(11.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak to byl s přednostním právem pan předseda Bělobrádek. Nyní je řádně přihlášen pan kolega Jurečka, připraví se kolega Benešík.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Dobré dopoledne, milé kolegyně, vážení kolegové, vážený pane předsedající. Dovolte mi k pořadu schůze mé stanovisko. A také určitou zkušenost člověka, který byl čtyři roky nejenom člen vlády, ale i člen Bezpečnostní rady státu.

Já si myslím, že Česká republika, čeští občané i reprezentanti tohoto státu, jako je premiér, jako je ministr zahraničních věcí, ministr obrany, si zaslouží to, aby k této kauze, o které tady diskutujeme, a o výrocích pana prezidenta, o výrocích pana premiéra bylo jasné slovo Poslanecké sněmovny. I mě se lidé ptají, jak to tedy je. Ti lidé se cítí znejistěni, a i vůči zahraničním partnerům, kdy vláda dost často přijímá různé úmluvy a dohody mezi jednotlivými státy a jejich informačními službami, je důležité, aby se tato záležitost vyjasnila, aby Česká republika byla i nadále věrohodným partnerem v těchto zahraničněbezpečnostních otázkách.

Já bych si velice přál, aby k tomuto tématu byla dnes možnost jednat, když se to nepodařilo ráno. A tady řeknu, stala se třeba i situace, kdy člen vlády přijel s desetiminutovým zpožděním a v rámci dobré vůle Poslanecká sněmovna přerušila schůzi na deset minut, aby se mohlo dále pokračovat. Byla dobrá vůle! Mně dnes ta dobrá vůle ráno od pana předsedy chyběla. Ale nicméně je možnost to teď zařadit na tuto schůzi, která probíhá. A byl bych rád, aby se k tomu vyjádřil opravdu premiér, bývalý ministr obrany a současný ministr zahraničních věcí a paní ministryně obrany. Aby k tomu zaznělo jasné stanovisko od nich plus od kompetentních poslanců, kteří jsou členy jednotlivých komisí k tomu kompetentních.

A dovolím si říct jednu důležitou věc. Když sem tato vláda přicházela žádat o důvěru Poslanecké sněmovny, tak tady měla ve svém programovém prohlášení, a stále má, jeden odstavec, milí kolegové z hnutí ANO. Vláda v tomto složení musí daleko více než jiná vláda naslouchat návrhům opozice a aktivně spolupracovat, protože tento vládní model vyžaduje časté získávání podpory u ostatních parlamentních stran, a my očekáváme, že se tím rozšíří prostor pro konstruktivní opoziční práci. To jsou slova, prosím pěkně, pojďme udělat ty činy. Za hodinu ten bod může být projednán, může být usnesení, které podporuje to, co řekl premiér, a očišťuje Českou republiku a naše občany v očích jiných zahraničních partnerů.

Děkuji za podporu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ale pane poslanče, jaký návrh? Protože vy jste mluvil k programu. Jinak jsem vám nemohl dát slovo. Řekněte mi bod, o kterém máme jednat.

 

Poslanec Marian Jurečka: O bodu, který navrhl pan poslanec Pavel Bělobrádek, který navrhuje zařadit otázku výroku pana prezidenta a pana premiéra na tuto schůzi.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Kolegu Bělobrádka jsme slyšeli. Čili vy jste chtěl opakovat pouze jeho návrh.

 

Poslanec Marian Jurečka: Já jsem chtěl vyjádřit návrh sebe jako poslance, abychom tento bod podpořili.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak za prvé, pane poslanče, diskutujeme k programu 13. schůze. Čili pokud jste nenavrhl nový bod, tak podporujete jenom návrh kolegy Bělobrádka. Já to budu muset nechat odhlasovat, proto si to chci vyjasnit. O přerušení schůze jsme hlasovali, zase jste neměli dostatek hlasů ani na to. Takže za to opravdu nemůžu, ani nikdo jiný z předsedajících. A potřebuji, abych dodržoval jednací řád. Čili vy nenavrhujete žádný nový bod, jenom podporujete pro hlasování zařazení bodu kolegy Bělobrádka. Rozumím tomu správně?

 

Poslanec Marian Jurečka: Pane místopředsedo, já si myslím, že vy nemáte se mnou v tomto duchu tady polemizovat, diskutovat. Já jsem se jasně vyjádřil, ke kterému bodu návrhu programu této schůze, to jsem řekl.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To jste se jasně nevyjádřil! Proto se vás na to ptám.

 

Poslanec Marian Jurečka: Prosím pěkně, respektujme se a nechme se domluvit. Já jsem, když si přečtete stenozáznam, tak jsem v úvodu svého projevu jasně řekl, ke kterému bodu návrhu programu se vyjadřuji. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: No to jsem vám tedy měl sebrat slovo, v tom případě! A nedodržel jste pět minut.

Další přihlášený je pan kolega Benešík. K programu schůze, pane poslanče.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Samozřejmě. Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, můj návrh je takový, že pokud bod k novičoku nebude zařazen jako bod první, tak navrhuji, aby se hlasovalo o tom, aby to bylo zařazeno jako bod druhý. Protože si myslím, že tento bod by Poslanecká sněmovna projednat měla.

Zdůvodním. My jsme tento bod v rámci informace předsedy vlády po zasedání Evropské rady, kde se toto řešilo na jednání mj. i s představiteli Spojeného království, projednali na výboru a tento bod byl z důvodu tehdy citlivých informací vyhrazen bez veřejnosti. My jsme svůj výbor na tento bod uzavřeli, aby mohly padat informace, které by v té době zřejmě nemohly veřejně, nebo za přítomnosti veřejnosti, která normálně má přístup na zasedání výborů, padnout. Já si osobně myslím - seděli tam poslanci z celého politického spektra, a já si myslím, že tito poslanci by měli mít možnost se vyjádřit k tomu, co tam zaznělo, tak aby se vysvětlilo to podle mého názoru velké komunikační nedorozumění, možná záměrné, možná nezáměrné, mezi vládou České republiky a prezidentem České republiky.

A já bych chtěl apelovat na ty kolegy, kteří se rozmýšlejí, jestli tento bod zařadit, nebo ne, aby si vzpomněli na to, že v lednu tohoto roku jsme dle mého názoru úplně zbytečně diskutovali celý den a utráceli peníze daňových poplatníků ohledně tzv. Dublinu IV. Ohledně materiálu, který výbor pro evropské záležitosti projednal o rok a půl předem. Projednal ho v září 2016, přijal usnesení, to usnesení se stalo součástí vyjednávací pozice vlád České republiky. Vlády České republiky, ať vláda, ve které KDU-ČSL byla koaličním partnerem, nebo vláda, kde KDU-ČSL není koaličním partnerem, toto usnesení respektovala, postupovala podle něho. Poslanecká sněmovna i přesto se většinově usnesla, že je to tak důležité téma, aby bylo projednáno na plénu Poslanecké sněmovny, byť usnesení našeho výboru má sílu celé Poslanecké sněmovny a vláda ho do puntíku dodržovala, a zařadili jsme to, projednávali jsme to. A nakonec, co jsme přijali? Přijali jsme usnesení, které já jsem jako zpravodaj ve výboru navrhl. Úplně to samé, jenom ve zkrácené formě, tak aby bylo srozumitelnější, plénem Poslanecké sněmovny. Tehdy jsme to udělali. Bylo to prostě, odůvodňovalo se to tak, je to tak důležité téma, politicky má plénum Poslanecké sněmovny daleko větší váhu. Projednejme to! Stalo se to, že jsme celý den projednávali něco, co už Poslanecká sněmovna prostřednictvím svého výboru projednala. Přijali jsme téměř totožné usnesení, pouze jenom ve zkrácené formě, ale udělali jsme to.

Dnes jsme v situaci, kdy náš výbor a další jiné komise projednávaly podle mého názoru minimálně stejně závažnou věc, ale v režimu s vyloučením veřejnosti, v režimu, které nejsou veřejné, a my přece dneska neodmítneme v tak těžké situaci, v tak diskutovaném tématu informace našim spoluobčanům. KDU-ČSL chce, aby občan byl informovaný, aby věděl, jak jeho politici pracují!. Doufám, že pokud nepodpoříte tento bod jako první, podpoříte ho jako druhý. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k pořadu schůze v průběhu podle jednacího řádu. Nyní s přednostním právem před kolegou Hájkem pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: My jsme na minulé schůzi z bloku zpráv vyřazovali zprávy o činnosti Českého rozhlasu a České televize za rok 2016 s odůvodněním, že k tomu ještě chybí doprojednat zpráva o činnosti hospodaření České tiskové kanceláře za rok 2016 a potom zpráva o činnosti velké rady, jinými slovy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, o stavu v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a v oblasti poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání za rok 2016. Chci říct, že volební výbor, jehož jsem členem, obě ty zprávy již projednal, obě doporučil Poslanecké sněmovně ke schválení. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP