(10.10 hodin)

 

Poslanec Vít Rakušan: Dobrý den, děkuji vám za slovo. Vážený pane předsedající, za klub Starostů a nezávislých bych chtěl rovněž podpořit zařazení tohoto bodu na začátek dnešní schůze. Já bych tady možná tomu dal ještě jeden konkrétní rozměr, o kterém se tady nehovořilo.

Zákon o Vojenském zpravodajství jasně hovoří, že plénum Poslanecké sněmovny je informováno prostřednictvím komise pro kontrolu Vojenského zpravodajství o závěrech této komise. Vzhledem k tomu, že pan prezident pronesl nějaký výrok, spustil se velký mediální humbuk a mnozí z nás se k tomu v tom či onom médiu vyjadřovali. Ale co nám doteď nebylo umožněno, je to, naplnit zákon. To znamená, informovat plénum Poslanecké sněmovny o usnesení komise, která je ze zákona stanovena k tomu, aby právě vykonávala dohled nad Vojenským zpravodajstvím.

My se dostáváme do jakési procedurální díry, protože pokud není schválen bod programu, jakým způsobem mám já jako předseda této komise dostát své zákonné povinnosti a informovat vás ostatní poslance Poslanecké sněmovny o tom, že komise pracuje a tímto tématem se zabývala? Chtěl bych říci, že jsme byli jedinou komisí Poslanecké sněmovny, která měla tu čest přivítat na své půdě ředitele Vojenského zpravodajství pana generála Berouna. Ze zákona jsme byli i jedinou komisí, která měla možnost nahlédnout do oné zprávy, z které údajně čerpal pan prezident při své prvotní interpretaci celé této situace. A my jsme jednohlasným usnesením - napříč politickým spektrem, chci zdůraznit - přijali usnesení, o kterém se prostě Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR a její plénum má ze zákona dozvědět. Já pouze vyzývám k tomu, aby tady byla možnost učinit už definitivní tečku za kauzou novičok, která nejvíce poškozuje pověst ČR i našeho Vojenského zpravodajství. A ta tečka podle zákona nemůže být udělána jinak než tak, že komise, kterou jste zřídili, jejíhož předsedu jste zvolili, vás oficiálně bude informovat.

Protože tuším, že ten bod zařazen nebude, dovolím si přečíst to nejdůležitější konstatování z této zprávy, abych dostál své povinnosti.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Pane poslanče, já se omlouvám, já se chci jenom ujistit, v jaké funkci teď vystupujete. Zda zastupujete předsedu poslaneckého klubu, nebo zda vystupujete jako předseda komise. Protože jsme v debatě o pořadu schůze a to vystoupení musí skončit nějakým návrhem.

 

Poslanec Vít Rakušan: Ano, to skončí návrhem. A to, když přečtu toto usnesení, tak budu žádat, aby byl zařazen bod programu (Předsedající: Ano.) a toto usnesení bylo schváleno. (Předsedající: Rozumím, děkuji.)

Tedy komise konstatuje, že: "dle informací Vojenského zpravodajství proběhla pouze laboratorní mikrosyntéza pro výzkumné ochranné účely, která není dle mezinárodní úmluvy, Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a jejich ničení, považována za výrobu, a zcela prokazatelně se nejednalo o látku, kterou byly dle dostupných informací otráveny osoby v kauze Sergej Skripal."

Následovalo vyzvání prezidenta ČR, opět říkám, odhlasováno napříč politických spektrem, aby citlivě zacházel se zpravodajskými informacemi. Toto měla být ta tečka za tou kauzou. Žádná mediální fraška, žádné další ostřelování nikoho ani ničeho. Prostě jenom výrok komise, kterou jste za tímto účelem zřídili, a doteď jste neumožnili, aby na plénu toto téma bylo dle zákona prezentováno. A já se ptám, jak jsem to mohl udělat jinak než touto drobnou obstrukcí. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Aha, takže to neskončilo návrhem. Dobrá.

Prosím pana předsedu Bartoše s přednostním právem.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Dobrý den, pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové. I sněmovní matadoři se po ranním krátkém incidentu, který se stal v 9.05 hodin, a už v 9.10 hodin o něm psala média, což mi přijde poměrně úsměvné, jak rychle máme informovaná některá média, která se záhy vyjadřují o tom, jak dopadla tato mimořádná schůze, tak i ti se podivovali, že se stane, že není schválen program jednání mimořádné schůze. Ale aby sněmovní většina obstruovala sněmovní menšinu s tím, že vůbec to jednání nezačne, nebývalo zvykem. Dokonce to tady říkal i pan Marek Benda, který ledacos pamatuje. Nevím, jestli se to dělo, my jsme tady předtím nebyli.

Já jsem chtěl jenom říct, že celá tahle kauza a i tohle zařazení bodu, které my podporujeme, přece začala jak. Sněmovna se dohodla na grémiu o tom, že tento bod řádně probereme. Mohli jsme to mít vyřešeno už dávno. Následně se tento bod nezařadil. I s tou hlasovací koalicí, s poslanci se tedy domluvili a svolali mimořádnou schůzi na dnešek, abychom tento bod probrali, abychom tady k němu... Řada lidí přišla do práce, jenom asi nemakala nebo si zapomněla zasunout kartičku. Takže to opět prostě bylo zbojkotováno.

Já si nejsem úplně jistý, jestli proběhlo dobře i to, jakým způsobem byla vlastně ráno ta schůze přerušena, s jakou přestávkou. A pak se už někteří lidé smáli, že jedeme dál další schůzi. No a teď je prostě logické, že se pokoušíme zařadit tento bod. A skutečně souhlasím s předřečníkem prostřednictvím pana předsedajícího, s panem Rakušanem, že pojďme toto probrat ve Sněmovně, vyslechnout si zprávu, vyslechnout vyjádření a tuto věc prostě uzavřít. Sněmovna je v tomto suverén, máme své komise.

Já jsem byl nedávno na jedné televizní diskusi s panem Brabcem, který dokonce řekl, že věc je přece naprosto jasná, protože už o tom psala média a různé blogy. Tak já nevím, jestli se tedy věci takové důležitosti uzavírají tím, že o tom někdo napíše ve svém blogísku na aktuálně, na iDnes nebo já nevím kam. Prostě Sněmovna má své komise, které se tím zabývají. Měl by zde zaznít report komise v rámci možností toho, co může být sděleno. A já prostě nechápu, i vzhledem k tomu, že Sněmovna má ve své podstatě, minimálně v těch základních obrysech, shodnou představu o tom, co by mělo zaznít, neb jsem vycházel i z toho, co zaznělo ze strany vlády, tak já prostě nechápu, v čem je kromě třeba nějaké servility vůči prezidentovi Zemanovi nebo něco podobného, v čem je ten hlavní blok toho se tady o tom dvě hodiny prostě třeba maximálně bavit, protože už jsme tím zabili tolik času, že skutečně to není problém kauzy novičok, že by Sněmovna nemohla probírat důležité zákony, které máme na pořadu jednání a na třinácté schůzi je jich přes sto. Ale je to skutečně tím, že se neustále točíme na té nevůli se o tom ve Sněmovně bavit.

Takže já bych apeloval na to, aby byl zařazen bod novičok, abychom to zde prořešili, to je to, po čem opozice volá, a abychom tuto kauzu za Sněmovnu uzavřeli jasným sdělením. Děkuji. (Potlesk z lavic Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Paní poslankyně Válková k pořadu schůze.

 

Poslankyně Helena Válková: Vážený pane místopředsedo, milé kolegyně, milí kolegové, tak nejdříve vaším prostřednictvím, pane předsedající, k panu předsedovi Bartošovi. Tak to opravdu toho ještě moc nezažil. Ty obstrukce z minulého období byly mnohem intenzivnější, kreativnější a měly mnoho podob. Proti tomu toto není vůbec nic. A já bych to nenazvala obstrukcí, ale jenom tím, co tady naznačil. V podstatě někteří z nás se... (Hlasy ze sálu.) Jestli dovolíte, tak já jenom odpovídám, ale můžu to zkrátit.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Paní poslankyně, prosím, abyste přešla ke svému návrhu. Děkuji.

 

Poslankyně Helena Válková: Dobře, takže k pořadu schůze. Je zajímavé, že předtím vaším prostřednictvím pan poslanec Rakušan mluvil asi pět minut, že ho musel ještě předsedající schůze upozornit, že má mluvit k pořadu schůze. Já mluvím minutu, ale dobře.

Takže za prvé, já sama bych nebyla vůbec proti zařazení tohoto bodu. Po tom, co jsem si nicméně vyslechla, jak se zde navrhuje usnesení, které mně připadá naprosto absurdní co do svého obsahu. Pan poslanec Kalousek vaším prostřednictvím, pane předsedající, který navrhuje, abychom řekli, respektive přijali usnesení, v rámci kterého prohlásíme, že na území ČR se nikdy novičok nevyráběl, omlouvám se, jestli jsem tam přidala nějaké adjektivum nebo něco, co tam nebylo, jedno slovíčko, ale toto byl obsah sdělení. No tak samozřejmě takové usnesení by, myslím si, žádný rozumný poslanec odhlasovat nemohl, protože by nechtěl asi fušovat do kompetencí zpravodajských služeb a podobě. Nebudu to rozvádět. Prostě za sebe, když tedy naopak jsem přesně na tom jiném spektru, když vidím ten dosavadní průběh diskuse -

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Paní poslankyně, já vás prosím, abyste směřovala k návrhu nějakého...

 

Poslankyně Helena Válková: Dobře. Můj návrh je, abychom tento bod po tom, co jsem tady slyšela, nezařazovali na pořad jednání.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: No, dobře. (Smích v sále.) To je stejná obstrukce jako od pana poslance Rakušana.

Prosím pana poslance Luzara, tentokrát s přednostním právem v zastoupení pana předsedy klubu KSČM. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP