(11.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobré dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Budeme pokračovat. Dále s přednostním právem je přihlášen pan předseda klubu Pirátů pan Michálek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Dobré dopoledne. Vážené kolegyně, vážení kolegové, ptal jsem se řady předsedů klubů, jak dál pokračovat, a většina předsedů klubů Pirátů, KDU, STAN, ODS a TOP 09 se shodla, že vzhledem k tomu, že předchozí schůze byla přerušena z důvodu malého počtu poslanců a teď už se nám počet poslanců zvýšil na 141, tak by bylo logické tedy dokončit to téma, které jsme načali a které jsme přerušili, abychom doprojednali novičok. Poslanců je tu už 141, takže není žádný důvod, proč bychom nemohli pokračovat v tématu, které bylo již zahájeno.

Dávám procedurální návrh na přerušení této schůze, a aby byla bezprostředně poté zahájena přerušená schůze, dokončili jsme ten novičok a pak se vrátili k agendě, kterou máme na tomto jednání. Prosím, aby se tedy hlasovalo bez rozpravy. (Potlesk celé pravé části sálu pod galerií.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Samozřejmě o procedurálním návrhu na přerušení této schůze dám hlasovat, ale jestli bude potom v tom přerušení pokračovat ta přerušená schůze, to je jiné hlasování. To v tuhle chvíli na této schůzi učinit nemůžeme. Ale procedurální návrh na přerušení této schůze samozřejmě dám bez rozpravy hlasovat. Zagonguji. Všechny vás odhlásím. Požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

Rozhodneme o tom, jestli je Poslanecká sněmovna ochotna přerušit 13. schůzi Poslanecké sněmovny a vrátit se ke schůzi 14., na které nebyl dostatek poslanců. Počet přihlášených se ustálil.

Rozhodneme v hlasování číslo 162, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro přerušení 13. schůze. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 162 z přítomných 147 pro 59, proti 29. Váš návrh nebyl přijat.

 

Budeme pokračovat vystoupením pana poslance Bartoška. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji. V rámci proběhlého hlasování si dovoluji konstatovat, že stávající opozice začíná někde tady (ukazuje pravou rukou k lavicím SPD) a končí tamhle (ukazuje levou rukou k lavicím KSČM). Vytvořil se nám tady monolitický blok, který ve zcela zásadních hlasováních postupuje koordinovaně, a tvoří ho SPD, hnutí ANO, sociální demokracie a komunisti. Já to respektuji. Je to plná vůle vytvořit většinu. Ale shodneme se na jedné věci, že i menšina má mít právo promluvit. (Smích z lavic poslanců ANO.)

Samozřejmě jsme svolali mimořádnou schůzi, zařadili jsme bod. Ani v jednom případě jste nechtěli, aby tato věc byla projednávána v rámci řádné rozpravy. To je potřeba si uvědomit. To znamená, nechováte se jako gentlemani. Nenecháváte možnost menšině, aby mohla diskutovat v rámci mimořádné schůze, v rámci jasně zařazeného bodu.

A jinak k vám, pane předsedo (otáčí se k předsednické lavici, předseda PS Vondráček momentálně není v sále přítomen), byť zde není přítomen, tak prostřednictvím předsedajícího. Když jste přerušoval schůzi, tak jsem chtěl dát námitku proti postupu předsedajícího, protože přerušit schůzi na neurčito do té doby, než se domluví předsedové klubů, to je v podstatě, jako kdybyste nás poslal do háje s tím, že se o tom už nechcete do budoucna vůbec bavit. Jestliže nechcete rezignovat na svoji pozici předsedy Poslanecké sněmovny jako toho, který koordinuje činnost Poslanecké sněmovny, vaším úkolem bylo přerušit, svolat předsedy poslaneckých klubů a domluvit se na dalším postupu. Způsob řešení, který jste zvolil, jasně vypovídá o tom, že to byla dopředu domluvená strategie, která nechtěla dát prostor opozici, aby se ten bod řešil.

Tolik za mě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To byl pan předseda Bartošek. Nyní máme řádně přihlášeného k programu schůze pana kolegu... Tak teď nevím, kdo byl první, ale přihlášený je pan poslanec Jurečka, Benešík a Hájek. Ale přednostní práva vnímám od pana kolegy Kalouska a Bělobrádka. Pan kolega Bělobrádek je mladší, tak dal staršímu přednost. S přednostním právem, pane kolego Jurečko, musím dát tedy přednost panu kolegovi Kalouskovi. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Také bych si velmi přál, kdyby se pan předseda Poslanecké sněmovny zachoval jako gentleman. Na druhou stranu, kdyby to udělal, tak by se brzy dozvěděl, že už to nechce dělat. Takže svým způsobem hledejme pro něj pochopení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Bělobrádek, předseda KDU-ČSL s přednostním právem. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Bělobrádek: Děkuji, pane místopředsedo, za slovo. Vážená vládo, kolegyně, kolegové, myslím si, že důležité je, co tady zaznělo. Pořad schůze je teď navržen. Myslím si, že by tam mělo být usnesení, které se týká především komisí, a to stálé komise pro kontrolu Vojenského zpravodajství a stálé komise pro kontrolu Bezpečnostní informační služby. Nemyslím si, že je rozumné, aby tam bylo usnesení, které se týká zahraničního výboru, protože zahraniční výbor k tomu není ze zákona zřízen, aby se věnoval zprávám tajných služeb. Jsem přesvědčen, že co tady zaznělo, že se tím nemáme zabývat, že ty stálé komise jsou orgány Sněmovny, a vlastně vám tady mohu opět říct, že ten návrh je dán i proto, aby byl dán prostor skutečně oběma předsedům, aby vás tady seznámili s tím, jak a co probíhalo na těch jednotlivých stálých komisích, které se týkají právě novičoku. Když uznáte za vhodné, že je dobře, abychom se o tom bavili, a všichni, ne jenom ti s přednostními právy, tak vám přečtu přesné znění. Ale kdyby k tomu nedošlo, což se dá předpokládat, tak skutečně žádný typ novičoku se u nás ani nevyráběl, ani netestoval, ani neskladoval.

A prostřednictvím pana předsedajícího, to, co říkal pan kolega Luzar, tak zaprvé si myslím, že není důstojné, abyste nazýval to, co řekl pan prezident, že to je... Jak jste to řekl? (Z uličky napovídá poslanec Jurečka: Humbuk.) Že to je humbuk. Myslím, že o panu prezidentovi by bylo dobré se vyjadřovat lépe, než že způsobil humbuk.

Každopádně také to, co tady bylo použito, ta mikrosyntéza tam napsána není, protože o ni vůbec nešlo. To je, jako kdybyste vzal papír, kde je napsáno, bílá je bílá, a vy byste říkal, ale tam o té černé není nic napsáno. (Reakce z pléna.) No samozřejmě. To vzniklo i z toho, co jste citoval z těch dokumentů mezinárodních, ale z toho, co se tady skutečně stalo. Tady se nevyráběl, neskladoval ani nevyvíjel novičok. Ale problém je v tom, že pan prezident něco řekl, dá se to dohledat z veřejných zdrojů, je to zaznamenáno, a k tomu se vyjadřovaly obě komise, které jsou Sněmovnou k tomu zřízeny. A je dobře, aby se o tom tady promluvilo, protože to má mezinárodní dopad. A premiér této země se nějak vyjádřil a vyjádřil se jinak než prezident této země. Je důležité dát jasný signál dovnitř i vně České republiky, jak to tedy bylo. A Sněmovna je k tomu kompetentní a má k tomu svoje stálé komise, které se k tomu mohou vyjadřovat.

A hovořit o tom, že to je zbytečné, aby se o tom mluvilo. No, není to zbytečné, protože to je zásadní politická otázka, která má vliv na naši bezpečnost, na mezinárodní situaci. To znamená, jsem přesvědčen, že máme mít tuto schůzi. To, že byla dohodnutá, a pak jste to svalili někteří, to je jedna možnost. Na druhou stranu také si myslím, že předseda Sněmovny (rozhlíží se), který tady není, předseda Sněmovny nemůže říct: tak mi přijďte říct, co jste vymysleli. Předseda Sněmovny je tady od toho, aby Sněmovnu řídil a aby svolával orgány, které se mají dohodnout. Předseda Sněmovny by měl být tím, kdo v tom okamžiku, kdy k té situaci došlo, měl svolat předsedy poslaneckých klubů, popřípadě celé grémium, a měl se tam on aktivně zasadit o to, aby se ta situace vyřešila.

Tak jste si mysleli, že nemůžeme říct, co chceme, tak jsme to museli udělat jinak. Jsem přesvědčen, že v tomhle případě nechcete mimořádnou schůzi. Tak nechte zařadit na tuto schůzi ten bod, který jsem navrhl, tak aby o tom mohli diskutovat všichni a abychom mohli skutečně dát jasnou zprávu o tom, že jsme připraveni z opozice podpořit stanovisko premiéra této země! Protože ze všech těch faktů, které máme a které mají tajné služby, které se neliší ve svém zjištění, které vyplynulo z jejich šetření, tak ať se k tomu jasně vyjádříme. To je práce Poslanecké sněmovny. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP