukou, zpravodaj výboru."

Tak nejde o nic jiného, prosím pěkně, my, co jsme iniciovali tuto mimořádnou schůzi, kterou vy jste zbojkotovali, a proto se teď snažíme zařadit tento bod, tak nejde o nic jiného, než toto usnesení výboru verifikovat Poslaneckou sněmovnou, a tím této informaci dát příslušnou ústavní autoritu.

Všichni poslanci zahraničního výboru, kteří pro toto usnesení hlasovali, mají můj obdiv, že se dokážou teď bránit tomu, aby jejich práci potvrdila Poslanecká sněmovna. Ale už jsme na to zvyklí. Všimli jsme si, že i ti, co se podepisují pod nějaké zákony, potom ochotně hlasují pro jejich zamítnutí.

Nový čas, nové zvyky.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana předsedu Stanjuru s přednostním právem.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Hezké dopoledne, pane místopředsedo, paní ministryně v demisi, pane ministře v demisi - mohu použít jednotné číslo, máme jednu ministryni a jednoho ministra přítomného.

Začnu tím, co řekla paní poslankyně Válková, a já s ní vlastně souhlasím. To v devět nebyla obstrukce, a určitě ne kreativní a nějaká účinná. Já to považuji pouze za změnu času zahájení schůze. No, mohli jste nám říci, že ta schůze začne v deset, a my bychom se tomu přizpůsobili. Nevadí, my jsme pružní a kreativní, takže to, co by proběhlo od devíti, teď probíhá od deseti. To se skutečně nedá používat ani za kreativní, ani za účinnou obstrukci.

Navíc chci říci, že jednací řád nabízí různé možnosti politické taktiky, nejen pro opozici, ale i pro vládní většinu, a já to plně respektuji. Také podle toho, zda jsme součástí většiny nebo menšiny, různé části jednacího řádu využíváme k tomu, abychom prosazovali své politické cíle. Považuji to za legitimní. Jenom až zas budete tady plakat, jaké opozice dělá obstrukce, tak zkuste k tomu přistupovat stejně jako já, že právo na to má kterýkoliv klub. A samozřejmě vytahování karet je logické, že používá většina proti menšině, bez ohledu na to, kdo tvoří tu většinu nebo menšinu. Protože pokud menšina vytáhne karty, tak většina nemá žádný opoziční hlas a lépe se jí jedná, či naopak.

A chci připomenout těm, kterým připadaly obstrukce v minulém období jako nějaké mimořádné a zdlouhavé, že, mám pocit, v roce 2011 jsme šest dnů a šest nocí - vždycky 60 minut byla pauza ten den, takže 23 hodin denně jsme udržovali 67 poslanců minimálně přítomných ve dvě, ve tři, ve čtyři, v pět ráno, v šest ráno, v sedm ráno. Protože co deset minut navrhovali sociální demokraté nějaké hlasování a k tomu, abychom mohli hlasovat, jsme museli mít přítomno 67 poslanců. Tehdy jsem parlamentní praxi obohatil kreativním výkladem jednacího řádu, který mezitím zlidověl, že když někdo navrhne přerušení bodu na tři roky nebo na tři měsíce, tak vystoupí protistrana a navrhne přerušení na tři minuty, pět minut, šest minut. Pro ty, kteří to nechápou: pak je jedno, jak to hlasování dopadne. Než se odbude to prvé, po těch třech, pěti minutách doběhnou poslanci, kteří tvoří tu většinu, a pak už odmítnou to hlasování, které by reálně odsunulo ten bod o týdny, měsíce či roky. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP